16 luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử (tt)

3 42 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 10:59

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 5/10/2018 TIẾT PPCT 16: LUYỆN TẬP CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ (tt) I Mục tiêu học Kiến thức - kĩ - thái độ Kiến thức: Củng cố kiến thức nguyên tử Kỹ năng: - Giải tập trắc nghiệm tự luận nguyên tử * Trọng tâm: Cấu hình electron ngun tử, cách tính NTK TB, tìm ngun tố dựa vào hạt Thái độ: Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực; yêu khoa học Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực, đọc tích cực - Hoạt động nhóm nhỏ - Kĩ thuật khăn trải bàn III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Soạn giáo án, phiếu học tập - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Ôn cũ - Bảng hoạt động nhóm, bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học Hoạt động 1: Giải tập trắc nghiệm ( 20 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Vận Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số PHIẾU HỌC TẬP SỐ dụng kiến thức Câu 1: Các electron nguyên tử nguyên tố X phân bố lớp, lớp thứ ba có electron Số đơn vị điện Sản phẩm Đánh giá Kết báo Kết hợp quan cáo HS sau sát mức độ GV chốt tích cực kiến thức Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ ôn tập vào tình cụ thể - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng tích hạt nhân nguyên tử nguyên tố X A B C 14 D 16 Câu 2: Nguyên tử M có cấu hình electron phân lớp ngồi 3d Tổng số electron nguyên tử M A 24 B 25 C 27 D 29 Câu 3: Electron cuối nguyên tố M điền vào phân lớp 3d3 Số electron hóa trị M A B C D.4 Câu 4: Một nguyên tử X có tổng số electron phân lớp s tổng số electron lớp Cho biết X thuộc nguyên tố hoá học sau đây? A Oxi (Z = 8) B Lưu huỳnh (Z = 16) C Flo (Z = 9) D Clo (Z = 17) Câu 5: Một ngtử X có tổng số e phân lớp p 11 Hãy cho biết X thuộc nguyên tố hoá học sau đây? A nguyên tố s B nguyên tố p C nguyên tố d D nguyên tố f Câu 6: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron phân lớp p Nguyên tử nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều tổng số hạt mang điện X X Y nguyên tố A Al Br B Al Cl C Mg Cl D Si Br HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cặp đôi phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời đại diện cặp đôi báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 2: Giải tập tự luận ( 24 phút) Mục tiêu - Vận dụng kiến thức ôn tập vào tình cụ thể Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số Sản phẩm Câu 1: a/ Tổng số hạt = Số p + số e + số nơtron = 115 � 2Z + N = 115 (1) PHIẾU HỌC TẬP SỐ Mà số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện Câu 1: Nguyên tử X có tổng số hạt 115, số hạt 25 nên: 2Z –N = 25 (2) mang điện nhiều số hạt không mang điện 25 Từ (1) (2) ta có hpt: a/ Xác định số khố X 2Z + N = 115 (1) b/ Viết cấu hình e xác định loại ngun tố hóa học X - Rèn kĩ Câu 2: Nguyên tử X có tổng số hạt 60 Trong số hạt 2Z –N = 25 (2) giải tập nơtron số hạt proton Viết kí hiệu nguyên tử X  4Z = 140  Z = 140/4 = 35 hóa học Câu 3: Tổng số hạt proton, nơtron electron nguyên tử  N = 115 – 2.35 = 45 Vậy A = Z + N = 35 + 45 = 80 - Rèn nguyên tố X 13 Xác định số khối X 2 6 10 lực sử dụng b/ Cấu hình e: 1s s p 3s p 3d s p : PK ngôn ngữ, Thực nhiệm vụ học tập Đánh giá Chấm kết số nhóm để thay điểm miệng Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ hợp tác Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng HS làm việc nhóm phút Ghi kết vào bảng nhóm Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời nhóm lên thuyết minh Các nhóm khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Câu 2: 2P + N = 60 P=N => P = N = 20 40 A = 81 => kí hiệu 20 Ca Câu 3: Tổng số hạt: 2Z + N = 13 N = 13- 2Z (1) N � �1,5 Lại có: Z (2) Kết hợp (1) (2) ta tìm được: 3,7 �Z �4,3 Z số nguyên dương nên ta chọn Z =  N = 13 – 2.4 = Vậy số khối A = + = Hoạt động 4: Dặn dò (1 phút) - Chuẩn bị kiểm tra tiết ==============HẾT=============== ... tố s B nguyên tố p C nguyên tố d D nguyên tố f Câu 6: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron phân lớp p Nguyên tử nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều tổng số hạt mang điện X X Y nguyên. .. Huỳnh Ngọc Huệ ôn tập vào tình cụ thể - Rèn lực sử dụng ngơn ngữ, hợp tác Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng tích hạt nhân nguyên tử nguyên tố X A B C 14 D 16 Câu 2: Ngun tử M có cấu hình electron... cấu hình e xác định loại nguyên tố hóa học X - Rèn kĩ Câu 2: Nguyên tử X có tổng số hạt 60 Trong số hạt 2Z –N = 25 (2) giải tập nơtron số hạt proton Viết kí hiệu nguyên tử X  4Z = 140  Z = 140/4
- Xem thêm -

Xem thêm: 16 luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử (tt), 16 luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử (tt)