Hóa sinh khảo sát-1

1 38 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 17:53

Hóa sinh khảo sát Keratan sunfat có ở: Cơ tim, Cơ xương, Não, Gan Cấu tạo số hooocmon : Insulin, Vasopressin Quá trình chủ yếu lúc nghỉ: tổng họp glicogen, thoái hoá hiếu khí glicose Đợ nhớt máu phụ tḥc vào: nờng độ pr và số lượng hồng cầu Gan tỉ lệ pr là bao nhiêu: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 Agnigin sinh từ đâu: Aginosuccinat aa thuộc loại nào: có khoảng câu Nước kết hợp có đâu: dịch gian bào, huyết tương, tế bào Từ succinat tới O2 cho ATP: 2, 3, 4, 10 T3 máu tồn những dạng nào? 11 Chất tái hấp thu 100%: nước, điện giải 12 Đệm nào tốt đệm nào: Đ/S 13 Còn câu đáp án là ure, axit uric, creatinin, cả
- Xem thêm -

Xem thêm: Hóa sinh khảo sát-1, Hóa sinh khảo sát-1

Từ khóa liên quan