TC 9 luyện tập BTH

3 19 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 11:00

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 01/ 11/ 2018 TIẾT PPCT 27: TỰ CHỌN - LUYỆN TẬP SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HỒN TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUN TỐ I Mục tiêu học Kiến thức - kĩ - thái độ Kiến thức: Củng cố kiến thức - Sự biến đổi tuần hồn tính chất (Tính kim loại, phi kim, độ âm điện, bán kính nguyên tử) nguyên tố tính axit, bazơ hợp chất - Củng cố kiến thức hợp chất oxit cao hợp chất khí với hiđro nguyên tố hoá học Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng: - So sánh tính chất nguyên tố - Giải tốn xác định ngun tố Trọng tâm: So sánh tính chất nguyên tố xác định tên nguyên tố Thái độ: Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực; yêu khoa học Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực, đọc tích cực - Hoạt động nhóm nhỏ - Kĩ thuật khăn trải bàn III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Soạn giáo án, phiếu học tập - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Ơn cũ - Bảng hoạt động nhóm, bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Hoạt động 1: Củng cố kiến thức (10 phút) Mục tiêu - Ôn lại kiến thức học trước - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ Phương thức tổ chức Sản phẩm Chuyển giao nhiệm vụ học tập GV nêu yêu cầu sau: - Nêu quy luật biến đổi bán kính nguyên tử, độ âm điện, tính kim loại, tính phi kim, hóa trị, tính axit – bazơ nguyên tố chu kì nhóm A - Cách xác định hóa trị cao với oxi hóa trị phi kim H Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cá nhân phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời học sinh báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Báo cáo HS Hoạt động 2: Luyên tập (15 phút) Mục tiêu Vận dụng kiến thức ơn tập vào tình cụ thể - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu Tính kim loại nguyên tố A khả nhường electron nguyên tử B khả phản ứng với phi kim C đại lượng độ âm điện D khả nhận electron nguyên tử Câu Trong chu kì, theo chiều tăng điện tích hạt nhân A bán kính nguyên tử giảm dần, tính kim loại tăng dần B bán kính nguyên tử giảm dần, tính phi kim tăng dần C bán kính nguyên tử tăng dần, tính kim loại tăng dần D bán kính nguyên tử tăng dần, tính phi kim tăng dần Câu Tính chất khơng biến đổi tuần hồn theo chiều tăng điện tích hạt nhân nguyên tử A bán kính nguyên tử B hóa trị cao với oxi C tính kim loại, tính phi kim D nguyên tử khối Câu Trong nhóm A, theo chiều tăng điện tích hạt nhân A tính kim loại giảm, tính phi kim tăng B tính kim loại tăng, tính phi kim tăng C tính kim loại giảm, tính phi kim giảm D tính kim loại tăng, tính phi kim giảm Câu Các nguyên tố: F, Si , P , O xếp theo thứ tự giảm dần hoá trị với hiđro A Si, P, O, F B F, Si, P, O C F, Si, O, P D O, F, Si, P Câu Nguyên tố R có cơng thức oxit cao RO2 Cơng thức hợp chất khí với H R Sản phẩm 1A 2B 3D 4D 5A 6B Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 A RH3 B RH4 GV: Nguyễn Văn Thắng C H2R D HR Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cặp đôi phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời đại diện cặp đôi báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 3: Luyên tập (tt) (18 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Vận dụng kiến Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số thức ôn tập vào PHIẾU HỌC TẬP SỐ tình cụ thể - Rèn kĩ giải tập hóa học - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Câu Một ngun tố R có cơng thức hợp chất khí với H RH Trong oxit bậc cao R chiếm 38,79% khối lượng Xác định R Câu Oxit cao nguyên tố RO3, hợp chất với hiđro có 5,88% H khối lượng Xác định tên R Sản phẩm Đánh giá Chấm kết Sản phẩm nhóm sau GV chốt kiến số nhóm thức để thay điểm miệng Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc nhóm 10 phút Ghi kết vào bảng nhóm Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời nhóm lên thuyết minh Các nhóm khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 4: Dặn dò (2 phút) - Bài tập nhà: Hai nguyên tố X, Y nhóm A hai chu kì liên tiếp BTH Tổng số proton nguyên tử hai nguyên tố 32 a/ Xác định số Z nguyên tố b/ Viết cấu hình xác định vị trí X, Y BTH - Làm tập “Luyện tập Bảng tuần hoàn, biến đổi ” ==============HẾT=============== ... Bài tập nhà: Hai nguyên tố X, Y nhóm A hai chu kì liên tiếp BTH Tổng số proton nguyên tử hai nguyên tố 32 a/ Xác định số Z nguyên tố b/ Viết cấu hình xác định vị trí X, Y BTH - Làm tập Luyện tập. .. Phương thức tổ chức - Vận dụng kiến Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số thức ôn tập vào PHIẾU HỌC TẬP SỐ tình cụ thể - Rèn kĩ giải tập hóa học - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Câu Một... 2: Luyên tập (15 phút) Mục tiêu Vận dụng kiến thức ơn tập vào tình cụ thể - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: TC 9 luyện tập BTH, TC 9 luyện tập BTH