Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trại lợn công ty cổ phần bảo nguyên, tích lương thái nguyên

60 50 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 14:20

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ YẾN Tên đề tài: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG VÀ PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN THỊT NUÔI TẠI TRẠI LỢN CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO NGUN,TÍCH LƯƠNG-THÁI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành: Thú y Khoa : Chăn ni thú y Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên, 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ YẾN Tên đề tài: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG VÀ PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN THỊT NI TẠI TRẠI LỢN CƠNG TY CỔ PHẦN BẢO NGUN,TÍCH LƯƠNG-THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành: Thú y Lớp : Thú y - K46 - N02 Khoa : Chăn nuôi thú y Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS.Nguyễn Quang Tính Thái Nguyên, 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập lý thuyết trường thực tập trang trại thời gian để em vận dụng lý thuyết vào thực tế Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, trước hết, em xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu, thầy cô khoa Chăn nuôi thú y –trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Đã tạo điều kiện giúp đỡ cho em có hội để học tập rèn luyện thời gian qua Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn PGS.TS.Nguyễn Quang Tính, tận tình hướng dẫn để em hồn thành tốt khóa luận Em xin bày tỏ lòng cảm ơn tới Ban lãnh đạo cơng ty Cổ phần Bảo Ngun,Tích Lương tạo điều kiện tốt để chúng em thực tập trang trại, em xin cảm ơn tất cô bác anh chị em công nhân trang trại quan tâm giúp đỡ động viên em trình thực tập Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bố mẹ anh chị em, bạn bè tạo điều kiện ủng hộ động viên để em hoàn thành tốt khóa học Cuối cùng, em xin trân trọng gửi tới thầy giáo, cô giáo hội đồng đánh giá khóa luận lời cảm ơn chân thành lời chúc tốt đẹp Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 18 tháng 12 năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thị Yến ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Kết khảo sát số giống lợn 10 Bảng 4.2 Lịch tiêm phòng vắc xin cho lợn thịt trại 31 Bảng 4.3 Kết tiêm phòng vắc xin 32 Bảng 4.4 Tỷ lệ nuôi sống lợn qua tháng tuổi 33 Bảng 4.5 Kết điều trị bệnh đường hô hấp theo tháng 37 Bảng 4.6 Kết điều trị bệnh đường hô hấp lợn loại thuốc MD Tylogenta MD Tyonaolin 38 Bảng 4.7 Kết điều trị lợn mắc hội chứng tiêu chảy qua tháng 39 Bảng 4.8 Kết qủa điều trị lợn mắc hội chứng tiêu chảy loại thuốc Nova Amcoli Nova Nor 100 40 Bảng 4.9 Kết tham gia công tác xuất lợn 41 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa cs.: Cộng MH: Mycoplasma hyopneumoniae Nxb: Nhà xuất TĂ: Thức ăn TGE: Transmisssible gastro enteritis TT: Thể trọng VSV: Vi sinh vật TPP: Trans-Pacific Partnership Agreement iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iiv PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1.Vị trí địa lý 2.1.2 Điều kiện khí hậu 2.1.3 Cơ cấu tổ chức trại 2.1.4 Cơ sở vật chất trại 2.2 Tổng quan nghiên cứu nước 2.2.1 Đặc điểm sinh trưởng khả sản xuất phẩm chất thịt lợn 2.2.2 Một số bệnh thường gặp lợn thịt 11 2.2.3 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 22 PHẦN 3: ĐỒI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 27 3.1 Đối tượng 27 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 27 3.3 Nội dung thực 27 3.4 Các tiêu phương pháp thực 27 3.4.1 Các tiêu theo dõi 27 3.4.2 Phương pháp theo dõi thu thập thông tin 28 v 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 29 PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Kết công tác vệ sinh phòng bệnh 30 4.2 Kết công tác chăn nuôi 32 4.3 Kết số bệnh lợn thịt 37 4.4.1 Xuất lợn 41 4.4.2 Vệ sinh chuồng trại sau xuất lợn 41 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 43 5.1 Kết luận 43 5.2 Đề nghị 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong vài năm gần đây, chăn nuôi lợn giữ vị trí quan trọng ngành nơng nghiệp Việt Nam Con lợn xếp hàng đầu số vật nuôi, cung cấp phần lớn thực phẩm cho nhân dân phân bón cho sản xuất nơng nghiệp Ngày chăn ni lợn có tầm quan trọng đặc biệt tăng kim ngạch xuất khẩu, nguồn thu nhập ngoại tệ đáng kể cho kinh tế quốc dân Tuy có nhiều thuận lợi ngành chăn nuôi lợn nước ta gặp nhiều khó khăn, tình hình đất nước ta gia nhập hiệp định TPP u cầu ngành chăn ni nước phải có bước phát triển mạnh Ngồi việc cung cấp nhu cầu hàng ngày lượng thực phẩm người chăn nuôi phải cạnh tranh với nước giới ngành chăn nuôi lạc hậu chưa phát triển Đứng trước yêu cầu đó, ngành chăn ni nói chung ngành chăn ni lợn nói riêng phải có bước phát triển để sánh kịp với nước khác giới Đặc biệt tình hình chăn ni lợn gặp nhiều khó khăn chăm sóc ni dưỡng lợn thịt hay mắc dịch bệnh, quy trình chăm sóc ni dưỡng khắt khe Trước thực tế chúng em triển khai thực đề tài: “Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt trại lợn Cơng ty Cổ Phần Bảo Ngun, Tích Lương-Thái Ngun” 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích - Đánh giá tình hình chăn ni trại lợn Cơng ty Cổ phần Bảo Ngun, Phường Tích Lương- Tp Thái Nguyên - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn thịt ni trại - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi trang trại 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá tình hình chăn ni trại lợn Cơng ty Cổ phần Bảo Ngun, Phường Tích Lương- Tp Thái Nguyên - Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn thịt ni trại đạt hiệu cao - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt ni trại PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1.Vị trí địa lý Trang trại chăn nuôi lợn công ty Cổ phần Bảo Nguyên thành lập năm 2016 Trại xây dựng Phường Tích Lương- Thành phố Thái Nguyên Phường Tích Lương phường thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam Với diện tích 9,3 km2 nằm phía tây quốc lộ đối diện qua quốc lộ với phường khác thuộc thành phố Thái Nguyên từ phía bắc sang phía đơng là: Tân Lập, Phú Xá, Trung Thành, đoạn nhỏ với phường Tân Thành.Phía tây xã Thịnh Đức thuộc thành phố Thái Nguyên phía nam thành phố Sông Công Những năm gần hệ thống giao thông làm nhiều, thuận tiện cho việc lại buôn bán vận chuyển hàng hóa trại 2.1.2 Điều kiện khí hậu Thành phố Thái Nguyên nằm vùng khí hậu cận nhiệt đới ẩm Do đó, trại lợn Cơng ty Cổ phần Bảo Nguyên chịu ảnh hưởng dạng khí hậu Nhiệt độ trung bình Thái Ngun 25oC, chênh lệch tháng nóng (tháng 6: 28,9oC) với tháng lạnh (tháng 1: 13,7оC) Tại thành phố Thái Nguyên nhiệt độ cao thấp ghi nhận 41,5оC 3оC Khí hậu Thái Nguyên chia làm mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng đến tháng 10 mùa khô từ tháng 10 đến tháng năm năm sau Lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 2.000 đến 2.500 mm, cao vào tháng thấp vào tháng 39 thấy, việc sử dụng thuốc MD Tylogenta để điều trị bệnh đường hô hấp đem lại hiệu điều trị cao Triệu chứng lợn khỏi bệnh là: lợn khỏe mạnh trở lại, nhanh nhẹn, lại ăn uống bình thường, khơng ho, tần số hơ hấp nhịp thở trở lại bình thường Từ kết trên, em đề xuất nên sử dụng MD Tylogenta để điều trị bệnh đường hô hấp cho lợn trại  Bệnh tiêu chảy: Kết theo dõi số lượt lợn mắc bệnh tiêu chảy, tổng hợp bảng 4.7 Bảng 4.7 Kết điều trị lợn mắc hội chứng tiêu chảy qua các tháng Số điều Tỷ lệ mắc trị (%) (con ) 260 26,00 Số khỏi (con ) 245 Tháng Số theo dõi (con ) 12 1000 986 152 15,42 146 96,05 979 37 3,80 36 97,29 974 0,41 100 972 0,21 100 1000 455 45,50 433 95,16 Tính chung Tỷ lệ khỏi bệnh (%) 94,23 Qua kết thu từ bảng 4.7 cho thấy: Tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy cao (45,50%) Tỷ lệ mắc bệnh qua tháng có khác nhau, cao tháng 12 (lợn tháng tuổi thứ 1) số lượt lợn bị mắc 260 lượt, chiếm tỷ lệ 26,00% Qua theo dõi chúng em thấy: tỷ lệ lợn mắc bệnh nhiều tháng tuổi sức đề kháng thời tiết, mệt mỏi trình vận chuyển tới trại, lợn nhập chưa thích nghi với mơi trường ni Tỷ lệ mắc bệnh thấp tháng (chuẩn bị suất chuồng), lúc lợn lớn sức đề kháng cao, nên tỷ lệ mắc bệnh thấp 0,21% 40 Sau phát bị bệnh chúng em tiến hành đánh dấu điều trị ô chuồng (tách riêng xuống ô cuối chuồng) với hai phác đồ theo định kỹ sư phụ trách Kết điều trị thấp tháng 12 (lợn vừa nhập), thời gian lợn nhỏ, bị mệt vận chuyển, sức đề kháng thấp, nên kết điều trị không cao (94,23%) Kết điều trị cao tháng (chuẩn bị xuất chuồng), lúc lợn lớn, sức đề kháng cao, nên kết điều trị đạt 100% Tính chung, tỷ lệ khỏi lợn mắc bệnh tiêu chảy qua tháng tương đối cao, trung bình 95,16% Bảng 4.8 Kết qủa điều trị lợn mắc hội chứng tiêu chảy loại thuốc Nova Amcoli Nova Nor 100 Thời gian Kháng sinh Cách sử điều trị hoá dược dụng trung bình Nova Amcoli Tiêm bắp 3-5 ngày Số Số lợn khỏi điều bệnh trị (con) (con) 246 236 Nova Nor100 Tiêm bắp 3-5 ngày 245 239 Tỷ lệ khỏi bênh (%) 95,93 97,55 Qua kết thu từ bảng 4.8 cho thấy, trình điều trị cho lợn trại em sử dụng phác đồ theo định kỹ sư phụ trách trại để để điều trị bệnh cho lợn với tháng sau: - Tháng 12, 1, 2: em sử dụng thuốc Nova Amcoli, có thành phần là: Ampicillin Colistin sulfate - Tháng 3, 4: em sử dụng thuốc Nova Nor100, có thành phần là: Norfloxacin Trong 246 lợn điều trị thuốc Nova Amcoli có 236 lợn khỏi bệnh, tỷ lệ khỏi bệnh 95,93% Trong 245 lợn điều trị Nova Nor100 41 có 239 lợn khỏi bệnh, tỷ lệ khỏi bệnh 97,55% Từ ta thấy, sử dụng Nova Nor100 để điều trị bệnh tiêu chảy đem lại hiệu điều trị cao Triệu chứng lợn khỏi bệnh là: lợn khỏe mạnh trở lại, nhanh nhẹn, lại ăn uống bình thường, khơng tiêu chảy Từ kết trên, em đề xuất nên sử dụng Nova Nor100 để điều trị bệnh tiêu chảy cho lợn trại 4.4.1 Xuất lợn - Khi có kế hoạch xuất lợn, cơng ty thơng báo, kỹ sư thông báo cho chủ trại để chuẩn bị người xuất lợn - Xe đến trại phải sẽ, phải phun sát trùng toàn xe theo quy định - Bắt xe - Khi bắt phải đuổi từ 10 - 15 một, theo khối lượng khách yêu cầu - Cân con, ghi số liệu vào phiếu cân - Xuất song phải quét rọn sẽ, quét vôi cầu cân, đường đuổi lợn Bảng 4.9 Kết tham gia công tác xuất lợn Sớ lợn x́t (con) 450 Khới lượng trung bình/con (kg) 110 200 110 168 100 100 100 Tổng 918 107,08 Đợt xuất 4.4.2 Vệ sinh chuồng trại sau xuất lợn - Vệ sinh bên chuồng nuôi: + Vệ sinh đường đuổi lợn + Vệ sinh cầu cân - Vệ sinh chuồng nuôi: 42 + Hót phân chuồng + Cọ rửa sẽ: bạt trần, giàn mát, quạt (che chắn túi nilon), máng ăn, thành chuồng, chuồng + Ngâm sút + Quét vôi tường, thành chuồng, chuồng + Phun sát trùng + Kiểm tra lại toàn hệ thống điên, quạt, máy bơm có hoạt động tốt khơng + Kiểm tra giàn mát, song sắt, mắng ăn, núm uống, bạt, trần + Nếu có hỏng sửa chữa thay + Lắp quây úm chờ lứa 43 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Căn cứ vào kết theo dõi trình thực tập trại, em rút kết luận sau: - Tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp đàn lợn nuôi trại mức cao (53%) - Tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy đàn lợn trại mức cao (45,5%) - Lợn mắc bệnh đường hô hấp hầu hết tháng thời gian theo dõi Tháng tháng lợn mắc bệnh đường hô hấp nhiều (24,32% 13,02%) cao tháng khác thời gian theo dõi - Lợn mắc bệnh tiêu chảy hầu hết tháng thời gian theo dõi Tháng 12 tháng tháng lợn mắc bệnh tiêu chảy nhiều (26% 15,42%) cao tháng khác thời gian theo dõi - Tỷ lệ khỏi lợn mắc bệnh hô hấp 96,60% - Tỷ lệ chữa khỏi bệnh lợn bị tiêu chảy 95,16% - Hai thuốc MD Tylogenta vàTyonaolin có tác dụng tốt việc điều trị bệnh viêm đường hô hấp lợn Tuy nhiên, MD Tylogenta có ưu hiệu điều trị - Hai thuốc Nova Amcoli Nova Nor100 cho tác dụng tốt điều trị tiêu chảy lợn Tuy nhiên, Nova Nor100 việc sử dụng cho hiệu điều trị tốt 5.2 Đề nghị Về công tác vệ sinh thú y: ý tới việc phun thuốc sát trùng chuồng trại khơng có dịch bệnh Xây dựng hệ thống hố sát trùng, khu chuồng cách ly để điều trị lợn mắc bệnh đảm bảo vệ sinh thú y 44 Về cơng tác chăm sóc ni dưỡng quản lý đàn lợn: thường xuyên theo dõi đàn lợn hàng ngày, để phát sớm, chẩn đốn xác cách ly lợn ốm, điều trị kịp thời, triệt để, giữ ấm cho lợn con, giữ chuồng trại khơ thống Về cơng tác điều trị bệnh: Khuyến cáo sở nên sử dụng thuốc MD Tylogenta để điều trị bệnh đường hô hấp cho lợn Với bệnh tiêu chảy lợn nên sử dụng thuốc Nova Nor100 Lợn mắc bệnh phải điều trị sớm, tuân thủ nghiêm ngặt liệu trình liều lượng thuốc điều trị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Đặng Xuân Bình, Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị Hồng Phúc (2007), “Vi khuẩn Actinobacillus pleuropneumoniae bệnh viêm màng phổi lợn”, Tạp chí Khoa học kĩ thuật, tập XVI số 2, hội thú y Việt Nam Đồn Thị Kim Dung (2004), Sự biến đợng mợt số vi khuẩn hiếu khí đường ruột, vai trò của E.coli hội chứng tiêu chảy của lợn con, các phác đồ điều trị, Luận án tiến sỹ nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Chí Dũng (2013), “ nghiên cứu vai trò gây bệnh của vi khuẩn E.coli hội chứng tiêu chảy lợn nuôi Vĩnh Phúc và biện pháp phòng trị”, luận án thạc sĩ khoa học Nông nghiệp Nghiêm Thị Anh Đào (2008), Xác định vai trò của vi khuẩn E.coli gây hội chứng tiêu chảy lợn địa bàn ngoại thành Hà Nội, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ, Huỳnh Văn Kháng (1996), Bệnh lợn nái và lợn con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trương Quang Hải, Nguyễn Quang Tính, Nguyễn Quang Tuyên, Cù Hữu Phú, Lê Văn Dương (2012), “Kết phân lập và xác định một số đặc tính sinh học của các chủng Streptococcus suis và Pasteurella multocida lợn mắc viêm phổi tỉnh Bắc Giang”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, 19(7), tr.71 - 76 Trần Đức Hạnh (2013), “ Nghiên cứu vai trò gây bệnh của Escherichia coli, Salmonella Clostridium perfringers gây tiêu chảy lợn tỉnh phía Bắc và biện pháp phòng trị” Luận án tiến sĩ Nông nghiệp Trần Thị Hạnh, Đặng Xuân Bình, Lưu Quỳng Hương (2004),” Xác định vai trò của vi khuẩn E coli và Cl perfringens bệnh tiêu chảy lợn giai đoạn theo mẹ, chế tạo các sinh phẩm phòng bệnh”, Viện Thú Y 46 35 năm xây dựng phát triển (1969 - 2004), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr.393 - 405 Herenda D., Chambers P.G., Ettriqui, Soneviratna, Daislva I.J.P., (1994),“ bệnh viêm phổi”, Cẩm nang kiểm tra thịt lò mổ dùng cho các nước phát triển, tr 175 - 177 10.Nguyễn Bá Hiên (2001), Một số vi khuẩn đường ruột thường gặp và biến động của chúng gia súc khoẻ mạnh và bị tiêu chảy nuôi vùng ngoại thành Hà Nội, Luận án tiến sỹ nông nghiệp 11.Johansson L (1972), Phan Cự Nhân, Trần Đình Miên, Tạ Tồn, Trần Đình Trọng dịch, Cơ sở di truyền của suất và chọn giống động vật I, II, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật 12.Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (1997), Bệnh Phổ biến lợn và biện pháp phòng tri, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 13.Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Văn Quang, Bạch Quốc Thắng (2006), 17 bệnh của lợn, Nxb Lao Động - Xã Hội, tr.5, 64 14.Phan Lục, Phạm Văn Khuê (1996), Giáo trình ký sinh trùng thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 15.Trần Đình Miên, Nguyễn Hải Qn, Vũ Kính Trực (1975), Chọn giống và nhân giống gia súc, Giáo trình giảng dạy trường Đại học Nông nghiệp, Nxb Nông nghiệp, tr 48 - 127 16 Hồ Văn Nam, Nguyễn Thị Đào Nguyên, Phạm Ngọc Thạch (1997), Giáo trình bệnh nội khoa gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 17 Hồ Văn Nam, Nguyễn Thị Đào Nguyên, Trương Quang, Phùng Quốc Chướng, Chu Đức Thắng, Phạm Ngọc Thạch (1997), “Hệ vi khuẩn gây bệnh viêm ruột ỉa chảy lợn”, Tạp chí KHKT Thú y, Tập IV (số 1), tr 15 - 22 18 Nguyễn Thị Ngữ (2005), Nghiên cứu tình hình hội chứng tiêu chảy lợn huyện Chương Mỹ - Hà Tây, xác định một số yếu tố gây bệnh của vi 47 khuẩn E.coli và samonella, biện pháp phòng trị, Luân văn Thạc sỹ Nông nghiệp, Hà Nội 19 Sử An Ninh, Dương Quang Hưng, Nguyễn Đức Tâm (1981), “Tìm hiểu hội chứng stress bệnh phân trắng lợn con”, Tạp chí nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm 20 Sử An Ninh (1993), “Kết bước đầu tìm hiểu nhiệt độ, độ ẩm thích hợp phòng bệnh lợn phân trắng”, Kết nghiên cứu khoa học, Khoa chăn nuôi thú y, Đại học Nông Nghiệp I (1991 - 1993), NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr.48 21 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Hà Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, tr.11 - 58 22 Nguyễn Văn Tâm, Cù Hữu Phú (2006), “Phân lập vi khuẩn Salmonella gây hội chứng tiêu chảy cho lợn tiêu chảy lợn ni Vĩnh Phúc biện pháp phòng trị”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú Y, tập XIV, (số 2/2006) 23 Bạch Quốc Thắng (2011), Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn nhóm Lactobacillus phòng trị bệnh tiêu chảy lợn theo mẹ, Luận án tiến sĩ Khoa học Nông nghiệp, Viên Thú Y Quốc Gia, Hà Nội 24 Nguyễn Thiện, Trần Đình Miên, Võ Trọng Hốt (2005), Con lợn Việt Nam, Nxb Nông nghiệp 25 Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Khánh Quắc Nguyễn Duy Hoan (2002, Phương pháp nghiên cứu chăn nuôi, Nxb Nơng nghiệp Hà Nội 26 Vũ Đình Tơn, Trần Thị Thuận (2005), Giáo trình chăn nuôi lợn, Dùng trường THCN, NXBHN, tr.18 - 19 - 151 - 154 27 Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Bá Tiếp (2013), “Vai trò Escherichia coli Salmonella spp hội chứng tiêu chảy lợn trước sau cai sữa nghiên cứu mơ hình trại ni cơng nghiệp”, Tạp chí khoa học và phát triển 2013, tập 11, số 3: 318 - 327 48 28 Nguyễn Ngọc Minh Tuấn (2010), Nghiên cứu vai trò gây bệnh của vi khuẩn Clostridium perfringers hội chứng tiêu chảy lợn Phú Thọ và biện pháp phòng trị, luận án thạc sĩ khoa học Nông nghiệp 29 Giang Hồng Tuyến (2009), Nghiên cứu chọn lọc tính trạng số sơ sinh sống/ở nhón lợn Móng Cái MC 3000, khả tăng khối lượng và tỷ lệ nạc nhóm lợn MC 15, Luận án tiến sỹ nơng nghiệp II Tài liệu tiếng Anh 30 Akita E M., Nakai S (1993), “Comparison of four purification methols for the production of immunoglobulins from eggs laid by hens immunological methols ”, Vet 160(1993), pp 207 - 214 31 Bergenland H U., Fairbrother J N., Nielsen N O., Pohlenz J F (1992), Escherichia coli infection Diseases of Swine, Iowa stale University press/ AMES, IOWA U.S.A 7th Edition, pp 487 - 488 32 Clifton – Hadley F.A., Alexanderand Enright M R (1986), “A Diaglosis of Streptococcus suis infection”, Inproc Am Assoc swine Pract, pp.473 - 491 33 Glawisschning E., Bacher H., (1992), The Efficacy of Costat on E coli infected weaning pigs, 12th IPVS congress, August 17 - 22, 182 34 Katri Levonen (2000), The detection of respiratory diseseases in swine herds by means by means of antibody assay on colotrum from sows Department of Food and Environment Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, University of Helsinki 35 Kielstein P., (1966), On the occurrencer of toxi producing Pasteurella multocida Strains atrophic rhinitis and in pneumoniae of swine and cattle jvet med, pp 418 - 424 36 Parvi K M., Apte V H (1976), Isolation of Pasteurella mutocida from a fatal disease and donkeys in Idian, Verterinary, record 37 Radostits O M., Blood D., Cand Gay C (1994), Veterinary medicine, the textbook of the cattle, sheep, pig, goats and horses, Diseases caused by Escherichia coli, London, Philadenphia, Sydney, Tokyo, Toronto, pp 703 - 730 49 38 Smith H W., Halls S., (1967), “Observations by the ligated segment andoral inoculation methods on Escherichia coli infections in pigs, calves, lambs and rabbits”, Journal of Pathology and Bacteriology 93, pp 499 - 529 39 Sokol A., Mikula I., Sova C., (1981), Neonatal coli - infecie laboratoriana diagnostina a prevencia UOLV - Kosice 40 Tajima M., Yagihashi T., (1982), “Interaction of Mycoplasma hyopneumoniae with the porcine respiratory epithelium as observed by electron microscopy” Infect Immun, 37, pp 1162 - 1169 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI CƠ SỞ Hình ảnh 1: Thực công tác vệ sinh thú y trước nhập lợn Hình ảnh 2: Thực cơng việc hàng ngày Hình ảnh 3: Tiến hành ca phẫu thuật lợn bị lòi dom Hình ảnh 4: Tách ốm, còi cọc sang ô riêng cách biệt với ô lợn khỏe mạnh khác Một số hình ảnh thuốc điều trị ... Bảo Nguyên, Phường Tích Lương- Tp Thái Nguyên - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn thịt ni trại - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh cho đàn. .. phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt trại lợn Công ty Cổ Phần Bảo Nguyên, Tích Lương- Thái Nguyên 1.2 Mục đích yêu cầu chun đề 1.2.1 Mục đích - Đánh giá tình hình chăn nuôi trại lợn Công ty Cổ phần. .. THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ YẾN Tên đề tài: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG VÀ PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN THỊT NUÔI TẠI TRẠI LỢN CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO NGUN,TÍCH
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trại lợn công ty cổ phần bảo nguyên, tích lương thái nguyên , Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trại lợn công ty cổ phần bảo nguyên, tích lương thái nguyên

Từ khóa liên quan