ôn tập đầu năm hóa 10

7 40 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 11:00

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Tiết ppct: 01 + 02 Ngày soạn: 25/ 08/ 2018 ÔN TẬP ĐẦU NĂM I Mục tiêu học Kiến thức - kĩ - thái độ Kiến thức: Giúp HS nhớ lại kiến thức học lớp - Nêu khái niệm: Đơn chất, hợp chất, nguyên tử, nguyên tố hóa học, hóa trị, phản ứng hố học - Trình bày phân loại hợp chất vơ - Nêu cơng thức tính, đại lượng hóa học: mol, tỉ khối, nồng độ dung dịch Kĩ năng: Rèn cho HS kỹ giải dạng bài: - Tìm hóa trị, lập cơng thức hợp chất - Phân biệt loại hợp chất vô - Cân phương trình hố học - Tính lượng chất, khối lượng, - Nồng độ dung dịch Thái độ - Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực; u khoa học * Trọng tâm: - Tìm hóa trị, lập công thức hợp chất - Phân biệt loại hợp chất vơ - Cân phương trình hố học Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực, đọc tích cực - Hoạt động nhóm nhỏ Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng - Kĩ thuật khăn trải bàn III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Soạn giáo án, phiếu học tập - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Ôn cũ - Tập lịch cũ cỡ lớn bảng hoạt động nhóm - Bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học Tiết 01 Hoạt động 1: Ôn tập khái niệm (20 phút) Mục tiêu - Ôn lại kiến thức học HS lớp 8, Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập - Tổ chức trò chơi chữ powerpoint GV nêu quy ước trò chơi Nội dung chữ * Hàng ngang 1: Có 13 chữ cái: Chất khơng lẫn chất khác (vd: Nước cất) Rèn gọi gì? lực Chữ từ chìa khóa: H, C sử dụng * Hàng ngang 2: Có chữ cái: Đây loại chất tạo nên từ hay nhiều ngun tố ngơn hố học ngữ Chữ từ chìa khóa: H * Hàng ngang 3: Có chữ cái: Đây hạt đại diện cho chất, gồm số nguyên tử liên kết với thể đầy đủ tính Sản phẩm Đánh giá Kết Ơ chữ hợp quan C H Â T T I N H K H I Ê T sát mức H Ơ P C H Â T độ tích P H Â N T Ư cực N G U Y Ê N T Ư HS N G U Y Ê N T Ô H O A T R I H I Ê N T Ư Ơ N G V Â T L Y HĐ C Ô N G T H Ư C H O A H O C báo cáo, Ơ chìa khóa: Phản ứng hóa học (Phản ứng hố học q trình biến đổi chất thảo thành chất khác) luận, GV Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng chất chất Chữ từ chìa khóa: P, H * Hàng ngang 4: Có chữ cái: : Đây khái niệm :Là hạt vô nhỏ trung hòa điện Chữ từ chìa khóa: N,Ư * Hàng ngang 5: Có chữ cái: Là tập hợp nguyên tử loại có số p hạt nhân * Hàng ngang 6: Có chữ cái: Là số biểu thị khả liên kết nguyên tử nhóm nguyên tử Chữ từ chìa khóa: O, A * Hàng ngang 7: Có 14 chữ cái: Hiện tượng chất biến đổi mà giữ ngun chất ban đầu Chữ từ chìa khóa: N,G * Hàng ngang : Có 14 chữ cái: Dùng để biểu diễn chất gồm 1, hay KHHH số chân ký hiệu Chữ từ chìa khóa: O,A * Gợi ý từ chìa khóa: Q trình làm biến đổi từ chất thành chất khác Thực nhiệm vụ học tập đánh giá cho điểm miệng cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng - GV cho HS HĐ cá nhân để trả lời Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp - GV mời HS báo cáo kết Hoạt động 2: Ơn tập hóa trị (12 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ - Ôn lại kiến thức học HS lớp 8, - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng - Hóa trị số biểu thị khả liên kết ntử ntố với ntử ntố GV nêu yêu cầu sau: khác - Nêu định nghĩa hóa trị, quy tắc xác định - Hóa trị ntố xác định - Xác định hóa trị nguyên tố chất: Al2O3, H2S, NO2 theo hóa trị ntố Hidro (được chọn Thực nhiệm vụ học tập làm đơn vị) hóa trị ntố Oxi (là hai đơn vị) HS làm việc cặp đôi phút - Qui tắc hóa trị: gọi a,b hóa trị Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp nguyên tố A,B Trong công thức AxBy ta GV mời đại diện cặp đơi báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản có: AaxBby biện a*x = b*y GV chốt kiến thức Chuyển giao nhiệm vụ học tập Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV đánh giá cho điểm miệng cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng Hoạt động 3: Ôn tập loại hợp chất vơ (13 phút) Mục tiêu - Ơn lại kiến thức học HS lớp 8, - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Phương thức tổ chức PHIẾU Chuyển giao nhiệm vụ học tập HỌC TẬP SỐ - Có loại hợp chất vơ cơ, kể tên nêu định nghĩa GV phátthành PHT số 1tập sau: - Hồn Thực nhiệm vụAhọc Ghép nốihiện thơng tin cột vớitập cột B cho phù hợp Tên hợp chất Ghép Loại chất HS làm việc cặp đôi phút axit a SO ; CO ; P O Báo cáo, thảo luận: HĐ chung cả2 lớp 2 muối b Cu(OH)2; Ca(OH)2 GV mời đại diện cặp đôi báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện bazơ c H 2SO4; HCl oxit d NaCl ; BaSO4 GV chốtaxit kiến thức oxit bazơ Sản phẩm Đánh giá Kết hợp quan sát HS hoàn thành kiến thức mức độ tích cực PHT HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng Tiết 02 Hoạt động 1: Ôn tập mol (7 phút) Mục tiêu - Ôn lại kiến thức học HS lớp 8, Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập Sản phẩm Đánh giá 1/ Định nghĩa : Kết hợp quan sát Mol lượng chất chứa 6,023.1023 hạt vi mơ (ngun tử, mức độ tích cực GV nêu yêu cầu: phân tử, ion) HS HĐ - Nêu khái niệm mol, cơng thức tính Vd : mol nguyên tử Na(23g) chứa 6,023.10 23 hạt nguyên tử báo cáo, thảo luận, - Tính số mol 28 gam Fe; 2,7 gam nhôm; Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng 11,2 lít khí oxi (đktc) Thực nhiệm vụ học tập Na 2/ Một số cơng thức tính mol : m HS làm việc cặp đôi phút n M * Với chất : Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp * Với chất khí : GV mời đại diện cặp đơi báo cáo kết Các - Chất khí điều kiện tiêu chuẩn (OoC, 1atm) HS khác góp ý, phản biện V n GV chốt kiến thức 22,4 o - Chất khí t C, p (atm) GV đánh giá cho điểm miệng cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng Hoạt động 2: Ôn tập định luật bảo tồn khối lượng (8 phút) Mục tiêu - Ơn lại kiến thức học HS lớp 8, - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập Sản phẩm Đánh giá * ĐLBT KL: Kết hợp quan sát Khi có pứ: A +B→ C+D mức độ tích cực GV nêu yêu cầu: Áp dụng ĐLBTKL ta có: HS HĐ - Nêu nội dung định luật bảo toàn khối lượng mA + m B = mC + mD � ∑msp = ∑mtham gia - Giải tập sau đây: Cho 6,50 gam Zn phản ứng với * Vd: cho 6,50 gam Zn pứ với lượng vừa đủ dung báo cáo, thảo luận, lượng vừa đủ dung dịch chứa 7,1 gam axit HCl, thu dịch chứa7,1 gam axit HCl thu 0,2 gam khí H GV đánh giá 0,2 gam khí H2 Tính khối lượng muối tạo thành cho điểm miệng Tính khối lượng muối tạo thành sau pứ? cộng điểm Thực nhiệm vụ học tập Giải khuyến khích vào Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 HS làm việc nhóm phút điểm miệng 6,5g 7,1g xg 0,2g Ghi kết vào bảng nhóm Áp dụng ĐLBTKL ta có: Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp 6,5 + 7,1 = x + 0,2 → x = 13,4g GV mời đại diện nhóm thuyết minh sản phẩm Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 3: Ôn tập nồng độ dung dịch (8 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ - Ôn lại kiến thức học HS lớp 8, - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng 1/ Nồng độ phần trăm (C%) m GV nêu yêu cầu: C%  ct 100% mdd - Nêu loại nồng độ học 2/ Nồng độ mol (CM hay [ ]) - Nêu cơng thức tính loại nồng độ n Thực nhiệm vụ học tập CM hay[]  ct Vdd HS làm việc cặp đôi phút Vdd : thể tích dung dịch(lit) Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp Công thức liên hệ : GV mời đại diện cặp đôi báo cáo kết Các HS khác mdd = V.D (= mdmơi +mct) góp ý, phản biện 10.C%.D CM  M GV chốt kiến thức lưu ý : V (ml) ; D (g/ml) Chuyển giao nhiệm vụ học tập Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV đánh giá cho điểm miệng cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng Hoạt động 4: Luyên tập (20 phút) Mục tiêu - Vận dụng kiến thức ôn tập vào tình cụ thể - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập PHIẾU HỌC TẬP SỐ Bàiphát tậpPHT Tính GV số 2số mol chất sau: a 3,9g K; 11,2g Fe; 55g CO2; 58g Fe3O4 Thực nhiệm vụ2 (đktc); học tập10,08 lít SO2 (đktc); 3,36 lít H2 (đktc) b 6,72 lít CO Bài tậpnhóm 2.Tính nồng độ mol dung dịch sau: HS làm phút a) 500 ml dung dịch A chứa 19,88g Na2SO4 Ghi kết vào bảng nhóm b) 200 ml dung dịch C chứa 25g CuSO4.2H2O 3.Bài Báotập cáo, HĐphần chung cảcủa lớpcác dung dịch sau: thảo Tính luận: nồng độ trăm GV mời đại diện dung nhóm thuyết sảnNaphẩm a) 500g dịch A chứa minh 19,88g 2SO4 Các HS khác góp ý, phản biện b) 200 g dung dịch C chứa 25g CuSO 4.2H2O GV chốt kiến thức Hoạt động 5: Dặn dò (2 phút) - Giao tập nhà: Hòa tan 8,4 g Fe dung dịch HCl 10,95%(vừa đủ) a Tính thể tích khí thu (đktc) b Tính khối lượng axit cần dùng Sản phẩm Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV đánh giá cho điểm miệng cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng c Tính nồng độ % dung dịch sau phản ứng - Ôn lại cấu tạo nguyên tử, tỉ khối chất khí ==============HẾT=============== ... Mục tiêu - Vận dụng kiến thức ôn tập vào tình cụ thể - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập PHIẾU HỌC TẬP SỐ Bàiphát tậpPHT Tính GV số 2số mol chất... học tập - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Ôn cũ - Tập lịch cũ cỡ lớn bảng hoạt động nhóm - Bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học Tiết 01 Hoạt động 1: Ôn tập. .. khích vào điểm miệng Tiết 02 Hoạt động 1: Ôn tập mol (7 phút) Mục tiêu - Ôn lại kiến thức học HS lớp 8, Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập Sản phẩm Đánh giá 1/ Định nghĩa : Kết
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập đầu năm hóa 10, ôn tập đầu năm hóa 10