Cach viet 7 dang bieu do IELTS Task 1 Writing

22 133 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 22:41

cách miêu tả biểu đồ ielts×cách mô tả biểu đồ ielts×các dạng biểu đồ trong ielts×giải bài tập dạng biểu đồ×cách nhận xét biểu đồ ielts×các dạng biểu đồ cách miêu tả biểu đồ ielts×cách mô tả biểu đồ ielts×các dạng biểu đồ trong ielts×giải bài tập dạng biểu đồ×cách nhận xét biểu đồ ielts×các dạng biểu đồ Cach viet 7 dang bieu do IELTS Task 1 Writing Cach viet 7 dang bieu do IELTS Task 1 Writing Fanpage: IELTS HIEN NGUYEN CÁCH VIẾT TỪ A-Z DẠNG BIỂU ĐỒ TRONG WRITING TASK MỤC LỤC Contents Line graph (biểu đồ đường) Cách phân tích Line Graph hiệu Cách đọc biểu đồ line graph Phân tích thời gian line graph Phân tích số liệu, đặc điểm Cách viết Introduction cho Line Graph Làm để viết Overview cách cho dạng line graph Các đặc điểm bật line graph cần có overview Các lưu ý viết overview dạng line graph Cách viết Body dạng biểu đồ Line Graph Cách 1: Nhóm body theo thời gian Cách 2: Nhóm body theo đặc điểm xu hướng Một số ý nhỏ với dạng Line Graph Bar chart (biểu đồ cột) Pie chart (biểu đồ tròn) Bố cục viết dạng biểu đồ Pie Chart 10 Viết phần Introduction 11 Cách viết Overview 11 Cách viết phần thân 12 Table (bảng biểu) 13 CÁCH VIẾT BÀI WRITING DẠNG TABLE 13 Cách viết Introduction biểu đồ dạng Table 13 Cách viết Overview dạng biểu đồ Table 14 Đối với biểu đồ dạng Table có mốc thời gian cụ thể 14 Đối với biểu đồ dạng Table có thay đổi theo thời gian 14 Cách viết Body cho biểu đồ dạng Table 15 Fanpage: IELTS HIEN NGUYEN Nhóm thơng tin Body theo đặc điểm chung 15 Nhóm Body theo xu hướng 15 Process (quy trình) 16 Map (bản đồ) 17 Multiple graph (biểu đồ kết hợp) 19 Cách viết Multiple Graphs 19 Cách viết Introduction cho Multiple Graphs 20 Cách viết Overview cho Multiple Graphs 20 Cách viết Body cho Multiple Graphs 20 Những lỗi thường mắc phải viết phân tích Multiple Graphs hướng giải 21 Bài viết bạn vượt số từ quy định 21 Các thông tin quan trọng viết bị bỏ sót 21 Thiếu mạch lạc, rõ ràng viết 22 Việc so sánh số liệu biểu đồ với không hợp lý 22 Fanpage: IELTS HIEN NGUYEN Line graph (biểu đồ đường) Biểu đồ đường biểu đồ miêu tả liệu thay đổi theo thời gian Biểu đồ đường tạo nên kết nối điểm liệu qua mốc thời gian thấy thay đổi, tăng, giảm chủ thể Trong biểu đồ đường có đường nhiều tùy thuộc vào đối tượng mà đề muốn nhắc đến Bởi biểu đồ thông báo thay đổi theo thời gian nên việc bạn đưa xu hướng cần thiết Ví dụ biểu đồ Line Graph Cách phân tích Line Graph hiệu Cách đọc biểu đồ line graph Trước phân tích Line Graph, bạn đọc lướt qua biểu đồ cho sẵn để biết được:    Biểu đồ cho đưa thơng tin (dựa vào trục hồnh trục tung line) Đơn vị đo số liệu (ví dụ trục hồnh có ghi mốc thời gian cụ thể, bạn phải xác định xem đo ngày, tháng, năm, hay khoảng thời gian định) Xem biểu đồ gồm line (đường biểu diễn) Mỗi đường biểu diễn ứng với đặc điểm số liệu bạn cần phân tích Nó phân biệt với màu sắc cách kí hiệu khác Fanpage: IELTS HIEN NGUYEN Trong Line Graph, có biểu đồ có đường biểu diễn có biểu đồ phức tạp số lên đến đường biểu diễn Vì vậy, trước phân tích Line Graph bạn phải quan sát thật cẩn thận xem đường biểu diễn ứng với số liệu thích biểu đồ Điều tránh cho bạn nhầm lẫn số liệu phân tích biểu đồ tránh thời gian viết Phân tích thời gian line graph Line Graph chủ yếu dùng để diễn tả thay đổi đối tượng theo thời gian Vì vậy, việc quan sát đặc điểm mốc thời gian vô quan trọng Nó giúp bạn tránh lỗi sai kết hợp thích hợp Ví dụ, Line Graph thể số liệu mốc thời gian khứ, bạn phải sử dụng khứ đơn viết Còn Line Graph thể số liệu mốc thời gian tương lại, bạn bắt buộc phải sử dụng đơn cấu trúc dự đốn tương lai điều chỉnh viết cho phù hợp với mốc thời gian viết Để làm rõ điều vừa nói trên, bạn quan sát ví dụ sau nhé: Ví dụ 1: Biểu đồ lượng mưa axit Anh, đo triệu tấn, từ bốn lĩnh vực khác năm 1997 năm 2007 Nhìn vào trục hồnh, ta dễ dàng nhận biết biểu đồ có mốc thời gian khứ Vì vậy, bạn phải dùng q khứ đơn viết Ví dụ câu sau: In 1999, around 3.3 million tons of acid rain emissions came from electricity, gas, water sector Ví dụ 2: Fanpage: IELTS HIEN NGUYEN Biểu đồ cho biết số lượng người làm trung bình ngày xe hơi, xe buýt xe lửa từ năm 1970 đến năm 2030 Trong biểu đồ, ta thấy mốc thời gian biểu diễn khứ, tương lai Vì vậy, bạn phải áp dụng cho phù hợp với mốc thời gian In 1970, around million UK commuters travelled by car on a daily basis, while the bus and train were used by about million and million people respectively By 2030, the number of people who commune by car is expected to reach almost million, and the number of train users is also predicted to rise, to nearly million Đây hai câu viết câu sử dụng q khứ đơn (vì mốc thời gian q khứ, “In 1970”), câu sử dụng đơn (diễn tả dự đoán tương lai, với mốc thời gian “By 2030”) Phân tích số liệu, đặc điểm Ngồi ra, bạn phải quan sát số đặc điểm biểu đồ như:    Quan sát điểm bắt đầu điểm kết thúc line biểu đồ Quan sát điểm cao thấp line Nhận xét chung xu hướng phát triển đối tượng Đây phần quan trọng giúp định hướng cho viết, tránh bạn bị lạc đề hay phân tích miên man, không vào trọng tâm viết Cách viết Introduction cho Line Graph Sau phân tích đặc điểm trên, bạn bắt tay vào viết phần bố cục chuẩn task Trong phần Introduction Tương tự cách viết mở loại biểu đồ khác, bạn phải diễn đạt đầy đủ thông tin số liệu đưa ví dụ what (biểu đồ diễn tả gì), when (thời gian), where (địa điểm, nơi chốn đâu) Fanpage: IELTS HIEN NGUYEN Một điều quan trọng bạn phải sử dụng từ ngữ linh hoạt viết Introduction không trùng lặp hoàn toàn với đề Chúng ta quay trở lại ví dụ để làm rõ điều nhé: Đây đề bài: The graph below shows the average number of UK commuters travelling each day by car, bus or train between 1970 and 2030 Còn Introduction: The line graph compares figures for daily travel by workers in the UK using different means of transports over a period of 60 years Bạn thấy hai câu có nghĩa hồn tồn giống người viết sử dụng từ đồng nghĩa để diễn đạt câu Introduction:    Shows = compares The average number of UK commuters travelling each day by car, bus or train = For daily travel by workers in UK using different forms of transports Between 1970 and 2030 = Over a period of 60 years Làm để viết Overview cách cho dạng line graph Các đặc điểm bật line graph cần có overview Với cách viết Overview cho line graph, cần bạn cung cấp đặc điểm sau đây:    Xu hướng: Vì Line Graph chủ yếu mô tả xu hướng phát triển vật, tượng nên Overview phải cho người đọc thấy rõ xu hướng cách viết cấu trúc câu mô tả xu hướng biểu đồ Số liệu cao số liệu thấp nhất: Hãy ý đến số liệu cao thấp biểu đồ mốc để đánh giá số liệu khác biểu đồ Tốc độ thay đổi số liệu: Sau làm hai bước trên, bạn phải xem tốc độ tăng hay giảm số liệu Ở đây, bạn dùng trạng từ tốc độ thay đổi: rapidly, quickly, swiftly, suddenly, steadily gradually, slowly… Hãy quay trở lại ví dụ để hiểu thêm điều vừa đề cập nhé: It is clear that the car is by far most popular means of transport for UK commuters throughout the period shown Also, while the numbers of people who use car and train increase gradually, the number of bus users falls steadily Các lưu ý viết overview dạng line graph Các cụm từ mở đầu cho overview Đề giúp người đọc định hình Overview, người viết cần có số cụm mở đầu chia sẻ cách viết Overview task như:     It is clear that Obviously Overall As can be seen from the graph, … Fanpage: IELTS HIEN NGUYEN Để phần Overview không bị trùng lặp với đề cho trước, thay cho việc dùng động từ “show”, bạn sử dụng động từ cụm từ thay như: compare, give information about, describes… Độ dài Overview Bạn nên tóm gọn phần Overview khoảng câu, tránh nói dài dòng, miên man nói đánh giá chung biểu đồ bạn phân tích phần sau Khơng nhắc đến số liệu Lưu ý Overview đưa đánh giá điểm bật Line Graph xu hướng phát triển hay lên tượng nhắc đến Cho nên, bạn không phép đưa số liệu vào phần Overview Vì phần Bodies (phần phân tích số liệu viết) thực cơng việc Cách diễn đạt thời gian Các bạn nhìn thấy ví dụ trên, người đề sử dụng cặp từ “Between…and…”, để diễn tả khoảng thời gian số liệu đưa phân tích Tuy nhiên, thay dùng cặp từ đó, bạn dùng cặp từ cụm từ thay “from…to”, over the period shown… để tránh lặp lại cách trích dẫn thời gian Cách viết Body dạng biểu đồ Line Graph Body phần quan trọng biểu đồ Tuy nhiên, “làm để khai thác số liệu cách hiệu quả?”, hay “làm để trình bày liệu cách rõ ràng mạch lạc?” câu hỏi mà nhiều bạn luyện thi IELTS thường đưa Nhìn chung, bạn phân tích Line Graph theo hai cách sau đây: Cách 1: Nhóm body theo thời gian Đối với Line Graph khơng có q nhiều số liệu, bạn phân chia mốc thời gian làm hai phần, tương ứng với hai đoạn phần body Body 1: Miêu tả điểm Body 2: Miêu tả điểm thời gian cuối Để làm rõ cách phân tích biểu đồ này, lấy phần Body ví dụ nêu để phân tích nhé: In 1970, around million UK commuters travelled by car on a daily basis, while the bus and train were used by about million and million people respectively In the year2000, the number of those driving to work rose to million and the numberof commuting rail passengers reached million However, there was a small drop of approxiamately 0.5millions of bus users By 2030, the number of people who commune by car is expected to reach almost million, and the number of train users is also predicted to rise, to nearly million.By contrast, buses is predicted to becomea less popular choice, with only million daily users Ở đây, người viết chia Body làm phần: Body (từ năm 1970 đến năm 2000) Body ( “By 2030”, để mốc thời gian từ năm 2000 đến 2030) Fanpage: IELTS HIEN NGUYEN Cách 2: Nhóm body theo đặc điểm xu hướng Cách thứ lựa chọn tốt với biểu đồ có nhiều đường Các bạn nhóm đường có chung xu hướng vào body Hãy lấy ví dụ mẫu nằm sách IELTS Write Right nhé: Question: The graph below compares changes in the birth rates of China and the USA between 1920 and 2000 Biểu đồ so sánh thay đổi tỷ lệ sinh Trung Quốc Hoa Kỳ 1920 2000 A glance at the graph provided reveals some striking similarities between the Chinese and US birth rates during the period from 1920 to 2000 It is evident that both nations saw considerable fluctuations in fertility, with lows during the 1940s and highs during the 1950s Increasing from approximately 10 percent in 1920 to 15 percent in 1935, China’s birth rate then plunged to a low of just percent in the 1940s This was followed by a period of exponential growth, with fertility in the country reaching a peak of 20 percent in 1950 The latter half of the century, however, brought a sustained decline in this figure The US birth rate, meanwhile, fluctuated at somewhere between 11 and 13 percent prior to 1940, before dropping sharply to less than percent in 1945 The following years saw a rapid climb in this rate, to somewhere in the vicinity of 15 percent in 1950, followed by a steady fall Trong bạn thấy hoàn toàn body sử dụng để đưa số liệu China body sử dụng để mô tả số liệu USA không Một số ý nhỏ với dạng Line Graph   Sử dụng từ ngữ linh hoạt, tránh lặp từ nhiều nên sử dụng từ ngữ đồng nghĩa task để thay thế, paraphrase từ vựng trước làm  Bus users = Bus passengers = commuters  Visitors = Tourists = Travellers Phân bố thời gian viết phù hợp để tránh thiếu tránh phân tích rời rạc phần cuối Fanpage: IELTS HIEN NGUYEN   Trích dẫn số liệu xác Chọn lọc liệu bật (số liệu cao nhất, số liệu thấp nhất, số liệu thể rõ tương đồng hay đối lập biểu đồ) Tránh phân tích dài dòng, lan man Bar chart (biểu đồ cột) Biểu đồ cột có thời gian không theo thời gian Chức Bar chart giống với Line graph, nhiên, biểu đồ cột này, bạn dễ dàng thấy cột lớn hơn, thay đổi dễ dàng Một trục biểu đồ dùng để biểu thị hạng mục so sánh, trục lại để biểu thị nấc số liệu hay giá trị Trong biểu đồ cột, đơi có nhiều đối tượng nhắc đến, vậy, với mốc thời gian (nếu có nhắc đến thời gian)/tiêu chí có 2, 3,4 cột Các cột đứng nằm ngang để tạo nên so sánh Các bạn nên dành thời gian tìm hiểu cách viết bar chart writing task dạng biểu đồ tương đối phổ biến xuất với tần xuất cao phòng thi Ví dụ biểu đồ Bar Chart Pie chart (biểu đồ tròn) Dạng biểu đồ tròn thường dùng để phân tich so sánh một mức độ tổng thể, nhiều khi, biểu đồ tròn bao gồm lúc nhiều đối tượng khác Đối với đối tượng, đối tượng biểu diễn phần biểu đồ tròn đó, thường biểu diễn dạng phần trăm Đối tượng chiếm phần hình tròn lớn Fanpage: IELTS HIEN NGUYEN phần số liệu lớn Các màu khác giúp bạn dễ dàng phân biệt đối tượng với Ví dụ biểu đồ Pie Chart Trong Pie chart, nhiều chart, trường hợp thường dùng để so sánh 2, đối tượng lớn mốc thời gian Ví dụ biểu đồ Pie Chart HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT BÀI DẠNG BIỂU ĐỒ Bố cục viết dạng biểu đồ Pie Chart Fanpage: IELTS HIEN NGUYEN Tương tự dạng biểu đồ khác, viết Pie Chart, chia viết miêu tả Pie Chart làm phần theo bố cục chuẩn Writing task 1: Introduction (Mở đầu), Overview (Tổng quát) Bodies (phần thân) Dù biểu đồ phân loại theo nhiều cách khác nhau, viết phần trên, bạn phải tuân theo số nguyên tắc phần sau: Viết phần Introduction Phần Introduction có ý nghĩa quan trọng dạng biểu đồ giới thiệu thơng tin biểu đồ mà bạn tiếp cận Introduction trình bày bẳng câu khẳng định trình bày đơn giản, ngắn gọn Dưới ví dụ phần ví dụ tham khảo: Introduction mẫu cho ví dụ số 2: The pie charts compare visitors’ responses to a survey about customer service at the Parkway Hotel in 2005 and in 2010 Trong ví dụ này, cần ý hai điểm cách dẫn nhập cho viết ý cần có Introduction Trong ví dụ trên, người viết sử dụng cụm từ “The pie chart compares…” để làm phần mở đầu cho câu Tuy nhiên, để viết linh hoạt khác biệt, động từ “compares” động từ có ý nghĩa tương đương: Subjects Verbs describe illustrate The pie charts present visitors’ responses to a survey about custo service at the Parkway… compare give informations about Phần Introduction khơng câu hồn chỉnh, đơn giản, dễ hiểu mà phải trả lời số câu hỏi như:     Biểu đồ so sánh gì: visitors’ responses to a survey about customer service Số lượng đối tượng đem so sánh bao nhiêu? Địa điểm đâu: at the Parkway Thời gian nào: in 2005 and in 2010 Như vậy, phần Introduction phải trả lời câu hỏi mà viết gọn từ What/Where/When… Cách viết Overview Phần Overview phần khái quát điểm bật, điểm đáng ý biểu đồ Đó việc bạn đánh giá xu hướng phát triển tượng có Pie Chart (với dạng biểu đồ có thay đổi theo thời gian) cho thấy khác biệt, đối lập lớn đối tượng (thường với dạng biểu đồ khơng có thay đổi theo thời gian) Các bạn tập trung riêng vào cách viết overview đạt điểm cao Writing task 1để làm phần thật tốt Nào, quan sát ví dụ để hiểu rõ cách viết Overview nhé: Fanpage: IELTS HIEN NGUYEN Overview ví dụ (dạng biểu đồ có thay đổi theo thời gian): It is clear that customer satisfaction increased considerably from 2005 to 2010 While most hotel guests rated customer service as satisfactory or poor in 2005, a clear majority described the hotel’s service as good or excellent in 2010 Các bạn quan sát câu đầu tiên, người viết đánh giá xu hướng thay đổi biểu đồ qua cụm từ “overall customer satisfaction increased considerably” Và câu tiếp theo, người viết so sánh số liệu để số liệu cao hai thời điểm khác nhau, 2005 2010 Một điều đặc biệt quan trọng Pie Chart có thay đổi theo thời gian người viết phải rõ xu hướng phát triển: tích cực hay tiêu cực, tăng hay giảm đối tượng Overview ví dụ (dạng biểu đồ KHƠNG có thay đổi theo thời gian): Ở dạng Pie Chart này, bạn phải đưa nhận xét chung điểm tương đồng khác biệt hai nhiều đối tượng đem so sánh đặc biệt cần phải ý đến số liệu cao Overall, the data indicates that in both cases food, housing and other goods and services were the higher expenses Compared with that in Japan, transport and other goods and services took up a lower proportion of total expenditure than in Malaysia Cách viết phần thân Đây phần quan trọng miêu tả Pie Chart Chúng ta cần chia phần làm hai phần rõ ràng để tăng tính mạch lạc tăng tính thẩm mĩ cho viết Cách 1: Miêu tả thơng tin biểu đồ Cách dễ sử dụng cho người bắt đầu luyện viết IELTS Writing Task dễ dàng cho ta miêu tả Pie Chart gồm pie Bạn cần bố cục sau: Body 1: Mô tả biểu đồ số Body 2: Mô tả biểu đồ số so sánh với biểu đồ số Tuy nhiên, miêu tả biểu đồ theo cách có nhược điểm là:   Khó viết dạng biểu đồ có nhiều pie charts Khó để tạo so sánh hai biểu đồ Cách 2: Lấy điểm tương đồng Pie Chart đem so sánh Cách đương nhiên khó cách đầu tiên, thể khả phân tích kỹ sử dụng từ vựng linh hoạt người viết Những người nắm bắt cách miêu tả biểu đồ thường đánh giá cao nhận mức điểm tốt so với việc sử dụng cách Bây xem phần body mẫu ví dụ số lấy nhé: Looking at the positive responses first, in 2005 only 5% of the hotel’s visitors rated its customer service as excellent, but this figure rose to 28% in 2010 Furthermore, while only 14% of guests described customer service in the hotel as good in 2005, almost three times as many people gave this rating five years later With regard to negative feedback, the proportion of guests who considered the hotel’s customer service to be poor fell from 21% in 2005 to only 12% in 2010 Similarly, the proportion of people who thought customer service was very poor dropped from 15% to only 4% over the 5-year period Finally, a fall in the number of ‘satisfactory’ ratings in 2010 reflects the fact that more people gave positive responses to the survey in that year Fanpage: IELTS HIEN NGUYEN Trong phần Bodies này, người viết đưa phần rõ ràng mà người đọc nhận thấy Nó thể qua hai cụm từ: “Looking at the positive responses first” “With regard to negative feedback” Việc trình bày tạo mạch lạc cho văn giúp người đọc dễ theo dõi nội dung viết Ở đoạn đầu tiên, người viết làm bật khác biệt việc đánh giá chất lượng dịch vụ khách sạn Parkway Hotel dựa hai tiêu chí đánh giá “Exellent” “Good” Các số đưa để đối lập “5% – 28%” đưa cấp so sánh “Three times” để nhấn mạnh khác biệt Ở đoạn 2, người viết sử dụng cách miêu tả tương tự để làm bật khác biệt số liệu thông tin năm 2005 2010 Và đặc biệt, câu cuối đoạn 2, người viết đưa đánh giá tổng quát chất lượng dịch vụ Parkway Hotel năm 2010 để nhấn mạnh thay đổi chất đáng kể chất lượng dịch vụ Parkway Hotel “Finally, a fall in the number of ‘satisfactory’ ratings in 2010 reflects the fact that more people gave positive responses to the survey in that year.” Table (bảng biểu) Nhiều bạn coi dạng câu hỏi khó IELTS Writing Task Dạng bảng biểu yêu cầu bạn miêu tả so sánh liệu bảng Điều khó chọn lọc liệu để đưa vào viết Đôi khi, đề cho bạn nhiều bảng biểu, nên, việc cover hết thơng tin vòng 20 phút điều khơng thể, khơng cần thiết Vậy nên, trước bắt đầu, dành khoảng thời gian định để quan sát chọn lọc ý chính, đặc điểm bật bảng biểu Hơn nữa, check hướng dẫn chi tiết Etrain cách viết dạng biểu đồ Table Writing task bạn CÁCH VIẾT BÀI WRITING DẠNG TABLE Cách viết Introduction biểu đồ dạng Table Giống với dạng biểu đồ khác, Introduction Table phải đáp ứng câu hỏi bản: What (vấn đề nhắc đến Table), When (một mốc thời gian cụ thể khoảng thời gian cụ thể gì), Where (địa điểm cụ thể đâu?) Fanpage: IELTS HIEN NGUYEN Đề ví dụ 1: The table below gives information on consumer spending on different items in five different countries in 2002 Introduction ví dụ 1: The table shows the percentages of consumer expenditure for three categories of products and services in five countries in 2002 Ở bạn thấy phần Introduction đáp ứng yêu cầu đưa phần trên: What (percentages of consumer expenditure), Where (in five countries), When (in 2002) Tuy nhiên, có điều cần lưu ý dù đề khơng nhắc đến có loại chi phí tiêu dùng đề cập đến bảng Nhưng phần Introduction bạn phải nêu khái quát nó: three categories of products thay việc trích dẫn tên category cụ thể Cách viết Overview dạng biểu đồ Table Đối với biểu đồ dạng Table có mốc thời gian cụ thể Ở dạng này, xu hướng số liệu số liệu khơng thay đổi theo thời gian mà hoàn toàn số liệu tĩnh Thay vào đó, bạn cần so sánh số liệu cách lựa chọn đặc điểm mơ tả Đặc điểm dạng biểu đồ thường điểm cao thấp đối tượng so sánh Hãy xem Overview ví dụ nhé: It is clear that the largest proportion of consumer spending in each country went on food, drinks and tobacco However, the leisure/education category has the lowest percentages in the table Ở đây, người viết nêu bật lên xu hướng chung Consumer Spending quốc gia, food, drinks and tobacco mặt hàng tiêu thụ nhiều leisure and education lại quan tâm đầu tư Như vậy, từ phần Overview, người viết định hướng rõ ràng cho người đọc nét bật biểu đồ, đồng thời tạo luận điểm rõ nét cho phần phân tích phía sau Đối với biểu đồ dạng Table có thay đổi theo thời gian Với dạng biều đồ có cách viết Overview dễ dàng nhiều giống với Overview Line graph Bạn hình dung với ví dụ số này, quốc gia tương ứng với line tổng tồn biểu đồ khơng khác so với line graph không Vậy nên cách bạn cần gì? Đó xu hướng số liệu cao Hãy xem Overview ví dụ có điểm khác biệt so với Overview ví dụ nhé: In each of these years, the US produced more waste than Ireland, Japan, Korea, Poland and Portugal combined It is also noticeable that Korea was the only country that managed to reduce its waste output by the year 2000 Ở đây, ta thấy Overview nhấn mạnh số liệu bật qua năm (theo hàng dọc): The US produced more waste than Ireland, Japan, Korea, Poland and Portugal combined tức xu hướng xu hướng tăng, so sánh thay đổi quốc gia năm (hàng ngang) Trong quốc gia tăng lượng waste production Korea lại cắt giảm nó: Korea was the only country that managed to reduce its waste output by the year 2000 (xu hướng giảm) Fanpage: IELTS HIEN NGUYEN Cũng dễ thấy việc nhận xét số liệu bật ngắn gọn, khơng dài dòng, lan man mà làm bật lên ý Đối với Overview, bạn nên tóm gọn độ dài câu văn Cách viết Body cho biểu đồ dạng Table Nhóm thơng tin Body theo đặc điểm chung Trong tiêu chí Task Achievement, điều quan trọng cần nhóm đối tượng để đảm bảo đối tượng so sánh mạch lạc với Như phân tích ví dụ đầu tiên, bạn phải so sánh số liệu hàng cột với từ tìm điểm tương đồng số, nhóm body theo điểm tương đồng Bây giờ, xem người viết phân tích Consumer Spending in countries nhé: Out of the five countries, consumer spending on food, drinks and tobacco was noticeably higher in Turkey, at 32.14%, and Ireland, at nearly 29% The proportion of spending on leisure and education was also highest in Turkey, at 4.35%, while expenditure on clothing and footwear was significantly higher in Italy, at 9%, than in any of the other countries It can be seen that Sweden had the lowest percentages of national consumer expenditure for food/drinks/tobacco and for clothing/footwear, at nearly 16% and just over 5% respectively Spain had slightly higher figures for these categories, but the lowest figure for leisure/education, at only 1.98% Ở đây, người viết chia phần Body làm hai đoạn rõ ràng Ở đoạn số cao cột dọc đưa ra, bao gồm có 32.14%, nearly 29%, 9% 4.35% đến đoạn body người viết mô tả số liệu thấp cột dọc, ví dụ 5%, 16% 1.98% Như bạn thấy, số đưa Table có đến chữ số thập phân cuối Việc đưa nhiều số khiến người đọc tập trung khó so sánh Vì vậy, để đơn giản hóa số đó, người viết làm tròn số cho thêm từ tương đương như: nearly 16%, just over 5%,… Nhóm Body theo xu hướng Việc nhóm Body theo xu hướng khiến ban liên tưởng đến cách viết dạng line graph, đường có xu hướng chung nhóm vào body Các bạn hay theo dõi phần Body mẫu ví dụ để xem người viết sử dụng phương pháp nhé: Between 1980 and 2000, waste production in the US rose from 131 to 192 million tonnes, and rising trends were also seen in Japan, Poland and Portugal Japan’s waste output increased from 28 to 53 million tonnes, while Poland and Portugal saw waste totals increase from to 6.6 and from to million tonnes respectively The trends for Ireland and Korea were noticeably different from those described above In Ireland, waste production increased more than eightfold, from only 0.6 million tonnes in 1980 to million tonnes in 2000 Korea, by contrast, cut its waste output by 12 million tonnes between 1990 and 2000 Ở ví dụ này, người viết hỗ trợ cho phần Overview mình: xu hướng chung nước việc tăng waste production năm Ở đoạn 2, người viết làm bật lên đối lập việc kiểm soát waste production quốc gia Korea Ireland Trong lượng waste production Korea lớn so với quốc gia khác cắt giảm lượng waste production Ireland ban đầu có lượng waste production thấp (0.6 Fanpage: IELTS HIEN NGUYEN millions of tonnes in 1980) tăng eightfold (tám lần) vào năm 2000 Cách viết body làm bật đối tượng so sánh không Process (quy trình) Process dạng gặp Writing Task Nhưng gặp khơng có nghĩa bạn bỏ qua nó, khơng có nghĩa chúng chắn không xuất kỳ thi bạn Vậy nên, “giết nhầm bỏ sót”, bạn nên dành thời gian cho luyện tập dạng Có dạng Process chính: Quy trình nhân tạo: trình sản xuất, tạo sản phẩm: Quy trình tự nhiên: Các bước mà tạo hóa tự sản sinh đứa hay tượng tự nhiên Fanpage: IELTS HIEN NGUYEN Ví dụ biểu đồ Process quy trình tự nhiên Có lưu ý quan trọng làm dạng Process, bạn cần làm theo thứ tự bước Process từ đến cuối khơng bỏ sót bước Thơng thường đơn sử dụng Các bạn nên nắm vững từ vựng cần thiết để miêu tả trình to begin with, first of all, in the first step, following that, the second stage is that, in the next/ subsequent step, at the same time, finally, the last/final process is that Map (bản đồ) Nhiều bạn ôn thi writing cảm thấy lo sợ dạng map Điều dạng đề gặp nên bạn ơn luyện chúng, dẫn đến cảm thấy xa lạ với dạng Đây điểm yếu niên học tủ Mình chân thành khuyên mems nên ơn luyện tồn diện, khơng bỏ qua dạng nào, ta khơng thể đảm bảo đề bào trao cho “món quà” Có dạng Maps thường Task 2: Bản đồ đơn: mô tả địa điểm – loại xuất Fanpage: IELTS HIEN NGUYEN Ví dụ biểu đồ Map đơn Bản đồ kép: mô tả địa điểm thời điểm khác nhau, địa điểm với dự án khác nau, biểu đồ coi mơ hình dự án Trong loại biểu đồ này, mức độ khó tăng lên đáng kể bạn phải sử dụng linh hoạt thì, – tương tai, – khứ Mức độ khó khơng dừng lại đây, bạ miêu tả biểu đồ này, bạn phải đồng thời vừa miêu tả vừa so sánh để thấy khác biệt, tiến triển hay thụt lùi, khác nhau/ đối lập/ giống biểu đồ Fanpage: IELTS HIEN NGUYEN Multiple graph (biểu đồ kết hợp) Dạng biểu đồ kết hợp coi dạng biểu đồ khó nuốt IELTS Writing Task Sở dĩ nói Multiple Chart kết hợp loại biểu đồ Theo mình, dạng câu hỏi này, bạn nên chọn đến điểm biểu đồ đủ Nhưng chọn điểm nào? Bạn nên chọn theo:  Các điểm cao nhất, thấp nhất, bắt đầu kết thú  Thay đổi/xu hướng (để ý đến điểm bắt đầu kết thúc)  So sánh (sự liên quan, giống khác biệt thành phần biểu đồ biểu đồ; lớn hơn, nhỏ hơn, nguyên nhân, kết quả….) Loại biểu đồ yêu cầu bạn so sánh biểu đồ, nên nhớ chi tiết bạn chọn để so sánh phải tương đồng thích hợp Ví dụ biểu đồ Multiple Graph Cách viết Multiple Graphs Fanpage: IELTS HIEN NGUYEN Cũng sử dụng bố cục chuẩn IELTS Writing task 1, Multiple Graphs chia làm phần rõ rệt: Introduction, Overview, Body Body Tuy nhiên, nội dung Multiple Graphs có đôi chút khác biệt Các bạn theo dõi phần phân tích ví dụ sau để hiểu thêm vầ cách viết dạng biểu đồ kết hợp nhé: Cách viết Introduction cho Multiple Graphs Vì dạng biểu đồ Multiple Graphs, nội dung phần Introduction phải giới thiệu chung hai biểu đồ Các bạn xem phần Introduction mẫu ví dụ nhé: Cách 1: The charts illustrate the number of vehicles and the amount of CO2 emitted from these vehicles in England and Wales between 2000 and 2020 Một số bạn chia phần Introduction làm ý, vế giới thiệu chung biểu đồ Như ví dụ này, ý người viết mơ tả chung Bar Chart (the number of vehicles) ý mô tả chung Line Graph (the amount of CO2 emitted from these vehicles) Cách 2: Các bạn viết phần Introduction cho Multiple Graphs theo cách sau đây: The bar chart illustrates the amount of CO2 emitted from four different means of transport, and the line graphs shows the mumber of these vehicles in England and Wales between 2000 and 2020 Các bạn dùng từ “and”, “while” để nối hai vế câu hai ý câu với để tạo kết nối cho mạch văn Cách viết Overview cho Multiple Graphs Trong Overview, bạn phải chia thành hai câu rõ ràng để miêu tả đặc điểm quan trọng biểu đồ Các bạn Etrain quan sát phần Overview mẫu ví dụ nha: It is clear that the amount of CO2 that four kinds of vehicles produce increase over the period shown, with the figures for the car being always highest Overall, there is a sustained rise in the number of vehicles in both nations Các bạn dễ dàng nhận thấy người viết nêu đặc điểm Bar Chart câu đầu tiên: khí thải phương tiện ln tăng, tăng mạnh khí thải tơ Còn câu thứ hai, người viết nêu bật xu hướng tăng không ngừng lượng xe cộ qua thời gian Một ý nho nhỏ viết Overview: bạn nêu đặc điểm chung không nêu số liệu chi tiết cho phần Bởi lẽ, phần phân tích số liệu nhiệm vụ phần Body Cách viết Body cho Multiple Graphs Bây giờ, đến phần Body Multiple Graphs Sẽ điều khó bạn kết hợp phân tích số liệu hai biểu đồ lúc Vì vậy, cách tốt trường hợp phân tích biểu đồ biểu đồ tương ứng với đoạn phần Body Hãy xem phần Body mẫu ví dụ nhé: Regarding the bar chart, in 2000, twenty tons of emissions came from the car, followed by fifteen tons from the truck The van was responsible for a lower amount of CO2 emission (approximately thirteen tons) , but only about eight tons was produced by bus Over the twenty-year period, the amount of emissions from each means of transport is predicted to rise Fanpage: IELTS HIEN NGUYEN by one to six tons, but the car is expected to see the fastest increase, with its figure reaching a peak of over twenty five tons in 2020 Looking at the line graph, the rise in greenhouse gas emissions stems from the overcrowding of vehicles There were twenty million vehicles in 2000 in these nations which climbed gradually to approximately 40 million in the year 2010 After that, the figure is predicted to peak at sixteen million in 2020 Ở đây, người viết chia Body thành đoạn rõ ràng: đoạn phân tích Bar Chart, đoạn phân tích Line Graph Tuy nhiên, có điểm đáng ý hai đoạn tập trung phân tích số liệu năm (năm 2000) số liệu năm cuối (năm 2020) Vậy nguyên nhân mà người viết lại làm vậy:   Thứ hai biểu đồ dạng biểu đồ có thay đổi theo thời gian, người viết áp dụng cách chọn số liệu dạng biểu đồ có thay đổi theo thời gian, tập trung vào năm đầu năm cuối biểu đồ để phân tích Cách chọn số liệu body hồn tồn giống bạn học hướng dẫn viết dạng Bar chart cách viết body số giống cách viết Line graph Thứ hai thời gian lượng từ yêu cầu IELTS Writing Task bị hạn chế nên người viết lược số liệu không quan trọng để đảm bảo số lượng từ nên viết thời gian viết 20 phút Những lỗi thường mắc phải viết phân tích Multiple Graphs hướng giải Bài viết bạn vượt số từ quy định Vấn đề Trong thi IELTS Writing Task 1, bạn có 20 phút dành cho phần Vì vậy, đừng nên phân tích tất thơng tin kiện có Nếu bạn khơng biết xử lý tốt, viết bạn bị vượt số lượng từ qui định, dẫn đến điểm thi Cách giải Bạn nên đánh dấu số thông tin chi tiết quan trọng viết để tránh trường hợp bạn phân tích lan man Mỗi biểu đồ nên chọn – đặc điểm để phân tích Ưu điểm việc khiến bạn trọng tâm viết hạn chế tối đa việc bạn viết số từ quy định câu Các thông tin quan trọng viết bị bỏ sót Vấn đề Nhiều bạn thường phân vân việc chọn số liệu biểu đồ Đôi biểu đồ có nhiều số liệu làm nhiều bạn không phân biệt đâu số liệu thể đặc điểm biểu đồ Cách giải Vậy cần chọn số liệu nào? Như bạn biết, biểu đồ chia thành dạng biểu đồ theo thời gian biểu đồ khơng có thời gian Vì vậy, bạn phải vào đặc điểm biểu đồ để chọn số liệu phù hơp để phân tích Fanpage: IELTS HIEN NGUYEN   Đối với dạng biểu đồ theo thời gian: bạn phải phân tích xu hướng lên hay xuống biểu đồ Vì vậy, bạn phải ý đến số liệu điểm điểm cuối sử dụng đa dạng, hợp lí từ vựng, cấu trúc câu mơ tả xu hướng Đối với dạng biểu đồ khơng có thời gian: thường dạng biểu đồ dùng để so sánh hai nhiều đối tượng, Vì vậy, bạn phải đặc biệt ý đến số liệu cao số liệu thấp biểu đồ cách áp dụng cấu trúc câu so sánh, đặc biệt so sánh Các bạn nên ý khơng q sâu phân tích số liệu lượng thời gian lượng từ viết bị giới hạn thi Thiếu mạch lạc, rõ ràng viết Vấn đề Chúng ta khơng biết nhóm thơng tin vào đoạn viết cho phù hợp logic Cách giải Các bạn nên nhớ tất phân tích biểu đồ nên chia theo bố cục chuẩn đoạn bao gồm:     Introduction: giới thiệu chung, khái quát biểu đồ Overview: Nêu đặc điểm hai biểu đồ  Câu 1: Giới thiệu đặc điểm bật biểu đồ số  Câu 2: Giới thiệu đặc điểm bật biểu đồ số Body 1: Phân tích số liệu biểu đồ số Body 2: Phân tích số liệu biểu đồ số Việc phân chia làm cho viết mạch lạc, rõ ràng dễ quan sát ý Đối với phần Body, bạn khơng nên gộp phần phân tích biểu đồ vào đoạn Việc so sánh số liệu biểu đồ với không hợp lý Vấn đề Nhiều bạn nghĩ việc so sánh số liệu hai biểu đồ điểm cộng cho viết Đôi khi, bạn dành nhiều thời gian để cố tìm đặc điểm biểu đồ để đem so sánh Thậm chí, nhiều bạn gượng ép so sánh hai biểu đồ với mà số liệu đem so sánh khập khiễng không liên quan đến Cách giải Không phải lúc tìm mối liên hệ hai biểu đồ để đem so sánh Vì vậy, cách tốt bạn nên so sánh số liệu biểu đồ với mà Và bạn chắn mối quan hệ biểu đồ số số tương phản/ tương đồng/ nguyên nhân/ kết … viết vào ...Fanpage: IELTS HIEN NGUYEN Nhóm thơng tin Body theo đặc điểm chung 15 Nhóm Body theo xu hướng 15 Process (quy trình) 16 Map (bản đồ) 17 Multiple graph... from 19 20 to 2000 It is evident that both nations saw considerable fluctuations in fertility, with lows during the 19 40s and highs during the 19 50s Increasing from approximately 10 percent in 19 20... percent in 19 50 The latter half of the century, however, brought a sustained decline in this figure The US birth rate, meanwhile, fluctuated at somewhere between 11 and 13 percent prior to 19 40, before
- Xem thêm -

Xem thêm: Cach viet 7 dang bieu do IELTS Task 1 Writing, Cach viet 7 dang bieu do IELTS Task 1 Writing

Từ khóa liên quan