TC 1 ôn tập đầu năm

3 20 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 11:00

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 06/09/2018 TIẾT PPCT 03: TỰ CHỌN - ÔN TẬP I Mục tiêu học Kiến thức - kĩ - thái độ Kiến thức: Giúp HS nhớ lại kiến thức học lớp - Nêu thành phần nguyên tử - nêu tỉ khối chất khí Kĩ năng: Rèn cho HS kỹ giải dạng bài: - Tính lượng chất, khối lượng, - Nồng độ dung dịch Thái độ: Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực; yêu khoa học Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực, đọc tích cực - Hoạt động nhóm nhỏ - Kĩ thuật khăn trải bàn III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Soạn giáo án, phiếu học tập - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Ôn cũ - Bảng hoạt động nhóm - Bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học Hoạt động 1: Ôn tập thành phần nguyên tử tỉ khối chất khí ( 10 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Ôn lại Chuyển giao nhiệm vụ học tập Sản phẩm Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ kiến thức học HS lớp 8, - Rèn lực sử dụng ngơn ngữ, hợp tác Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng GV nêu yêu cầu sau: - Nguyên tử có phần? Các phần cấu tạo từ loại hạt gì? Nêu đặc điểm loại hạt - Nêu biểu thức tính tỉ khối khí A so với khí B Thực nhiệm vụ học tập Báo cáo HS tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng HS làm việc cặp đôi phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời đại diện cặp đôi báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 2: Luyên tập ( 34 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Vận Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số dụng kiến thức ơn tập vào tình cụ thể Sản phẩm Đánh giá Chấm kết Bảng kết số nhóm để thay nhóm sau GV điểm miệng chốt kiến thức - Rèn kĩ giải tập hóa học - Rèn lực sử dụng ngơn ngữ, hợp tác Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1/ Hãy điền vào ô trống số liệu thích hợp Nguyên tử số proton số electron số lớp electron Nitơ Natri Lưu huỳnh Agon …(3) 16 …(9) …(1) 11 …(6) 18 …(4) …(7) …(10) Số e lớp Số e lớp cùng 2 2 2/ Hãy tính thể tích đktc của: a) Hỗn hợp khí gồm có 6,4g khí O2 22,4 gam khí N2 b) Hỗn hợp khí gồm có 0,75 mol CO2; 0,5 mol CO 0,25 mol N2 3/ Có chất khí riêng biệt: H2; NH3; SO2 Hãy tính tỉ khối khí so với: a) Khí N2 b) Khơng khí 4/ Trong 800ml dung dịch NaOH có 8g NaOH a) Tính nồng độ mol/l dung dịch NaOH b) Phải thêm ml H2O vào 200ml dung dịch NaOH để có dung dịch NaOH 0,1M? Thực nhiệm vụ học tập HS làm nhóm 10 phút Ghi kết vào bảng nhóm Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời nhóm lên thuyết minh Các nhóm khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 3: Dặn dò (1 phút) - Nghiên cứu thí nghiệm “Thành phần nguyên tử” ==============HẾT=============== ... electron số lớp electron Nitơ Natri Lưu huỳnh Agon …(3) 16 …(9) … (1) 11 …(6) 18 …(4) …(7) … (10 ) Số e lớp Số e lớp cùng 2 2 2/ Hãy tính thể tích đktc của: a) Hỗn hợp khí gồm có 6,4g khí O2 22,4 gam... miệng chốt kiến thức - Rèn kĩ giải tập hóa học - Rèn lực sử dụng ngơn ngữ, hợp tác Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1/ Hãy điền vào ô trống số liệu... biện GV chốt kiến thức Hoạt động 2: Luyên tập ( 34 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Vận Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số dụng kiến thức ơn tập vào tình cụ thể Sản phẩm Đánh giá Chấm
- Xem thêm -

Xem thêm: TC 1 ôn tập đầu năm, TC 1 ôn tập đầu năm