Các chiến thuật thâu tóm thù địch

19 227 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 22:51

CHƯƠNG 6: CÁC CHIẾN THUẬT THÂU TÓM THÙ ĐỊCH Chương 6: CHIẾN LƯỢC THÂU TÓM CHƯƠNG 6: CÁC CHIẾN THUẬT THÂU TĨM THÙ ĐỊCH • Mục tiêu: • Nội dung: Hiểu tổng quan thâu tóm, bao gồm khái niệm, phân loại, tiến trình Tìm hiểu chiến thuật, hình thức thâu tóm sử dụng nào, hiệu Tổng quan thâu tóm Chiến thuật Bear hug Chiến thuật chào mua công khai Chiến thuật lôi kéo cổ đơng bất mãn Chương 6: CHIẾN LƯỢC THÂU TĨM TỔNG QUAN VỀ THÂU TÓM 1.1 KHÁI NIỆM 1.2 PHÂN LOẠI TỔNG QUAN VỀ THÂU TÓM 1.1 KHÁI NIỆM Theo luật Mỹ định nghĩa: “Thâu tóm đề cập đến hành động giả định kiểm soát cơng ty Việc thâu tóm thường đạt cách mua cổ phiếu sáp nhập.” TỔNG QUAN VỀ THÂU TÓM 1.2 PHÂN LOẠI Thâu tóm thân thiện Thâu tóm Chào mua với giá cao (bear hug) Thâu tóm thù địch Chào mua công khai Lôi kéo cổ đông bất mãn - Trong thâu tóm thân thiện, cơng ty thâu tóm cơng ty mục tiêu bàn bạc đến đến thỏa thuận vấn đề yếu q trình thâu tóm chiến lược phát triển chung dài hạn, cách mà cơng ty sau thâu tóm điều hành ngắn hạn, người nắm giữ vị trí quản lý chủ chốt TỔNG QUAN VỀ THÂU TÓM 1.2 PHÂN LOẠI Ngược lại với thâu tóm thân thiện, cơng ty có chủ ý thâu tóm cơng ty khác theo kiểu "thơn tính" (khơng ban lãnh đạo HĐQT cơng ty bị thâu tóm tán thành ủng hộ) mà cơng ty có chủ ý định thực gọi thâu tóm thù địch Trong số chiến thuật thâu tóm thù địch, bear hug chiến thuật hăng thường diễn thời điểm đầu thâu tóm thù địch Khi cơng ty mục tiêu khơng phản ứng mạnh mẽ thâu tóm chiến thuật bear hug đủ dùng Tuy nhiên, công ty mục tiêu kiên cố thủ chiến thuật bear hug khơng đủ để hồn tất thâu tóm mà cần sử dụng hai chiến thuật khác chào mua công khai lôi kéo cổ đông bất mãn TỔNG QUAN VỀ THÂU TÓM CHIẾN THUẬT BEAR HUG KHÁI NIỆM ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG QUY TRÌNH ÁP DỤNG ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM THƯƠNG VỤ THỰC TẾ CHIẾN THUẬT BEAR HUG 2.1 KHÁI NIỆM Chiến lược "bear hug" tình cơng ty thâu tóm đưa lời đề nghị mua lại cơng ty đến ban giám đốc công ty mục tiêu mà không cần thông báo hay tiếp xúc với cổ đông Thông thường lời đề nghị mua lại cao nhiều giá thị trường thực tế công ty mục tiêu CHIẾN THUẬT BEAR HUG 2.1 KHÁI NIỆM Điểm khác biệt chiến thuật Bear hugs với chiến thuật khác nằm chỗ công ty thâu tóm gửi để nghị đến ban giám đốc công ty mục tiêu mà không cần thông báo tiếp xúc với cổ đông Sự khác biệt ban giám đốc người tạo giá trị tăng thêm cho công ty người cổ đông ủy quyền Khi nhận lời đề nghị mua lại công ty họ phải cân nhắc để bảo vệ quyền lợi cho cổ đơng Vì thuyết phục ban giám đốc công ty mục tiêu, khả cao thâu tóm trở nên thân thiện diễn cách nhanh chóng, thuận lợi CHIẾN THUẬT BEAR HUG 2.1 KHÁI NIỆM Chiến thuật bear hug bao gồm hai loại: Teddy bear hug Normal bear hug  Teddy bear hug mức độ thù địch hơn, cơng ty thâu tóm gửi đề nghị mua lại không công khai tới ban lãnh đạo công ty mục tiêu không kèm theo giá mua điều khoản thỏa thuận cụ thể Lời đề nghị mang tính thiện chí nhằm hướng thâu tóm trở thành thâu tóm thân thiện CHIẾN THUẬT BEAR HUG 10 2.1 KHÁI NIỆM  Normal bear hug mang tính thù địch cao hơn, cơng ty thâu tóm gửi đề nghị mua lại cơng khai tới ban lãnh đạo công ty mục tiêu kèm theo giá mua cụ thể điều khoản thỏa thuận cụ thể Khi lời đề nghị công khai, hội đồng quản trị bị thúc đẩy để bỏ phiếu ủng hộ trách nhiệm áp lực phải ủy thác cổ đông mục tiêu Những giám đốc bỏ phiếu chống lại lời đề nghị vấp phải kiện tụng cổ đông mục tiêu Điều đặc biệt lời đề nghị đưa khoản phần bù đáng kể giá cổ phiếu hành công ty mục tiêu CHIẾN THUẬT BEAR HUG 11 2.2 ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG  Khi mục tiêu thâu tóm khơng phản ứng mạnh mẽ thâu tóm chiến thuật “bear hug” xem có hiệu  Khi nhà thầu không muốn tham gia vào đề nghị chào thầu tốn chào mua công khai lôi kéo cổ đông bất mãn CHIẾN THUẬT BEAR HUG 12 2.3 QUY TRÌNH ÁP DỤNG Teddy bear hug B1 B2 B3 Normal bear hug Đưa lời đề nghị không bao Đưa lời đề nghị bao gồm bao gồm gồm giá mua điều giá mua công khai khoản giao dịch cụ thể không công khai Nếu công ty mục tiêu đồng ý với đề nghị cơng ty thâu tóm q trình thâu tóm trở thành thâu tóm thân thiện Ngược lại, cơng ty mục tiêu khơng đồng ý, cơng ty thâu tóm thực chiến thuật chào mua công khai, lôi kéo cổ đông bất mãn CHIẾN THUẬT BEAR HUG 13 2.4 ƯU – NHƯỢC ĐIỂM ƯU ĐIỂM  Các cơng ty thâu tóm khơng muốn tham gia vào thâu tóm tốn bắt đầu sử dụng “bear hug” công cụ thâu tóm ban đầu, tốn tốn thời gian  Chiến thuật làm giảm hậu bất lợi sau thâu tóm cơng ty mục tiêu, chẳng hạn nhân viên chủ chốt suy giảm tinh thần nhân viên sau mua lại CHIẾN THUẬT BEAR HUG 14 2.4 ƯU – NHƯỢC ĐIỂM NHƯỢC ĐIỂM  Đối với công ty mục tiêu kiên cố thủ, việc sử dụng chiến thuật “bear hug” khơng đủ để hồn thành việc thâu tóm mà ngược lại làm cho cơng ty nâng cao cảnh giác sử dụng biện pháp để phòng ngừa thâu tóm  Khi lời đề nghị mua lại cơng khai xuất nhà đầu tư đối thủ (những người muốn mua lại công ty mục tiêu) nhà đầu cổ phiếu Sự xuất công ty đối thủ tạo cạnh tranh khiến cho việc mua mua lại cơng ty thâu tóm trở nên khó khăn Sự xuất nhà đầu cổ phiếu để kiếm lời khiến cho cơng ty thâu tóm dễ dàng việc mua lại số lượng lớn cổ phiếu đồng thời phải chịu thêm chí phí từ khoản chênh lệch lợi nhuận mà nhà đầu nhận CHIẾN THUẬT BEAR HUG 15 2.5 THƯƠNG VỤ THỰC TẾ Earth Chemical - tập đồn hóa chất Nhật Bản mua lại 100% vốn Công ty cổ phần Á Mỹ Gia (AMG)  Cơng ty thâu tóm: Earth Chemical - tập đồn hóa chất Nhật Bản  Cơng ty mục tiêu: Công ty cổ phần Á Mỹ Gia (AMG)  AMG công ty chuyên kinh doanh hóa mỹ phẩm thành lập tháng 7/2006, với vốn điều lệ trì 15 tỷ đồng  AMG có nhà máy Bình Dương với sản phẩm hóa phẩm tẩy rửa vệ sinh gia dụng với thương hiệu Gift, Ami, Redfoxx Các dòng sản phẩm cơng ty chia thành nhóm chăm sóc nhà cửa (nước tẩy rửa toilet, phòng tắm, viên tẩy bòn cầu, kem tẩy, nước rửa chén ); sản phẩm chăm sóc khơng gian (bình xịt thơm phòng, sáp thơm khử mùi) sản phẩm khác bình xịt trùng, bột phân hủy vi sinh CHIẾN THUẬT BEAR HUG 16 2.5 THƯƠNG VỤ THỰC TẾ Earth Chemical - tập đoàn hóa chất Nhật Bản mua lại 100% vốn Công ty cổ phần Á Mỹ Gia (AMG)  Động cơng ty thâu tóm Nếu Earth Chemical thâu tóm AMG có lợi kinh tế: + Lợi kinh tế quy mô: Earth Chemical tận dụng chuỗi phân phối AMG để tạo bàn đạp vững nhằm gia tăng diện tập đồn khu vực Tiểu vùng sơng Mekong + Sức mạnh thị trường: rút ngắn thời gian thâm nhập thị trường, tận dụng sở vật chất sẵn có CHIẾN THUẬT BEAR HUG 17 2.5 THƯƠNG VỤ THỰC TẾ Earth Chemical - tập đồn hóa chất Nhật Bản mua lại 100% vốn Công ty cổ phần Á Mỹ Gia (AMG)  Diễn biến thâu tóm  Cuối tháng 3/2017, Tập đồn Hóa chất Nhật Bản Earth Chemical thông báo chi 1.824 tỷ đồng (hơn 80 triệu USD) để mua lại 100% vốn CTCP Á Mỹ Gia  Thương vụ hoàn tất vào tháng 5/2017  Mức giá 1.824 tỷ đồng đánh giá hời so với quy mô Á Mỹ Gia Năm 2016, doanh nghiệp đạt 351 tỷ đồng doanh thu 37 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng nhẹ so với năm 2015 Như Earth Chemical mua AMG với mức giá gấp gần 50 lần lợi nhuận năm 2016 CHIẾN THUẬT BEAR HUG 18 ... thâu tóm Chiến thuật Bear hug Chiến thuật chào mua công khai Chiến thuật lôi kéo cổ đông bất mãn Chương 6: CHIẾN LƯỢC THÂU TÓM TỔNG QUAN VỀ THÂU TÓM 1.1 KHÁI NIỆM 1.2 PHÂN LOẠI TỔNG QUAN VỀ THÂU... ý thâu tóm cơng ty khác theo kiểu "thơn tính" (khơng ban lãnh đạo HĐQT cơng ty bị thâu tóm tán thành ủng hộ) mà cơng ty có chủ ý định thực gọi thâu tóm thù địch Trong số chiến thuật thâu tóm thù. ..CHƯƠNG 6: CÁC CHIẾN THUẬT THÂU TĨM THÙ ĐỊCH • Mục tiêu: • Nội dung: Hiểu tổng quan thâu tóm, bao gồm khái niệm, phân loại, tiến trình Tìm hiểu chiến thuật, hình thức thâu tóm sử dụng nào,
- Xem thêm -

Xem thêm: Các chiến thuật thâu tóm thù địch, Các chiến thuật thâu tóm thù địch, CHƯƠNG 6: CÁC CHIẾN THUẬT THÂU TÓM THÙ ĐỊCH, TỔNG QUAN VỀ THÂU TÓM, CHIẾN THUẬT BEAR HUG, 5 THƯƠNG VỤ THỰC TẾ

Từ khóa liên quan