LXMcap y6 mail

32 50 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 18:00

LƠ-XÊ-MI CẤP Khái niệm • Lơ-xê-mi (LXM) cấp nhóm bệnh máu ác tính Đặc trưng bệnh tăng sinh loại tế bào non chưa biệt hố biệt hố (tế bào blast), nguồn gốc tuỷ xương Khái niệm Sự tăng sinh tích luỹ tế bào tế bào ác tính dẫn đến hai hậu quả: •Sinh máu bình thường bị giảm sút gây nên tình trạng suy tuỷ xương dẫn đến thiếu máu, nhiễm trùng chảy máu; •Các tế bào ác tính lan tràn máu, thâm ngấm vào quan làm tăng thể tích quan gan, lách, hạch to, phì đại lợi, đau xương Thuật ngữ • LXM cấp dòng tủy (acute myelogenous leukemia – AML) • LXM cấp thể tiền tủy bào (acute promyelocytic leukemia – APL) • LXM cấp dòng lympho (acute lymphoblastic leukemia – ALL) Ngun nhân • Tia xạ: Tia xạ gây tổn thương vật liệu di truyền gây suy giảm miễn dịch Ví dụ: tỷ lệ mắc LXM cấp cao sau vụ nổ hạt nhân nhóm người điều trị tia xạ • Hố chất: nhóm Benzen, tác nhân alkyl hố • Virus: Virus HTLV1, HTLV2 gây LXM tế bào T người • Yếu tố di truyền: có số bệnh di truyền làm tăng nguy mắc LXM cấp: hội chứng Down, hội chứng Bloom, thiếu máu Fanconi, bệnh thiếu hụt miễn dịch bẩm sinh Nguyên nhân • Enzyme chuyển hóa carcinogen, ví dụ enzyme chuyển hóa dẫn chất benzene làm tăng nguy AML • LXM cấp thứ phát sau ung thứ khác: MDS, MPD, u lympho • LXM cấp thứ phát sau dùng thuốc hóa chất: tác nhân alkyl hóa topoisomerase-II inhibitors Bệnh sinh • Hoạt hóa gen kiểm sốt sinh sản biệt hóa tế bào thơng qua đột biến gen NST • Hậu tăng sinh tế bào blast, bất thường chức chết theo chương trình (apoptosis) suy tủy thứ phát Bệnh sinh Đột biến lớp I Giả thuyết đột biến kép gây lơ-xê-mi Đột biến lớp I Đột biến lớp II Đột biến lớp II Đột biến lớp III Đột biến lớp IV Bất thường sinh sản Đột biến lớp v Bất thường biệt hóa apoptosis 8/54 Triệu chứng lâm sàng • Hội chứng thiếu máu: xảy nhanh, nặng dần với biểu da xanh, mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, nhịp tim nhanh Thường khơng cân xứng với tình trạng xuất huyết • Hội chứng xuất huyết: xuất huyết tự nhiên, hay gặp da - niêm mạc (chấm, nốt, đám, mảng xuất huyết, chảy máu mũi, chảy máu chân …), nội tạng (xuất huyết đường tiêu hoá, tiết niệu, sinh dục, não - màng não ) • Hội chứng nhiễm trùng: Sốt, viêm loét miệng họng, viêm phổi, nhiễm trùng da Triệu chứng lâm sàng • Hội chứng thâm nhiễm: Gan to, lách to, hạch to, phì đại lợi , thâm nhiễm da, đau xương • Tồn trạng: mệt mỏi gày sút, suy sụp nhanh AML: Phân loại WHO 2008 LXM cấp dòng tuỷ có bất thường vật chất di truyền tái diễn: + LXM cấp dòng tủy với t(8;21)(q22;q22): Gen AML1/ETO + LXM cấp dòng tủy với inv(16)(p13.1q22): Gen CBFβ/MYH11 + LXM cấp tiền tủy bào với t(15;17)(q22;q12): Gen PML/RARα + LXM cấp dòng tủy với t(9;11)(p22;q23): Gen MLLT3/MLL AML: Phân loại WHO 2008 - LXM cấp dòng tuỷ có bất thường vật chất di truyền tái diễn (tiếp): + LXM cấp dòng tủy với t(6;9)(p23;q34): Gen DEK/NUP214 + LXM cấp dòng tủy với inv(3)(q21;q26.2): Gen RPN1/EVI1 + LXM cấp dòng tủy (dòng mẫu tiểu cầu) với t(1;22)(p13;q13): Gen RBM15-MKL1 + LXM cấp dòng tủy có biến đổi gen NPM1 + LXM cấp dòng tủy có biến đổi gen CEBPA AML: Phân loại WHO 2008 LXM cấp dòng tuỷ có liên quan với hội chứng rối loạn sinh tủy (MDS MPD/MDS) LXM cấp dòng tuỷ có liên quan đến điều trị LXM cấp dòng tuỷ khơng xếp loại theo cách khác (tương tự xếp loại theo FAB) Sarcoma tủy Tăng sinh dòng tủy có liên quan đến hội chứng Down Tân sản tế bào tua non dạng tương bào Điều trị Mục tiêu điều trị • Tiêu diệt tế bào ác tính để đạt lui bệnh hồn tồn • Tránh tái phát Ngun tắc điều trị • Dùng phác đồ đa hố trị liệu • Điều trị làm nhiều đợt: công, củng cố, trì • Trong điều kiện có thể: phối hợp hố trị liệu với ghép tế bào gốc tạo máu • Điều trị tuỳ theo nhóm nguy Sơ đồ điều trị AML Chẩn đốn Tấn cơng Sau cơng Củng cố • Mục tiêu — Lui bệnh hồn tồn • Đa hóa trị liệu, nhiều đợt (tấn cơng, củng cố) • Chỉ định ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại theo nguy Ghép tế bào gốc tạo máu Điều trị AML • Phác đồ hóa trị liệu tiêu chuẩn bao gồm: công “3+7”, củng cố HIDAC đợt • Phác đồ "3+7": – Daunorubicin 45-60 mg/m2 da/ngày, ngày – – Ara-C 100 mg/m2 da/ngày, ngày - • Phác đồ ADE: – Daunorubicin 45 mg/m2 da/ngày, ngày - – Ara-C 100 mg/m2 da/ngày, ngày - – Etoposide 100 mg/m2 da/ngày ngày - • Phác đồ cytarabin liều cao: – Ara-C 3000 mg/m2 da/12 x lần/ngày 1, 3, Điều trị APL Phác đồ phối hợp ATRA (45 mg/m2) hóa trị liệu bao gồm: cơng, củng cố trì: • ATRA: ATRA (45 mg/m2) • Hóa trị liệu: daunorubicin cytarabin daunorubicin đơn độc nhóm nguy khơng cao (thường bắt đầu vòng ngày sau bắt đầu dùng ATRA) • Duy trì ATRA 45 mg/m2 hàng ngày 15 tháng, 6-MP 60 mg/m2 lần hàng ngày methotrexate 20 mg/m2 lần hàng tuần năm Nguyên tắc điều trị ALL người lớn • Đánh giá mức độ nguy • Lựa chọn phác đồ đa hóa trị liệu/điều trị nhắm đích • Liệu trình điều trị: cơng, củng cố, dự phòng thâm nhiễm hệ thần kinh trung ương, điều trị trì • Hiệu quả: Tỷ lệ lui bệnh hồn tồn (CR): 90% Tỷ lệ khỏi bệnh: 25-40% • Mơ hình đánh giá mức độ nguy (theo CALGB): – Dựa tiêu chí: lâm sàng, miễn dịch, tế bào di truyền, đáp ứng với điều trị công – Chia làm nhóm: nhóm nguy tiêu chuẩn nhóm nguy cao Điều trị cơng • • • Mục tiêu: đạt lui bệnh hoàn toàn (CR) huyết học (khơng tế bào blast máu tuỷ xương (
- Xem thêm -

Xem thêm: LXMcap y6 mail, LXMcap y6 mail