XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CHO CÔNG TY XĂNG DẦU B12

101 99 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2019, 13:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG -o0o - LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CHO CÔNG TY XĂNG DẦU B12 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh PHẠM CƠNG HỒNG Hà Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG -o0o - LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CHO CÔNG TY XĂNG DẦU B12 Ngành: Kinh doanh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 Họ tên: Phạm Cơng Hồng Người hướng dẫn Khoa học: PGS, TS Lê Thái Phong Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu thân, số liệu, kết trình bày luận văn hoàn toàn trung thực, thực tế đảm bảo tuân thủ quy định quyền sở hữu trí tuệ Tơi xin chịu trách nhiệm đề tài nghiên cứu Hà Nội, tháng năm 2018 Tác giả luận văn LỜI CẢM ƠN Lời tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc tới PGS, TS Lê Thái Phong, người trực tiếp hướng dẫn khoa học, tận tình hướng dẫn cho tơi chun mơn phương pháp nghiên cứu bảo cho nhiều kinh nghiệm thời gian thực đề tài Xin chân thành cám ơn thầy cô giáo Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Đào tạo sau đại học, Trường đại học Ngoại Thương tạo điều kiện tốt để tác giả thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn doanh nghiệp mà tác giả có điều kiện gặp gỡ, tìm hiểu phân tích chuyên gia lĩnh vực liên quan đóng góp thơng tin vơ q báu ý kiến xác đáng, để tác giả hoàn thành nghiên cứu Mặc dù với nỗ lực cố gắng thân, luận văn thiếu sót Tơi mong nhận góp ý chân thành Thầy Cô, đồng nghiệp bạn bè để luận văn hoàn thiện Tác giả luận văn MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VHDN Văn hóa doanh nghiệp DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Để thực đề tài: “Xây dựng VHDN cho Công ty Xăng dầu B12”, tác giả tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài, qua nhận thức cần thiết xây dựng VHDN Đồng thời, đề tài sử dụng phương pháp thu thập liệu thứ cấp, sơ cấp để có liệu hữu ích phục vụ phân tích thực trạng đề tài, sử dụng phương pháp thống kê, so sánh phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu để phân tích nội dung nghiên cứu xây dựng VHDN Công ty Xăng dầu B12, đồng thời đưa giải pháp để hồn thiện hoạt động Cơng ty Trong phạm vi luận văn thạc sỹ, tác giả phân tích khái niệm, đặc trưng, biểu VHDN, yếu tố cấu thành lợi ích VHDN; bước xây dựng VHDN đề tài phân tích làm rõ, nhằm có nhìn hướng xây dựng VHDN Trên sở nghiên cứu lý luận VHDN, đánh giá thực trạng xây dựng hoàn thiện VHDN Cơng ty Xăng dầu B12 Từ đó, tấc giả đề xuất giải pháp hồn thiện VHDN Cơng ty, cụ thể giải pháp sau: Làm rõ tầm nhìn sứ mệnh Cơng ty, hồn thiện giá trị cốt lõi, xây dựng văn hóa lãnh đạo, có điều chỉnh phù hợp với sách nhân gắn với VHDN, hình thành văn hóa giao lưu môi trường làm việc, thay đổi để nâng cao chất lượng cải thiện VHDN 10 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế Việt Nam từ sau đổi có nhiều bước phát triển nhanh chóng với gia tăng mạnh mẽ doanh nghiệp nước Tuy nhiên, phát triển mang tính nhỏ lẻ, thiếu ổn định bền vững Phần lớn doanh nghiệp chưa định hình sắc kinh doanh riêng mình.Nền kinh tế Việt Nam phát triển theo kinh tế thị trường Đặc biệt, năm 2007 Việt Nam thức gia nhập tổ chức thương mại giới WTO năm 2015 tham gia vào hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP Việc hội nhập kinh tế đem lại nhiều hội thách thức cho doanh nghiệp nói riêng mơi trường cạnh tranh gay gắt, khốc liệt với đối thủ lớn tồn cầu Vậy phải làm để hội nhập cách vững mà khơng bị hòa tan Bên cạnh bối cảnh tồn cầu hóa ngồi giao thoa nguồn lực, nguồn vốn, cơng nghệ,…thì có giao lưu dòng văn hóa đa dạng, ảnh hưởng đến phong cách, thái độ làm việc doanh nghiệp Nhu cầu người chuyển sang trọng tới mặt giá trị văn hóa Trong thời đại giới phẳng cạnh tranh cơng nghệ, kỹ thuật khơng chiếm ưu tính lan tỏa nhanh chóng tồn cầu Thay vào VHDN cạnh tranh lại vấn đề then chốt, khác với cơng nghệ kỹ thuật, VHDN khó khơng thể bắt chước tồn bộ, tạo nên sắc riêng cho doanh nghiệp Hiện Việt Nam có nhiều doanh nghiệp ưu tiên phát triển hoàn thiện hoạt động liên quan đến VHDN Tuy nhiên, tất hoạt động mang tính hình thức cao, chưa quan tâm mức Đại đa số doanh nghiệp chưa nhận thấy vai trò quan trọng việc xây dựng sắc VHDN, chưa nhìn nhận VHDN tảng, sức mạnh cạnh tranh bền vững động lực phát triển doanhnghiệp.Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu VHDN ảnh hưởng q trình tồn phát triển doanh nghiệp mang ý nghĩa vô quan trọng, đặc biệt trình phá lên doanh nghiệp Việt Nam 87 (Slogan) phù hợp đề xuất quy trình 10 bước để xây dựng văn hoá doanh nghiệp Cơng ty Từ việc đánh giá, định vị mơ hình văn hóa mơ hình văn hóa mong muốn, tác giả đưa giải pháp thúc đẩy, khuyến khích văn hóa sáng tạo; coi trọng gắn kết theo mơ hình văn hóa gia đình hạn chế mặt tiêu cực mơ hình văn hóa thứ bậc nhằm xây dựng mơ hình văn hóa phù hợp Bên cạnh đó, đề tài đề xuất Bộ Tài liệu Văn hóa Bộ Quy tắc ứng xử Văn hóa Tất nhằm m ục đích tạo nên VHDN riêng vững mạnh, góp phần đề chiến lược kinh doanh phù hợp, tạo nên nguồn lực cạnh tranh mới, nâng cao uy tín vị Công ty thị trường giai đoạn kinh doanh đầy khốcliệt Tuy nhiên, việc xây dựng VHDN vấn đề lâu dài nhiều công sức nguồn lực gặp nhiều khó khăn việc thay đổi tư nhận thức Mặt khác, khuôn khổ luận văn với hạn chế mặt số liệu phân tích, thời gian, tài liệu tham khảo hiểu biết tác giả nên cố gắng nhiều, luận văn nhiều điều cần phải chỉnh sửa sâu phân tích hết khía cạnh, chi tiết có liên quan khơng tránh khỏi thiếu sót để góp phần nâng cao chất lượng phát triển VHDN Công ty Xăng dầu B12 Rất mong góp ý thầy giáo bạn để luận văn hoàn thiện có tính khả thi cao áp dụng thực tế Công ty Xăng dầu B12 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT [1] Nguyễn Hoài An (2012), Tìm hiểu số đánh giá hiệu KPI quản trị nguồn nhân lực khả áp dụng doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí Khoa học thương mại số 30 [2] Nguyễn Thị Minh An (2013), Quản trị nhân lực, Học viện Bưu viễn thơng [3] Mai Quốc Chánh, Trần Xuân Cầu (2008), Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân [4] Lê Anh Cường, Nguyễn Thị Lệ Huyền, Nguyễn Thị Mai (2011), Phương pháp kỹ quản lý nhân sự, Nxb Lao động xã hội [5] Phan Thị Minh Châu Lê Thanh Trúc (2008), Doanh nghiệp với tốn giữ chân nhân viên, Tạp chí phát triển kinh tế, số 216 tháng 10/2008 [6] Trần Kim Dung (2005), “Đo lường mức độ thỏa mãn với cơng việc điều kiện Việt Nam”, Tạp chí Phát triển khoa học công nghệ [7] Nguyễn Văn Dung cộng (2010), Văn hóa tổ chức lãnh đạo, NXB Giao thông Vậntải, Hà Nội, 2010 [8] Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2004), Giáo trình Quản trị nhân lực, Trường Đại học Kinh Tế quốc dân, Hà Nội [9] Business Edge (2006), Tạo động lực làm việc - phải có thểbằng tiền, Nxb Trẻ, Hà Nội [10] Nguyễn Thị Thanh Giang (2011), Hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Tổng công ty bưu Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Học viện Bưu viễn thơng Việt Nam [11] Lê Thị Thanh Hà (2009), Giáo trình quản trị nhân lực tập II, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội [12] Đỗ Hữu Hải (2014),Hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN- Vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Đại học Kinh tế Quốc dân [13] Tạ Ngọc Hải (2010), Một số nội dung nguồn nhân lực phương pháp đánh giá nguồn nhân lực, Viện khoa học Tổ chức nhà nước [14] Hoàng Văn Hải Vũ Thùy Dương (2011), Giáo trình quản trị nhân lực, Trường Đại học Thương Mại, Nhà xuất Thống kê [15] Nguyễn Thanh Hội (2002), Quản trị nhân sự, Nhà xuất Thống kê [16] Đặng Thị Hồng (2013), Hồn thiện cơng tác đánh giá thực công việc Chi nhánh tiết kiệm Bưu điện Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Luận văn thạc sỹ kinh doanh quản lý, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân [17] Vũ Trọng Hùng (2002), Quản trị nguồn nhân lực, Nxb Thống kê [18] Nguyễn Hương (2008), Tổ chức điều hành nguồn nhân lực, Nhà xuất Lao động - xã hội [19] Vương Minh Kiệt (2005), Giữ chân nhân viên cách nào, NXB Lao động xã hội, Hà Nội [20] Dương Thị Liễu (2008),Bài giảng văn hóa kinh doanh,Trường đại học Kinh tế quốc dân - Bộ mơn Văn hóa kinhdoanh, Hà Nội [21] Nguyễn Thị Thùy Mai (2014), Nâng cao chất lượng công tác đánh giá hiệu công việc nhân viên Công ty Cổ phần tập đồn Merap thơng qua việc áp dụng phương pháp đánh giá 360 độ, Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học quản lý, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội [22] Võ Trung Mạnh (2012), Hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Tập đồn viễn thơng qn đội - chi nhánh Viettel Kon Tum, Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [23] Đỗ Văn Phức (2004), Quản lý nhân lực doanh nghiệp, Nhà xuất khoa học kỹ thuật [24] Hoàng Minh Quang (2012), Đánh giá thành tích nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, Luận án Tiến sĩ, Đại học Đà Nẵng [25] Nguyễn Mạnh Quân (2007),Đạo đức Kinh doanh Văn hóa Cơng ty, NXB Đại học Kinh tế Quốcdân, Hà Nội [26] Bùi Anh Tuấn Phạm Thúy Hương (2011), Giáo trình hành vi tổ chức, Nxb Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội, TIẾNG ANH [27] Bennis, W (1986), "Leaders and visions: Orchestrating the corporate culture", In MA Berman (Ed.), Corporate culture and change New York : The Conference Board Inc [28] Cameron, K.S., Quinn R.E (1999), Diagnosing and Changing Organizational Culture", New York: Addison-Wesley [29] Davis, SM (1984), Managing corporate culture, New York: Ballinger [30] Deal, P., & Kennedy, A (1982), Corporate cultures Reading, MA: AddisonWesley [31] Denison, D.R (1990), Corporate culture and organizational effectiveness, New York: John Wiley [32] Edgar H Schein (2016), Organizational Culture and Leadership, New York: Ballinger [33] Ghani, R.A., Nordin, F., and Mamat, L (2004), "Organizational commitment among the academic staff in the Distance Education Program", The International Journal of Education Development, pp 29-43 [34] Kotler, J.P & Hesket, J.L (1992), Corporate Culture and Performance, New York PHỤ LỤC 01 PHIẾU KHẢO SÁT VỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY XĂNG DẦU B12 Kính gửi Anh/Chị! Để góp phần xây dựng văn hố doanh nghiệp Công tyXăng dầu B12, mong Anh/Chị tham gia vào việc hoàn thành phiếu khảo sát văn hố doanh nghiệp Cơng ty Sự nhiệt tình thơng tin q báu mà Anh/Chị cung cấp giúp ích nhiều vào việc phát triển văn hố doanh nghiệp Cơng ty Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị! (Anh/Chị đánh dấu X vào phương án mà Anh/Chị cho hợp lý) Câu 1: Anh/ chị nhận định mức độ quan trọng yếu tố, phận hệ thống VHDN Công ty TT Các biểu trưng Cần thiếtvà quan trọng Bình thường Khơng cần thiết quan trọng Các biểu trưng trực quan: Kiến trúc đặc trưng, logo hiệu, ấn phẩm điển hình, trang phục, chỗ làm việc, thiếtbị… Các biểu trưng phi trực quan: Triết lýkinh doanh, sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, giá trị niềm tin thái độ… Câu 2: Anh/chị đánh giá biểu trưng trực quan Công ty qua nhận định sau: STT Biểu trưng trực quan Kiến trúc nội thất, ngoạithất khang trang đại Logo dễ nhận biết, bật, mang sắc riêngcủaCông ty Đồng phục nhân viên gọngàng, lịch Ấn phẩm điển hình sinh Hồntồn khơng đồng ý Khơng đồng ý/ khơng ýkiến Bình thường Đồng ý Hồn tồn đồng ý động,đẹpmắt,cótínhtruyền thơng cao Lễ nghi/ hội họp tổ chứctrang trọng, chuyên nghiệp Công ty có nhiều câuchuyện, giai thoại tiếng Ngơn từ sử dụng lịch sự, thân thiện Văn hóa văn nghệ đặc sắc Hoạt động từ thiện trọng phát động thường xuyên 10 Chế độ họp hành hợp lý 11 Các hoạt động tổ chức thường xuyên 12 Bộ quy tắc ứng xử chi tiết dễ sử dụng Câu 3: Anh/chị có đánh giá biểu trưng phi trực quan Công ty thông qua nhữngnhận định sau: STT Biểu trưng phi trực quan Hoàn toàn khơng đồng ý Khơng đồngý/ khơngý kiến Bình thường Đồng ý Hoànto àn đồng ý Tuyên bố sứ mệnh, tầm nhìn rõràng Lịch sử hình thành phát triểncủa Cơng ty sở để phát triển VHDN Chiến lược kinh doanh phù hợp với định hướng phát triểncủaCông ty Triết lý kinh doanh rõ ràng, súctích Giá trị cốt lõi nhân viênthấm nhuần Ở công ty mang đậm nét gia đình lớn, “là ngơi nhàchung” Câu 4: Anh/ chị cho ý kiến đội ngũ quản lý, lãnh đạo Công ty việcphát triển VHDN thông qua nhận địnhsau: STT Đội ngũ quản lý, lãnh đạo Lãnh đạo gương vănhóa doanh nghiệp Cán quản trị có kinh nghiệm vànăng lực, hướng dẫn đạo cấp nhiệt tình Lãnh đạo cán quản lý thực nghiêm túc, uy tín, gương mẫu việc thực quy tắc ứng xử giá trị cốt lõi Xăng dầu B12 Phong cách lãnh đạo ngườiđứng đầu có cá tính thể sắc riêng Lãnh đạo cán quản lý luôn tạo niềm tin khâmphục nhân viên Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý/ khơng ý kiến Bình thường Đồng ý Hồnt ồn đồng ý Câu 5: Xin Anh/chị cho ý kiến giải pháp nhằm hồn thiện VHDN Cơng ty? TT Nội dung giải pháp Xây dựng giải pháp biểu trưng trực quan phi trực quan Xây dựng giải pháp công tác truyền thông Công ty Phát triển hoạt động VHDN Công ty Xác định rõ tầm nhìn, sứ mệnh Cơng ty tương lai Lựa chọn giá trị cốt lõi phù hợp với chiến lược kinh doanh Chú trọng văn hóa lãnh đạo Cải thiện sách nhân Xây dựng văn hóa giao lưu Ln có đánh giá nhìn nhận VHDN cơng ty để phù hợp tình hình Rất cần Cần Không cần PHỤ LỤC 02: TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHIẾU KHẢO SÁT VỀ VĂN HĨA DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY XĂNG DẦU B12 Câu 1: Xin Anh/ chị nhận định mức độ quan trọng yếu tố, phận hệ thống VHDN Công ty: STT Cần thiết quan trọng Các biểu trưng Bình thường Không cần thiết quan trọng Các biểu trưng trực quan: Kiến trúc 90 10 đặc trưng, logo hiệu, ấn phẩm điển hình, trang phục, chỗ làm việc, Cácbiểutrưngphitrựcquan:Triếtlý kinh 88 12 doanh, sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, giá trị niềm tinvà Câu 2: Xin Anh/chị đánh giá biểu trưng trực quan Công ty qua nhận định sau: TT Biểu trưng trực quan Hồn tồn khơng đồngý Khơng đồng ý/khơngý kiến Bình thường Đồng ý Hồntồ n đồng ý Kiến trúc nội thất, ngoại thấtkhang trang đại 80 10 Logo dễ nhận biết, bật, mang sắc riêng Côngty Đồng phục nhân viên gọngàng, lịch 70 21 40 41 11 Ấn phẩm điển hình sinh 10 động,đẹp mắt, có tính truyềnthơng Lễ nghi/ hộihọp tổchứctrang trọng, chun nghiệp Cơngtycónhiềucâuchuyện, giai thoại tiếng 18 55 17 28 52 15 60 21 3 10 11 Ngôn từ sử dụng lịch sự,thân thiện Văn hóa văn nghệ đặc sắc Hoạt động từ thiện trọngvàphát động thường xuyên Chế độ họp hành hợp lý Các hoạt động đượctổ chức thường xuyên 18 69 0 0 66 30 28 58 12 16 11 56 48 10 33 15 12 Bộ quy tắc ứng xử chi tiết 24 47 24 dễsử dụng Câu 3: Anh/chị có đánh giá biểu trưng phi trực quan Công ty thông qua nhận định sau: TT Biểu trưng phi trực quan Tuyên bố sứ mệnh, tầm nhìn rõràng Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty sở để phát triển VHDN Chiến lược kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển củaCông ty Triết lý kinh doanh rõ ràng,súc tích Giá trị cốt lõi nhân viênthấm nhuần Ở công ty mang đậm nét giađình lớn, “là ngơi nhà chung” Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý/ khơng ýkiến Bình thường Đồng ý Hồnto àn đồng ý 43 23 22 55 33 35 50 66 21 10 63 14 13 12 24 60 Câu 4: Anh/ chị cho ý kiến đội ngũ quản lý, lãnh đạo Công ty việc phát triển VHDN thông qua nhận địnhsau: T T Đội ngũ quản lý, lãnh đạo Hồn tồn khơng đồng ý Lãnh đạo gương vănhóa doanh nghiệp Cán quản trị có kinh nghiệmvà lực, hướng dẫn đạo cấp nhiệt tình Lãnh đạo cán quản lý thực nghiêm túc, uy tín, gương mẫu việc thực quy tắc ứng xử giá trịcốtlõi củaXăng Dầu B12 Khơng đồng ý/ khơng ýkiến Bình thường Đồng ý Hoànt oàn đồng ý 10 14 43 33 23 34 20 15 12 31 40 12 Phong cách lãnh đạo ngườiđứng 0 35 42 23 đầucócátính thể sắcriêng Lãnh đạo cán quản lý luôn 10 36 40 13 tạo niềm tin khâm phục nhân viên Câu 5: Xin Anh/chị cho ý kiến giải pháp nhằm hồn thiện VHDN Cơng ty? STT Nội dung giải pháp Rất cần Cần Khôngcầ n Xây dựng giải pháp biểu trưng 12 trực quan phi trực quan 18 70 Xây dựng giải pháp công 10 táctruyền thông Công ty 15 75 Phát triển hoạt động VHDN Công ty 16 21 63 Xác định rõ tầm nhìn, sứ mệnh Cơng 61 tytrong tương lai 35 Lựa chọn giá trị cốt lõi phù hợp với chiến lượckinh doanh 34 10 56 Chú trọng văn hóa lãnh đạo 49 46 Cải thiện sách nhân 38 60 Xây dựng văn hóa giao lưu 47 43 10 Ln có đánh giá nhìn nhận VHDN 52 cơng ty để phù hợp tình hình 44 Trân trọng cảm ơn Anh/chị! PHỤ LỤC03: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ VĂN HĨA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU B12 Ảnh 1: Tồn cảnh cơng ty Xăng dầu B12 Ảnh 2: Cổng công ty Xăng dầu B12 Ảnh 3: Kỷ niệm 40 năm thành lập công ty Ảnh : Trạm bán xăng công ty Ảnh 5:Bãi Xe Ảnh 6: Sân Banh CôngTy Ảnh 7: Chúc mừng năm Ảnh 8: Hội thao hàng năm ... VHDN phù hợp cho Công ty Xăng dầu B12 19 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm, đặc trưng biểu văn hóa doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm văn hóa doanh nghiệp Có nhiều... xây dựng VHDN phù hợp với nhu cầu phát triển Công ty Xăng dầu B12, Luận văn hy vọng tài liệu giúp cho công ty Xăng dầu B12 có nhìn đắn, sâu sát xây dựng VHDN Luận văn giúp ban lãnh đạo cơng ty. .. nam cho phát triển doanh nghiệp thị trường Một doanh nghiệp mạnh cần phải có văn hóa mạnh sắc văn hóa riêng biệt doanh nghiệp Cơng ty Xăng dầu B12 đơn vị đầu mối Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam miền
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CHO CÔNG TY XĂNG DẦU B12, XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CHO CÔNG TY XĂNG DẦU B12

Từ khóa liên quan