GÃY POUTEAU - COLLES

3 142 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 17:48

GÃY POUTEAU – COLLES đọc gãy đầu xương quay P502 cấp cứu I ĐẠI CƯƠNG • Là gãy đầu xương quay phía khớp quay - trụ cốt chừng cm ngồi khớp • Di lệch điển hình – đầu xương quay di lệch sau, ngồi lên • Dịch tễ học o Gãy đầu xương quay chiếm tỷ lệ cao gãy chi (50% - gãy xương 2/3 – gãy xương cẳng tay) o Gãy Colles chiếm 20% gãy đầu xương quay o Hay gặp người già (do thưa xương), gặp người lớn, trẻ em thường bong sụn tiếp • hợp Nguyên nhân - chế o Trực tiếp: Trước gặp quay Maniven ôtô, Maniven bật trở lại đánh mạnh vầ đầu xương quay làm gãy xương o Gián tiếp  Ngã chống tay tư bàn tay duỗi hết mức (đầu xương quay bị ép • mắt đất sức nặng thân người  Là nguyên nhân thường gặp Giải phẫu bệnh o Vị trí gãy  Đường gãy khớp, chỗ nối thân xương với khớp  Khoảng 4cm mỏm trâm quay, khoảng 2.,5cm khớp quay – trụ cốt  Hiện người ta mô tả loại gãy: – Gãy cao (hay gặp): đường gãy khoảng 2.5cm khớp quay – trụ cốt – Gãy thấp (ít gặp): đường gãy khoảng 1cm khớp quay – trụ cốt o Đường gãy: Ngang có hình cưa chéo vát o Di lệch: Các trường hợp gãy hồn tồn có di lệch điển hình Đoạn ngoại vi di lệch theo hướng:  Ra sau: đoạn ngoại vi di lệch sau, thường làm cho đường gãy há phía trước (trừ  gãy cắm gắn) Ra ngoài: – Do đầu dười xương quay cố định dây chằng tam giác dây – chằng quay trụ-tụ cốt Do đoạn ngoại vi gãy kéo mạnh ngồi thường làm tốc khớp quay - trụ kết hợp với tổn thương dây chằng tam giác,  gãy mỏm trâm trụ Lên trên: đoạn ngoại vi lên di lệch Cheng làm cho mỏm trâm quay cao lên so với mỏm trâm trụ II TRIỆU CHỨNG Lâm sàng • Nhìn o Sưng nề, biến dạng vùng cổ tay o Nhìn thẳng:  Bàn tay vẹo ngồi, trục cẳng tay khơng qua ngón giữa, mà qua ngón IV-V  Bờ ngồi cẳng tay - bàn tay tạo nên hình lưỡi lê o Nhìn nghiêng: bàn tay lệch sau, đầu ngoại vi gồ sau tạo nên hình lưng dĩa • khớp cổ tay o Mỏm trâm quay lên cao mỏm trâm trụ (bình thường MTQ thấp MTT 1.5 - 2cm) Sờ o Điễm đau chói ỗ gay o Đầu gãy nhô da Cận lâm sàng – Xquang • Tư thế: đầu xương quay - khớp cổ tay thẳng nghiêng • Hình ảnh o Đầu xương quay gãy khớp, di lệch lên – sau – ngồi o Góc tạo bởi: đường kẻ nối mỏm trêm trụ, trâm quay với đường chân trời (bình thường 26*) III CHẨN ĐỐN Chẩn đốn xác định: dựa lâm sàng X - quang Chẩn đoán phân biệt • Trật khớp cổ tay • Bong gân khớp cổ tay • Chấn thương phần mềm khớp cổ tay IV ĐIỀU TRỊ Bảo tồn: • Nếu bệnh nhân đến sớm gây tê chỗ nắn chỉnh dễ dàng • Vơ cảm: tê chỗ Novocain 1% x 10 ml, sau phút nắn chỉnh • Phương pháp nắn chỉnh: o Bệnh nhân nằm ngữa, khuỷu gấp 90* o Đai da vòng qua đầu cành tay cố định giá o Người phụ tay nắm ngón 1, tay nắm ngón II-III-IV kéo thẳng trục phút để chữa di lệch chồng o Người nắn nắm sát chỗ gãy, ngón tay tay vòng trước tỳ lên đầu gãy trung tâm để làm đối lực ngón tay đẩy đoạn ngoại vi trước, đồng thời người phụ cho gập cổ tay tối đa o Sau cùng, người phụ kéo mạnh bàn tay vào kết hợp người nắn đẩy đoạn ngoại vi vào chữa di lệch o Kiểm tra hết di lệch bó bột hennecquin rạch dọc từ 1/3 cẳng tay tới khớp bàn – ngón tay, bàn tay thẳng theo trục cẳng tay gấp khoảng 20- 30 độ nghiêng trụ 20 độ o sau 7-10 ngày bó lại bột tròn để thêm bột 3-4 tuần, sau tháo bột tập hồi phục chức thay bột cẳng Bàn tay khác tư sinh lý để thêm 2-3 tuần Phẫu thuật • Chỉ định o Di lệch lớn, nắn chỉnh khơng o Liền lệch trục • Phương pháp: kết xương đinh Kirschner/Nẹp vít V TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG • Tiến triển: điều trị phương pháp hồi phục chức tốt • Biến chứng: o Hạn chế vận động sấp - ngữa cẳng tay gấp duỗi cổ tay o Liền lệch gây biến dạng bàn tay  Nếu di lệch ít: tập vận động cổ tay  Nếu di lệch nhiều: phẫu thuật đặt lại xương o Thối hóa khớp  Gây đau, thường gãy nội khớp  Điều trị bừng thuốc giảm đau, vật lý trị liệu o Hội chứng Sudeck (đọc thêm sudeck gãy cẳng chân)  Điều trị corticoid, vitamin  Tập vận động cổ - bàn tay vật lý trị liệu o Hội chứng ống cổ tay:  Do gãy đầu xương quay di lệch, can xấu, chèn ép thần kinh  Bệnh nhân tê đầu ngón 2, 3, teo mơ cái, đối chiếu ngón  Điều trị cách mổ cắt dây chằng vòng phía trước cỏ tay, giải phóng thần kinh ... thường MTQ thấp MTT 1.5 - 2cm) Sờ o Điễm đau chói ỗ gay o Đầu gãy nhơ da Cận lâm sàng – Xquang • Tư thế: đầu xương quay - khớp cổ tay thẳng nghiêng • Hình ảnh o Đầu xương quay gãy khớp, di lệch lên... Người phụ tay nắm ngón 1, tay nắm ngón II-III-IV kéo thẳng trục phút để chữa di lệch chồng o Người nắn nắm sát chỗ gãy, ngón tay tay vòng trước tỳ lên đầu gãy trung tâm để làm đối lực ngón tay đẩy... tay gấp khoảng 2 0- 30 độ nghiêng trụ 20 độ o sau 7-1 0 ngày bó lại bột tròn để thêm bột 3-4 tuần, sau tháo bột tập hồi phục chức thay bột cẳng Bàn tay khác tư sinh lý để thêm 2-3 tuần Phẫu thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: GÃY POUTEAU - COLLES, GÃY POUTEAU - COLLES