TC 3 hạt nhân nguyên tử, đồng vị

3 29 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 11:00

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 20/ 09 /2018 TIẾT PPCT 09: TỰ CHỌN - LUYỆN TẬP HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ - NGUYÊN TỐ HÓA HỌC – ĐỒNG VỊ I Mục tiêu học Kiến thức - kĩ - thái độ Kiến thức: Tiếp tục củng cố kiến thức về: - Thành phần cấu tạo nguyên tử, hạt nhân nguyên tử, kích thước, khối lượng, điện tích hạt nhân - Định nghĩa ngun tố hố học, kí hiệu nguyên tử, đồng vị, nguyên tử khối, nguyên tử khối trung bình Kỹ năng: Rèn luyện kĩ xác định số electron, số proton, số nơtron nguyên tử khối biết kí hiệu nguyên tử Thái độ: Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực; yêu khoa học Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực, đọc tích cực - Hoạt động nhóm nhỏ - Kĩ thuật khăn trải bàn III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Soạn giáo án, phiếu học tập - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Ôn cũ - Bảng hoạt động nhóm, bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học Hoạt động 1: Củng cố kiến thức (5 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Ôn lại Chuyển giao nhiệm vụ học tập kiến thức GV nêu yêu cầu sau: - Nêu đặc điểm hạt nhân Sản phẩm Báo cáo HS Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ học - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng - Nêu định nghĩa ngun tố hóa học, đồng vị, cho ví dụ? - Nêu định nghĩa nguyên tử khối , viết cơng thức tính ngun tử khối trung bình Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cá nhân phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời học sinh báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Hoạt động 2: Luyên tập ( 15 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Vận dụng Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số kiến thức PHIẾU HỌC TẬP SỐ ơn tập vào tình cụ thể Câu Nguyên tử X có tổng số hạt 60 Trong số hạt notron số hạt proton Kí hiệu X - Rèn kĩ 40 39 40 37 18 Ar 19 K 20 Ca 21 Sc A B C D giải tập 16 17 18 hóa học Câu Trong tự nhiên oxi có đồng vị: O, O, O Các bon có đồng vị: 12 - Rèn C ,13C Hỏi có loại phân tử cacbonic hợp thành từ đồng vị lực sử dụng trên? Viết cơng thức tính phân tử khối chúng ngôn ngữ, Thực nhiệm vụ học tập hợp tác HS làm việc cặp đôi phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời đại diện cặp đôi báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Sản phẩm Câu 40 B 20 Ca Câu Phân tử CO2 có 1C 2O 12 C 16O17O ; 12C 16O18O ; 12 C 17O18O ; 13 C 16O 17O ; 13C 16O 18O ; 13C 17O18O ; 12 C 16O16O ; 12C 17O 17O ; 12 C 18O18O ; 13 C 16O 16O ; 13C 17O 17O ; 13C 18O18O ; M1 = 12 + 16 + 17 = 45 M2 = 12 + 16 + 18 = 46… Tổng số phân tử CO2 : 12 phân tử Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Hoạt động 3: Luyên tập (tt) ( 23 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Vận Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số dụng Sản phẩm Câu 2P + N = 115 (1) Đánh giá Chấm kết số nhóm để Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng kiến thức PHIẾU HỌC TẬP SỐ ôn tập vào Câu Một nguyên tố X có tổng số hạt 115 Số hạt mang điện tình nhiều số hạt khơng mang điện 25 Tìm Z, A cụ thể 79 Br Câu Trong tự nhiên Br có đồng vị: 35 (50,69%) đồng vị thứ - Rèn kĩ chưa biết số khối Biết nguyên tử khối trung bình Br 79,98 Tìm số giải khối % đồng vị thứ tập Câu Một nguyên tố X có đồng vị với tỉ lệ số nguyên tử 27/23 Hạt hóa học nhân nguyên tử X có 35P.Trong nguyên tử đồng vị thứ có 44N, số - Rèn N đồng vị thứ thứ Tính AX lực Thực nhiệm vụ học tập sử dụng ngơn ngữ, HS làm việc nhóm phút Ghi kết vào bảng nhóm hợp tác Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời nhóm lên thuyết minh Các nhóm khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức 2P - N = 25 (2) Từ (1) (2) ta : P = 35, N = 45 A = 80 Câu % số nguyên tử đồng vị thứ 2: 100- 50,69 = 49,31% 79.50,69 + B.49,31 100 Ta có: 79,98 = ⇒ B = 81 81 Đồng vị thứ 2: 35 Br (49,31%) thay miệng điểm Số khối đồng vị thứ 35 + 44 = 79 ⇒ A2 = 81 27 23 + 81 AX = 79 27 + 23 23 + 27 =79,92 Câu Hoạt động 4: Dặn dò (2 phút) - Bài tập nhà: Nguyên tố X có đồng vị X1 (92,23%), X2 (4,67%), X3(3,1%) Tổng số khối đồng vị 87 Số N X2 X1là AX = 28,0855 a) Tìm X1, X2, X3 b) Nếu X1 có N = P Tìm số nơtron nguyên tử đồng vị - Nghiên cứu trước “Cấu tạo vỏ nguyên tử” ==============HẾT=============== ... Biết nguyên tử khối trung bình Br 79,98 Tìm số giải khối % đồng vị thứ tập Câu Một nguyên tố X có đồng vị với tỉ lệ số nguyên tử 27/ 23 Hạt hóa học nhân nguyên tử X có 35 P.Trong nguyên tử đồng vị. .. Số khối đồng vị thứ 35 + 44 = 79 ⇒ A2 = 81 27 23 + 81 AX = 79 27 + 23 23 + 27 =79,92 Câu Hoạt động 4: Dặn dò (2 phút) - Bài tập nhà: Nguyên tố X có đồng vị X1 (92, 23% ), X2 (4,67%), X3 (3, 1%) Tổng... thức 2P - N = 25 (2) Từ (1) (2) ta : P = 35 , N = 45 A = 80 Câu % số nguyên tử đồng vị thứ 2: 10 0- 50,69 = 49 ,31 % 79.50,69 + B.49 ,31 100 Ta có: 79,98 = ⇒ B = 81 81 Đồng vị thứ 2: 35 Br (49 ,31 %) thay
- Xem thêm -

Xem thêm: TC 3 hạt nhân nguyên tử, đồng vị, TC 3 hạt nhân nguyên tử, đồng vị

Từ khóa liên quan