04 THANH PHAN NGUYEN TU

8 65 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 10:59

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 05/ 09/ 2018 Tiết PPCT 04: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ I Mục tiêu học Kiến thức, kỹ năng, thái độ * Kiến thức: - Nêu : - Thành phần nguyên tử gồm: Vỏ nguyên tử hạt nhân Vỏ nguyên tử gồm có electron Hạt nhân gồm hạt proton hạt notron - Khối lượng điện tích e, p, n Kích thước khối lượng nhỏ nguyên tử * Kĩ năng: - Nhận xét rút kết luận từ thí nghiệm viết SGK - Vận dụng đơn vị đo lường như: u, đvđt, A0 biết cách giải tập qui định  So sánh khối lượng electron với proton nơtron  So sánh kích thước hạt nhân với electron với nguyên tử  Trọng tâm: Nguyên tử gồm loại hạt: p, n, e (kí hiệu, khối lượng điện tích) * Thái độ: - Có thái độ nghiêm túc học tập - Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực; yêu khoa học Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác (trong hoạt động nhóm) - Năng lực tự học - Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn sống - Năng lực sử dụng ngơn ngữ hố học: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân - Năng lực tính tốn qua việc giải tập hóa học có bối cảnh thực tiễn II – Chuẩn bị đồ dùng dạy học: (Dụng cụ cần sử dụng thầy trò), gồm: Giáo viên (GV) - Phóng to hình 1.3 hình 1.4 (SGK) thiết kế máy vi tính ( dùng phần mềm Power point) mơ hình động thí nghiệm hai hình để dạy học - Làm slide trình chiếu, giáo án - Phiếu học tập Học sinh (HS) - Học cũ - Tập lịch cũ cỡ lớn bảng hoạt động nhóm - Bút mực viết bảng III – Phương pháp kĩ thuật dạy học chủ yếu 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực, đọc tích cực - Hoạt động nhóm nhỏ - Kĩ thuật khăn trải bàn - Khai thác thí nghiệm IV- Chuỗi hoạt động dạy học: A Hoạt động trải nghiệm, kết nối (10 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Huy động 1/ Chuyển giao nhiệm vụ học tập kiến thức - GV chia lớp thành nhóm, phát phiếu học tập số sơ đồ KWL học HS về thành phần nguyên tử cho HS nguyên tử lớp Phiếu học tập số 8, tạo nhu cầu Hãy điền từ cụm từ thích hợp vào chỗ trống tiếp tục tìm hiểu Nguyên tử hạt vô kiến thức Nguyên tử ngun tố gồm có mang -Biết tìm kiếm điện tích dương mang điện tích thơng tin, phân 3.Electron ký hiệu có điện tích , khối lượng tích, quan sát nhỏ bé Trong nguyên tử chuyển động nhanh xung - Biết tổng quanh hạt nhân hợp,chọn lọc Hạt nhân nguyên tử nằm nguyên tử Hạt nhân gồm có thơng tin, mơ tả hạt .và kí hiệu .và cấu tạo nguyên tử Nội dung K( Know W(Want) L( Learn) - Rèn lực thực hành hóa học, lực hợp tác lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình GV đặt câu hỏi: bày ý kiến, nhận -Làm để chứng minh nguyên tử hạt vô nhỏ định thành phần tạo loại hạt? thân - Làm để biết hạt nhân nguyên tử mang điện tích dương, lớp vỏ nguyên tử mang điện tích âm 2/ Thực nhiệm vụ học tập GV: Nguyễn Văn Thắng Kết Phiếu học tập số 1: K: Nguyên tử hạt vơ nhỏ trung hòa điện Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương vỏ tạo hay nhiều electron mang điện tích âm 3.Nguyên tử cấu tạo loại hạt proton, nơtron electron W: Sự tìm electron, hạt nhân nguyên tử, cấu tạo hạt nhân ngun tử L: -Thí nghiệm tìm hạt electron, hạt nhân nguyên tử -Cấu tạo hạt nhân nguyên tử Kích thước, khối lượng nguyên tử - Đánh giá + Qua quan sát: Trong q trình hoạt động nhóm, GV quan sát tất nhóm, kịp thời phát khó khăn, vướng mắc HS có giải pháp hỗ trợ hợp lí + Qua báo cáo nhóm góp ý, bổ sung nhóm khác, GV biết HS có kiến thức nào, kiến thức cần phải điều chỉnh, bổ sung hoạt động Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng HĐ nhóm: GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để hoàn thành nội dung phiếu học tập số HĐ cá nhân: Học sinh trả lời vào bảng theo sơ đồ KWL thành phần nguyên tử học lớp 3/ Báo cáo, thảo luận - GV mời nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác góp ý, bổ sung Vì hoạt động trải nghiệm kết nối để tạo mâu thuẫn nhận thức nên giáo viên không chốt kiến thức Muốn hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ giao HS phải đọc lại kiến thức học lớp nghiên cứu học - GV chuyển sang hoạt động tiếp theo: HĐ hình thành kiến thức B Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Tìm hiểu thành phần cấu tạo nguyên tử: 10 phút Mục tiêu Phương thức tổ chức Kết - Nêu thành 1/ Chuyển giao nhiệm vụ học tập Phiếu học tập số 2: phần Chia lớp thành nhóm, GV phát phiếu học tập để nhóm hồn 1/ Electron: ngun tử Đặc điểm tia âm cực: thiện vào phiếu học tập số 2,3,4 - Nêu điện - Chong chóng quay→ chùm hạt vật chất có tích khối khối lượng, chuyển động với vận tốc lớn lượng hạt - Lệch cực (+) → chùm hạt mang điện e, p, n âm Phiếu học tập số - Rút nhận xét Thành phần tia âm cực hạt Đặc điểm tia âm cực? kết luận electron( kí hiệu e) Hiện tượng Nguyên nhân hình thành tia âm khối lượng, điện tích electron Chong chóng quay cực khám phá me  9,1.10-31 kg Lệch cực (+) hạt nhân qe  -1,6.10-19 C = -eo = 1-( điện tích đơn vị) Thành phần tia âm cực gì? nguyên tử Phiếu học tập số 3: Đặc điểm hạt electron?( khối lượng, điện tích) quan sát sơ đồ Sự tìm hạt nhân ngun tử mơ hình thí Nguyên tử phải chứa phần mang điện tích Phiếu học tập số nghiệm dương có khối lượng lớn( hạt α bị lệch 1.Nhận xét đường tia α? Giải thích tia α có - Rèn luyện va chạm), kích thước nhỏ so với kích hướng khác nhau? lực hợp tác sử thước nguyên tử dụng ngôn ngữ Hạt mang điện (+) có kích thước khối lượng nào? -Nguyên tử có cấu tạo rỗng, phần mang điện Nguyên tử có cấu tạo nào? Khả diễn → Rút kết luận cấu tạo hạt nhân nguyên tử Đánh giá + Thông qua quan sát mức độ hiệu tham gia vào hoạt động học sinh + Thông qua HĐ chung lớp, GV hướng dẫn HS thực yêu cầu điều chỉnh Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ đạt, trình bày trước đám đơng, khả trình bày ý kiến thân Giáo án Hóa 10 Phiếu học tập số Thí nghiệm Rutherford tìm hạt gì? Kí hiệu, khối lượng, điện tích hạt Thí nghiệm Chadwick tìm hạt gì? Kí hiệu, khối lượng, điện tích hạt Điền vào chỗ trống: Nguyên tử gồm: *…(1)… nằm tâm nguyên tử mang điện tích …(2)…… điện tích hạt …(3)………….,vì hạt nơtron …(4)……… * Các (5)………chuyển động xung quanh hạt nhân tạo nên …… (6)………….nguyên tử * Vì nguyên tử trung hoà điện nên :Số hạt …(7) hạt nhân số hạt ……(8) lớp vỏ nguyên tử 2/ Thực nhiệm vụ học tập - GV cho HS quan sát hình 1.3, hình 1.4 phóng to giấy chiếu máy sau cho HS hoạt động nhóm Dùng phương pháp khăn trải bàn Nhóm 1: hồn thành phiếu học tập số Nhóm 2: hồn thành phiếu học tập số Nhóm 3,4: Hồn thành phiếu học tập số 3/ Báo cáo, thảo luận - HĐ chung lớp: GV mời nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác theo dõi, góp ý, bổ sung, phản biện GV chốt lại kiến thức Hoạt động 2: Tìm hiểu Kích thước khối lượng nguyên tử: phút Mục tiêu Phương thức tổ chức GV: Nguyễn Văn Thắng dương hạt nhân -Xung quanh hạt nhân có electron tạo nên vỏ nguyên tử -Khối lượng nguyên tử tập trung hạt nhân Phiếu học tập số 4: Cấu tạo hạt nhân nguyên tử Năm 1918, Rutherford tìm hạt proton Hạt proton (p) thành phần cấu tạo hạt nhân nguyên tử qp = 1,602 10-19C = eo = 1+ mp = 1,6726 10-27 kg ≈ 1u Năm 1932, Chadwick tìm hạt nơtron Nơtron (n) thành phần cấu tạo hạt nhân nguyên tử qn = mn = 1,6748 10-27 kg ≈ 1u 3.Hạt nhân nguyên tử tạo thành proton nơtron (1) Hạt nhân (2) dương (3) proton (4) Không mang điện (5) electron (6) lớp vỏ (7) proton (8) electron Kết Đánh giá Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 - Biết chênh lệch 1/ Chuyển giao nhiệm vụ học tập kích thước hạt GV phát phiếu học tập để nhóm hồn thiện vào phiếu học tập số nhân nguyên tử - Biết đơn vị đo kích Phiếu học tập số thước nguyên tử, Điền thông tin vào bảng sau đơn vị đo khối Kích thước Đường kính(nm) Tỉ lệ lượng nguyên tử Nguyên tử d nt - Rèn luyện lực d hn hợp tác sử dụng d nt ngôn ngữ Khả Hạt nhân diễn đạt, trình bày d e, p trước đám đông, khả Hạt p, e d hn trình bày ý dp kiến thân Tính khối lượng nguyên tử H theo u biết khối lượng nguyên tử 1,67.10-27 kg Nguyên tử Cacbon có khối lượng = 19,9265.10-24 (g) Khối lượng tính gam nguyên tử Al bao nhiêu( Biết nguyên tử Al có 13p, 14n)? GV: Nguyễn Văn Thắng Phiếu học tập số - Thông qua Đơn vị để đo kích thước nguyên tử nm mức độ hiểu Å (angstrom) : hiệu tham 1nm = 10-9m = 10Å gia hoạt động 1Å = 10-10m = 10-8cm nhóm học Kích thước Đường kính(nm) Tỉ lệ sinh - Thơng qua d nt Ngun tử 10-1 =104 hoạt động chung d hn lớp d nt Hạt nhân 10-5 =107 d e, p d hn =103 dp Khối lượng nguyên tử tuyệt đối: m = mp + mn + me Khối lượng nguyên tử tương đối 19,9265.10  27 kg m  1u = C 12 12 -27 = 1,6605 10 kg 2.mH = 1u 2/ Thực nhiệm vụ học tập 3.Khối lượng tính g 1u GV hướng dẫn nhóm hồn thành nội dung phiếu 19,9265.10  24 học tập số 1u  1,6605.10  24 g 12 3/ Báo cáo, thảo luận -24 -23 - HĐ chung lớp: GV mời nhóm lên trình bày kết m Al 1,6605.10 27= 4,48335.10 g Các nhóm khác theo dõi, góp ý, bổ sung, phản biện GV chốt lại kiến thức C Hoạt động luyện tập (12 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Kết Đánh giá - Củng cố, khắc sâu kiến thức + Vòng 1: GV chia lớp thành nhóm lớn để tham gia thi đua với trả lời Kết + GV quan sát đánh học thành phần nhanh xác câu hỏi (khoảng câu hỏi) mà GV chuẩn bị (chưa trả lời giá hoạt động cá nhân, nguyên tử, hạt cấu tạo nên cho HS chuẩn bị trước) Ghi điểm cho nhóm vòng câu hoạt động nhóm ngun tử, kích thước, khối 1.Hồn thành thơng tin thiếu vào bảng sau: hỏi/bài HS Giúp HS tìm lượng nguyê tử Nguyên tử tập hướng giải Hạt p, e 10-8 Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 - Tiếp tục phát triển lực: tính tốn, sáng tạo, giải vấn đề thực tiễn thông qua kiến thức mơn học, vận dụng kiến thức hóa học vào sống Nội dung HĐ: hoàn thành câu hỏi/bài tập phiếu học tập Hạt nhân Lớp vỏ phiếu học Hạt proton nơtron electron tập Kí hiệu Điện tích Khối lượng(kg, u) 2.Hạt nhân hầu hết nguyên tử loại hạt sau cấu tạo nên A electron, proton nơtron B electron nơtron C proton nơtron D electron proton Phát biểu sau không đúng? A Nguyên tử cấu tạo từ hạt p, n, e B Ngun tử có cấu trúc đặc khít, gồm vỏ nguyên tử hạt nhân nguyên tử C Hạt nhân nguyên tử cấu tạo hạt proton hạt nơtron D Vỏ nguyên tử cấu tạo từ hạt electron Trong nguyên tử, loại hạt có khối lượng khơng đáng kể so với hạt lại ? A Proton B Nơtron C Electron D Nơtron electron Tổng số hạt nguyên tử Y 52, tổng số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 16 Tìm p, n, e + Vòng 2: Trên sở nhóm, GV lại yêu cầu nhóm lại tiếp tục hoạt động cặp đôi để giải yêu cầu đưa phiếu học tập số GV quan sát giúp HS tháo gỡ khó khăn mắc phải - HĐ chung lớp: GV mời HS (mỗi nhóm HS) lên bảng trình bày kết quả/bài giải Cả lớp góp ý, bổ sung GV tổng hợp nội dung trình bày kết luận chung Ghi điểm cho nhóm - GV sử dụng tập phù hợp với đối tượng HS, có mang tính thực tế, có mở rộng yêu cầu HS vận dụng kiến thức để tìm hiểu giải vấn đề PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu 1: Trong nguyên tử, hạt mang điện A electron B electron nơtron C proton nơtron D proton electron Câu 2: Hạt mang điện nhân nguyên tử A electron B proton C nơtron D nơtron electron Câu 3: Phát biểu sau sai ? A Khối lượng nguyên tử gần khối lượng hạt nhân B Số proton nguyên tử số nơtron GV: Nguyễn Văn Thắng khó khăn trình hoạt động + GV thu hồi số trình bày HS phiếu học tập để đánh giá nhận xét chung + GV hướng dẫn HS tổng hợp, điều chỉnh kiến thức để hoàn thiện nội dung học + Ghi điểm cho nhóm hoạt động tốt Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng C Số proton hạt nhân số electron lớp vỏ nguyên tử D Nguyên tử cấu tạo hạt proton, electron, nơtron Câu 4: Phát biểu sau sai? A Electron có khối lượng 0,00055u điện tích 1- B Proton có khối lượng 1,0073u điện tích 1+ C Trong nguyên tử, số hạt proton electron ln D Nơtron có khối lượng 1,0086u điện tích Câu 5: Mọi nguyên tử trung hoà điện nguyên tử có A số nơtron số electron B hạt nơtron không mang điện C số proton số nơtron D số proton số electron Câu 5: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (p, n, e) 58 Tổng số hạt mang điện nhiều tổng số hạt không mang điện 18 hạt Ngun tố X có điện tích hạt nhân A 19 B 19+ C +19 D 20+ Câu 6: Nguyên tử A có khối lượng tương đối 3,34.10-26 kg Ngun tử B có điện tích lớp vỏ -1,602.10-18 Culơng có nhiều ngun tử A hạt khơng mang điện Biết A, B có số proton Số hạt nơtron nguyên tử B A 12 B 10 C 11 D 13 D Hoạt động vận dụng mở rộng (5 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá - Giúp HS vận - GV thiết kế hoạt động giao việc cho HS nhà hoàn thành Yêu cầu nộp báo cáo (bài thu Bài báo cáo - GV yêu cầu HS dụng kĩ hoạch) HS (nộp nộp sản phẩm vào năng, vận dụng - GV khuyến khích HS tham gia tìm hiểu ứng dụng thực tế nguyên tử Tích cực thu đầu buổi học tiếp kiến thức luyện tập để hoàn thành tập nâng cao hoạch) theo học để giải - Nội dung HĐ: yêu cầu HS tìm hiểu, giải câu hỏi/tình sau: - Căn vào nội tình Câu 1: Vận dụng thuyết electron để giải thích tượng nhiễm điện cọ xát, tiếp xúc, dung báo cáo, hưởng ứng? đánh giá hiệu thực tế Câu 2: Em tìm hiểu thêm bom nguyên tử? Vì ngày giới cấm nghiên cứu, thực công -Giáo dục cho phát triển sử dụng vũ khí hạt nhân Em nêu tai nạn hạt nhân xảy lịch sử việc HS (cá HS ý thức bảo nhân loại hậu Trách nhiệm vấn đề hạt nhân nguyên tử ? nhân hay theo vệ môi trường - GV giao việc hướng dẫn HS tìm hiểu qua tài liệu, mạng internet,…để giải cơng nhóm HĐ) Đồng việc giao thời động viên kết Gợi ý câu 1: làm việc Sự nhiễm điện cọ xát : Khi hai vật cọ xát, electron dịch chuyển từ vật sang vật khác, dẫn tới HS Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 vật thừa electron nhiễm điện âm, vật thiếu electron nhiễm điện dương Sự nhiễm điện tiếp xúc : Khi vật không mang điện tiếp xúc với vật mang điện, electron dịch chuyển từ vật sang vật khác làm cho vật không mang điện trước bị nhiễm điện theo Sự nhiễm điện hưởng ứng : Khi vật kim loại đặt gần vật nhiễm điện, điện tích vật nhiễm điện hút đẩyelectron tự vật kim loại làm cho đầu vật thừa electron, đầu thiếu electron Do vậy, hai đầu vật bị nhiễm điên trái dấu Câu 2: Vũ khí hạt nhân đơn giản lấy lượng từ q trình phân hạch (còn gọi phân rã hạt nhân) Một vật liệu có khả phân rã lắp ráp vào khối lượng tới hạn, khởi phát phản ứng dây chuyền phản ứng gia tăng theo tốc độ hàm mũ, giải thoát lượng khổng lồ Quá trình thực cách bắn mẫu vật liệu chưa tới hạn vào mẫu vật liệu chưa tới hạn khác để tạo trạng thái gọi siêu tới hạn Khó khăn chủ yếu việc thiết kế tất vũ khí hạt nhân đảm bảo phần chủ yếu nhiêu liệu dùng trước vũ khí tự phá hủy thân Thơng thường vũ khí gọi bom nguyên tử, gọi bom A ==============HẾT=============== GV: Nguyễn Văn Thắng ... kính(nm) Tỉ lệ sinh - Thơng qua d nt Nguyên tử 10-1 = 104 hoạt động chung d hn lớp d nt Hạt nhân 10-5 =107 d e, p d hn =103 dp Khối lượng nguyên tử tuyệt đối: m = mp + mn + me Khối lượng nguyên tử
- Xem thêm -

Xem thêm: 04 THANH PHAN NGUYEN TU, 04 THANH PHAN NGUYEN TU