Ôn thi môn quản lý hành chính nhà nước 2019

29 141 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2019, 16:05

NỘI DUNG: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QLHCNN 1.KN QLHCNN: QLHCN tác động có tổ chức điều chỉnh quyền lực nhà nước trình xã hội hành vi hoạt động người, quan hành nhà nước từ trung ương đến sở tiến hành để thực chức năng, nhiệm vụ NN, phát triển mối quan hệ xã hội, trì trật tự, an ninh thỏa mãn nhu cầu hợp pháp công dân a) QLHCNN là tác động có tổ chức: Trước hết, tác động có tổ chức được hiểu thiết lập các mối quan hệ người với người, người với tổ chức, tổ chức với tổ chức Chẳng hạn, đối với hoạt động của UBND phường thì tác đợng có tổ chức chính thiết lập mối quan hệ chủ tịch với các phó chủ tịch, tập thể UBND phường với các tổ chức đoàn thể đoàn TN… Trong hoạt đợng QLHCNN, tác đợng có tổ chức được biểu hiện: + Hệ thống quan HCNN được tổ chức, xếp theo hướng gọn, nhẹ, tiết kiệm hiệu quả Điều đòi hỏi tổ chức bộ máy quan hành chính khơng có bợ phận trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, thẩm qùn; khơng có bợ phận trung gian khơng cần thiết đờng thời có số lượng đội ngũ cán bộ, công chức không chỉ đủ về số lượng mà còn phải đảm bảo về chất lượng 1975-1986 có 34 bợ 39 quan thuộc CP-> 73 quan Sau ĐHVI (4/1990): 25 bộ 25 CQ thc CP->50 quan Năm 2002 có 20 bộ; 06 ngang bộ 17 CQ thuộc CP-> 43 quan Năm 2007: 18 bộ, 04 quan ngang bộ 08 quan thuộc CP-> 30 quan + Là liên kết phối hợp hoạt động VD: Năm 2015 năm ATGT thì khơng chỉ có các ngành cơng an mà còn có các lực lượng khác cùng tham gia quân đội, TN xung phong… + Sự tác động mang tính trật tự, thứ bậc hành chính: Điều có nghĩa tổ chức hoạt đợng của quan hành chính ln có mối quan hệ Trung ương với địa phương; cấp với cấp dưới; Thủ trưởng với nhân viên Để đảm bảo tính trật tự thứ bậc đòi hỏi Trung ương nói địa phương phải nghe; cấp bảo cấp dưới phải phục tùng, thực thống nhất các chủ trương, kế hoạch của cấp VD: Trong việc xây dựng siêu thị An Lạc tại Bình Chánh (nay BigC của quận Bình Tân), theo Quyết đinh số 557/QĐ-TTg của TTCP thì UBND Huyện Bình chánh chỉ được phép giải tỏa 146 ngàn m2 đất thực tế tiến hành giải tỏa diện tích đã lên đến 196 ngàn m2 đất của dân Đây là biểu hiện của việc không đảm bảo tính thứ bậc QLHCNN Những sự việc vậy nếu không kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời thì sẽ phá vỡ tính tở chức QLHCNN b) Có điều chỉnh: Điều chỉnh xếp, thay đổi tạo phù hợp cân đối, phù hợp chủ thể quản lý đối tượng quản lý VD: Từ 01 5.2016 lương bản của CB, CC nhà nước tăng từ 1.150.000đ lên 1.210.000đ Phải có điều chỉnh vì quản lý quá trình đợng biến đổi Vì có qút định QLHCNN chỉ phù hợp với giai đoạn không phù hợp với giai đoạn khác VD: Trước đây, NĐ15/2003/NĐ-CP qui định về XPVPHC lĩnh vực GTĐB co qui định nếu người nào co hành vi vượt đền đỏ thì mức phạt chỉ từ 80.000đ đến 100.000đ Còn hiện tại, theo qui định của NĐ46/CP đối với hành vi này là từ 300.000đ đến 400.000đ Trong QLHCNN cần điều chỉnh nội dung sau: + Tổ chức bộ máy nhà nước: Vd: Hà nội xếp lại tổ chức máy dư 171 trưởng, phòng; Năm 2016: Thanh Hoa xếp lại dư 160 chủ tịch UBND xa + Đội ngũ cán bộ, công chức: khóan biên chế, tinh giản biên chế… + Điều chỉnh các quyết định quản lý HCNN Hình thức: Các quan HCNN điều chỉnh việc ban hành các quyết định QL hành chính NN mang tính bắt buộc thực VD: Kể từ 01.07.2016, NĐ 46/CP thay thế NĐ 171 qui định về xử phạt vi phạm HC lĩnh vực GTĐB c) Sự tác động có tổ chức và điều chỉnh quyền lực nhà nước: Quyền lực NN sức mạnh vật chất của nhà nước, biểu hệ thống PL các công cụ, phương tiện chuyên chính của NN quân đội, tòa án, công an, trại giam Các quan HCNN sử dụng quyền lực NN chủ yếu tác động bên ngồi để quản lý XH để ḅc đối tượng phục tùng Mối quan hệ QLHCNN với quyền lực NN: + QLHCNN mà không được trao quyền lực NN thì chỉ mang tính hình thức quản lý sng vì khơng có sức mạnh vật chất để ḅc đối tương quản lý phải phục tùng mệnh lệnh của chủ thể + Được trao quyền lực NN lực quản lý thì khơng thực được chức quản lý VD: Nguyên Chủ tịch huyện Hóc Môn, nguyên CTUBND quận Gò vấp đã lợi dụng quyền lực của mình làm nhiều điều sai trái quản lý đất đai… + Như QLHCNN quá trình sử dụng đắn chính xác quyền lực nhà nước được trao ngược lại VD: Vụ cưỡng chế thu hời đất đối với gia đình ơng Đồn Văn Vươn ở xã Vinh Quang, huyện Tiên lãng, TP Hải phòng UBND Huyện Tiên lãng đã sử dụng quyền lực nhà nước không thời điểm, không đảm bảo trách nhiệm đạo lý vì lúc quyết định cưỡng chế thu hồi chỉ còn khoảng 10 ngày đón Tết nguyên đán Đồng thời UBND huyện Tiên lãng đã lạm dụng quyền lực để phá dỡ nhà tầng của ông Vươn mặc dù nhà không nằm diện tích bị thu hời 2: Phân tích QLHCNN là hoạt động thực thi quyền hành pháp: a) Khái niệm QLHCNN: QLHCNN tác đợng có tổ chức điền chỉnh quyền lực NN đối với các quá trình XH hành vi hoạt động của công dân, các quan hệ thống hành pháp từ TW đến sở tiến hành để thực chức nhiệm vụ của Nhà nước, phát triển các mối quan hệ xã hội, trì trật tự, an ninh, thỏa mãn các nhu cầu hợp pháp của công dân nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc b) Phân tích: Trong các nội dung QLHCNN thì hoạt động thực thi quyền hành pháp co thể xem là nội dung bản và quan trọng nhất Tất cả những nội dung lại đều là sự thể chế hoa, cụ thể hoa cho chức hành pháp của các quan HCNN Quyền hành pháp quyền tổ chức, hướng dẫn, triển khai, thi hành PL đưa PL áp dụng vào đời sống thực tế Ở nước ta, tất cả các văn bản luật muốn được áp dụng vào đời sống thực tế đều phải nhờ hướng dẫn, giải thích hay qui định chi tiết băng các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của CP, Bộ, CQNB UBND các cấp thong qua việc ban hành NĐ, QĐ, CT Thông tư QLHCNN chỉ được thực quyền hành pháp vì quan HCNN quan quyền lực nhà nước bầu đó: Quốc hội bầu Chính phủ; HĐND bầu UBND Chính vì tổ chức hoạt động của mình, CP UBND các cấp phải chấp hành tất cả qui định mà quan quyền lực NN ban hành đồng thời dựa vào qui định ấy để điều hành quản lý xã hợi Do đó, đặc điểm bản nhất của quan hành chính NN mang tính chấp hành điều hành nghĩa chỉ thực quyền hành pháp Cấu trúc quyền hành pháp: Theo KHHC, quyền HP thống nhất của quyền là: quyền lập qui quyền hành chính + Quyền lập quy: Là quyền XD ban hành văn bản quy phạm PL dưới luật (Hoạt động chấp hành) VD: Chính phủ ban hành NĐ 75 qui định chi tiết một số điều của Luật KN 2011 + Quyền hành chính: Là quyền tổ chức, quản lý, điều hành giải quyết các mối quan hệ phát sinh quản lý HCNN dựa quy định của PL Tổ chức triển khai các hoạt động KT-XH đưa PL vào cuộc sống, giải quyết các yêu cầu kiến nghị của người dân, sử dụng có hiệu quả ng̀n tài chính công của đất nước (Hoạt động điều hành) Ví dụ: Anh A và chị B đến UBND phường nơi anh A cư trú để làm thủ tục đăng ký kết hôn Công chức tư pháp-hộ tịch sẽ phải dựa qui định của Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật hộ tịch và NĐ123/2015/NĐ-CP của CP hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch để hướng dẫn, xem xét và giải quyết để A và B thực hiện quyền kết hôn của mình +Mối quan hệ quyền lập quy quyền hành chính: Quyền lập quy sở pháp lý cho quyền hành chính, quyền hành chính thước đo thực tế cho quyền lập quy quyền thống nhất với tạo thành quyền hành pháp VD: Khi Quốc hội ban hành Luật Giao thông đường bộ, Luật Xử lý vi phạm hành chính Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai thi hành cách ban hành Nghị định 46/CP qui định các lỗi bị xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt Theo Bợ cơng an triển khai văn bản đến các sở CA tỉnh, quận huyện…, đến người dân để quản lý trật tự an tồn giao thơng đường bộ theo quy định nghị định mà chính phủ đã ban hành nếu cá nhân, tổ chức vi phạm thì bị xử phạt vi phạm HC theo NĐ đã quy định Biểu cụ thể quyền hành pháp là: Ra quyết định tổ chức thực quyết định, kiểm tra đánh gía cưỡng chế hành chính (viết thêm theo Giáo trình trang 9-12) * Chủ thể QLHCNN (Bài tập tình huống) - Cơ quan QLHCNN - Những cá nhân được NN trao quyền - Một số tổ chức, cá nhân được NN uỷ quyền Cơ quan QLHCNN: CQHCNN TQ CHUNG VÀ CQHCNN TQ RIÊNG Tiêu chí Ng̀n văn bản Chức Cơ chế hoạt động Người đứng đầu 5.Ký văn bản Cqhcnn tq chung VB luật QL chung, tổng hợp Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Do bầu hoặc kết hợp bầu + phê chuẩn Thay mặt tập thể + thẩm quyền người đứng đầu Cqhcnn tq riêng VB dưới luật QL ngành, lĩnh vực cụ thể Thủ trưởng Bổ nhiệm Ký trực tiếp hoặc liên tịch Cá nhân trao quyền: + Trao quyền làm lãnh đạo, QL (được bầu, bổ nhiệm): TTCP, Phó TTCP; Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng quan HCNN thẩm quyền riêng (Bộ trưởng, Thủ trưởng CQNB; GĐ các Sở Trưởng các phòng, ban chuyên môn của cấp huyện) + Trao quyền về chuyên môn hoặc trao quyền thực thi công vụ Tổ chức, cá nhân được NN uỷ quyền + Tổ chức được NN uỷ quyền không quan HCNN + Cá nhân được NN uỷ quyền không CB, CC NN VD: Ai là chủ thể QLHCNN? a Cảnh sát giao thông b Tình nguyện viên trật tư ATGT c Chủ tịch UBND các cấp d BT, TT quan ngang Bộ Trả lời: Khi thi hành công vụ, tất cả 04 cá nhân đều chủ thể QLHCNN Cụ thể: CSGT cá nhân được NN trao quyền thực thi CV; Chủ tịch UBND các cấp, BT, TT quan ngang Bộ cá nhân được NN trao quyền làm lãnh đạo, quản lý * Khách thể QLHCNN (Bài tập tình huống) + Là trật tự quản lý hành chính nhà nước tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội Trật tự quản lý hành chính đều người thiết lập, trì hoặc phá vỡ, xâm phạm chính hành vi của người Chính vì vậy, hành vi gắn với người người bị xử phạt theo từng hành vi cụ thể nếu có hành vi xâm phạm đến trật tự QLHCN bất kỳ lĩnh vực NN quản lý VD: Anh A có hành vi vượt đèn đỏ; chị B điều khiển xe máy mà không đợi nón bảo hiểm Nếu CSGT phát thì hành vi của anh A chị B đều bị lập biên bản QĐ xử phạt VPHC vì cả hành vi của A B đều xâm phạm đến trật tự QLHCNN lĩnh vực an tồn giao thơng mà NN muốn hướng tới bảo vệ LƯU Ý: Phần Chủ thể, khách thể QLHCNN có tập tình NỘI DUNG: KHIẾU NẠI- TỐ CÁO - (Nhận định đúng sai, giải thích,) - Bài tập tình huống: (lưu ý: Đối tượng bị KN; Chủ thể KN; Chủ thể bị KN; Thẩm quyền giải quyết KN lần đầu) 1: Bài tập tình tiếp cơng dân (xem kỹ điều 15 và điều 18 Luật Tiếp CD) 2: Phân biệt khiếu nại và tố cáo: a/ Khái niệm: - Khiếu nại: Là việc công dân, quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục quy định, đề nghị quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức có cho quyết định hoặc hành vi trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình (Luật tố cáo 2011) - Tố cáo: Là việc công dân theo thủ tục quy định báo cho quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất quan, tổ chức, cá nhân gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, quan, tổ chức ( Luật tố cáo 2011) b/ Phân biệt khiếu nại và tố cáo-> dựa vào các tiêu chí màu đỏ dưới để trình bày quan điểm cá nhân về ý kiến/ 01 nhận định mà đề nêu nhé! Tiêu chí Người KN, TC Người bị KN, TC Đối tượng Bản chất Mục đích Hình thức KN, TC Thời hạn Thẩm quyền giải quyết Kết quả giải quyết Thời hiệu Khiếu nại Cơ quan, tổ chức, cá nhân Cơ quan, tổ chức, cá nhân co thẩm quyền Quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật trái pháp luật Đề nghị CQ, TC, CN co TQ xem lại QĐHC, QĐKL đa ban hành và HVHC đa thực hiện Bảo vệ quyền và lợi ích liên quan trực tiếp đến người KN Tự mình/ ủy quyền cho người khác Lần 30-> 45 ngày, riêng vùng sâu vùng xa 45- 60 ngày Lần là->60 ngày, riêng vùng sâu vùng xa 60->70 ngày Cơ quan HCNN, thủ trưởng đơn vị nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước Ban hành quyết định giải quyết • Đ/v QĐHC, HVHC: Lần 1: 90n; lần 2: 30n • Đ/v HVHC: 15n (lần 1); 10n (lần 2) Tố cáo Cá nhân Bất ky quan, tổ chức, cá nhân Hành vi vi phạm PL Phát hiện và báo cho quan, tổ chức, cá nhân co TQ biết về hành vi VPPL của bất ky CQ, TC, cá nhân nào Bảo vệ lợi ích cho NN, XH, tập thể và cá nhân Tự mình Là 60->90 ngày, gia hạn lần không quá 30 ngày, vụ phức tạp khơng qúa 60 ngày Có rất nhiều quan NN khác CA, TA, VKS… Kết luận Không quy định Câu 3: Có ý kiến cho quyền khiếu nại và tố cáo được pháp luật bảo vệ người dân thực quyền khiếu nại nhiều tố cáo, giải thích? a) Khái niệm khiếu nại và tố cáo: b) Giải thích: Khẳng định là ý kiến đúng (nêu K/niệm KN và TC) Khiếu nại tố cáo đều các quyền chính trị bản của công dân, được ghi nhận văn bản pháp luật có giá trị pháp lý cao Hiến pháp, luật Khiếu nại tố cáo một phương thức thực quyền tự do, dân chủ, góp phần giải qút các vấn đề xã hợi, giảm xúc nhân dân Đây cũng phương thức để nhân dân thực quyền kiểm tra, giám sát của mình thực quyền làm chủ của nhân dân Khiếu nại, tố cáo đều hướng tới bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh, bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền Tuy nhiên, công dân sử dụng quyền khiếu nại nhiều quyền tố cáo, bởi: • Chủ thể thực qùn khiếu nại cá nhân, quan hay tổ chức cá nhân Chủ thể thực quyền tố cáo chỉ cá nhân, mợt người cụ thể • Đối tượng của khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức Những quyết định hành vi phải tác động trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.Đối tượng của tố cáo rộng hành vi vi phạm pháp luật của bất quan, tổ chức, cá nhân gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của quan, tổ chức, của mình của người khác Như vậy, hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo tác đợng trực tiếp hoặc không ảnh hưởng gì đến quyền lợi của người tố cáo • Mục đích của khiếu nại nhằm bảo vệ khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.Mục đích của tố cáo không chỉ để bảo vệ quyền lợi ích của người tố cáo mà còn để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, xã hội của tập thể, của cá nhân khác nhằm trừng trị kịp thời, áp dụng các biện pháp nghiêm khắc để loại trừ hành vi trái pháp luật xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, của tập thể, của cá nhân •Về quyền nghĩa vụ của người khiếu nại, người tố cáo: • Người khiếu nại tự mình hoặc uỷ quyền cho người khác khiếu nại tại quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại Người tố cáo phải tự mình (không được uỷ quyền cho người khác) tố cáo hành vi vi phạm pháp luật đến bất kỳ tổ chức, quan quản lý nhà nước • Người khiếu nại được quyền rút khiếu nại Người tố cáo không được rút tố cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo của mình, nếu cố ý tố cáo sai thật thì phải bời thường thiệt hại • Người khiếu nại có qùn khiếu nại lần thứ hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính Tồ án khơng đờng ý với quyết định giải quyết khiếu nại (mà không cần phải có cho việc giải quyết khiếu nại không pháp luật) Còn người tố cáo chỉ được tố cáo tiếp có cho việc giải quyết tố cáo của quan, tổ chức, cá nhân có thẩm qùn khơng pháp luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo không được giải qút khơng được khởi kiện tồ án • Bản chất của khiếu nại việc người khiếu nại đề nghị người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính, còn bản chất của tố cáo việc người tố cáo báo cho người có thẩm quyền giải quyết tố cáo biết về hành vi vi phạm pháp luật • Giải quyết khiếu nại việc quan, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xác minh, kết luận quyết định giải quyết khiếu nại Trong đó, giải quyết tố cáo việc quan, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận về nợi dung tố cáo (thực tế có hành vi vi phạm pháp luật theo đơn tố cáo khơng), để từ áp dụng biện pháp xử lý phù hợp với tính chất, mức độ sai phạm của hành vi vi phạm thông báo cho người tố cáo biết về kết quả giải quyết tố cáo, không quyết định giải quyết tố cáo Dẫn chứng: Năm 2018, Ban tiếp công dân Trung ương đã tiếp 17.101 lượt người đến trình bày 4.584 vụ việc; tiếp nhận 13.223 đơn thư các loại Trong số đơn đã xử lý có 3.924 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 29,9% Trình bày Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nêu rõ: Năm 2018, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân tăng về số lượng đơn thư, số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các quan hành chính nhà nước so với năm 2017 Cụ thể, tổng số đơn khiếu nại, tố cáo tăng 11,8%; tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo tăng 4,7% số lượt đồn đơng người không tăng so với năm 2017 Báo cáo của Chính phủ nêu rõ: Các quan hành chính nhà nước đã giải quyết 27.580 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 83,7% Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước, trả lại cho tập thể, cá nhân 213,2 tỷ đồng, 97,2 đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 1.800 tập thể, cá nhân; kiến nghị xử lý vi phạm 462 người, chuyển quan điều tra vụ Noi tom lại, khiếu nại, tố cáo của công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo quản lý Nhà nước là lĩnh vực hoạt động nhạy cảm, liên quan trực tiếp tới quyền và lợi ích của cơng dân, khơng những thế tác động tới và giúp cho việc thực hiện pháp luật đựơc nghiêm chỉnh NỘI DUNG: KIỂM TRA HÀNH CHÍNH 1: Các giai đoạn q trình kiểm tra hành chính: a) Khái niệm: Là một chức của hoạt động quản lý của các quan HCNN người có thẩm quyền nhằm đánh giá việc thực nhiệm vụ, kế hoạch của đối tượng, kiểm tra, phát hành vi vi phạm PL, thiếu sót hoạt đợng của các quan, tổ chức, cá nhân, qua áp dụng biện pháp xử lý, khắc phục thiếu sót nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý NN b) Các giai đoạn trình kiểm tra hành (sử dụng để trả lời nhận định đúng, sai) KTHC hoạt động phức tạp, bao gồm nhiều giai đoạn Thông thường, KTHC được thực qua các giai đoạn sau: Giai đoạn 1: Lập kế hoạch kiểm tra; Giai đoạn 2: Chuẩn bị kiểm tra; Giai đoạn 3: Tổ chức thực kiểm tra; Giai đoạn 4: Báo cáo kết quả kiểm tra; Giai đoạn 5: Công bố kết luận kiểm tra; Giai đoạn 6: Xử lý kết quả kiểm tra; Giai đoạn 7: Đánh giá, tổng kết hoạt động kiểm tra * Các Yếu tố cấu thành VPHC, Xử phạt VPHC: (Bài tập tình huống) 2: Xử phạt vi phạm hành chính: (Bài tập xử lý tình huống) - Nguyên tắc xử phạt VPHC (Trích dẫn Điều – Luật Xử lý VPHC) Qui định về các tính mức xử phạt (Khoản điều 23 Luật xử phạt vi phạm hành chính) quy định: Mức xử phạt mức trung bình của khung tiền phạt đối với hành vi (chỉ trường hợp vi phạm khơng có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ) Khoản điều 38 Luật xử phạt vi phạm hành chính quy định thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp xã mức xử phạt tối đa triệu đồng Điểm a khoản điều 52 quy định nguyên tắc áp dụng xử phạt vi phạm hành chính: Trường hợp xử phạt một người thực nhiều hành vi vi phạm hành chính thì thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được xác định theo nguyên tắc sau đây: a) Nếu hình thức, mức xử phạt, trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định đối với từng hành vi đều thuộc thẩm quyền của người xử phạt vi phạm hành chính thì thẩm qùn xử phạt tḥc người Ra qút định xử phạt VPHC: Khoản điều 67: Quy định trường hợp cá nhân, tổ chức thực nhiều hành vi vi phạm hành chính cùng lần thì chỉ quyết định, quy định hình thức, mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính VD: Ông A, ngụ phường X co hành vi vi phạm hành chính Một hành vi co mức xử phạt từ 1-3 triệu, hành vi co mức xử phạt từ 2-5 triệu, hai hành vi đều thuộc thẩm quyền xử phạt của ông B là chủ tịch UBND phường X, các yếu tố khác đều phù hợp Khi quyết định ông B tổng hợp lại mức xử phạt là 5,5 triệu Vậy ông B quyết định đúng hay sai? Co phù hợp thẩm quyền không? Vì sao? Trả lời: Theo điểm d khoản 1, điều của của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 Chỉ xử phạt vi phạm hành chính có hành vi vi phạm hành chính pháp luật quy định: “Một người thực nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm; Điều 23 khoản 4: Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt giảm xuống không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tăng lên khơng được vượt quá mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt Tuy nhiên, tình huống co ghi “các yếu tố khác đều phù hợp” co nghĩa là không co tình tiết tăng hoặc giảm nhẹ nên cách tính mức tiền đối với hành vi phạm của ông A sau: Hành vi thứ nhất có mức xử phạt 1-3 triệu, trung bình triệu Hành vi thứ hai có mức xử phạt 2-5 triệu, trung bình 3.5 triệu Theo điểm b, khoản 1, Điều 38 (nhớ trích dẫn): thì mức tiền phạt hoàn toàn phù hợp với TQ của CTUBND cấp xã Căn cứ nguyên tắc XPVPHC: “Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt lần”; “ Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về hành vi vi phạm” thì chủ tịch UBND phường phải ban hành 02 QĐXP tương ứng với 02 hành vi Tuy nhiên, theo dữ kiện mà tình huống nêu thì 02 hành ví này 01 ngưới thực hiện là ông A vì vậy cứ vào Khoản1 Điều 67 (nhớ trích dẫn theo Luật XLVPHC) thì việc chủ tịch UBND phường gộp 02 hành vi quyết định là đúng với pháp luật Nguyên tắc xử phạt VPHC (Bài tập xử lý tình huống) Điều luật xử lý vi phạm hành Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính bao gồm: a) Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời phải bị xử lý nghiêm minh, hậu quả vi phạm hành chính gây phải được khắc phục theo quy định của pháp luật; b) Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, cơng khai, khách quan, thẩm qùn, bảo đảm công bằng, quy định của pháp luật; c) Việc xử phạt vi phạm hành chính phải vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng; d) Chỉ xử phạt vi phạm hành chính có hành vi vi phạm hành chính pháp luật quy định Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần Nhiều người cùng thực một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính Mợt người thực nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm; đ) Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính; e) Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân • Các hình thức xử phạt Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính bao gồm: Cảnh cáo; Phạt tiền; Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt đợng có thời hạn; Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính (sau gọi chung tang vật, phương tiện vi phạm hành chính); Trục xuất Hình thức xử phạt quy định tại điểm a điểm b khoản Điều chỉ được quy định áp dụng hình thức xử phạt chính Hình thức xử phạt quy định tại các điểm c, d đ khoản Điều được quy định hình thức xử phạt bổ sung hoặc hình thức xử phạt chính Đối với mỗi vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính chỉ bị áp dụng một hình thức xử phạt chính; bị áp dụng mợt hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung quy định tại khoản Điều Hình thức xử phạt bổ sung chỉ được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính • Mức xử phạt hình thức: Điều 23 Phạt tiền Mức phạt tiền xử phạt vi phạm hành chính từ 50.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 100.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức, trừ trường hợp quy định tại khoản Điều 24 của Luật Đối với khu vực nội thành của thành phố trực thuộc trung ương thì mức phạt tiền cao hơn, tối đa không quá 02 lần mức phạt chung áp dụng đối với cùng hành vi vi phạm các lĩnh vực giao thông đường bộ; bảo vệ môi trường; an ninh trật tự, an tồn xã hợi Chính phủ quy định khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính cụ thể theo một các phương thức sau đây, khung tiền phạt cao nhất không vượt quá mức tiền phạt tối đa quy định tại Điều 24 của Luật này: a) Xác định số tiền phạt tối thiểu, tối đa; b) Xác định số lần, tỷ lệ phần trăm của giá trị, số lượng hàng hóa, tang vật vi phạm, đối tượng bị vi phạm hoặc doanh thu, số lợi thu được từ vi phạm hành chính Căn vào hành vi, khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt được quy định tại nghị định của Chính phủ yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội đặc thù của địa phương, Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương quyết định khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm các lĩnh vực quy định tại đoạn khoản Điều Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt giảm xuống khơng được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tăng lên khơng được vượt quá mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt * Xử lý VPHC Điều 56 Xử phạt vi phạm hành không lập biên Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức người có thẩm quyền xử phạt phải quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ Trường hợp vi phạm hành chính được phát nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ phải ghi rõ ngày, tháng, năm quyết định; họ, tên, địa chỉ của cá nhân vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; hành vi vi phạm; địa điểm xảy vi phạm; chứng tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm; họ, tên, chức vụ của người quyết định xử phạt; điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng Trường hợp phạt tiền thì quyết định phải ghi rõ mức tiền phạt Điều 57 Xử phạt vi phạm hành có lập biên bản, hồ sơ xử phạt vi phạm hành Xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không thuộc trường hợp quy định tại đoạn khoản Điều 56 của Luật Việc xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản phải được người có thẩm quyền xử phạt lập thành hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính Hồ sơ bao gồm biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt hành chính, các tài liệu, giấy tờ có liên quan phải được đánh bút lục Hồ sơ phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ NỘI DUNG: QUẢN LÝ CÁN BỘ CÔNG CHỨC (Nhận định sai, giải thích) Mục đích đánh gía cán cơng chức Điều 27 LCBCC và nguyên tắc đánh giá CBCC: a) Mục đích: Đánh giá cán bộ để làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực nhiệm vụ được giao Kết quả đánh giá để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật thực chính sách đối với cán bộ b) Các nguyên tắc đánh giá CBCC: Đánh giá CBCC nói chung CBCC cấp sở nói riêng khâu quan trọng công tác cán bộ Đây cũng một tác nghiệp rất quan trọng của các nhà quản lý nhân tổ chức Đánh giá CBCC nhằm xác định mức đợ hồn thành cơng việc, cống hiến của họ Kết quả đánh giá sở để đề các quyết định nhân liên quan đến cá nhân cán bộ, công chức tăng lương, đề bạt, khen thưởng, bãi nhiệm, kỷ luật đào tạo, bời dưỡng Chính vì đánh gía CBCC có vai trò quan trọng nên cần phải đảm bảo được các nguyên tắc sau: Đảm bảo tính khách quan, công bằng; Gắn với tiêu chuẩn chức danh; Dựa vào kết quả thực thi công vụ; Gắn liền với các hình thức xử lý kỷ luật hoặc khen thưởng Hiện theo quy định của PL ở nước ta việc đánh giá đối với cán bộ, công chức cấp xã được thực tương tự đối với cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên 2: Nội dung đánh gía CBCC: a) Nội dung đánh gía CB: Điều 28 Luật CBCC Cán bộ được đánh giá theo các nội dung sau đây: Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước; Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc; Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực nhiệm vụ; Tinh thần trách nhiệm công tác; Kết quả thực nhiệm vụ được giao Việc đánh giá cán bộ được thực hàng năm, trước bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, kết thúc nhiệm kỳ, thời gian luân chuyển Thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá cán bộ được thực theo quy định của pháp luật của quan có thẩm qùn b) Nội dung đánh giá cơng chức: Điều 56 Luật CBCC Công chức được đánh giá theo các nội dung sau đây: Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước; Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc; Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Tiến độ kết quả thực nhiệm vụ; Tinh thần trách nhiệm phối hợp thực nhiệm vụ; Thái độ phục vụ nhân dân Ngoài quy định tại khoản Điều này, công chức lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá theo các nội dung sau đây: Kết quả hoạt động của quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; Năng lực lãnh đạo, quản lý; Năng lực tập hợp, đồn kết cơng chức Việc đánh giá công chức được thực hàng năm, trước bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, kết thúc thời gian luân chuyển, biệt phái Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đánh giá công chức 3: Phân biệt cán với công chức: a) Khái niệm: Khái niệm CB: Cán bộ công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước Khái niệm công chức: Công chức công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị nghiệp công lập, biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị nghiệp công lập theo quy định của pháp luật b) Phân biệt: Tiêu chí Hình thức Nơi làm việc Cán Bầu, phê chuẩn-bổ nhiệm để giữ chức vụ chức danh theo nhiệm kỳ Cơ quan đảng, quan nhà nước, tổ chức chính trị XH (cấp huyện trở lên) Công chức Tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh Cơ quan đảng, quan nhà nước, tổ chức chính trị XH (cấp huyện trở lên), quân đội nhân dân (trừ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng), Công an nhân dân (trừ sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp), bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị nghiệp cơng lập 4: Các hình thức tuyển chọn CBCC: Điều 35 Căn tuyển dụng công chức Việc tuyển dụng công chức phải vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm chỉ tiêu biên chế Tìm hình thức tuyển dụng CB, CC: bầu, bổ nhiệm, thi tuyển hoặc xét tuyển Điều 37 Phương thức tuyển dụng công chức Việc tuyển dụng công chức được thực thông qua thi tuyển, trừ trường hợp quy định tại khoản Điều Hình thức, nội dung thi tuyển công chức phải phù hợp với ngành, nghề, bảo đảm lựa chọn được người có phẩm chất, trình đợ lực đáp ứng yêu cầu tuyển dụng Người có đủ điều kiện quy định tại khoản Điều 36 của Luật cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tợc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hợi đặc biệt khó khăn thì được tuyển dụng thông qua xét tuyển Chính phủ quy định cụ thể việc thi tuyển, xét tuyển công chức 10 Nội dung và phương pháp quản lý nhà nước kinh tế quyền sơ Xác định phương hướng, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế địa bàn Mục tiêu của việc xác định phương hướng, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế địa bàn xã, phường, thị trấn là: Xác định các chỉ tiêu cần đạt được lĩnh vực kinh tế; Xác định các lĩnh vực kinh tế cụ thể cần khuyến khích Việc xác định phương hướng, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế địa bàn được thực vào: Các chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế của cấp trên; Điều kiện cụ thể các nguồn lực địa phương (2) Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dn6 địa bàn làm kinh tế theo định hướng Việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân địa bàn xã, phường, thị trấn làm kinh tế theo định hướng chung của địa phương làm cho công dân quan tâm nắm được định hướng phát triển kinh tế của địa phương, từ có sở phát triển kinh tế, góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế của địa phương Việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân được thực thông qua các hình thức: Thông qua hệ thống phát thanh; Qua hội nghị nhân dân; Thông qua các đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (3) Thực hiện các biện pháp để hỗ trợ nhân dân tham gia các chương trình phát triển kinh tế địa bàn Chính quyền sở hỗ trợ nhân dân tham gia các chương trình phát triển kinh tế địa bàn xã, phường, thị trấn thông qua các biện pháp như: Tổ chức hoặc phối hợp với các tổ chức khác mở các lớp hướng nghiệp, dạy nghề; Thực các hoạt động khuyến nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cog6 nghiệp; Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; Các biện pháp khác (4) Hỗ trợ về mặt pháp lý để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh tế địa bàn - Giải quyết nhanh chóng các thủ tục có liên quan phạm vi thẩm quyền của chính quyền sở - Tiếp nhận các hoạt động sản xuất, kinh doanh được giao cho xã, phường, thị trấn quản lý - Phân công cán bộ, công chức cấp xã phụ trách theo dõi các hoạt động kinh tế nhằm giúp các đơn vị kinh tế giải quyết khó khăn (5) Giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của các chủ thể kinh tế địa bàn - Lập sổ theo dõi - Giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của các chủ thể kinh tế địa bàn xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật theo ủy quyền của cấp (6) Tổ chức phát triển sở hạ tầng, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất Chính quyền sở tổ chức phát triển các sở hạ tầng bản phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh như: hệ thống điện, giao thông vận tải, thủy lợi… phát triển sở hạ tầng ở địa phương theo phương châm Nhà nước nhân dân cùng làm (7) Quản lý các yếu tố nhằm thúc đẩy kinh tế - Thống kê quản lý sử dụng đất công - Các di tích lịch sử, văn hóa góp phần phát triển kinh tế du lịch - Cho thuê hoặc tổ chức khai thác các công trình phúc lợi (1) CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỦ YẾU CỦA NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN LÝ KINH TẾ: có phương pháp a Phương pháp hành * Khái niệm: Tổng thể cách thức tác động trực tiếp của nhà nước thông qua thông qua các quyết định dứt khoát có tính bắt ḅc lên đối tượng quản lý nhà nước về kinh tế, nhằm thực các mục tiêu của quản lý kinh tế vĩ mô tình nhất định * Đặc điểm - Sử dụng quyền lực của nhà nước để tạo phục tùng của cá nhân tổ chức hoạt động quản lý kinh tế - Xác lập trật tự kỷ cương làm việc hệ thống, điều chỉnh các quan hệ vĩ mô để phát triển cân đối, nhịp nhàng kinh tế xã hội - Kết hợp các phương pháp lại thành một hệ thống để giải quyết nhanh chóng dứt điểm các vấn đề chung có tính chất chiến lược của tồn bợ đất nước Nhà nước sử dụng phương pháp hành chính để tạo lập trật tự, kỷ cương cho nền kinh tế quốc dân hoạt động, điều chỉnh các mối quan hệ vĩ mô để phát triển cân đối nhịp nhàng kinh tế xã hội; kết hợp các phương pháp khác lại thành mợt hệ thống để giải qút nhanh chóng, dứt điểm các vấn đề chung có tính chiến lược của tồn bợ đất nước 15 b Phương pháp kinh tế quản lý nhà nước kinh tế * Khái niệm: Cách thức tác động gián tiếp của nhà nước dựa lợi ích kinh tế có tính hướng dẫn lên đối tượng nhằm làm họ quan tâm tới hiệu quả cuối cùng của hoạt đợng từ tự giác chủ đợng hồn thành nhiệm vụ được giao khơng cần phải có tác đợng thường xun của nhà nước phương pháp hành chính * Đặc điểm Tác động lên đối tượng quản lý không cưỡng hành chính mà lợi ích, tức chỉ đề mục tiêu nhiệm vụ phải đặt đưa điều kiện khuyến khích về kinh tế Phương pháp kinh tế tạo quan tâm vật chất thiết thân của đối tượng quản lý chứa đựng nhiều yếu tố kích thích kinh tế tác động rất nhạy bén linh hoạt phát huy được tính chủ động sáng tạo của người lao động các tập thể lao động Phương pháp kinh tế mở rộng quyền hành động cho các cá nhân các doanh nghiệp đồng thời cũng tăng trách nhiệm kinh tế cho họ Ngày xu hướng chung của cả nước mở rộng việc áp dụng phương pháp kinh tế Để làm việc cần ý vấn đề sau : Mợt phải hồn thiện hệ thống các đòn bẩy kinh tế nâng cao lực vận dụng các quan hệ hàng hoá - tiền tệ quan hệ thị trường Hai để áp dụng phương pháp kinh tế phải thực phân cấp đắn các cấp quản lý theo hướng mở rộng quyền hạn cho các cấp dưới Ba sử dụng phương pháp kinh tế đòi hỏi cán bợ quản lý phải có trình đợ lực về nhiều mặt Bởi vì sử dụng phương pháp kinh tế đòi hỏi cán bộ quản lý phải hiểu biết thông thạo nhiều kiến thức kinh nghiệm quản lý đờng thời phải có bản lĩnh tự chủ vững vàng c Phương pháp giáo dục * Khái niệm: Phương pháp giáo dục có ý nghĩa to lớn quản lý kinh tế vì đối tượng quản lý người - một thực thể động tổng hoà của nhiều mối quan hệ xã hội Phương pháp giáo dục dựa sở vận dụng các quy luật tâm lý * Nội dung giáo dục + Giáo dục đường lối chủ trương của Đảng Nhà nước để người dân đều hiểu đều ủng hộ đều quyết tâm xây dựng đất nước có ý chí làm giàu +Giáo dục ý thức lao đợng sáng tạo có śt có hiệu quả có tổ chức +Phá bỏ tâm lý phong cách của người sản xuất nhỏ mà biểu chủ nghĩa cá nhân thu vén nhỏ mọn, tâm lý ích kỷ gia đình, đầu óc thiện cận, hẹp hòi, tư tưởng địa phương, cục bộ, bản vị, phường hội, bình quân chủ nghĩa không chịu để mình, ghen ghét, đố kị nhau, tác phong làm việc luộm thuộm, tuỳ tiện, cửa quyền không biết tiết kiệm thời giờ, thích hội họp +Xoá bỏ tàn dư tư tưởng phong kiến thói đạo đức giả, nói mợt đằng, làm mợt nẻo, thích đặc quyền, đặc lợi, thích hưởng thụ, kìm hãm niên coi thường phụ nữ +Xoá bỏ tàn dư tư tưởng tư sản với các biểu xấu như: chủ nghĩa thực dụng, vô đạo đức cái gì cũng cốt có lợi, bất kể đạo đức, tình người chủ nghĩa tự vô chính phủ “cá lớn nuốt cá bé” +Xây dựng tác phong đại công nghiệp, tính hiệu quả thực tính tổ chức tính kỉ luật, đảm nhận trách nhiệm, khẩn trương, tiết kiệm * Các hình thức giáo dục: sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng (sách báo đài phát thông tin truyền hình ….) sử dụng các đồn thể các hoạt đợng có tính xã hợi Tiến hành giáo dục cá biệt, sử dụng các hội nghị tổng kết, hội thi tay nghề, hội chợ triển lãm… Sử dụng các doanh nghiệp nhà nước làm ăn có hiệu quả… NỘI DUNG: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở CƠ SỞ Khái niệm Kế hoạch phát triển KT-XH Kế hoạch một thể về mục tiêu, kết quả mong đợi cũng cách thức thực một hoạt động tương lai Kế hoạch thể ý đồ của chủ thể về tương lai của đối tượng được quản lý Kế hoạch phát triển KT-XH ở sở một công cụ quản lý kinh tế của Nhà nước theo mục tiêu Nó được thể mục tiêu định hướng phát triển KT-XH phải đạt được một khoảng thời gian nhất định ở địa phương, đồng thời đưa giải pháp cần thực để đạt được mục tiêu mợt cách có hiệu quả nhất Lập kế hoạch quá trình xác định các mục tiêu, nhiệm vụ lựa chọn các phương thức, xây dựng tiến trình để đạt được các mục tiêu mợt cách có hiệu quả nhất Phân loại Kế hoạch phát triển KT-XH Phân loại theo thời gian: kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn (kế hoạch hàng năm) kế hoạch tác nghiệp (kế hoạch hàng ngày hàng tháng) Phân loại theo quy mô: kế hoạch chiến lược, kế hoạch hoạt động Phân loại theo nguồn vốn: kế hoạch được hỗ trợ bởi: nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn từ các chủ đầu tư hoặc các nguồn vốn được huy động từ thành phần kinh tế, từ nhân dân Trong hợp tác quốc tế: kế hoạch vốn nước (ODA), vốn đầu tư trực tiếp của nước 16 (FDI) vốn đầu tư của các sở hạ tầng theo kiểu chủ đầu tư nước đứng xây dựng kinh doanh, sau chuyển giao cho nước chủ nhà (BOT) Phân loại theo mức độ cụ thể: kế hoạch cụ thể kế hoạch định hướng Phân loại theo ngành, lĩnh vực: kế hoạch phát triển các ngành kinh tế kế hoạch phát triển các ngành văn hóa – XH Quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế – XH (anh, chị tự lập 01 kế hoạch theo qui trình 08 bước) Theo quan niệm của H.Koontz, lập kế hoạch quy trình bao gồm bước: Nhận thức hội; Xác lập mục tiêu; Kế thừa các tiền đề; Xây dựng các phương án; Đánh giá các phương án; Lựa chọn phương án; Xây dựng các kế hoạch bổ trợ; Lượng hóa kế hoạch dưới dạng ngân quỹ Cụ thể các bước sau: Bước Nhận thức hội Theo đó, nhà quản lý phải nắm bắt đánh giá được nguồn lực có của địa phương Trên sở đó, xem xét khả năng, hướng phát triển được đẩy mạnh đưa vào kế hoạch phát triển Để làm được điều này, người lập kế hoạch chủ yếu dựa vào tài liệu báo cáo, đánh giá kết quả thực kế hoạch của thời kỳ trước (theo năm, theo quý, theo tháng…) Để có được một bản kế hoạch tốt tức một định hướng phát triển phù hợp cho tương lai, người lập kế hoạch phải nắm nguồn lực tại của địa phương dự đoán thêm ng̀n lực được bổ sung sau Việc đánh giá kết quả của kế hoạch trước dự đoán giúp cho nhà quản lý đưa được mục tiêu phù hợp, khơng quá khó thực cũng không quá hẹp dẫn đến lãng phí nguồn lực Bước Xác lập mục tiêu Mục tiêu kết quả cuối cùng thu được thường mong đợi ban đầu của người lập kế hoạch Khi cá định mục tiêu của một kế hoạch cần lưu ý đến các yếu tố như: tính ưu tiên các mục tiêu (nhằm tránh cào các mục tiêu mà đánh mất lợi thế về nguồn lực); xác định thời gian cho các mục tiêu (các mục tiêu cần phải được xác định ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn) Bước Kế thừa các tiền đề Đây một các thành tố thuộc ng̀n lực có của địa phương Tuy nhiên, việc đánh giá các yếu tố tiền đề có giá trị nền tảng cho việc đưa định hướng mới cho phát triển kinh tế – XH Bước Xây dựng các phương án Các phương án thực kế hoạch mợt bợ phận quan trọng có khả quyết định đến kết quả cuối cùng của việc thực kế hoạch Do đó, việc xây dựng các phương án thực yêu cầu phải có cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng Nhiệm vụ của nhà hoạch định không chỉ đưa các phương án mà còn phải xác định phương án đem lại hiệu quả cao nhất trường hợp có diễn biến bất ngờ thì phương án thay thế được đưa vào sử dụng Sự tìm tòi, nghiên cứu công phu, khoa học sáng tạo thì có khả xây dựng được nhiều phương án đắn hiệu quả bấy nhiêu Bước Đánh giá các phương án Trên sở phương án đã được đưa ra, cùng với việc phân tích các điểm mạnh, điểm yếu của nguồn lực tại mức độ của các mục tiêu đã đề ra, người lập kế hoch5 phải tiến hành đánh giá các phương án chọn một hoặc phương án có tính khả thi cao nhất Bước Lựa chọn phương án Sau so sánh đánh giá các phương án, các cán bộ quản lý phải đưa quyết dih95 lựa chọn phương án tối ưu Tuy nhiên, có việc phân tích đánh giá các phương án đưa đến tình huống: có hai hoặc nhiều phương án thích hợp nhà quản lý qút định lựa chọn mợt số phương án không dừng lại ở một phương án tối ưu Muốn chọn được phương án tối ưu, chủ thể quản lý thường dựa vào các phương pháp bản: kinh nghiệm, thực nghiệm, nghiên cứu phân tích, … Bước Xây dựng các kế hoạch bổ trợ 17 Trên thực tế, phần lớn các kế hoạch chính đều cần các kế hoạch phụ để bảo đảm kế hoạch chính được thực tốt Và một nhà quản lý tốt người đưa kế hoạch bổ trợ hợp lý đề phòng rủi ro xảy quá trình thực kế hoạch chính Tùy từng tổ chức với mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ cụ thể mà có kế hoạch bổ trợ thích ứng Bước Lượng hoa kế hoạch dưới dạng ngân quy Đây bước cuối cùng quy trình xây dựng một kế hoạch thường gắn với nguồn ngân quỹ được sử dụng cho kế hoạch NỘI DUNG: QUẢN LÝ VỀ NGÂN SÁCH Ngân sách nhà nước tồn bợ các khoản thu chi của nhà nước được quan có thẩm quyền quyết định thực năm để đảm bảo thực các chức nhiệm vụ của nhà nước 2/ Thời gian báo cáo dự toán ngân sách nhà nước quy định: Báo cáo dự toán ngân sách nhà nước phải được công khai chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày Chính phủ gửi đại biểu Quốc hội, Ủy ban nhân dân gửi đại biểu Hội đồng nhân dân Báo cáo dự toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền quyết định, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê chuẩn, kết quả kiểm toán ngân sách nhà nước, kết quả thực các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước phải được công khai chậm nhất 30 ngày kể từ ngày văn bản được ban hành Báo cáo tình hình thực ngân sách nhà nước quý, 06 tháng phải được công khai chậm nhất 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý 06 tháng Báo cáo tình hình thực ngân sách nhà nước năm được công khai Chính phủ trình Quốc hội vào kỳ họp năm sau 3/ Thẩm quyền định thu phí, lệ phí: Điều 19 Thẩm qùn trách nhiệm của Bợ Tài chính 1.Giúp Chính phủ thực thống nhất quản lý nhà nước về phí, lệ phí Trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về phí, lệ phí Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Tổ chức hướng dẫn thực thu, nộp, quản lý sử dụng tiền phí, lệ phí Thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí theo quy định của pháp luật Giải quyết khiếu nại, tố cáo về phí, lệ phí theo quy định của pháp luật Điều 21 Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Xem xét, cho ý kiến để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất với Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Điều 22 Thẩm quyền trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Tổ chức thực báo cáo tình hình thực thu phí, lệ phí ở địa phương với quan nhà nước 18 cấp có thẩm qùn Hợi đồng nhân dân cấp tỉnh Thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí theo quy định của pháp luật Giải quyết khiếu nại, tố cáo về phí lệ phí theo quy định của pháp luật Báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, cho ý kiến về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trước đề xuất với Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định 4/ Các khỏan thu mà cấp xã được hương 100% và hương 70%: Nguồn thu ngân sách xã: Nguồn thu của ngân sách xã Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phân cấp phạm vi nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng a) Các khoản thu ngân sách xã hương trăm phần trăm (100%): Là các khoản thu dành cho xã sử dụng tồn bợ để chủ đợng về ng̀n tài chính bảo đảm các nhiệm vụ chi thường xuyên, đầu tư Căn quy mô nguồn thu, chế độ phân cấp quản lý kinh tế xã hội nguyên tắc đảm bảo tối đa nguồn tại chỗ cân đối cho các nhiệm vụ chi thường xuyên, phân cấp nguồn thu, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét dành cho ngân sách xã hưởng 100% các khoản thu dưới đây: - Các khoản phí, lệ phí thu vào ngân sách xã theo quy định - Thu từ các hoạt động nghiệp của xã, phần nộp vào ngân sách nhà nước theo chế độ quy định; - Thu đấu thầu, thu khoán theo mùa vụ từ quỹ đất công ích hoa lợi công sản khác theo quy định của pháp luật xã quản lý; - Các khoản huy đợng đóng góp của tổ chức, cá nhân gờm: các khoản huy đợng đóng góp theo pháp luật quy định, các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện để đầu tư xây dựng sở hạ tầng Hội đồng nhân dân xã quyết định đưa vào ngân sách xã quản lý các khoản đóng góp tự nguyện khác; - Viện trợ khơng hồn lại của các tổ chức cá nhân ở nước trực tiếp cho ngân sách xã theo chế độ quy định; - Thu kết dư ngân sách xã năm trước; - Các khoản thu khác của ngân sách xã theo quy định của pháp luật b) Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm ngân sách xã với ngân sách cấp (70%) Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước gồm: Thuế chuyển quyền sử dụng đất; Thuế nhà, đất; Thuế môn thu từ cá nhân, hộ kinh doanh; Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình; Lệ phí trước bạ nhà, đất Các khoản thu trên, tỷ lệ ngân sách xã, thị trấn được hưởng tối thiểu 70% Căn vào nguồn thu nhiệm vụ chi của xã, thị trấn, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định tỷ lệ ngân sách xã, thị trấn được hưởng cao hơn, đến tối đa 100% NỘI DUNG: QLNN VỀ ĐẤT ĐAI, LỘ GIỚI HC 1/ Khái niệm: QLNNVĐĐ hoạt động của quan quản lý nhà nước có thẩm quyền việc sử dụng các phương pháp, các công cụ quản lý thích hợp tác động đến hành vi, hành động của người sử dụng đất nhằm đạt mục tiêu sử dụng tiết kiệm, hiệu quả bảo vệ môi trường phạm vi cả nước ở từng địa phương 2/ Các nguyên tắc QLNN về đất đai (sử dụng giải thích nhận định) 19 Nguyên tắc quản lý nhà nước về đất đai tư tưởng chủ đạo có tính chất bắt ḅc mà các quan quản lý nhà nước các chủ thể sử dụng đất phải tuân theo qúa trình quản lý sử dụng Các nguyên tắc quản lý nhà nước về đất đai gồm: a) Bảo đảm quản lý đúng thẩm quyền pháp lý: Thẩm quyền tổng thể các quyền, nghĩa vụ tar1ch nhiệm của quan nhà nước có thẩm quyền hoặc của người chức trách Thẩm quyền quản lý nhà nước về đất đai được quy định tại Điều 23,24 Luật đất đai năm 2013, theo đó: -Quốc hội ban hành pháp luật về đất đai, quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước, thực quyền giám sát tối cao đối với việc quản lý sử dụng đất đai phạm vi cả nước Chính phủ quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, thống nhất quản lý nhà nước về đất đai phạm vi cả nước Bợ, quan ngang bợ có liên quan phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giúp chính phủ quản lý nhà nước về đất đai Bộ Tài nguyên Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ việc thống nhất quản lý nhà nước về đất đai Hội đồng nhân dân các cấp thực quyền giám sát việc thi hành PL về đất đai tại địa phương Ủy ban nhân dân các cấp thực quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương theo thẩm quyền quy định tại Luật đất đai Các quan nhà nước không được ủy quyền việc thuộc thẩm quyền của mình cho cấp dưới b) Bảo đảm quản lý tập trung thống Nhà nước đất đai Ở VN đất đai tài sản của tồn dân, đờng thời tài sản của quốc gia, lãnh thổ bất khả xâm phạm của dân tợc, khơng có bất kỳ cá nhân, tổ chức được tự ý chiếm giữ, sử dụng đất đai của quốc gia Nhà nước thống nhất quản lý về đất đai theo quy định của PL Văn bản quy phạm pháp luật của quan cấp dưới phải phù hợp không được mâu thuẫn với quan nhà nước cấp Bảo đảm kết hợp hài hoà các lợi ích Trong quản lý nhà nước về kinh tế nói chung về đất đai nói riêng cần trọng kết hợp hài hòa lợi ích của Nhà nước, lợi ích cộng đồng với lợi ích của người sử dụng đất, bởi đất đai không chỉ tài sản của quốc gia, àm còn tư liệu sản xuất của người sử dụng đất, nhất đối với nông dân Nếu chỉ coi trọng lợi ích của nhà nước, xem nhẹ lợi ích của người sử dụng đất thì không động viên được người sử dụng đất phát huy tính tích cực, sáng tạo phát triển kinh tế đất nước Ngược lại, nếu chỉ ý đến lợi ích của người sử dụng đất thì làm ảnh hưởng đến lợi ích của quốc gia c)Sử dụng đất tiết kiệm hiệu quả, bảo vệ môi trường không làm tổn hại đến lợi ích đáng người sử dụng Sử dụng đất đai, tiết kiệm, hiệu quả bảo vệ môi trường vừa nguyên tắc vừa mục tiêu của quản lý nhà nước về đất đai, bởi đất đai ng̀n tài ngun q giá, có giới hạn về mặt số lượng (diện tích), sức ép về mặt dân số nhu cầu sử dụng đất ngày tăng Thẩm quyền UBND cấp xã lĩnh vực QLNN đất đai (tham khảo) Uỷ ban nhân dân các cấp thực quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương theo thẩm quyền quy định tại Luật 20 Uỷ ban nhân dân các cấp tổ chức thực việc xác định địa giới hành chính thực địa, lập hồ sơ địa giới hành chính phạm vi địa phương Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm quản lý mốc địa giới hành chính thực địa tại địa phương; trường hợp mốc địa giới hành chính bị xê dịch, hư hỏng phải kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bản đồ địa chính được quản lý, lưu trữ tại quan quản lý đất đai của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn Uỷ ban nhân dân có trách nhiệm thực việc kiểm kê đất đai ở địa phương thì tổ chức thực việc lập bản đờ trạng sử dụng đất của địa phương Uỷ ban nhân dân có trách nhiệm tổ chức thực việc lập quy hoạch sử dụng đất của địa phương thì tổ chức thực việc lập bản đờ quy hoạch sử dụng đất của địa phương Uỷ ban nhân dân xã không thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị kỳ quy hoạch sử dụng đất tổ chức thực việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương Quy hoạch sử dụng đất của xã, phường, thị trấn được lập chi tiết gắn với đất (sau gọi quy hoạch sử dụng đất chi tiết); quá trình lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết, quan tổ chức thực việc lập quy hoạch sử dụng đất phải lấy ý kiến đóng góp của nhân dân Kế hoạch sử dụng đất của xã, phường, thị trấn được lập chi tiết gắn với đất (sau gọi kế hoạch sử dụng đất chi tiết) Uỷ ban nhân dân cấp có trách nhiệm tổ chức thực việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trước trình quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm cơng bố công khai quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của địa phương tại trụ sở Uỷ ban nhân dân; Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức, chỉ đạo thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương; phát hiện, ngăn chặn các hành vi sử dụng đất trái với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn Đ i ều 65 Cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn Xã, phường, thị trấn có cán bợ địa chính Cán bợ địa chính xã, phường, thị trấn có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn việc quản lý đất đai tại địa phương Cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp khơng hồ giải được thì gửi đơn đến Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hợi khác để hồ giải tranh chấp đất đai Thời hạn hoà giải ba mươi ngày làm việc, kể từ ngày Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nhận được đơn Kết quả hoà giải tranh chấp đất đai phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên tranh chấp xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất Trường hợp kết quả hồ giải khác với trạng sử dụng đất thì Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn chuyển kết quả hồ giải đến quan nhà nước có thẩm qùn để giải quyết theo quy định về quản lý đất đai Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phát ngăn chặn kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời việc xây dựng các công trình đất lấn, chiếm, đất sử dụng không mục đích ở địa phương ḅc người có hành vi vi phạm khơi phục lại tình trạng của đất trước vi phạm 21 Đ i ều 144 Xử lý trách nhiệm của thủ trưởng, công chức, viên chức thuộc quan quản lý đất đai các cấp cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn việc vi phạm trình tự thực các thủ tục hành chính Tổ chức, cá nhân phát công chức, viên chức thuộc quan quản lý đất đai các cấp, cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn vi phạm các quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn đối với việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, làm thủ tục thực các quyền của người sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có quyền gửi đơn kiến nghị đến người có thẩm quyền theo quy định sau: a) Đối với vi phạm của cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn thì gửi kiến nghị đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn; b) Đối với vi phạm của công chức, viên chức thuộc quan quản lý đất đai cấp thì gửi kiến nghị đến thủ trưởng quan quản lý đất đai cấp đó; c) Đối với vi phạm của thủ trưởng quan quản lý đất đai thì gửi kiến nghị đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp NỘI DUNG: QLNN VỀ HC TƯ PHÁP Các hoạt động hành tư pháp sở a) Khái niệm quản lý hành tư pháp: Là quá trình tổ chức, điều hành của hệ thống quan hành chính nhà nước đối với hoạt động hành chính tư pháp, dựa các quy luật khách quan của đời sống kinh tế-XH nhằm phát triển kinh tế XH, trì bảo đảm trật tự, an toàn XH, bảo đảm thực các quyền lợi lích hợp pháp của nhân dân, đờng thời góp phần hỗ trợ tích cực cho hoạt động tư pháp b) Thẩm quyền quản lý hành tư pháp: Quản lý hành chính tư pháp được thực bởi nhiều hệ thống quan hệ thống chính trị, tùy thuộc vào phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi quan được pháp luật quy định Chính phủ: Là quan chấp hành của Quốc hội, quan hành chính nhà nước cao nhất Chính phủ có nhiệm vụ quản lý lĩnh vực của đời sống kinh tế-XH phạm vi cả nước, thực các chính sách đối nội đối ngoại Hiến pháp quy định: Chính phủ thống nhất quản lý việc thực các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, XH, quốc phòng, an ninh đối ngoại của Nhà nước; bảo đảm hiệu lực của bộ máy nhà nước từ TW đến sở, bảo đảm việc tôn trọng chấp hành Hiến pháp pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm ổn định nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân Như vậy, lĩnh vực hành chính-tư pháp cũng Chính phủ thống nhất quản lý phạm vi tồn quốc Bợ, quan ngang bộ: Là quan của chính phủ, được chính phủ trao quyền giúp Chính phủ quản lý nhà nước về hành chính-tư pháp Có thể nhiều bộ cùng tham gia quản lý một lĩnh vực cụ thể như: Bộ công an, Bộ quốc phòng tham gia quản lý thi hành án hình sự; Bộ tư pháp, Bộ ngoại giao tham gia quản lý nàh nước về quốc tịch… Cũng mợt bợ quản lý nhiều lĩnh vực cụ thể Bộ tư pháp quản lý về luật sư hành nghề luật sư, thi hành án dân sự, công chứng, hộ tịch… Ủy ban nhân dân các cấp các đơn vị của Ủy ban nhân dân các cấp giúp Chính phủ, bộ quản lý các lĩnh vực hành chính-tư pháp cụ thể phạm vi địa phương mình, chịu trách nhiệm trước bộ chủ quản về lĩnh vực quản lý Trách nhiệm đăng ký khai sinh Thẩm quyền đăng ký khai sinh (luật hộ tịch 2014) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực đăng ký khai sinh Điều 14 Nội dung đăng ký khai sinh Nội dung đăng ký khai sinh gồm: a) Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch; 22 b) Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú; c) Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh Việc xác định quốc tịch, dân tộc, họ của người được khai sinh được thực theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam pháp luật dân Nội dung đăng ký khai sinh quy định tại khoản Điều thông tin hộ tịch bản của cá nhân, được ghi vào Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, cập nhật vào Cơ sở liệu hộ tịch điện tử Cơ sở liệu quốc gia về dân cư Hồ sơ, giấy tờ của cá nhân liên quan đến thông tin khai sinh phải phù hợp với nội dung đăng ký khai sinh của người Chính phủ quy định việc cấp Số định danh cá nhân cho người được đăng ký khai sinh Điều 15 Trách nhiệm đăng ký khai sinh Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ đăng ký khai sinh cho thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức ni dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em Công chức tư pháp - hộ tịch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc đăng ký khai sinh cho trẻ em địa bàn thời hạn quy định; trường hợp cần thiết thì thực đăng ký khai sinh lưu động Thẩm quyền chứng thực UBND cấp xã Theo khoản 2, Điều Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16-2-2015 của Chính phủ về cấp bản từ sổ gốc, chứng thực bản từ bản chính, chứng thực chữ ký chứng thực hợp đồng, giao dịch UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung UBND cấp xã) có thẩm quyền trách nhiệm chứng thực các loại việc sau đây: a) Chứng thực bản từ bản chính các giấy tờ, văn bản quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; b) Chứng thực chữ ký các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch;( lưu ý thẩm quyền này) c) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản động sản; d) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; đ) Chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở; e) Chứng thực di chúc; g) Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản; h) Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản tài sản quy định tại các Điểm c, d đ Khoản Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã thực ký chứng thực đóng dấu của UBND cấp xã Thẩm quyền chứng thực phòng tư pháp cấp huyện Theo Điều Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản từ sổ gốc, chứng thực bản từ bản chính, chứng thực chữ ký chứng thực hợp đồng, giao dịch, thì thẩm quyền trách nhiệm chứng thực của các quan được quy định sau: Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung Phòng Tư pháp) có thẩm quyền trách nhiệm: a) Chứng thực bản từ bản chính các giấy tờ, văn bản quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; quan, tổ chức có thẩm qùn của nước ngồi; quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với quan, tổ chức có thẩm qùn của nước ngồi cấp hoặc chứng nhận; b) Chứng thực chữ ký các giấy tờ, văn bản; c) Chứng thực chữ ký của người dịch các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngồi; (lưu ý nợi dung để giải thích đúng, sai) 23 d) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản động sản; đ) Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản động sản Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thực chứng thực các việc quy định tại khoản này, ký chứng thực đóng dấu của Phòng Tư pháp Phân biệt quản lý hành nhà nước tư pháp với quản lý hành tư pháp Khái niệm quản lý hành nhà nước tư pháp Là quản lý hành chính nhà nước quản lý của nhà nước lĩnh vực tư pháp Khái niệm quản lý hành tư pháp: Là quá trình tổ chức, điều hành của hệ thống quan hành chính nhà nước đối với hoạt động hành chính tư pháp, dựa các quy luật khách quan của đời sống kinh tế-XH nhằm phát triển kinh tế XH, trì bảo đảm trật tự, an toàn XH, bảo đảm thực các quyền lợi lích hợp pháp của nhân dân, đờng thời góp phần hỡ trợ tích cực cho hoạt đợng tư pháp Tiêu chí QLHCNN tư pháp Quản lý hành tư pháp Chủ thể Các quan tư pháp Các quan hành chính Nội dung Quản lý lĩnh vực tư pháp hoạt động hành chính tư pháp Mục đích Nhằm trì ổn định trật tự XH Nhằm phát triển kinh tế XH, trì bảo đảm trật tự, an toàn XH, bảo đảm thực các quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân, đờng thời góp phần hỡ trợ tích cực cho hoạt động tư pháp Khách thể Hẹp hơn: chỉ có lĩnh vực tư pháp Rợng hơn: Bao gờm cả lĩnh vực tư pháp NỘI DUNG: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Mục tiêu cải cách hành chính: a) Khái niệm cải cách hành chính: Là quá trình cải biến có kế hoạch cụ thể để đạt mục tiêu hòan thiện một hay một số nọi dung của nền hành chính nhà nước (thể chế, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ công chức, tài chính công…) nhằm xây dựng nền hành chính công đáp ứng yêu cầu của một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả đại b) Mục tiêu cải cách hành chính: mục tiêu Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng lực lượng sản x́t, huy đợng sử dụng có hiệu quả ng̀n lực cho phát triển đất nước Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian kinh phí của các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế việc tuân thủ thủ tục hành chính Xây dựng hệ thống các quan hành chính nhà nước từ trung ương tới sở thông suốt, sạch, vững mạnh, đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ pháp quyền hoạt động điều hành của Chính phủ của các quan hành chính nhà nước Bảo đảm thực thực tế quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ quyền người, gắn quyền người với quyền lợi ích của dân tộc, của đất nước Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, lực trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân phát triển của đất nước Trọng tâm cải cách hành chính giai đoạn 10 năm tới là: Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực để cán bộ, công chức, viên chức thực thi cơng vụ có chất lượng hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính chất lượng dịch vụ công 24 nội dung cải cách hành chính: Mỗi anh chị chọn 01 06 nội dung để học thuộc và phân tích Nên chọn nội dung nào ngắn, dễ nhớ, dễ liên hệ chẳng hạn nâng cao chất lượng CB, CC; cải cách TTHC hoặc Hiện đại hoa nền HC a) Cải cách thể chế: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật sở Hiến pháp năm 1992 được sửa đổi, bổ sung; Đổi mới nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, trước hết quy trình xây dựng, ban hành luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định, thông tư văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật; Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống thể chế, chế, chính sách, trước hết thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm công phân phối thành quả của đổi mới, của phát triển kinh tế - xã hợi; Hồn thiện thể chế về sở hữu, khẳng định rõ tồn tại khách quan, lâu dài của các hình thức sở hữu, trước hết sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, bảo đảm các quyền lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu khác nền kinh tế; sửa đổi đồng bộ thể chế hành về sở hữu đất đai, phân định rõ quyền sở hữu đất quyền sử dụng đất, bảo đảm quyền của người sử dụng đất; Tiếp tục đổi mới thể chế về doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm xác định rõ vai trò quản lý của Nhà nước với vai trò chủ sở hữu tài sản, vốn của Nhà nước; tách chức chủ sở hữu tài sản, vốn của Nhà nước với chức quản trị kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước; hoàn thiện thể chế về tổ chức kinh doanh vốn nhà nước; Sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về xã hợi hóa theo hướng quy định rõ trách nhiệm của Nhà nước việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia cung ứng các dịch vụ môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh; Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống thể chế về tổ chức hoạt động của các quan hành chính nhà nước; sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức hoạt động của Chính phủ, Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân các cấp; Xây dựng, hoàn thiện quy định của pháp luật về mối quan hệ Nhà nước nhân dân, trọng tâm bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lấy ý kiến của nhân dân trước quyết định các chủ trương, chính sách quan trọng về quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của quan hành chính nhà nước b) Ví dụ: Anh, chị chọn Cải cách thủ tục hành chính: làm bài cần đảm bảo dàn ý sau: - Khái niệm Thủ tục hành chính - Lý tạo sao phải cải cách TTHC? (nêu những mặt tờn tại/ hạn chế/ bất cập về TTHC hiện - Nêu giải pháp (theo NQ30c/CP nếu đề hỏi chung / QĐ 25/UBNDTP.HCM nếu hỏi về TP.HCM - Lấy ví dụ minh họa Cắt giảm nâng cao chất lượng thủ tục hành chính tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất thủ tục hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp; Trong giai đoạn 2011 - 2015, thực cải cách thủ tục hành chính để tiếp tục cải thiện mơi trường kinh doanh, giải phóng nguồn lực của xã hội nâng cao lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm điều kiện cho nền kinh tế của đất nước phát triển nhanh, bền vững Một số lĩnh vực trọng tâm cần tập trung là: Đầu tư; đất đai; xây dựng; sở hữu nhà ở; thuế; hải quan; xuất khẩu, nhập khẩu; y tế; giáo dục; lao động; bảo hiểm; khoa học, công nghệ một số lĩnh vực khác Thủ tướng Chính phủ quyết định theo yêu cầu cải cách từng giai đoạn; Cải cách thủ tục hành chính các quan hành chính nhà nước, các ngành, các cấp nội bộ từng quan hành chính nhà nước; Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; Công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính các hình thức thiết thực thích hợp; thực thống nhất cách tính chi phí mà cá nhân, tổ chức phải bỏ giải quyết thủ tục 25 hành chính tại quan hành chính nhà nước; trì cập nhật sở liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Đặt yêu cầu cải cách thủ tục hành chính quá trình xây dựng thể chế, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn tăng cường đối thoại Nhà nước với doanh nghiệp nhân dân; mở rộng dân chủ, phát huy vai trò của các tổ chức chuyên gia tư vấn độc lập việc xây dựng thể chế, chuẩn mực quốc gia về thủ tục hành chính; giảm mạnh các thủ tục hành chính hành; công khai các chuẩn mực, các quy định hành chính để nhân dân giám sát việc thực hiện; Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng các quy định hành chính giám sát việc thực thủ tục hành chính của các quan hành chính nhà nước các cấp c) Cải cách tổ chức máy hành nhà nước: Tiến hành tổng rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức biên chế có của các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, các quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, các quan, tổ chức khác thuộc bộ máy hành chính nhà nước ở trung ương địa phương (bao gồm cả các đơn vị nghiệp của Nhà nước); sở điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức, xếp lại các quan, đơn vị nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; chuyển giao công việc mà quan hành chính nhà nước không nên làm hoặc làm hiệu quả thấp cho xã hội, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ đảm nhận; Tổng kết, đánh giá mô hình tổ chức chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương nhằm xác lập mô hình tổ chức phù hợp, bảo đảm phân định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, sát thực tế, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng mô hình chính quyền thị chính qùn nơng thơn phù hợp Hồn thiện chế phân cấp, bảo đảm quản lý thống nhất về tài nguyên, khoáng sản quốc gia; quy hoạch có định hướng phát triển; tăng cường giám sát, kiểm tra, tra; đồng thời, đề cao vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm, nâng cao lực của từng cấp, từng ngành; Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc của quan hành chính nhà nước; thực thống nhất nâng cao chất lượng thực chế một cửa, một cửa liên thông tập trung tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp huyện; bảo đảm hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với phục vụ của quan hành chính nhà nước đạt mức 80% vào năm 2020; Cải cách triển khai diện rộng chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị nghiệp dịch vụ công; chất lượng dịch vụ công từng bước được nâng cao, nhất các lĩnh vực giáo dục, y tế; bảo đảm hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ đơn vị nghiệp công cung cấp các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức 80% vào năm 2020 d) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Đến năm 2020, đợi ngũ cán bợ, cơng chức, viên chức có số lượng, cấu hợp lý, đủ trình độ lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân phục vụ nghiệp phát triển của đất nước; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân thông qua các hình thức đào tạo, bời dưỡng phù hợp, có hiệu quả; Xây dựng, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức, kể cả cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý; Trên sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng quan, đơn vị, xây dựng cấu cán bộ, công chức, viên chức hợp lý gắn với vị trí việc làm; Hoàn thiện quy định của pháp luật về tuyển dụng, bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ, lực, sở trường của công chức, viên chức trúng tuyển; thực chế độ thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh; thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý từ cấp vụ trưởng tương đương (ở trung ương), giám đốc sở tương đương (ở địa phương) trở xuống; Hoàn thiện quy định của pháp luật về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức sở kết quả thực nhiệm vụ được giao; thực chế loại bỏ, bãi miễn người khơng hồn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín với nhân dân; quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của 26 cán bộ, công chức, viên chức tương ứng với trách nhiệm có chế tài nghiêm đối với hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thực việc đào tạo, bồi dưỡng theo các hình thức: Hướng dẫn tập thời gian tập sự; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng bắt buộc kiến thức, kỹ tối thiểu trước bổ nhiệm bồi dưỡng hàng năm; Tập trung nguồn lực ưu tiên cho cải cách chính sách tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hợi ưu đãi người có cơng; đến năm 2020, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức được cải cách bản, bảo đảm được cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức gia đình ở mức trung bình khá xã hội Sửa đổi, bổ sung các quy định về chế đợ phụ cấp ngồi lương theo ngạch, bậc, theo cấp bậc chuyên môn, nghiệp vụ điều kiện làm việc khó khăn, nguy hiểm, độc hại Đổi mới quy định của pháp luật về khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức thực thi cơng vụ có chế đợ tiền thưởng hợp lý đối với cán bộ, công chức, viên chức hồn thành x́t sắc cơng vụ; Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức đ) Cải cách tài cơng: Đợng viên hợp lý, phân phối sử dụng có hiệu quả ng̀n lực cho phát triển kinh tế xã hợi; tiếp tục hồn thiện chính sách hệ thống thuế, các chính sách về thu nhập, tiền lương, tiền công; thực cân đối ngân sách tích cực, bảo đảm tỷ lệ tích lũy hợp lý cho đầu tư phát triển; dành nguồn lực cho người, nhất cải cách chính sách tiền lương an sinh xã hội; phấn đấu giảm dần bội chi ngân sách; Tiếp tục đổi mới chế, chính sách tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước, nhất các tập đoàn kinh tế các tổng công ty; quản lý chặt chẽ việc vay trả nợ nước ngoài; giữ mức nợ Chính phủ, nợ quốc gia nợ cơng giới hạn an tồn; Đổi mới bản chế sử dụng kinh phí nhà nước chế xây dựng, triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ theo hướng lấy mục tiêu hiệu quả ứng dụng tiêu chuẩn hàng đầu; chuyển các đơn vị nghiệp khoa học, công nghệ sang chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; phát triển các doanh nghiệp khoa học, công nghệ, các quỹ đổi mới công nghệ quỹ đầu tư mạo hiểm; xây dựng đồng bộ chính sách đào tạo, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ xứng đáng nhân tài khoa học công nghệ; Đổi mới chế phân bổ ngân sách cho quan hành chính nhà nước, tiến tới xóa bỏ chế đợ cấp kinh phí theo số lượng biên chế, thay thế chế cấp ngân sách dựa kết quả chất lượng hoạt động, hướng vào kiểm soát đầu ra, chất lượng chi tiêu theo mục tiêu, nhiệm vụ của các quan hành chính nhà nước; Nhà nước tăng đầu tư, đồng thời đẩy mạnh xã hợi hóa, huy đợng tồn xã hợi chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, thể dục, thể thao Đổi mới chế hoạt động, nhất chế tài chính của các đơn vị nghiệp dịch vụ công; từng bước thực chính sách điều chỉnh giá dịch vụ nghiệp công phù hợp; trọng đổi mới chế tài chính của các sở giáo dục, đào tạo, y tế công lập theo hướng tự chủ, cơng khai, minh bạch Ch̉n hóa chất lượng dịch vụ giáo dục, đào tạo, y tế; nâng cao chất lượng các sở giáo dục, đào tạo, khám chữa bệnh, từng bước tiếp cận với tiêu chuẩn khu vực quốc tế Đổi mới hoàn thiện đồng bộ các chính sách bảo hiểm y tế, khám, chữa bệnh; có lợ trình thực bảo hiểm y tế tồn dân e) Hiện đại hóa quan hành chính: Hồn thiện đẩy mạnh hoạt đợng của Mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ Internet Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông hoạt động của quan hành chính nhà nước để đến năm 2020: 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi các quan hành chính nhà nước được thực dưới dạng điện tử; cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử công việc; bảo đảm liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động các quan; hầu hết các giao dịch của các quan hành chính nhà nước được 27 thực môi trường điện tử, lúc, nơi, dựa các ứng dụng truyền thông đa phương tiện; hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến Mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ ở mức độ 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân doanh nghiệp lúc, nơi, dựa nhiều phương tiện khác nhau; Ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông quy trình xử lý công việc của từng quan hành chính nhà nước, các quan hành chính nhà nước với giao dịch với tổ chức, cá nhân, đặc biệt hoạt động dịch vụ hành chính công, dịch vụ công của đơn vị nghiệp công; Công bố danh mục các dịch vụ hành chính công Mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ Internet Xây dựng sử dụng thống nhất biểu mẫu điện tử giao dịch quan hành chính nhà nước, tổ chức cá nhân, đáp ứng yêu cầu đơn giản cải cách thủ tục hành chính; Thực có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng các quan hành chính nhà nước; Thực Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư trụ sở cấp xã, phường bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; Xây dựng trụ sở quan hành chính nhà nước ở địa phương đại, tập trung ở nơi có điều kiện 28 Gợi ý đề thi 2019: Câu 1: Có ý kiến cho khiếu nại tố cáo đều quyền của công dân được pháp luật bảo vệ Tuy nhiên thực tế người dân thực quyền khiếu nại nhiều quyền tố cáo Quan điểm của anh/chị về vấn đề thế nào? Giải thích? Câu 2: Những câu nhận định dưới hay sai? Tại Tăng cường pháp chế XHCN một nội dung quản lý nhà nước về kinh tế b Phối hợp, kết hợp một giai đoạn của quá trình kiểm tra hành chính c Các khoản tiền phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã nguồn thu ngân sách cấp xã được hưởng 100% d Cán bộ, công chức thực thi hoặc không thực thi công vụ đều chủ thể quản lý hành chính nhà nước e Công khai, minh bạch một nguyên tắc đánh giá cán bộ, công chức ở sở f Khách thể QLHCNN trật tự quản lý tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội a Câu 3: Chứng minh thực thi quyền hành pháp nội dung bản của hoạt động QLHCNN Câu 4: Xử lý tình Sáng thứ đầu tuần, ông A đến trụ sở UBND phường xin gặp Chủ tịch UBND phường để phản ánh về tình hình an ninh, trật tự tại tổ dân phố nơi ông A cư trú Tuy nhiên công chức hộ tịch đã thông báo với ông A Chủ tịch đã vắng hẹn ông A quay lại vào thứ năm ngày tiếp dân của Chủ tịch phường Anh/chị nhận xét về tình đề xuất cách giải quyết 29 ... này, ký chứng thực đóng dấu của Phòng Tư pháp Phân biệt quản lý hành nhà nước tư pháp với quản lý hành tư pháp Khái niệm quản lý hành nhà nước tư pháp Là quản lý hành chính nhà nước... phải khuôn khổ tập trung Nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành quản lý theo lãnh thổ + Quản lý theo ngành: Là việc quản lý về mặt kỹ thuật, về nghiệp vụ chuyên môn của Bộ quản lý ngành... lãnh đạo, quản lý: a) Khiển trách; b) Cảnh cáo; c) Hạ bậc lương; d) Giáng chức; đ) Cách chức; e) Buộc việc Nội dung: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ 11 Nội dung quản lý nhà nước kinh tế (Xem
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi môn quản lý hành chính nhà nước 2019, Ôn thi môn quản lý hành chính nhà nước 2019

Từ khóa liên quan