TC 5 cấu hình electron nguyên tử

4 48 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 11:00

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 02/ 10 /2018 TIẾT PPCT 15: TỰ CHỌN - LUYỆN TẬP CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ I Mục tiêu học Kiến thức - kĩ - thái độ Kiến thức: Nêu : - Sự phân bố electron phân lớp, lớp cấu hình electron nguyên tử 20 nguyên tố bảng tuần hoàn - Đặc điểm lớp electron ngồi : Lớp ngồi có nhiều electron (ns2np6), lớp ngun tử khí có electron (riêng heli có electron) Hầu hết nguyên tử kim loại có 1, 2, electron lớp Hầu hết nguyên tử phi kim có 5, 6, electron lớp Kỹ năng: - Viết cấu hình electron ngun tử số ngun tố hố học - Dựa vào cấu hình electron lớp ngồi ngun tử suy tính chất hố học nguyên tố tương ứng * Trọng tâm: - Sự phân bố electron phân lớp, lớp cấu hình electron nguyên tử - Đặc điểm cấu hình electron lớp electron Thái độ: Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực; yêu khoa học Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực, đọc tích cực - Hoạt động nhóm nhỏ - Kĩ thuật khăn trải bàn III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Soạn giáo án, phiếu học tập - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Ôn cũ Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng - Bảng hoạt động nhóm, bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học Hoạt động 1: Củng cố kiến thức (7 phút) Mục tiêu - Ôn lại kiến thức học trước - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập GV nêu yêu cầu sau: - Nêu đặc điểm lớp e - Khái niệm nguyên tố s, p, d, f Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cá nhân phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời học sinh báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Sản phẩm Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Báo cáo HS Hoạt động 2: Luyên tập (15 phút) Mục tiêu - Vận dụng kiến thức ôn tập vào tình cụ thể - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số Sản phẩm PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 Câu 1: Cấu hình electron Natri 1s 2s 2p 3s Phát biểu sau sai? A Lớp K có e B Lớp L có e C Lớp M có e 31 15 1C D Lớp ngồi có e 2B X Câu 2: Nguyên tố có cấu hình electron A 1s2 2s2 3s2 2p6 3p3 B 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 2 2 C 1s 2s 2p 3s 3p D 1s2 2s22p6 3s23p6 3d10 4s2 4p1 Câu 3: Cho cấu hình nguyên tố X 1s22s22p5 X nguyên tố A kim loại B khí C phi kim D Có thể kim loại hay phi kim Câu 4: Cho biết cấu hình electron nguyên tố X : 1s22s22p63s23p4 ; Y : 1s22s22p63s23p64s2 ; Z : 1s22s22p63s23p6 Nguyên tố kim loại A X B Y C Z D X Y Câu 5: Một nguyên tử X có số hiệu nguyên tử Z = 19 Số lớp electron nguyên tử X A B C D 3C 4B 5A 6A Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Câu 6: Nguyên tử A ( Z = 25) có số e ngồi A B C D Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cặp đôi phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời đại diện cặp đôi báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 3: Luyên tập (tt) ( 22 phút) Mục tiêu Vận dụng kiến thức ôn tập vào tình cụ thể Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số Sản phẩm PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu Tổng số hạt nguyên tử X 54 Tổng số hạt mang điện gấp 1,7 lần số hạt không mang điện a/ Xác định số số proton X b/ X kim loại hay phi kim? Vì sao? - Rèn kĩ Câu Nguyên tử nguyên tố X có số e mức lượng cao 4p5 Tỉ số giải số hạt không mang điện mang điện 0,6429 Tìm điện tích hạt nhân số khối X? tập Câu Tổng số hạt proton, nơtron electron nguyên tử nguyên tố Z 24 (Cho biết nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ 2→20 bảng tuần hồn thì: 1≤ N∕Z ≤ hóa học 1,32) - Rèn a) Tính số hạt proton, nơtron electron nguyên tử Z lực b) Viết cấu hình electron nguyên tử Z cho biết Z thuộc loại ngun tố hóa học gì? sử dụng Thực nhiệm vụ học tập ngôn ngữ, HS làm việc nhóm 10 phút hợp tác Ghi kết vào bảng nhóm Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời nhóm lên thuyết minh Các nhóm khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Đánh giá Chấm kết Câu Có: 2P + N = 54 số nhóm Và 2P = 1,7N để thay  P = 17, N = 18 điểm C/h : 1s22s22p63s23p5: PK có miệng e lớp nc Câu C/h: 1s22s22p63s23p63d104s24p5 => Z = 35, điện tích hạt nhân 35+ gt: N = 0,6429 35 = 45 A = 35 + 45 = 80 Câu Có 2P + N = 24 P ≤ N ≤ 1,32P 7,2 ≤ P ≤ Chọn P = C/h : 1s22s22p4: PK có e lớp nc Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Hoạt động 4: Dặn dò (1 phút) - Hồn thành tập “Luyện tập cấu tạo vỏ electron nguyên tử” ==============HẾT=============== ... 1s22s22p63s23p64s2 ; Z : 1s22s22p63s23p6 Nguyên tố kim loại A X B Y C Z D X Y Câu 5: Một nguyên tử X có số hiệu nguyên tử Z = 19 Số lớp electron nguyên tử X A B C D 3C 4B 5A 6A Đánh giá Kết hợp quan sát... nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ 2→20 bảng tuần hồn thì: 1≤ N∕Z ≤ hóa học 1,32) - Rèn a) Tính số hạt proton, nơtron electron nguyên tử Z lực b) Viết cấu hình electron nguyên tử Z cho biết Z thuộc... 3s23p6 3d10 4s2 4p1 Câu 3: Cho cấu hình nguyên tố X 1s22s22p5 X nguyên tố A kim loại B khí C phi kim D Có thể kim loại hay phi kim Câu 4: Cho biết cấu hình electron nguyên tố X : 1s22s22p63s23p4
- Xem thêm -

Xem thêm: TC 5 cấu hình electron nguyên tử, TC 5 cấu hình electron nguyên tử

Từ khóa liên quan