23, 25 sự biến đổi tuần hoàn tính chất

8 64 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 10:59

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 25/ 10/ 2018 Tiết PPCT 23, 25: SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HỒN TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUN TỐ HĨA HỌC ĐỊNH LUẬT TUẦN HỒN I Mục tiêu học Kiến thức, kỹ năng, thái độ Kiến thức - Biết giải thích biến đổi độ âm điện số nguyên tố chu kì, nhóm A - Hiểu quy luật biến đổi tính kim loại, tính phi kim ngun tố chu kì, nhóm A (dựa vào bán kính nguyên tử) - Hiểu biến đổi hoá trị cao với oxi hoá trị với hiđro nguyên tố chu kì - Biết biến đổi tính axit, bazơ oxit hiđroxit chu kì, nhóm A - Hiểu nội dung định luật tuần hoàn Kĩ Dựa vào qui luật chung, giải thích biến thiên tính chất chu kì (nhóm A) cụ thể, thí dụ biến thiên về: - Độ âm điện, bán kính nguyên tử - Tính chất kim loại, phi kim - Hố trị cao nguyên tố với oxi với hiđro - Cơng thức hố học tính axit, bazơ oxit hiđroxit tương ứng * Trọng tâm - Khái niệm tính kim loại, tính phi kim, độ âm điện - Quy luật biến đổi bán kính nguyên tử, độ âm điện, tính kim loại, tính phi kim ngun tố chu kì, nhóm A - Quy luật biến đổi hoá trị cao với oxi hoá trị với hiđro số ngun tố chu kì, nhóm A (Giới hạn nhóm A thuộc hai chu kì 2, 3) Thái độ - Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực; yêu khoa học - Tích cực, chủ động tiếp thu kiến thức Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực tự học giải vấn đề - Năng lực tư duy, lực hợp tác (trong hoạt động nhóm) - Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn sống - Năng lực giao tiếp sử dụng ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân - Năng lực tính tốn qua việc giải tập hóa học II Phương pháp kĩ thuật dạy học Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực - Khăn trải bàn - Nhóm nhỏ Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Làm slide trình chiếu, giáo án, hình 2.1, bảng 6, 7, (sgk) - Bảng tuần hồn ngun tố hố học - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Học cũ, làm bài, chuẩn bị trước đến lớp - Tập lịch cũ cỡ lớn bảng hoạt động nhóm - Bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học A Hoạt động trải nghiệm, kết nối (10 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Huy động kiến thức HĐ nhóm: Sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để hoàn thành nội dung học HS về: phiếu học tập số - Chu kì, nhóm - GV chia lớp thành nhóm để hồn thành nội dung phiếu học tập số - Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron - Sau giáo viên cho lớp hoạt động chung cách cử nhóm báo nguyên tử nguyên tố cáo kết quả, nhóm khác bổ sung; hồn thiện phiếu học tập hố học tạo nhu cầu tiếp tục tìm hiểu kiến Phiếu học tập số thức - Viết cấu hình e nguyên tử nguyên tố, xác định vị trí - Tìm hiểu tính kim ngun tố bảng tuần hoàn? loại, phi kim qua nội a) Li(Z=3); Mg(Z=12); Al (Z=13) b) P(Z=15); S (Z=16); Cl(Z=17) dung phiếu học tập Nguyên tố kim loại, phi kim? Vì sao? Chúng nhường số hay nhận e phản ứng hóa học? - Rèn lực tư duy, - Viết cơng thức hóa học ngun tố với oxi, hiđro lực hợp tác (nếu có), nhận xét hóa trị nguyên tố ? lực sử dụng ngơn ngữ: diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định - Dự kiến số vướng mắc học sinh để hỗ trợ khó khăn học sinh thân (HS viết nhiều ctpt với oxi , viết ct với H) - Giáo viên không chốt kiến thức mà liệt kê kiến thức từ dẫn dắt gợi mở tò mò tìm hiểu tiếp học học sinh Các vấn đề giả hoạt động hình thành kiến thức hoạt động luyện tập GV: Nguyễn Văn Thắng Sản phẩm - HS hoàn thành nội dung phiếu học tập số Đánh giá + Qua quan sát: Trong q trình hoạt động nhóm GV quan sát tất nhóm, kịp thời phát khó khăn, vướng mắc HS có giải pháp hỗ trợ hợp lí + Qua báo cáo nhóm góp ý, bổ sung nhóm khác, GV biết HS có kiến thức nào, kiến thức cần phải điều chỉnh, bổ sung hoạt động Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng B Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1:Tìm hiểu tính kim loại, tính phi kim (20 phút) Mục tiêu - Nêu khái niệm tính kim loại, tính phi kim Phương thức tổ chức - HĐ GV HS: Từ vd HĐTN phần A hs rút nhận xét xu hướng KL, PK PƯHH từ rút khái niệm tính kim loại, tính phi kim GV: lưu ý “ Ranh giới tương đối nguyên tố kim loại, phi kim bảng tuần hồn ngun tố hóa học phân cách đường dích dắc in đậm Phía bên phải nguyên tố phi kim, bên trái nguyên tố kim loại” (chiếu slide cho HS xem BTH) - Nêu quy luật biến đổi tính chất chu kỳ - Lấy ví dụ minh họa - Dựa vào kiến thức học giải thích quy luật biến đổi GV: Chiếu slide 2,3 Sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn HS hoàn thành câu hỏi sau: - GV chia lớp thành nhóm để hồn thành nội dung câu hỏi: Câu Trong chu kỳ, bán kính nguyên tử biến đổi từ trái sang phải? Câu Khả nhường, nhận e chu kỳ biến đổi từ trái sang phải?  HS rút qui luật, lấy VD chứng minh Câu Giải thích thêm qui luật - HĐ chung lớp: GV mời nhóm bất kỳ báo cáo, nhóm lại tham gia phản biện GV chốt lại kiến thức, chiếu slide cho HS xem GV Chiếu slide 5, sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để hoàn thành câu hỏi: - GV chia lớp thành nhóm để hồn thành nội dung câu - Nêu hỏi: Sản phẩm I TÍNH KIM LOẠI, TÍNH PHI KIM Đánh giá + Thông qua quan sát mức độ hiệu tham gia vào hoạt động học sinh - Tính kim loại tính chất nguyên tố mà nguyên tử dễ e để trở thành ion dương Nguyên tử dễ e  tính kim loại mạnh - Tính phi kim: tính chất nguyên tố mà nguyên tử dễ thu e để trở thành ion âm Nguyên tử dễ thu e  tính phi kim + Thơng qua HĐ mạnh chung Sự biến đổi tính chất chu kỳ lớp, GV hướng dẫn Trong chu kỳ, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, tính kim loại nguyên tố tăng HS thực dần, đồng thời tính phi kim mạnh dần yêu cầu VD: Trong chu kỳ 3: điều - Tính kim loại của: Na > Mg > Al chỉnh - Tính phi kim của: Si < P < S < Cl Giải thích:Trong chu kì, từ trái sang phải thì: Điện tích hạt nhân tăng, số lớp e không đổi  lực hút hạt nhân với e lớp tăng  bán kính nguyên tử giảm  khả nhường e giảm đồng thời khả thu thêm e tăng lên  tính kim loại giảm tính phi kim tăng Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ quy luật biến đổi tính chất nhóm A - Lấy ví dụ minh họa - Dựa vào kiến thức học giải thích quy luật biến đổi - Xác định ngun tố có tính KL mạnh nhất, ngun tố có tính PK mạnh Giáo án Hóa 10 Câu Trong nhóm A, bán kính ngun tử biến đổi từ xuống? Câu Khả nhường, nhận e nhóm A biến đổi từ xuống?  HS rút qui luật, lấy VD chứng minh Câu Giải thích thêm qui luật - HĐ chung lớp: GV mời nhóm bất kỳ báo cáo, nhóm lại tham gia phản biện Sau GV chiếu slide chốt lại kiến thức đồng thời chiếu slide để hỏi HS câu hỏi củng cố kiến thức Sau chiếu slide để tổng hợp kiến thức phần phần HĐ GV HS: Tìm hiểu độ âm điện GV: Dựa vào SGK cho HS nêu khái niệm độ âm điện, nhận xét mối quan hệ tính KL, tính phi kim độ âm điện? - Nêu GV: Treo bảng SGK giá trị độ âm điện lên bảng Sử dụng khái niệm độ kĩ thuật khăn trải bàn để hoàn thành câu hỏi (chiếu âm điện slide): - Nêu quy luật biến - GV chia lớp thành nhóm để hồn thành nội dung câu đổi độ âm điện hỏi: Câu Nêu quy luật biến đổi độ âm điện nguyên tố nguyên tố theo theo chu kì theo nhóm A chu kì theo Câu Qui luật biến đổi độ âm điện có phù hợp với nhóm A biến đổi tính kim loại, phi kim nguyên tố chu - Độ âm điện kì nhóm A khơng? có mối liên Câu Rút kết luận chung tính KL PK quan ntn so với tính KL, - HĐ chung lớp: GV mời nhóm bất kỳ báo cáo, tính PK nhóm lại tham gia phản biện GV chốt lại kiến thức GV: Nguyễn Văn Thắng Sự biến đổi tính chất nhóm A Trong nhóm A, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, tính kim loại nguyên tố mạnh dần, đồng thời tính phi kim yếu dần VD: Trong nhóm IA, tính kim loại của: Li < Na < K < Rb < Cs Trong nhóm VIIA, tính phi kim của: F > Cl > Br > I Giải thích: Trong nhóm, từ xuống thì: Điện tích hạt nhân tăng, số lớp e tăng vượt mạnh  lực hút hạt nhân với e lớp giảm  bán kính nguyên tử tăng  khả nhường e tăng đồng thời khả thu thêm e giảm  tính kim loại tăng tính phi kim giảm Độ âm điện a) Khái niệm Độ âm điện nguyên tử đặc trưng cho khả hút electron ngun tử hình thành liên kết hóa học Lưu ý: Độ âm điện nguyên tử lớn tính phi kim mạnh ngược lại b) Bảng độ âm điện - Trong chu kì, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân giá trị độ âm điện nguyên tử nói chung tăng dần - Trong nhóm A, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân giá trị độ âm điện nguyên tử nói chung giảm dần Kết luận: Tính kim loại, tính phi kim nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Hoạt động 2: Tìm hiểu hóa trị nguyên tố hóa học (10 phút) Mục tiêu - Biết hóa trị cao với oxi, cơng thúc oxit cao nhất, hóa trị với H, cơng thức với H - Phương thức tổ chức GV: Chiếu slide 9, sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để hoàn thành câu hỏi: Kết II HÓA TRỊ CỦA NGUYÊN TỐ Trong chu kì, từ trái sang phải, hóa trị cao nguyên tố hợp chất với oxi tăng từ đến - GV chia lớp thành nhóm để hồn 7, hóa trị phi kim hợp chất với hidro thành nội dung câu hỏi: giảm từ đến Câu Nhận xét biến đổi hóa trị VD: Chu kỳ cao nguyên tố hợp STT chất với oxi hóa trị nguyên tố IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA nhóm A PK hợp chất với hidro theo chu kì? HC với Câu Dựa vào quy luật rút Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 Cl2O5 oxi kết luận biến đổi hóa trị Nêu HT cao quy luật nguyên tố? biến đổi với oxi chúng - HĐ chung lớp: GV mời nhóm bất HC với SiH4 PH3 H2S HCl kỳ báo cáo, nhóm lại tham gia Hidro phản biện GV chốt lại kiến thức HT với Hidro Đánh giá + Thông qua quan sát mức độ hiệu tham gia vào hoạt động học sinh + Thông qua HĐ chung lớp, GV hướng dẫn HS thực yêu cầu điều chỉnh Hoạt động 3: Tìm hiểu oxit hidroxit nguyên tố nhóm A thuộc cùng chu kỳ (10 phút) Mục tiêu - Nêu biến đổi tính chất oxit, hidroxit nhóm A - Nêu quy luật biến đổi chúng Phương thức tổ chức Sản phẩm III OXIT VÀ HIDROXIT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ GV: Treo bảng lên bảng Sử dụng kĩ thuật NHĨM A TḤC CÙNG CHU KÌ khăn trải bàn để hoàn thành nội dung câu hỏi VD: chu kỳ (chiếu slide): - GV chia lớp thành nhóm để hồn thành nội Al2O3 Na2O MgO SiO2 P2O5 SO3 Cl2O5 Lưỡng dung câu hỏi: OB OB OA OA OA OA tính Câu Nhận xét biến đổi tính chất Al(OH)3 H SiO H3PO4 HClO4 H2SO4 oxit hidroxit nguyên tố nhóm A NaOH Mg(OH)2 Hidroxit Axit Axit Bazơ Axit Bazo Axit chu kỳ? lưỡng trung mạnh yếu Yếu tính bình mạnh Câu (mở rộng) Từ kiến thức mạnh học rút kết luận biến đổi tính chất Kết luận: oxit hidroxit nguyên tố Trong chu kì, từ trái sang phải theo chiều tăng nhóm A ? điện tích hạt nhân, tính bazơ oxit hidroxit Đánh giá + Thông qua quan sát mức độ hiệu tham gia vào hoạt động HS + Thông qua HĐ chung lớp, GV hướng dẫn HS thực yêu Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ chu kỳ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng - HĐ chung lớp: GV mời nhóm bất kỳ tương ứng yếu dần đồng thời tính axit chúng mạnh báo cáo, nhóm lại tham gia phản biện dần GV chốt lại kiến thức cầu điều chỉnh Hoạt động 4: Tìm hiểu định luật tuần hồn (5 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Nêu yếu tố - HĐ vấn đáp: Gv gợi ý “ Trên cở sở khảo sát biển đổi tuần biến đổi cấu hình e ngun tử, bán kính nguyên tử, độ âm điện, hóa trị nguyên tố…ta hồn thấy tính chất ngun tố hóa học biến - Phát biểu đổi theo chiều tăng điện tích định hạt nhân ? luật tuần HS: trả lời câu hỏi rút phát biểu định hoàn luật tuần hoàn Sản phẩm IV ĐỊNH LUẬT TUẦN HỒN “ Tính chất nguyên tố thành phần tính chất đơn chất hợp chất tạo nên từ ngun tố biến đổi tuần hồn theo chiều tăng điện tích hạt nhân nguyên tử.” Đánh giá + Thông qua quan sát mức độ hiệu tham gia vào hoạt động HS + Thông qua HĐ chung lớp, GV hướng dẫn HS thực yêu cầu điều chỉnh C Hoạt động luyện tập (35 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Củng cố, khắc sâu + Vòng 1: GV chia lớp thành nhóm lớn để tham gia thi đua với trả lời kiến thức học nhanh xác câu hỏi mà GV chuẩn bị (chưa cho HS chuẩn bị trước) cấu tạo Ghi điểm cho nhóm vòng phân tử, tính chất vật Bài Nguyên tố Clo (Cl) (Z= 17) a) Viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố Clo lí, tính chất hóa học, b) Xác định vị trí ngun tố Clo bảng tuần hồn nguyên tố điều chế ứng dụng hóa học (giải thích) oxi – ozon c) Clo có tính kim loại, phi kim hay khí ? Tại ? thực tiễn d) Hóa trị cao hợp chất với oxi ? - Tiếp tục phát triển e) Cơng thức oxit cao ? lực: tính tốn, f) Hóa trị với hiđro ? sáng tạo, giải g) Cơng thức hợp chất khí với hiđro ? vấn đề thực tiễn + Vòng 2: Trên sở nhóm, GV lại yêu cầu nhóm lại tiếp tục hoạt thông qua kiến thức động cặp đôi để giải yêu cầu đưa phiếu học tập số GV Sản phẩm Kết trả lời câu hỏi/bài tập phiếu học tập Đánh giá + GV quan sát đánh giá hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm HS Giúp HS tìm hướng giải khó khăn q trình hoạt động + GV thu hồi số trình bày HS phiếu học tập để đánh giá nhận xét chung + GV hướng dẫn HS Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 mơn học, vận dụng quan sát giúp HS tháo gỡ khó khăn mắc phải kiến thức hóa học - HĐ chung lớp: GV mời HS (mỗi nhóm HS) lên bảng trình bày vào sống kết quả/bài giải Cả lớp góp ý, bổ sung GV tổng hợp nội dung trình bày Nội dung HĐ: hồn kết luận chung Ghi điểm cho nhóm thành câu hỏi/bài - GV sử dụng tập phù hợp với đối tượng HS, có mang tính thực tế, có tập phiếu học mở rộng yêu cầu HS vận dụng kiến thức để tìm hiểu giải vấn đề tập GV: Nguyễn Văn Thắng tổng hợp, điều chỉnh kiến thức để hoàn thiện nội dung học + Ghi điểm cho nhóm hoạt động tốt PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu Tính chất kim loại nguyên tố theo quan điểm hoá học thể bằng: A khả nhường electron nguyên tử B khả phản ứng với phi kim C đại lượng độ âm điện D khả nhận electron nguyên tử Câu Cho nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử 6, 9, 17 Nếu xếp nguyên tố theo thứ tự tính phi kim tăng dần dãy xếp sau đúng: A Z
- Xem thêm -

Xem thêm: 23, 25 sự biến đổi tuần hoàn tính chất, 23, 25 sự biến đổi tuần hoàn tính chất

Từ khóa liên quan