Nhận biết và tiếp cận trẻ trong tình trạng nặng

32 52 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 18:03

NHẬN BIẾT VÀ TIẾP CẬN TRẺ TRONG TÌNH TRẠNG NẶNG Ths Bs Trương Văn Quý Bộ môn Nhi – Trường Đại học Y Hà Nội Khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai Mục tiêu • Nhận biết cách hệ thống dấu hiệu nặng trẻ • Tiếp cận xử trí ban đầu trẻ bị bệnh nặng TIẾP CẬN HỆ THỐNG A: Đường thở B: Thở C: Tuần hoàn D: Thần kinh E: Bộc lộ khám toàn thân NHẬN BIẾT TRẺ TRONG TÌNH TRẠNG NẶNG Nội dung Nguy suy hơ hấp Nguy suy tuần hoàn Nguy tổn thương thần kinh trung ương ĐÁNH GIÁ ĐƯỜNG THỞ VÀ THỞ Nguy suy hơ hấp Thở gắng sức • Tần số thở • Rút lõm lồng ngực • Tiếng thở bất thường • Tiếng thở rên • Sử dụng hô hấp phụ ĐÁNH GIÁ ĐƯỜNG THỞ VÀ THỞ Nguy suy hô hấp Trường hợp đặc biệt: không gặp dấu hiệu thở gắng sức • Trẻ kiệt sức, trẻ đẻ q non • Trẻ có tổn thương thần kinh trung ương • Trẻ có bệnh lý thần kinh cơ: nhược ĐÁNH GIÁ ĐƯỜNG THỞ VÀ THỞ Nguy suy hơ hấp Hiệu thở: • Sự di động lồng ngực, thơng khí phổi • Phổi khơng thơng khí (phổi câm) dấu hiệu nguy kịch • Bão hòa oxy qua da (SpO2) Lưu ý: trẻ tím tái, SpO2 < 85% dấu hiệu bệnh nặng muộn ĐÁNH GIÁ ĐƯỜNG THỞ VÀ THỞ Nguy suy hô hấp Ảnh hưởng lên quan khác: • Nhịp tim • Tri giác ĐÁNH GIÁ TUẦN HOÀN Nguy suy tuần hồn Dấu hiệu tim mạch • Nhịp tim • Độ nảy mạch • Thời gian phục hồi mao mạch • Huyết áp động mạch Thời gian làm đầy mao mạch • Ấn giây • Thả tay • Da hồng lại < 2s tưới máu tốt, trẻ ấm ĐÁNH GIÁ THẦN KINH ảnh hưởng đến quan khác Hơ hấp: • Kiểu thở bất thường • Ngừng thở Lưu ý: Kiểu thở bất thường bệnh nhân mê chứng tỏ có suy chức tế bào thần kinh ĐÁNH GIÁ THẦN KINH ảnh hưởng đến quan khác Tuần hồn: • Hội chứng Cushing: tăng huyết áp, nhịp tim chậm (Tăng ALNS) • Là dấu hiệu muộn nặng giai đoạn cuối TIẾP CẬN TRẺ BỊ BỆNH NẶNG Đánh giá bước  Hồi sức Đánh giá bước tìm vấn đề chủ chốt  Xử trí cấp cứu Ổn định vận chuyển bệnh nhân đến đơn vị điều trị TIẾP CẬN MỘT TRẺ BỊ BỆNH NẶNG Đánh giá bước  hồi sức A: Đường thở: Đánh giá • Sự thơng thống đường thở • Nhìn, nghe, cảm nhận: Hồi sức • Mở thơng đường thở • Dụng cụ hỗ trợ đường thở • Các dấu hiệu gợi ý tắc đường hơ hấp • Có thể đặt NKQ • Trẻ ngừng thở TIẾP CẬN MỘT TRẺ BỊ BỆNH NẶNG Đánh giá bước  hồi sức B: Thở B: thở (Đánh giá hiệu thở) Hồi sức • Sự di động lồng ngực • Oxy lưu lượng cao • Thơng khí • Bóp bóng qua mask • Đặt Nội khí quản TIẾP CẬN MỘT TRẺ BỊ BỆNH NẶNG Đánh giá bước  hồi sức TIẾP CẬN MỘT TRẺ BỊ BỆNH NẶNG Đánh giá bước  hồi sức C: Tuần hoàn Đánh giá Hồi sức • Nhịp tim • Thở oxy qua mask qua NKQ • Độ nảy mạch • Bolus dịch 20ml/kg truyền TM • Thời gian làm đầy mao mạch • Huyết áp truyền xương TIẾP CẬN MỘT TRẺ BỊ BỆNH NẶNG Đánh giá bước  hồi sức D: đánh giá chức thần kinh Đánh giá A: Tỉnh táo (ALERT) V: Đáp ứng với lời nói (VOICE) P: Đáp ứng với đau (PAIN) Hồi sức • Mức P/U  Cân nhắc đặt NKQ để kiểm sốt đường thở • Glucose giảm  truyền đường TM U: Khơng đáp ứng (UNRESPONSIVE) • Co giật  Midazolam cắt giật • Tăng ALNS  Manitol truyền TM TIẾP CẬN MỘT TRẺ BỊ BỆNH NẶNG Đánh giá bước  điều trị cấp cứu TIẾP CẬN MỘT TRẺ BỊ BỆNH NẶNG Đánh giá bước  điều trị cấp cứu Hơ hấp Điều trị cấp cứu • Dị vật đường thở • Vỗ lưng, ấn ngực • Thở khò khè • Khí dung Ventolin • Tiếng thở rít • Khí dung Adrenalin • Tiếng gõ vang TKMP • Chọc hút khí màng phổi TIẾP CẬN MỘT TRẺ BỊ BỆNH NẶNG Đánh giá bước  điều trị cấp cứu Tuần hồn Điều trị cấp cứu • Dấu hiệu sốc giảm thể tích • Bù dịch nhanh 20ml/kg/lần • Rối loạn nhịp tim • Thuốc chống loạn nhịp • Sốc phản vệ • Adrenalin 10mcg/kg/lần TB • Sốc nhiễm trùng • Kháng sinh phổ rộng TIẾP CẬN MỘT TRẺ BỊ BỆNH NẶNG Đánh giá bước  điều trị cấp cứu Thần kinh Điều trị cấp cứu • Co giật kéo dài • Phác đồ trạng thái động kinh • Tăng áp lực nội sọ • Đặt NKQ • Manitol truyền TM • Truyền muối 3% • Dấu hiệu nhiễm trùng TKTW • Kháng sinh Ceftriaxone/Acyclovir • Ngộ độc: opiate • Naloxone TIẾP CẬN MỘT TRẺ BỊ BỆNH NẶNG Bước • Bộc lộ khám tồn thân • Ổn định bệnh nhân vận chuyển đến đơn vị điều trị NHẬN BIẾT VÀ TIẾP CẬN TRẺ BỊ BỆNH NẶNG A Nhận biết tình trạng nặng: Hơ hấp, Tuần hoàn Thần kinh B Tiếp cận trẻ bị bệnh nặng: Đánh giá bước  Hồi sức Đánh giá bước  Điều trị cấp cứu Bộc lộ khám toàn thân, ổn định bệnh nhân chuyển đến đơn vị điều trị CẤP CỨU NHI KHOA Paediatric Life Support ? NHẬN BIẾT VÀ TIẾP CẬN TRẺ TRONG TÌNH TRẠNG NẶNG ... • Naloxone TIẾP CẬN MỘT TRẺ BỊ BỆNH NẶNG Bước • Bộc lộ khám tồn thân • Ổn định bệnh nhân vận chuyển đến đơn vị điều trị NHẬN BIẾT VÀ TIẾP CẬN TRẺ BỊ BỆNH NẶNG A Nhận biết tình trạng nặng: Hơ hấp,... • Nhận biết cách hệ thống dấu hiệu nặng trẻ • Tiếp cận xử trí ban đầu trẻ bị bệnh nặng TIẾP CẬN HỆ THỐNG A: Đường thở B: Thở C: Tuần hoàn D: Thần kinh E: Bộc lộ khám toàn thân NHẬN BIẾT TRẺ TRONG. .. lượng cao • Thơng khí • Bóp bóng qua mask • Đặt Nội khí quản TIẾP CẬN MỘT TRẺ BỊ BỆNH NẶNG Đánh giá bước  hồi sức TIẾP CẬN MỘT TRẺ BỊ BỆNH NẶNG Đánh giá bước  hồi sức C: Tuần hoàn Đánh giá Hồi sức
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận biết và tiếp cận trẻ trong tình trạng nặng, Nhận biết và tiếp cận trẻ trong tình trạng nặng

Từ khóa liên quan