Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại công ty CP thiên thuận tường cẩm phả quảng ninh

64 77 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 14:20

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM THỊ KIM NGÂN Tên chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHĂM SĨC, NI DƯỠNG VÀ PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NUÔI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN THUẬN TƯỜNG - CẨM PHẢ - QUẢNG NINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM THỊ KIM NGÂN Tên chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHĂM SĨC, NI DƯỠNG VÀ PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NUÔI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN THUẬN TƯỜNG - CẨM PHẢ - QUẢNG NINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Lớp: K46 - TY - N02 Khoa: Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Hữu Hòa Bộ mơn: Dược an tồn thực phẩm Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập lý thuyết trường thực tập sở, em hoàn thành khố luận tốt nghiệp Để hồn thành khoá luận này, em nhận bảo tận tình thầy giáo hướng dẫn, giúp đỡ Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Khoa Chăn nuôi Thú y, trại lợn Công ty CP Thiên Thuận Tường, Cẩm Phả, Quảng Ninh Em nhận cộng tác nhiệt tình bạn đồng nghiệp, giúp đỡ, cổ vũ động viên người thân gia đình Để đáp lại tình cảm đó, qua em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc kính trọng tới tất tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ em suốt q trình thực tập Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, trước hết em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Khoa Chăn nuôi Thú y tạo điều kiện giúp đỡ em suốt thời gian thực đề tài Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn quan tâm, bảo hướng dẫn tận tình thầy giáo hướng dẫn Th.S Nguyễn Hữu Hòa trực tiếp hướng dẫn em thực thành cơng khóa luận Em xin chân thành cảm ơn cán bộ, công nhân trại Công ty CP Thiên Thuận Tường, Cẩm Phả, Quảng Ninh tạo điều kiện cho em trình thực đề tài Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, người thân, bạn bè ln ủng hộ, động viên, giúp đỡ em suốt thời gian học tập thực đề tài Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Phạm Thị Kim Ngân ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu Phần TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Cơ cấu tổ chức trang trại 2.1.3 Cơ sở vật chất trang trại 2.1.4 Thuận lợi khó khăn trại 2.2 Tổng quan tài liệu 2.2.1 Đối với lợn nái 2.2.2 Đặc điểm sinh lý lợn 18 2.3 Các nghiên cứu nước 25 2.4 Tình hình nghiên cứu nước 27 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Đối tượng nghiên cứu 29 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 29 3.3 Nội dung thực 29 3.4 Các tiêu theo dõi phương pháp thực 29 iii 3.4.1 Các tiêu theo dõi 29 3.4.2 Phương pháp theo dõi 29 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu công thức tính tốn 35 Phần KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 36 4.1 Kết đánh giá tình hình chăn nuôi trại 36 4.2 Kết thực quy trình 37 4.2.1 Kết thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nuôi trại 37 4.2.2 Kết thực quy trình phòng bệnh cho đàn lợn 42 4.2.3 Kết thực điều trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại 44 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Đề nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Quy định khối lượng thức ăn chuồng lợn nái có chửa 31 Bảng 3.2 Quy định khối lượng thức ăn chuồng đẻ 32 Bảng 3.3 Lịch sát trùng áp dụng trại 34 Bảng 4.1 Tình hình chăn ni trại năm 2017 tới tháng 5/2018 36 Bảng 4.2 Số lượng lợn trực tiếp chăm sóc ni dưỡng 37 Bảng 4.3 Kết thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn 38 Bảng 4.4 Kết thực số thao tác kỹ thuật đàn lợn 41 Bảng 4.5 Phòng bệnh phương pháp vệ sinh, sát trùng trại 42 Bảng 4.6 Kết phòng bệnh cho đàn lợn nuôi trại 43 Bảng 4.7 Kết điều trị bệnh đàn lợn 45 Bảng 4.8 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái 46 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CP: Cổ phần Cs.: Cộng GĐ: Giám đốc Nxb: Nhà xuất P.GĐ: Phó giám đốc TT: Thể trọng Th.S: Thạc sỹ Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Ngành chăn ni lợn có vị trí quan trọng ngành chăn ni gia súc nước giới nước ta, nguồn cung cấp thực phẩm với tỷ trọng cao chất lượng tốt cho người, nguồn cung cấp phân bón lớn cho ngành trồng trọt nguồn cung cấp sản phẩm phụ da, mỡ… cho ngành công nghiệp chế biến Với vị trí quan trọng hàng đầu việc cung cấp thực phẩm cho người dân, chăn ni nói chung chăn ni lợn nói riêng Đảng Nhà nước ta quan tâm hướng đến phát triển bền vững Bên cạnh việc áp dụng phương thức chăn nuôi theo hướng công nghiệp, quy mô chăn nuôi lớn, áp dụng biện pháp kỹ thuật chăm sóc, ni dưỡng tiên tiến, chế biến thức ăn với chất lượng cao, loại thức ăn thay thế, thức ăn bổ sung, phối hợp phần ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng Mục đích việc chăn nuôi lợn nái lợn giai đoạn theo mẹ áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật để đàn lợn sau sinh đạt tỷ lệ cao, khỏe mạnh sở để tạo giống tốt giúp nâng cao sức sống đàn Hiện nay, tình hình dịch bệnh diễn phức tạp đặc biệt đàn lợn nái lợn nhiều trang trại với quy mơ lớn Tình hình dịch bệnh diễn phức tạp ảnh hưởng đến kinh tế, suất chất lượng đàn lợn Do đó, yêu cầu cấp thiết đặt lúc phải có nghiên cứu áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng, trị bệnh cho đàn lợn nái lợn Xuất phát từ thực tế trên, tiến hành đề tài: “Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, ni dưỡng phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi Công ty CP Thiên Thuận Tường - Cẩm Phả - Quảng Ninh” 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu - Đánh giá tình hình chăn ni trại Công ty CP Thiên Thuận Tường, Cẩm Phả, Quảng Ninh - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn ni trại Cơng ty 1.2.2 u cầu - Đánh giá tình hình chăn ni trại Cơng ty CP Thiên Thuận Tường, Cẩm Phả, Quảng Ninh - Thực tốt quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại đạt hiệu cao Phần TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý - Vị trí địa lý: Trại lợn Cơng ty CP khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường nằm địa phận Tổ 2, Khu 1, Phường Cửa Ông, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh Cẩm Phả nằm cách trung tâm thành phố Hạ Long 30 km Phía Đơng giáp sơng Mơng Dương, huyện Vân Đồn Phía Tây giáp phường Cẩm Phú, xã Dương Huy Phía Nam giáp biển - Thời tiết, khí hậu Cẩm Phả thành phố thuộc Tỉnh Quảng Ninh, có diện tích tự nhiên 486,45 km², địa hình chủ yếu đồi núi Đồi núi chiếm 55,4% diện tích, vùng trung du 16,29%, đồng 15,01% vùng biển chiếm 13,3% Ngoài biển hàng trăm đảo nhỏ, phần lớn đảo đá vơi Nhiệt độ trung bình năm khoảng 23°C, độ ẩm trung bình 84,6%, lượng mưa hàng năm 2.567 mm, mùa đông thường có sương mù - Q trình thành lập: Trại lợn Thiên Thuận Tường trại lợn công ty CP khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh Là trại lợn gia công hoạt động theo phương thức chủ trại xây dựng sở vật chất, thuê công nhân, công ty đầu tư giống lợn, thức ăn, thuốc thú y cán kỹ thuật Hiện nay, trang trại GĐ Trần Hòa làm chủ, P.GĐ Đinh Văn Ảnh, quản lý cán kỹ thuật chịu trách nhiệm giám sát hoạt động trại 43 Quy trình tiêm phòng, phòng bệnh cho đàn lợn trang trại thực tích cực, thường xuyên bắt buộc Tiêm phòng cho đàn lợn nhằm tạo thể chúng sức miễn dịch chủ động, chống lại xâm nhập vi khuẩn, tăng sức đề kháng cho thể Việc phòng bệnh vắc xin ln cán kĩ thuật coi trọng đặt lên hàng đầu với mục tiêu phòng chống Do đặc thù trại nái ngoại chuyên sản xuất giống nên trại có đủ loại lợn lứa tuổi khác Chính việc theo dõi thực lịch tiêm phòng vắc xin xác quan trọng Quy trình phòng bệnh vắc xin ln trại thực nghiêm túc, đầy đủ kỹ thuật Lợn tiêm vắc xin trạng thái khỏe mạnh, chăm sóc ni dưỡng tốt, khơng mắc bệnh truyền nhiễm bệnh mãn tính khác để tạo trạng thái miễn dịch tốt Trong thời gian thực tập trại, tơi tham gia vào quy trình phòng bệnh cho đàn lợn Kết việc áp dụng quy trình phòng bệnh thuốc vắc xin cho đàn lợn trại trình bày qua bảng 4.6 Bảng 4.6 Kết phòng bệnh cho đàn lợn nuôi trại Số Liều Số Tỷ lệ Vắc xin/ lượng lượng an toàn an toàn Thuốc/chế phẩm lợn (ml/con) (con) (%) (con) Tuần tuổi phòng Phòng bệnh - ngày Thiếu sắt Fe + B12 715 715 100 ngày tuổi Cầu trùng Baycoc 5% 713 713 100 Suyễn + Viêm đa xoang Viêm đa xoang Mycoplasma hyopneumoniae + Glasser 708 708 100 Glasser 2 695 695 100 ngày tuổi 21 ngày tuổi 44 Qua kết bảng 4.6, thấy kết tổng quát việc phòng trị bệnh cho đàn lợn trại thuốc vắc xin Lợn từ - ngày tuổi tiêm Fe + B12 phòng thiếu sắt cho 715 lợn con,đạt an toàn 100% Sau ngày tuổi nhỏ thuốc phòng trị cầu trùng, nâng cao sức đề kháng cho lợn con, 100% lợn sau sinh nhỏ thuốc Trong thời gian thực tập chuồng đẻ, nhỏ cầu trùng cho 713 lợn đạt an toàn 100% Ngồi ra, tơi tiêm vắc xin Mycoplasma hyopneumoniae + Glasser cho 708 lợn ngày tuổi phòng bệnh suyễn viêm đa xoang Khi lợn 21 ngày tơi tiêm nhắc lại vắc xin phòng bệnh viêm đa xoang cho 695 con, đạt an toàn 100% 4.2.3 Kết thực điều trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại Trong thời gian tháng thực tập trại, tham gia vào công tác chẩn đoán điều trị bệnh cho đàn lợn với anh kỹ sư trại Qua đó, tơi trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm chẩn đoán số bệnh thường gặp, nguyên nhân gây bệnh cách khắc phục, điều trị bệnh Làm tốt cơng tác chẩn đốn giúp vật nhanh chóng khỏi bệnh, giảm tỷ lệ chết, giảm thời gian dùng thuốc giảm thiệt hại kinh tế Vì vậy, hàng ngày, cán kỹ thuật tiến hành theo dõi lợn ô chuồng phát lợn có biểu khác thường Khi phát bệnh, lợn khơng có biểu triệu chứng điển hình, thường thấy vật ủ rũ, mệt mỏi, ăn uống giảm bỏ ăn, lười hoạt đông, thân nhiệt tăng Do vậy, để chẩn đốn xác bệnh khơng dựa vào biểu bên vật mà phải dựa vào kinh nghiệm cán kỹ thuật, cơng nhân có tay nghề cao đơi phải sử dụng biện pháp phi lâm sàng khác 45 Sau kết công tác điều trị bệnh thực đàn lợn nuôi trại Bảng 4.7 Kết điều trị bệnh đàn lợn Số lợn TT Tên bệnh mắc bệnh Phác đồ điều trị (con) Số lợn Tỷ lệ khỏi khỏi (con) (%) 195 90,27 42 84,00 Mycocin + Atropin Tiêu chảy 216 1ml/con, Tiêm bắp Điều trị - ngày Tylosin: g/2 lít nước Viêm phổi 50 Pha vào nước uống Điều trị từ - 10 ngày Kết bảng 4.7 cho thấy: Tôi tham gia điều trị 216 lợn bị tiêu chảy Tuy nhiên, số điều trị khỏi đạt 195/216 lợn con, tương ứng 90,27% Triệu chứng bệnh thường gặp lợn từ - 21 ngày tuổi Lợn tiêu chảy phân màu vàng trắng, trắng xám, sau vàng xanh, mùi phân Lợn nước chất điện giải gầy sút nhanh, bú kém, lại không vững Bệnh kéo dài bụng tóp lại, lơng xù, hậu mơn dính phân bê bết Nếu khơng điều trị kịp thời lợn chết nhanh Nguyên nhân lợn đẻ sức đề kháng yếu dễ chịu tác động điều kiện ngoại cảnh bên ngồi, hệ tiêu hóa chưa hồn thiện nên khả khỏi bệnh không cao Trong thời gian thực tập, tham gia điều trị cho 50 lợn bị viêm phổi Nguyên nhân trình vệ sinh chuồng ni chưa tốt, khơng khí chuồng ni nhiều bụi bẩn loại vi sinh vật gây bệnh, thức ăn khô bị mốc sinh nhiều bụi nên ăn lợn phải hít từ 46 số bệnh khác dẫn tới viêm phổi Triệu chứng lâm sàng bệnh viêm phổi thể bên như: lợn ăn, ủ rũ sốt nhẹ, lợn thở nhanh thở thể bụng sờ tay vào gốc tai nóng Tơi điều trị khỏi 42/50 con, hiệu điều trị đạt 84 % Ngoài việc, chẩn đốn điều trị cho đàn lợn con, tơi tham gia thực cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh cho đàn lợn nái Kết điều trị bệnh cho đàn lợn nái trình bày bảng 4.8 Bảng 4.8 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái TT Tên bệnh Hiện tượng đẻ khó Số lợn điều trị (con) Phác đồ điều trị Oxytocin ml/con Số lợn điều trị khỏi (con) Tỷ lệ khỏi (%) 100 Chườm nước đá lạnh, Bệnh viêm vú tiêm Cefquinom liều 100 100 20ml/con/lần Oxytocin; cồn Iod 10% Bệnh viêm tử cung làm tử cung, tiêm Cefquinon với liều 20ml/con/lần Kết bảng 4.8 cho thấy: Trong tổng số 60 lợn nái chăm sóc có xảy tượng đẻ khó, tơi can thiệp thành cơng ca đẻ khó, đạt 100% Biện pháp can thiệp áp dụng là: Trường hợp vượt thời gian rặn đẻ cho phép, cần tiêm Oxytocin ml/ 1con nái, tiêm vào tĩnh mạch tốt Trường hợp khơng có kết quả, cần can thiệp tay phẫu thuật để lấy thai ra.Sau can thiệp xong, cần thụt rửa âm đạo nước muối 47 pha loãng, dùng kháng sinh chống viêm tử cung, âm đạo: Ampicillin 10mg/ kg trọng lượng, ngày tiêm lần Theo kết bảng trên, số 60 lợn nái chăm sóc, có nái bị viêm vú, tham gia điều trị khỏi con, đạt 100% Biện pháp điều trị áp dụng là: phong bế giảm đau bầu vú cách chườm nước đá lạnh (cục bộ), tiêm Cefquinom liều 20 ml/con/lần Kết điều trị khỏi 100% , có trường hợp lợn nái bị viêm vú lần đầu phát kịp thời nên tỉ lệ thành công cao Đồng thời, điều trị lợn nái bị viêm tử cung tổng số 60 chăm sóc, khỏi nái, đạt 100% Kết số trường hợp nái già (nái đẻ lứa thứ 12) bị viêm nhiều lần nên không chữa khỏi nái bị viêm lại sau q trình chăm sóc Biện pháp điều trị tơi áp dụng: cách đẩy hết dịch mủ sát trùng quan sinh dục tiến hành điều trị kháng sinh Thuốc dùng để đẩy mủ chất khác tử cung sử dụng Oxytocin Thuốc làm tử cung co bóp đẩy chất tử cung ngồi, sau tiến hành thụt rửa nhiều lần cồn Iod 10% để làm tử cung đồng thời tiêm kháng sinh Cefquinon với liều 20 ml/con/lần thuốc có tác dụng chống viêm Kết điều trị khỏi 100% 48 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận - Về hiệu chăn ni trại: Trung bình lợn nái trại sản xuất 2,45 - 2,5 lứa/năm Số sơ sinh 12,23 con/đàn, số cai sữa: 10,06 con/đàn Trại hoạt động vào mức theo đánh giá công ty chăn nuôi De Heus Việt Nam - Kết thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn trại: Qua tháng thực tập trại,em học hỏi dạy nhiều điều kiến thức thao tác kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn Những cơng việc em học thực sau: - Trực tiếp chăm sóc, ni dưỡng 3.006 lợn thịt, tiến hành cho lợn ăn hàng ngày, chăm sóc lợn, chuyển lợn xuống chuồng cai, xuất lợn - Đỡ đẻ 60 lợn nái, nhỏ cầu trùng, mài nanh, cắt đuôi, tiêm sắt, bấm số tai, thiến lợn - Chẩn đoán, điều trị 216 lợn bị tiêu chảy, điều trị khỏi 90,27% - Chẩn đoán, điều trị 50 lợn viêm phổi, điều trị khỏi 84,00% - Chẩn đốn, điều trị lợn nái đẻ khó, lợn nái viêm vú, lợn nái viêm tử cung, điều trị khỏi 100% Tất công việc thực tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao 5.2 Đề nghị - Trại lợn cần thực tốt quy trình vệ sinh phòng bệnh quy trình ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn nái để giảm tỷ lệ lợn nái mắc bệnh sinh sản 49 - Thực tốt công tác vệ sinh trước, sau đẻ, có thao tác đỡ đẻ khoa học để giảm bớt tỷ lệ mắc bệnh đường sinh sản lợn nái - Nhà trường Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi thú y tiếp tục cho sinh viên khóa sau trại thực tập để có nhiều kiến thức thực tế nâng cao tay nghề trước trường TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Archie Hunter (2000), Sổ tay dịch bệnh động vật, Phạm Gia Ninh, Nguyễn Đức Tâm dịch, Nxb Bản đồ, Hà Nội, tr 53, 204 - 207 Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thị Cẩm Loan, Nguyễn Phúc Khánh (2016), “Khảo sát tình hình viêm nhiễm đường sinh dục lợn nái sau sinh hiệu điều trị số loại kháng sinh”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XXIII (số 5), tr 51 - 56 Nguyễn Xn Bình (2000), Phòng trị bệnh heo nái - heo - heo thịt, Nxb Nông nghiệp - Hà Nội, tr 29 - 35 Sa Đình Chiến, Cù Hữu Phú (2016), “Một số đặc điểm bệnh tiêu chảy lợn tháng tuổi Sơn La”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XXIII (số 2), tr 40 - 44 Trần Thị Dân (2004), Sinh sản lợn nái sinh lý lợn con, Nxb Nơng nghiệp, TP Hồ Chí Minh Phạm Hữu Doanh, Lưu Kỷ (2003), Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Đoàn Thị Kim Dung (2004), Sự biến động số vi khuẩn hiếu khí đường ruột, vai trò E.coli hội chứng têu chảy lợn , phác đồ điều trị, Luận án tiến sỹ Nông Nghiệp, Hà Nội Khuất Văn Dũng (2005), Thực trạng khả sinh sản tượng rối loạn sinh sản, ứng dụng hormone chế phẩm hormone điều trị vài tượng rối loạn sinh sản đàn bò ni nơng trường Hữu Nghị Việt Nam - Mơng Cổ, Ba Vì, Hà Tây, Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Chí Dũng (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn E.coli hội chứng tiêu chảy lợn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc biện pháp phòng trị, Luận án thạc sỹ khoa học Nơng nghiệp 10 Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Giáo trình sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 11 Nguyễn Văn Điền (2015), Kinh nghiệm xử lý bệnh viêm tử cung lợn nái sinh sản, Trung tâm giống vật nuôi Phú Thọ 12 Trần Đức Hạnh (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh Escherichia coli, Salmonella Clostridium perfringens gây tiêu chảy lợn nái tình phía Bắc biện pháp phòng trị, Luận án tiến sỹ Nơng nghiệp 13 Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ (2012), Bệnh truyền nhiễm thú y, Nxb Nông nghiệp, tr 398 - 407 14 Hội chăn nuôi Việt Nam (2002), Cẩm nang chăn nuôi gia súc, gia cầm, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 15 Trương Quang Khải, Nguyễn Quang Tính, Nguyễn Quang Tuyên, Cù Hữu Phú, Lê Văn Dương (2012), “Kết phân lập xác định số dặc tính sinh học chủng Streptococcus suis Pasteurella multocida lợn mắc bệnh viêm phổi tỉnh Bắc Giang”, Tạp chí KHKT thú y, 19(4), tr 42-46 16 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (2002), “Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trí”,Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi, tập II, tr 44 - 52 17 Nguyễn Quang Linh (2005), Giáo trình kỹ thuật chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 18 Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Một số bệnh quan trọng lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 19 Lê Hồng Mận, Bùi Đức Lũng (2004), Kỹ thuật chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 20 Lê Minh, Nguyễn Văn Quang, Phan Thị Hồng Phúc, Đỗ Quốc Tuấn, La Văn Cơng (2017), Giáo trình thú y, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 21 Nguyễn Thị Hồng Minh (2014), Nghiên cứu biến đổi số tiêu lâm sàng, phi lâm sàng thử nghiệm biện pháp phòng, trị hội chứng MMA lợn nái sinh sản, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Hà Nội 22 Lê Văn Năm (1999), Phòng trị bệnh lợn, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 23 Lê Văn Năm (2013), Bệnh viêm phổi địa phương - suyễn lợn, Nxb Lao động - Xã hội 24 Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đăng Phong (2002), Bệnh sản khoa gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 25 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Hà Thị Hảo, Trần Thanh Vân (2004), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 26 Popkov (1999), “Điều trị viêm tử cung”, Tạp chí Khoa học Thú y, tập XII (số5), tr - 15 27 Lê Thị Tài, Đoàn Thị Kim Dung, Phương Song Liên (2002), Phòng trị số bệnh thường gặp thú y thuốc nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 28 Phạm Ngọc Thạch (1996), Một số tiêu lâm sàng, phi lâm sàng gia súc, viêm ruột ỉa chảy biện pháp phòng trị, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Hà Nội, tr 20 - 32 29 Nguyễn Văn Thanh (2007), “Kết khảo sát tình hình mắc bệnh viêm tử cung lợn nái ngoại nuôi số trang trại vùng đồng Bắc Bộ”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập XIV (số 3), tr 38 - 43 30 Nguyễn Văn Thanh (2014), Sinh sản gia súc 2, Nxb Nơng nghiệp 31 Hồng Tồn Thắng, Cao Văn (2006), Giáo trình sinh lý học vật ni, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội, tr 196 32 Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thị Xuân (2016), “Năng suất sinh sản hai tổ hợp lợn nái lợn nái Landrace phối hợp với đực giống Yorkshire lợn nái Yorkshire phối với đực giống Landrace”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Chăn ni, số 65, tr 54 - 61 33 Trịnh Đình Thâu, Nguyễn Văn Thanh (2010), “Tình hình bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại biện pháp phòng trị”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XVII 34 Đặng Đình Tín (1986), Sản khoa bệnh sản khoa thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 35 Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Bá Tiếp (2013), “Vai trò Escherichia coli Salmonella spp hội chứng tiêu chảy lợn trước sau cai sữa nghiên cứu mơ hình trại ni cơng nghiệp”, Tạp chí khoa học phát triển, tập 11 (3), 318 - 327 36 Phạm Khánh Từ, Hoàng Nghĩa Duyệt, Dư Thanh Hằng, Đào Thị Phượng, Nguyễn Văn Chào, Nguyễn Thị Lộc (2014), “Khả sinh trưởng sinh sản lợn nái Yorkshire Landrace ni vùng gò đồi huyện Cam lộ tỉnh Quảng Trị”, Tạp chí Khoa học, Đại học Huế II Tài liệu tiếng anh 37 Christensen R V., Aalbaek B., Jensen H E (2007), “Pathology of udder lesions in sows”, J Vet Med A Physiol Patho.l Clin Med 2007 Nov., 54(9), p 491 38 Glawisschning E., Bacher H (1992), “The Efficacy of Costat on E.coli infectedweaning pigs”, 12th IPVS congress, August 17 - 22, p 182 39 Hughes, James (1996), “Maximising pigs production and reproduction”, Compus, Hue University of Agriculture and Forestry, September 40 Pensaet M B de Bouck P A (1978), “New coronavirus – like particleassociated with diarrhea in swine”, Arch Virol., p 58; p 243 -247 41 Jose Bento S., Ferraz and Rodger K., Johnson (2013), Animal Model Estimation of Genetic Parameters and Response to Selection for Litter Size and Weight, Growth, and Backfat in Closed Seedstock Populaions of Large White and Landrace Swine, Department of Animal Science, December 4, 2013, University of Nebraska, Lincoln 68583 - 0908 42 Smith, Martineau B.B G Bisaillon, A (1995), “Mammary gland and lactaion problems”, In disease of swine, 7thedition, Iowa state university press, p 40- 57 43 White B R., Mc Laren D G., Dzink P J., Wheeler M B (2013), “Attain ment of puberty and the mechanism of large litter size in Chinese Meishan females versus Yorkshire females”, Biology of Reproduction, 44, p 160 III Tài liệu internet 44 Trần Văn Bình (2010), Bệnh đẻ khó lợn nái,http://pharmavet.vn/?tab=forum&id=1350 45 Duy Hùng (2011), Bệnh viêm vú lợn nái, http://nongnghiep.vn/benhviem-vu-o-lon-nai-post65605.html | NongNghiep.vn 46 Muirhead M., Alexander T (2010), Reproductive System, Managing Pig Health and the Treat of Disease, http://www.thepigsite.com 47 Nguyễn Ánh Tuyết (2015), Bệnh viêm khớp lợn con, http://nguoichannuoi.com/benh-viem-khop-tren-heo-con-fm471.html MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP Hình 1: Viêm tử Cung Hình 2: Viêm vú Hình 3: Lợn tiêu chảy Hình 4:Thuốc Oxytocin Hình 6: Đặc trị cầu trùng, e.coli Hình 5: Thuốc sát trùng Hình Allenzyme Men vi sinh bào tử chịu nhiệt, chịu kháng sinh Hình 8: Sát trùng sau thiến Hình 10: Thụt rửa cho nái viêm tử cung Hình 9: Đỡ đẻ Hình 11: Cọ mông lợn ... cứu áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng, trị bệnh cho đàn lợn nái lợn 2 Xuất phát từ thực tế trên, tiến hành đề tài: Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, ni dưỡng phòng, trị bệnh cho đàn. .. ÁP DỤNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHĂM SĨC, NI DƯỠNG VÀ PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NUÔI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN THUẬN TƯỜNG - CẨM PHẢ - QUẢNG NINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy. .. - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn ni trại Công ty 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá tình hình chăn ni trại Cơng ty CP Thiên Thuận Tường, Cẩm Phả, Quảng Ninh - Thực tốt quy
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại công ty CP thiên thuận tường cẩm phả quảng ninh , Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại công ty CP thiên thuận tường cẩm phả quảng ninh

Từ khóa liên quan