QUY TRÌNH KIỂM SOÁT RA VÀO AN NINH CTPAT

11 389 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2019, 18:58

CƠNG TY TNHH MAY CN THIỆN CHÍ HỒ CHÍ MINH, ngày 10 tháng 01 năm 2018 QUY TRÌNH KIỂM SỐT RA VÀO Cơng ty TNHH May Mặc CN Thiện Chí thực sách quy trình an ninh để trì sản xuất hàng hóa ổn định an toàn đồng thời để đảm bảo An ninh trật tự cho tất CNV nhà máy Để có quy trình cụ thể cho tất CNV không phép tùy tiện vào nhà máy, bước hướng dẫn phải theo dõi cách chặt chẽ: I QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CB-CNV CÔNG TY TNHH MAY MẶC THIỆN CHÍ I.A Thẻ đeo(thẻ nhận dạng) CNV (viết tắt ID): Tất CNV phải đeo thẻ công ty cấp phát (viết tắt ID) Thẻ đeo phải ghi đầy đủ tên cơng nhân , hình thẻ, mã số công nhân, phận công tác, chức vụn, ngày vào công ty, ngày hết hiệu lực thẻ, biểu tượng cơng ty (logo) có đióng dấu Chính sách “Khơng có thẻ đeo, Khơng vào Nhà máy” áp dụng cách triệt để Hiệu lực thẻ đeo cập nhật đến hợp đồng xác định thời hạn hết hạn Đối với trường hợp kí hợp đồng vơ thời hạn, thẻ đeo đổi hai năm lần sớm thẻ bị hư Nghiêm cấm việc cho mượn thẻ Cho mượn thẻ bị xử lí theo quy định kỉ luật công ty Thẻ đeo CNV thử việc màu trắng có ghi “Thử việc” để dễ nhận dạng thời gian thử việc cơng nhân khơng cấp đồng phục Nhân viên Bảo vệ có trách nhiệm kiểm tra thẻ đeo công nhân nhận dạng họ vào nhà máy Trường hợp CNV quên thẻ đeo: a) Nhân viên không phép vào nhà máy b) Nhân viên phải báo cáo cho nhân viên Bảo vệ cổng qn mang thẻ đeo CNV viết tên mình, mã số, phận tên tổ trưởng vào sổ theo dõi phòng bảo vệ cổng c) Nhân viên Bảo vệ liên hệ với Phòng Nhân sau hết thời gian làm việc ngày Trường hợp CNV thẻ đeo: a) Nhân viên không phép vào Nhà máy b) Nhân viên phải báo cáo cho nhân viên Bảo vệ cổng anh/cơ bị thẻ đeo CNV viết tên mình, mã số, phận tên tổ trưởng vào mẫu đơn nhà bảo vệ cổng c) Nhân viên bảo vệ liên hệ với Phòng Nhân để xác minh d) Nhân viên Phòng Nhân xem xét lại hồ sơ cơng nhân đối chiếu với thông tin sổ theo dõi an ninh Nhân viên Phòng Nhân phải tự cổng nhận dạng cách giữu công nhân lại để đối chiếu với hình thẻ hồ sơ e) CNV phải đến Phòng Nhân viết tường trình cụ thể việc thẻ đeo f) Phòng Nhân cấp lại thẻ đeo ngày, thẻ đeo tạm thời có hiệu lực ngày thẻ thay có hiệu lực đến hợp đồng lao động hết hạn g) CNV phép quẹt/bấm thẻ sau cấp lại thẻ đeo h) Nhân viên Phòng Nhân ghi lại thời gian mà CNV cấp lại thẻ đeo thông báo cho tổ trưởng Phòng Nhân Nếu CNV muốn rời Nhà máy lúc làm việc, nhân viên Bảo vệ phải kiểm tra cẩn thận giấy tờ sau: a) Thẻ đeo cơng nhân b) Giấy cổng Phòng Nhân cấp có chữ kí Trưởng phận c) Trường hợp, làm việc CNV rời nhà máy nhiều lần ngày, lần rời Nhà máy phải có phiếu cơng tác Trường hợp khẩn cấp, bệnh nhân người phụ giúp (nhân viên Phòng Y tế Nhân sự) phải có giấy cổng trước rời Nhà máy Nếu giấy cổng chưa cấp q gấp Phòng Nhân phải liên hệ cho nhân viên Bảo vệ cổng điện thoại nhắn trực tiếp Phòng Nhân phải bổ sung giấy cổng cho bảo vệ ngày hơm để lưu lại I.B Đối với tài xế taxi đưa/đón CNV bên cơng ty Điều kiện 1: Nếu taxi vào công ty, CNV phải trình thẻ đeo cho bảo vệ nhân viên người nước ngồi tự họ phải đến gặp bảo vệ để trình bày mục đích sử dụng taxi a) Bảo vệ phải yêu cầu lái xe để thẻ nhận dạng lại (chẳng hạn: lái xe, CMND, thẻ đeo công ty taxi) cổng bảo vệ b) Trước cấp cho lái xe thẻ Thiện Chí có mã số riêng cho tài xế, nhân viên bảo vệ phải xét xe (hộc xe, cốp xe,….) c) Nhân viên bảo vệ phải nhận dạng người ngồi xe taxi i Nếu tài xế đón nhân viên/ quản lí người nước ngồi phòng khách , nhân viên bảo vệ cổng phải thơng báo cho nhân viên bảo vệ trực vị trí khu phòng khách để theo dõi taxi ii Nếu tài xế đón nhân viên/chủ quản trước khu vực tiếp tân nhân viên văn phòng nhân viên tiếp tân phải thông báo cho nhân viên bảo vệ cổng Nhân viên bảo vệ ghi lại bảng số xe taxi, thời gian vào khỏi cổng d) Lấy lại thẻ khách Cơng ty Thiện Chí trả lại thẻ nhận dạng khách khách rời Nhà máy Điều kiện 2: Nếu lái xe không muốn tình khơng thể trình giấy tờ theo u cầu để kiểm tra khơng phép vào nhà máy CNV phải xuống xe cổng Điều kiện 3: Trong trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn tai nạn lao động a) Phòng Nhân nhân viên Y tế nhân viên tiếp tân phải thơng báo với nhân viên bảo vệ cổng taxi sử dụng cho trường hợp cấp cứu b) Nhân viên bảo vệ ghi lại số xe tên công ty taxi vào sổ theo dõi khách hàng, sau cho phép taxi vào nhà máy c) Nhân viên bảo vệ phải thông báo cho Phòng Nhân số nội 117 104 d) Nhân viên phòng nhân sự/y tế phải nộp giấy cổng cho bảo vệ taxi rời khỏi Công ty Nếu vội mà chưa kịp có giấy cổng nhân viên phòng Nhân phụ trách cơng việc (trường hợp khẩn cấp) phải thông báo cho bảo vệ cổng biết phép taxi cổng Sau phòng Nhân phải bổ sung giấy cổng cho nhân viên bảo vệ trực cổng vòng ngày hơm Quy định tốc độ: ngoại trừ trường hợp khẩn cấp tai nạn lao động có cháy, yêu cầu tất xe cộ vào nhà máy chạy với tốc độ có giới hạn 5km/h I.C Kiểm tra cá nhân người lao động Tất công nhân sản xuất khơng phép mang tài sản vật vào xưởng sản xuất, ngoại trừ nón mũ, áo khoác, áo mưa, khan tay/khan lau mặt giấy vệ sinh Bảo vệ tổ chức kiểm tra việc mang đồ vào xưởng CNV họ vào nhà máy làm việc Tất CNV sản xuất đề nghị dừng lại khu vực kiểm tra để kiểm tra tồn than xem có mang tài sản nhà máy Bảo vệ tổ chức việc kiểm tra theo quy trình công ty Bảo vệ nam kiểm tra CNV nam, bảo vệ nữ kiểm tra CNV nữ Tất giỏ sách/hành lí CNV kiểm tra cẩn thận trước họ rời khỏi công ty I.D Hệ thống quy định mang hàng cổng CB-CNV công ty Theo quy định chung, ngun vật liệu/hàng hóa/trang thiết bị xem tài sản công ty không mang khỏi cơng ty Có trường hợp cho phép mang tài sản nhà máy ngồi, trưởng phận cấp phiếu mang hàng cổng cho CNV mang hàng cổng Phiếu mang hàng cổng phận Nhân cấp Phiếu mang hàng cổng phải ghi chi tiết tài sản mang ra, tên mã số CNV, ngày cấp giấy Phiếu mang hàng cổng phải Ban Giám Đốc có thẩm quyền kí Phiếu mang hàng cổng phải đồng ý Ban Giám Đốc Nhân viên bảo vệ kiểm tra Phiếu mang hàng cổng chủ quản kí phê duyệt BLĐ Nhân viên bảo vệ kiểm tra tất tài sản thực tế mang phải khớp với phiếu mang hàng cổng Tuy nhiên, nhân viên bảo vệ không mở bưu phẩm thư từ đóng gói dán kín gói kín Trường hợp nghi ngờ phải liên hệ với Ban Giám Đốc tùy thuộc vào phiếu mang hàng cổng Nhân viên bảo vệ phải ghi lại tên CNV, mã số, chức vụ, phận thời gian vào sổ theo dõi hàng xuất nhập sau u cầu CNV kí sổ trước anh/cô ta rời khỏi nhà máy Nếu CNV khơng thể trình phiếu mang hàng cổng phê duyệt ban lãnh đạo anh/cơ ta không phép mang hàng cổng Nhân viên bảo vệ cổng giữ nguyên vật liệu/tài sản lại, sau báo cáo cho Phòng Nhân Ban lãnh đạo đồng thời mang chúng vào Phòng Nhân I.E.Tổ chức vấn CNV anh/chị nghỉ việc: Nhân viên P.NS phụ trách giải nghỉ việc cho CNV phải tổ chức vấn CNV anh/chị nộp đơn xin nghỉ việc PNS để biết lí nghỉ việc họ Nội dung vấn phải ghi lại đính kèm chung với đơn xin nghỉ việc CNV Sauk hi hồn tất thủ tục nghỉ việc, phải thơng báo cho nhân viên bảo vệ họ tên, mã số thời gian mà CNV nghỉ việc rời khỏi nhà máy để nhân viên bảo vệ kiểm tra vấn đề an ninh trước cho phép CNV rời khỏi nhà máy II QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI KHÁCH Tất khách phải xuất trình giấy tờ yêu cầu cho nhân viên bảo vệ cổng cơng ty để kiểm tra: a) Giấy chứng minh nhân dân b) Thẻ đeo công ty c) Bằng lái xe (giấy phép lái xe) d) Hộ chiếu Sau kiểm tra thẻ xong, khách phải đăng kí vào sổ cổng phải cung cấp thông tin đây: a) Họ tên đầy đủ khách b) Tên địa công ty c) Tên phận nhân viên Thiện Chí cần liên hệ (cần gặp) d) Mục đích vào nhà máy (lí cá nhân cơng tác) e) Ngày vào công ty f) Bảng số xe (nếu cần) Để thuận tiện cho khách vào cơng ty, nhân viên cần liên hệ Thiện Chí phải thông báo trước với P.NS viếng thăm khách P.NS liên hệ với nhân viên bảo vệ 4 Trường hợp nhân viên bảo vệ không báo trước, bảo vệ phải gọi cho nhân viên Thiện Chí người gặp để xác nhận hẹn Nếu nhân viên bảo vệ liên hệ với người nhờ tiếp tân giúp đỡ khách phải đợi phòng bảo vệ Sauk hi xác nhận xong, tiếp tân thông báo cho bảo vệ phép khách vào khu vực tiếp tân Khách vào công ty nên phối hợp việc kiểm tra giỏ xách tay/hành lí Khách vào công ty tự nguyện mở giỏ sách tay/hành lí nhân viên bảo vệ cổng tế nhị kiểm tra trước mang vào công ty, ngoại trừ khách hàng đặt hàng Thiện Chí nhân viên chức quan trọng đến từ quan nhà nước, ban giám đốc nhà thầu phụ, khách ban giám đốc Thiện Chí thơng báo khơng cần kiểm tra Nhân viên bảo vệ cấp thẻ khách, yêu cầu khách phải đeo suốt thời gian cơng ty phiếu đăng kí khách có chữ kí nhân viên Thiện Chí người trực tiếp đón tiếp khách sau kết thúc công việc Nhân viên bảo vệ hướng dẫn khách đến phòng tiếp tân Trường hợp khách xe tơ nhân viên bảo vệ phải hướng dẫn họ nơi phép đậu xe Nhân viên tiếp tân có trách nhiệm đón tiếp khách, sau liên hệ với nhân viên cơng ty để đón khách nhân viên chưa có mặt phòng tiếp tân Nhân viên bảo vệ xưởng có trách nhiệm giữ khách phòng tiếp tân chờ nhân viên cơng ty đón tiếp 10 CNV Thiện Chí khơng dẫn khách xuống xưởng xung quanh xưởng ngoại trừ Ban Giám Đốc đồng ý miệng văn Trường hợp khách bạn người thân nhân viên văn phòng, họ tiếp phòng tiếp tân 11 Sau hồn tất cơng việc, tất khách phải trả thẻ khách giấy đăng kí kí người đón tiếp khách lại cho nhân viên bảo vệ 12 Nhân viên bảo vệ phải ghi lại thời gian khách rời khỏi nhà máy vào sổ theo dõi khách trả thẻ cá nhân lại cho khách III.Quy định mang hàng cổng khách Theo quy định chung,bất kì ngn vật liệu/hàng hóa/trang thiết bị xem tài sản công ty khơng mang khỏi cơng ty Có trường hợp cho phép mang tài sản nhà máy cổng, khách phải trình phiếu mang hàng cổng kí duyệt hợp lệ cho nhân viên bảo vệ trực cổng a) CB-CNV Thiện Chí giúp khách xin chữ kí Trưởng Bộ Phận phép mang hàng cổng phải Ban Giám Đốc phê duyệt b) Phiếu mang hàng cổng phải ghi số lượng nguyên vật liệu/ tài sản mang sở để nhân viên bảo vệ kiểm tra c) Nhân viên bảo vệ kiểm tra tất tài sản thực tế mang phải khớp với phiếu mang hàng cổng d) Phiếu mang hàng cổng ghi số lượng nguyên vật liệu/ tài sản mang sở để nhân viên bảo vệ kiểm tra e) Tất thông tin phiếu mang hàng cổng phải viết tiếng Việt tiếng Anh f) Khách phải đăng kí vào vào sổ theo dõi, vào vào sổ theo dõi hàng xuất nhập sau yêu cầu khách kí vào sổ trước rời khỏi cơng ty Nếu khách khơng thể trình phiếu mang hàng cổng phải phê duyệt ban lãnh đạo anh/cơ ta khơng phép mang tài sản cơng ty ngồi Nhân viên bảo vệ cổng giữ vai tài sản cơng ty lại, sau báo cáo cho phòng Nhân phòng Nhân phối hợp ban lãnh đạo để có biện pháp xử lí cụ thể IV NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT A.Nếu khách khách hàng (người đặt hàng) Thiện Chí a) Nhân viên bảo vệ cổng tiếp dân cung cấp danh sách khách hàng Thiện Chí để biết rõ b) Trường hợp có lịch tham quan cơng ty, người đón tiếp khách phải thơng báo trước cho phòng Nhân phòng Nhân phải thơng báo cho nhân viên bảo vệ c) Khách hàng thường xuyên thông thường nhà máy cấp thẻ đặc biệt bao gồm tên đơn vị khách hàng mã số khách hàng d) Nhân viên bảo vệ phải ghi nhận lại ngày vào khách hàng số xe cần e) Nhân viên tiếp tân có trách nhiệm u cầu nhân viên Thiện Chí người đón tiếp khách kí vào sổ xác nhận f) Thẻ đeo phải trả lại phòng bảo vệ trước rời khỏi công ty g) Nhân viên bảo vệ ghi lại khách vào sổ theo dõi khách hàng h) Không kiểm tra giỏ xách tay/hành lí khách hàng người đặt hàng Thiện Chí B Nếu khách nhân vật quan trọng/nhân viên quan nhà nước a) Nhân viên Thiện Chí người đón tiếp khách nên thông báo trước cho nhân viên bảo vệ thời gian khách đến b) Khi khách đến, nhân viên bảo vệ hỏi tên khách quan/công ty mà anh/cô đại diện nhân viên bảo vệ ghi vào sổ theo dõi khách trước hướng dẫn khách vào khu vực tiếp dân c) Nhân viên bảo vệ phải ghi lại bảng số xe viên chức nhà nước Xe quan nhà nước có bảng số màu xanh chữ số màu trắng bảng số màu xanh nhạt chữ số màu xanh đậm d) Nhân viên Thiện Chí đón tiếp khách phải đưa khách đến nơi (chỗ) làm việc anh/cơ nhà máy Người đón tiếp khách kí vào sổ theo dõi khách sau khách rời khỏi nhà máy e) Không kiểm tra giỏ xách tay/hành lí khách nhân vật quan trọng/viên chức nhà nước C Đối với tài xế taxi đưa/đón CNV công ty Điều kiện 1: Nếu taxi vào công ty: a) Nhân viên bảo vệ phải yêu cầu lái xe để lại giấy tờ nhận dạng (chẳng hạn: giấy phép lái xe, giấy CMND thẻ đeo cơng ty taxi cấp phát) phòng bảo vệ b) Trước cấp cho tài xế taxi thẻ đeo Thiện Chí có mã số riêng cho tài xế taxi nhân viên bảo vệ phải xét xe (hộc xe, cốp xe…) c) Nhân viên bảo vệ phải nhận dạng người ngồi xe taxi d) Nhân viên bảo vệ nên hỏi lái xe có cần đợi khách hay khơng, có bảo vệ phải hướng dẫn anh nơi đậu xe thích hợp e) Lấy lại thẻ khách Thiện Chí trả lại thẻ nhận dạng riêng khách anh khỏi nhà máy Điều kiện 2: Nếu lái xe khơng muốn trình khơng thể trình giấy tờ theo u cầu để kiểm tra khơng phép vào nhà máy V NHÀ CUNG CẤP VÀ NHÀ THẦU PHỤ Công ty cung cấp danh sách nhà cung cấp nhà thầu phụ Thiện Chí cho nhân viên bảo vệ nhân viên tiếp tân Nhà cung cấp/ nhà thầu phụ phải trình giấy tờ nhận dạng quan nhà nước cấp (như giấy chứng minh nhân dân, lái xe, hộ chiếu…,) để nhân viên bảo vệ kiểm tra Trường hợp nhà cung cấp/ nhà thầu phụ khơng có giấy nhận dạng quan nhà nước cấp phải trình thẻ đeo công ty giấy giới thiệu Giám Đốc công ty/chủ quản Khách phải ghi đầy đủ họ tên, tên công ty/cơ quan họ làm việc, tên nhân viên/bộ phận họ cần liên hệ (cần gặp), ngày vào nhà máy vào sổ theo dõi kí tên Sau nhân viên bảo vệ nhận diện, khách cấp thẻ nhà cung cấp/ nhà thầu phụ với tờ đăng kí khách Khách phải trả lại cho nhân viên bảo vệ thẻ đeo tờ đăng kí khách có chữ kí nhân viên Thiện Chí trước rời khỏi nhà máy Nếu nhà cung cấp/nhà thầu phụ thường xuyên đến Thiện Chí họ cần trình thẻ đeo cơng ty họ Nhân viên bảo vệ viết lại tên khách, tên công ty, vào, vào sổ theo dõi Khách phải kí tên vào sổ để xác nhận thông tin mà nhân viên bảo vệ ghi sổ trước rời khỏi nhà máy 6 Đối với tài xế xe tải, nhân viên bảo vệ cần phải thực công việc sau: a) Tài xế phụ xe phải trình thẻ đeo họ phòng bảo vệ trước nhân viên bảo vệ cấp cho họ thẻ khách b) Nhân viên bảo vệ ghi lại bảng số xe, vào, xe tải c) Nhân viên bảo vệ thông báo cho ban giám đốc Trưởng phận hoàn thành bốc cont trước cho phép xe tải vào nhà máy d) Nhân viên khu vực bảo vệ cổng phải thơng báo với nhân viên bảo vệ xưởng trực khu vực hoàn thành bốc cont để theo dõi xe e) Sau chất hàng xong, Trưởng phận bốc cont phải khóa cửa xe tải kí vào giấy niêm phong cửa xe Nhân viên bảo vệ khu vực phải liên hệ thông báo cho nhân viên bảo vệ cổng để giám sát xe tải rời khỏi khu vực bốc cont f) Nhân viên bảo vệ cổng kiểm tra xe tải cách chặt chẽ Nhân viên bảo vệ yêu cầu trả lại thẻ nhà cung cấp/ nhà thầu phụ giấy đăng kí khách Thẻ nhận dạng cá nhân tài xế xe tải phụ xe trả lại cho họ sau kiểm tra xong họ phép rời nhà máy Hệ thống quy định mang hàng cổng nhà cung cấp, nhà thầu phụ, tài xế xe container (cho việc xuất hàng, mang rác/chất thải ngoài) Nếu nhà cung cấp, nhà thầu phụ, tài xế xe container mang nguyên vật liệu/hàng hóa/trang thiết bị khỏi nhà máy, họ phải thơng báo trình phiếu mang hàng cổng kí hợp lệ cho nhân viên bảo vệ cổng a) Nhân viên bảo vệ cổng kiểm tra xe container cẩn thận Nhân viên bảo vệ thu lại thẻ nhà cung cấp/nhà thầu phụ giấy đăng kí khách kí Thẻ đeo cá nhân tài xế phụ xe trả lại sau kiểm tra xong cho họ phép rời khỏi nhà máy b) Đối với nhà cung cấp, nhà thầu phụ tài xế xe container (cho việc xuất hàng, mang rác chất thải ngoài), ban giám đốc tổng giám đốcơng Ngơ Duy Hồi kí phê duyệt vào phiếu mang hàng cổng c) Đối với tài xế xe container chở hàng xuất:  Ngoài quản đốc tổng giám đốc, người tổng giám đốc ủy quyền kí vào phiếu mang hàng cổng  Nhân viên bảo vệ cổng liên hệ với bảo vệ trực phận hoàn thành bốc công để xác minh số lượng nguyên vật liệu/hàng hóa thực tế xe container khớp với thơng tin phiếu mang hàng cổng  Nhân viên bảo vệ phải ghi lại tên tài xế xe container, tên công ty (công ty vận chuyển) xe container rời khỏi nhà máy vào sổ theo dõi hàng xuất nhập Tài xế xe container phải kí vào sổ Nếu tài xế container khơng thể trình phiếu mang hàng cổng phê duyệt ban lãnh đạo anh/cơ ta khơng phép mang tài sản cơng ty ngồi Nhân viên bảo vệ khơng cho phép xe khỏi nhà máy phải báo cáo nagy cho Phòng Nhân Phòng Nhân liên hệ với Ban lãnh đạo Quy định tốc độ: Ngoại trừ trường hợp khẩn cấp tai nạn lao động cháy, yêu cầu tất xe cộ vào nhà máy chạy với tốc độ giới hạn 5km/h VI NHỮNG KHU VỰC GIỚI HẠN (KHU VỰC CẤM) Khu vực đóng thùng carton chất hàng phận hoàn thành khu vực cấm (khu vực giới hạn) Chỉ công nhân viên/ khách có phận phép vào khu vực Những CNV có phận vào: a) CNV có phận vào khu vực cấm cơng nhân đóng thùng carton, tổ trưởng chủ quản phận này; công nhân bốc công, tổ trưởng chủ quản phận này; nhân viên phòng Nhân Compliance thành viên ban Chấp hành cơng đồn phụ trách theo dõi, xử lí kỉ luật, điều tra,….giám đốc QC, nhân viên giám đốc phận xuất nhập khẩu, CNV khác nhận dạng xưởng trưởng để làm công việc yêu cầu thường xuyên đến khu vực b) CNV đóng thùng carton bốc công cấp thẻ nhận dạng đặc biệt để dễ dàng nhận dạng họ c) CNV có phận phải ln đeo thẻ nhận dạng công ty suốt thời gian làm việc nhà máy d) Rào chắn tạm thời phải kéo lại để khoanh vùng khu vực chất hàng trình chất hàng để chặn người không phận từ khu vực đậu container vào khu vực cấm e) Quyền hạn cho phép CNV khác Những CNV phận khác phép vào khu vực cấm thơng qua quy trình sau:  Phòng Nhân cấp cho tất chủ quản thẻ phép vào khu vực cấm, hai thẻ cho đơn vị Thẻ đeo đánh dấu “ công nhân có phận sự” có mã số thẻ đơn vị  Phòng Nhân dán thơng báo số lượng/bộ phận thẻ phép vào khu vực cấm nhiều nơi khác dành cho mục đích kiểm tra  Chủ quản phải kí vào sổ theo dõi phòng Nhân nhận thẻ phép vào khu vực cấm họ có trách nhiệm giữ phát chúng cho cơng nhân có liên quan  Những cơng nhân cần vào khu vực cấm để làm việc theo phân cơng cơng việc phải có thẻ phép vào khu vực cấm chủ quản họ phát Cơng nhân phải kí vào sổ chủ quản nhận thẻ CNV có phận phải kí vào sổ bảo vệ lối vào khu vực cấm trước vào Thẻ nhận dạng phải trả lại cho chủ quản sau hồn tất cơng việc nhiệm vụ giao  Trường hợp thẻ nhận dạng bị hư hỏng, chủ quản phải báo với phòng nhân mã số thẻ bị mất, ngày phòng Nhân thông báo để hủy bỏ hiệu lực thẻ CNV/ người khác không phép vào: a) Ngoại trừ CNV liệt kê xem người có phận sự, CNV khác tuyệt đối cấm vào (thậm chí bước qua) khu vực cấm cho phép huấn luyện trường hợp khẩn cấp có tai nạn lao động, cháy, thực tập chạy hiểm b) Tài xế xe tải, người phục vụ thực phẩm nhà thầu phụ mà khơng có cho phép Hướng dẫn dành cho CNV phụ trách dỡ hàng: a) Nhà cung cấp thùng carton phụ dỡ hàng carton khu vực hoàn thành với cơng nhân có phận b) Chủ quản phận hồn thành bảo vệ xưởng có trách nhiệm kiểm tra thẻ nhận dạng nhân viên bảo vệ Thiện Chí cấp phát họ phải theo dõi việc vào người Những hướng dẫn dành cho CNV phụ trách dỡ hàng: a) Tất nhân viên bảo vệ xưởng phải huấn luyện đào tạo cách chi tiết, cụ thể sách an ninh cơng ty, đặc biệt quy trình kiểm sốt vào b) Có ba (3) điểm vào khu vực đóng gói bốc cơng nhà máy Bởi có ba nhân viên bảo vệ xưởng phải canh gác ba điểm để giám sát ngăn chặn CNV không phận vào khu vực cấm c) Mỗi nhân viên bảo vệ xưởng làm việc khu vực cung cấp sổ ghi chép Nhân viên bảo vệ phải ghi rõ họ tên cơng nhân có thẻ phép vào khu vực cấm, mã số công nhân, phận, chức vụ/công việc phụ trách , thời gian vào, thời gian u cầu cơng nhân kí tên vào sổ, tất sổ ghi chép phải lưu lại phòng nhân 12 tháng d) Nhân viên bảo vệ xưởng phải ý CNV vào khu vực cấm họ có thẻ hiệu lực e) Danh sách tất CNV phận hoàn thành bốc cơng với hình thẻ, họ tên, mã số, chức vụ phận họ dán khu vực cấm để dễ dàng nhận dạng f) Tấm áp phích có đề hàng chữ “ không phận miễn vào” dán lối vào khu vực cấm g) Những CNV bị phát khu vực cấm mà khơng mục đích cơng việc có liên quan bị xử lí cảnh cáo (mặc dù họ có thẻ thơng hành hiệu lực) báo cáo với quản lí họ h) Tất người khu vực cấm mà khơng có thẻ phép vào khu vực cấm bị xử lí cảnh cáo VII VÀO NHÀ MÁY NGOÀI GIỜ LÀM VIỆC Ngoại trừ nhân viên khu nhà tập thể, CNV khác không phép vào nhà máy mà chưa có đồng ý ban lãnh đạo Nhân viên phận điện tạp vụ phải đăng kí vào sổ theo dõi công việc họ cần phải làm ngày chủ nhật để tiện cho việc giám sát Áp dụng sách “Khơng có thẻ đeo, Không vào nhà máy” a) Theo quy định, nghiêm cấm chụp hình khu vực khác nhà máy Nhân viên bảo vệ kiểm tra toàn thân tất người trước anh/cô ta rời khỏi nhà máy kể thời gian ăn cơm trưa nghỉ giải lao b) Mọi người phải tuân thủ theo quy định sách an ninh quy trình kiểm sốt vào Bất kì nhân viên Thiện Chí vi phạm quy định đưa bị xử lí kỉ luật thích đáng Bất kì nhân viên nhà thầu phụ vi phạm quy định báo cho ban lãnh đạo cơng ty họ để có hình thức kỉ luật thích hợp c) Nếu có vấn đề xảy trình thi đấu, nhân viên bảo vệ giám sát phải ghi lại biên kí người vi phạm số nhân chứng Biên trình lên phòng Nhặn để báo cáo cho ban lãnh đạo Chủ quản thành viên ban chấp hành cơng đồn người tổ chức thi đấu phải phối hợp phòng nhân để điều tra việc VIII HUẤN LUYỆN CHO CB-CNV Tất CB-CNV cấp bậc đào tạo sách an ninh cơng ty, quy trình an ninh quy trình báo cáo có trường hợp nghi ngờ phát người khơng phận người có hành vi bất thường Quy trình báo cáo giống tài liệu giáo dục “ NẾU BẠN PHÁT HIỆN MỘT NGƯỜI KHÔNG PHẬN SỰ HOẶC NGƯỜI LẠ TRONG KHU VỰC ĐĨNG THÙNG CARTON VÀ BỐC CƠNG (KHU VỰC CẤM) HOẶC NẾU BẠN NGHI NGỜ CƠNG NHÂN NÀO ĐĨ ĐANG CĨ HÀNH VI BẤT THƯỜNG THÌ BẠN SẼ LÀM GÌ? TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) ... kiểm tra để kiểm tra tồn than xem có mang tài sản nhà máy Bảo vệ tổ chức việc kiểm tra theo quy trình cơng ty Bảo vệ nam kiểm tra CNV nam, bảo vệ nữ kiểm tra CNV nữ Tất giỏ sách/hành lí CNV kiểm. .. viên bảo vệ kiểm tra tồn thân tất người trước anh/cơ ta rời khỏi nhà máy kể thời gian ăn cơm trưa nghỉ giải lao b) Mọi người phải tuân thủ theo quy định sách an ninh quy trình kiểm sốt vào Bất kì... Tất CB-CNV cấp bậc đào tạo sách an ninh cơng ty, quy trình an ninh quy trình báo cáo có trường hợp nghi ngờ phát người không phận người có hành vi bất thường Quy trình báo cáo giống tài liệu giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY TRÌNH KIỂM SOÁT RA VÀO AN NINH CTPAT, QUY TRÌNH KIỂM SOÁT RA VÀO AN NINH CTPAT

Từ khóa liên quan