ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ vú tái PHÁT DI căn BẰNG PHÁC đồ PACLITAXEL CARBOPLATIN

110 64 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2019, 08:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN VIẾT BÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ TÁI PHÁT DI CĂN BẰNG PHÁC ĐỒ PACLITAXEL - CARBOPLATIN Chuyên ngành: UNG THƯ Mã số: 60.72.23 LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN VĂN THUẤN HÀ NỘI - 2013 Lời cảm ơn Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Trần Văn Thuấn, Phó Giám đốc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phòng chống Ung thư, Trưởng Khoa Nội Bệnh viện K, người thầy hết lòng giúp đỡ, dìu dắt hướng dẫn tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Bệnh viện K, Trưởng Bộ môn Ung thư trường Đại học Y Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Đại Bình - Phó Giám đốc, Trưởng Khoa Ngoại sở Tam Hiệp Bệnh viện K, TS Lê Văn Quảng - Phó Trưởng Bộ mơn Ung thư thầy, cô giáo Bộ môn Ung thư Trường đại học Y Hà Nội tận tình giúp đỡ, truyền thụ kiến thức kinh nghiệm q báu cho tơi q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn Đảng uỷ - Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo sau đại học trường Đại học Y Hà Nội, Đảng uỷ - Ban Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tạo điều kiện, giúp đỡ tơi nhiều q trình học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn bác sỹ, điều dưỡng viên Khoa Nội - Bệnh viện K tạo nhiều điều kiện thuận lợi, giúp đỡ trình học tập, làm việc thực nghiên cứu Khoa Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới công lao sinh thành, dưỡng dục Cha, Mẹ, động viên giúp đỡ anh, chị, em người thân gia đình Tơi xin gửi tất tình u thương lòng biết ơn tới vợ gái, người sát cánh bên tôi, động viên, chia sẻ, gánh vác công việc gia đình giúp tơi n tâm học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ tơi q trình học tập hồn thành luận văn Tơi xin gửi lòng biết ơn chân thành tới người bệnh đồng ý giúp đỡ thực nghiên cứu Nguyễn Viết Bình LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, tơi thực Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2013 Tác giả Nguyễn Viết Bình CÁC TỪ VIẾT TẮT BN Bệnh nhân CB Cùng bên CS Cộng ĐB Đối bên ĐMH Độ Mơ Học HMMD Hóa mơ miễn dịch KTĐD Kháng thể đơn dòng MBH Mơ bệnh học NT Nội tiết TĐ Thượng đòn TDD Tiêm da TPDC Tái phát di TTNT Thụ thể nội tiết UTBM Ung thư biểu mô UTV Ung thư vú AIs Aromatase Inhibitors Các chất ức chế men Aromatase AJCC American Joint Committee on Cancer Ủy ban Liên hợp Ung thư Mỹ Carbo Carboplatin Thuốc Carboplatin CT Computed Tomography Chụp cắt lớp vi tính EGFR Epidermal Growth Factor Receptor Thụ thể yếu tố phát triển biểu mô ER Estrogen Receptor Thụ thể estrogen ESMO European Society for Medical Oncology Hội Nội khoa Ung thư Châu Âu GnRH Gonadotropin-releasing Hormone Hóc mơn tiết Gonadotropin HER2 Human Epidermal Growth Factor Receptor Thụ thể yếu tố phát triển biểu mô LHRH Luteinizing Hormone-releasing Hormone Hóc mơn tiết LH MRI Magnetic Resonance Imaging Chụp cộng hưởng từ NCCN National Comprehensive Cancer Network Mạng lưới Ung thư Quốc gia Mỹ NPI Nottingham Prognostic Index Chỉ số tiên lượng Nottingham Parli Paclitacxel Thuốc Paclitaxel PET/CT Positron Emission Tomography/ Computerized Tomography Kỹ thuật ghi hình máy PET kết hợp với CT PR Progesteron Receptor Thụ thể progesteron RECIST Response Evaluation Criteria in Solid Tumors Tiêu chuẩn đánh giá đáp ứng khối u đặc SERM Selective Estrogen Receptor Modulators Các chất điều chỉnh chọn lọc thụ thể Estrogen SPECT Single Photon Emission Computed Chụp cắt lớp vi tính đơn photon Tomography SPF S phase fraction Tỷ lệ pha S TNM Tumor, Node and Metastasis Hệ thống phân chia giai đoạn ung thư theo Khối u, Hạch vùng Di UICC Union for International Cancer Control Hiệp Hội Phòng chống Ung thư Quốc tế VEGFR Vascular Epithelial Growth Factor Receptor Thụ thể yếu tổ phát triển biểu mô mạch máu WHO World Health Organization Tổ chức Y tế giới MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Dịch tễ học 1.2 Sinh lý tuyến vú 1.3 Chẩn đoán UTV 1.3.1 Chẩn đoán xác định 1.3.2 Đánh giá giai đoạn bệnh 1.3.3 Chẩn đoán mô bệnh học 1.4 Quan điểm đại phân nhóm UTV .8 1.4.1 Hệ thống phân nhóm UTV .8 1.4.2 Ứng dụng phân loại điều trị hệ thống 1.5 Các yếu tố tiên lượng UTV .11 1.5.1 Kích thước vị trí u 11 1.5.2 Tình trạng hạch nách 11 1.5.3 Thể mô bệnh học 12 1.5.4 Độ mô học 12 1.5.5 Thụ thể Estrogen Progesteron 13 1.5.6 Tình trạng bộc lộ HER2 .14 1.5.7 Sự tăng sinh tế bào .16 1.5.8 Một số yếu tố kết hợp tiên lượng 16 1.5.9 Các yếu tố tiên lượng khác 17 1.6 Điều trị UTV 17 1.7 UTV tái phát di sau điều trị 18 1.7.1 Các vị trí tái phát di thường gặp UTV 18 1.7.2 Điều trị hệ thống UTV tái phát di 20 1.8 Tác dụng hóa chất tế bào 24 1.9 Đặc điểm thuốc sử dụng nghiên cứu 26 1.9.1 Paclitaxel 26 1.9.2 Carboplatin 27 1.10 Một số cơng trình nghiên cứu kết điều trị phối hợp paclitaxel carboplatin UTV tái phát di .28 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Đối tượng nghiên cứu .30 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 30 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 31 2.2 Phương pháp nghiên cứu 31 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 31 2.2.2 Thu thập thông tin 32 2.3 Các bước tiến hành 32 2.3.1 Thu thập thông tin, đánh giá lâm sàng cận lâm sàng trước điều trị 32 2.3.2 Tiến hành điều trị 33 2.3.3 Đánh giá hiệu điều trị độc tính 35 2.4 Các tiêu, tiêu chuẩn áp dụng nghiên cứu .35 2.4.1 Đánh giá toàn trạng theo thang ECOG 35 2.4.2 Tiêu chuẩn đánh giá đáp ứng theo RECIST 1.1 36 2.4.3 Tiêu chuẩn phân loại TNM giai đoạn 37 2.4.4 Phân độ độc tính thuốc theo tiêu chuẩn WHO 40 2.5 Xử lý số liệu .41 2.6 Đạo đức nghiên cứu 41 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 43 3.1 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng UTV tái phát di .43 3.1.1 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng 43 3.1.2 Một số yếu tố liên quan đến tái phát di sau điều trị .51 3.2 Đánh giá kết phác đồ điều trị 53 3.2.1 Tỷ lệ đáp ứng sau điều trị .53 3.2.2 Đánh giá đáp ứng điều trị số yếu tố liên quan 55 3.3 Đánh giá số độc tính phác đồ 57 3.3.1 Độc tính hệ tạo huyết 57 3.3.2 Độc tính ngồi hệ tạo huyết 61 Chương 4: BÀN LUẬN .64 4.1 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng 64 4.1.1 Tuổi bệnh nhân .64 4.1.2 Phân loại giai đoạn bệnh ban đầu 64 4.1.3 Thời gian, vị trí xuất tái phát di 65 4.1.4 Đặc điểm di xương 66 4.1.5 Đặc điểm di phổi 66 4.1.6 Đặc điểm di gan .67 4.1.7 Đặc điểm cận lâm sàng 68 4.1.8 Phân tích số yếu tố liên quan đến tái phát di sau điều trị .70 4.2 Đánh giá kết phác đồ điều trị 74 4.2.1 Đáp ứng sau điều trị 74 4.2.2 Một số yếu tố liên quan với đáp ứng điều trị 77 4.3 Một số độc tính phác đồ trình điều trị 79 4.3.1 Độc tính hệ tạo huyết .79 4.3.2 Độc tính ngồi hệ tạo huyết 82 KẾT LUẬN 84 KIẾN NGHỊ 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Phân nhóm UTV theo St Gallen năm 2013 Bảng 1.2 Các thuốc điều trị nội tiết 21 Bảng 1.3 Một số đơn chất phác đồ phối hợp điều trị UTV tái phát di 22 Bảng 2.1 Phân loại TNM 37 Bảng 2.2 Đánh giá giai đoạn bệnh 39 Bảng 2.3 Phân độ độc đính thuốc .40 Bảng 3.1 Tuổi bệnh nhân 43 Bảng 3.2 Đánh giá ban đầu theo TNM 44 Bảng 3.3 Xếp loại giai đoạn bệnh ban đầu 44 Bảng 3.4 Thời gian, vị trí xuất tái phát di 45 Bảng 3.5 Đặc điểm di xương 46 Bảng 3.6 Đặc điểm di phổi 47 Bảng 3.7 Đặc điểm di gan 48 Bảng 3.8 Đặc điểm mô bệnh học di hạch nách 49 Bảng 3.9 Tình trạng TTNT HER2 50 Bảng 3.10 Nồng độ CA 15.3 xuất tái phát di 50 Bảng 3.11 Liên quan vị trí u tái phát di 51 Bảng 3.12 Liên quan kích thước, tính chất u tình trạng hạch nách với thời gian TPDC 51 Bảng 3.13 Liên quan thể MBH ĐMH với thời gian TPDC 52 Bảng 3.14 Liên quan tình trạng TTNT thời gian TPDC 52 Bảng 3.15 Các phác đồ hóa chất lựa chọn điều trị bổ trợ 53 Bảng 3.16 Đánh giá đáp ứng lâm sàng sau đợt đợt .53 Bảng 3.17 Đánh giá đáp ứng tổn thương đích sau đợt đợt điều trị 54 Bảng 3.18 Đánh giá đáp ứng chung sau điều trị 54 Bảng 3.19 Biến đổi nồng độ CA 15.3 trước sau điều trị 55 Bảng 3.20 Liên quan đáp ứng điều trị với TTNT HER2 55 Bảng 3.21 Liên quan tỷ lệ đáp ứng độ mô học 56 Bảng 3.22 Liên quan đáp ứng với số vị trí di 56 Bảng 3.23 Tỷ lệ hạ bạch cầu 57 Bảng 3.24 Tỷ lệ hạ bạch cầu hạt 58 Bảng 3.25 Tỷ lệ hạ tiểu cầu 59 Bảng 3.26 Tỷ lệ giảm Hb 60 Bảng 3.27 Tỷ lệ độc tính chung gan 61 Bảng 3.28 Tỷ lệ độc tính chung thận .62 Bảng 3.29 Tỷ lệ độc tính chung số quan khác 63 84 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu 56 bệnh nhân UTV tái phát di điều trị bệnh viện K phác đồ Paclitaxel – Carboplatin từ tháng năm 2012 đến tháng 10 năm 2013, đưa kết luận sau: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng số yếu tố liên quan đến tái phát di sau điều trị - Tái phát di sau điều trị gặp nhiều từ năm thứ đến năm thứ với 75% Trong phổ biến 2-3 năm đầu (46,7%) - Vị trí di phổ biến xương (27,2%), đứng thứ hai di phổi (20,7%) đứng thứ ba di gan (17,5%) Tái phát chỗ vùng 18,4% - Triệu chứng lâm sàng thường biểu kín đáo, đau triệu chứng phổ biến trường hợp di xương (80%) Có 56,3% trường hợp di gan 36,8% trường hợp di phổi khơng có triệu chứng - Tổn thương di thường đa ổ với 84% xương, 68,7% gan 57,9% phổi - UTBM thể ống xâm nhập thể MBH chiếm tỷ lệ cao (83,9%), ĐMH II III chiếm tỷ lệ 83% di hạch nách chiếm tỷ lệ 67,9% tổng số bệnh nhân TPDC - Kích thước u lớn thời gian TPDC sớm (p=0,0242) - Độ mô học cao thời gian TPDC sớm (p=0,0247) - Số lượng hạch nách di nhiều thời gian TPDC sau điều trị sớm (p=0,0222) - Chỉ có 69,6% trường hợp TPDC có tăng CA 15-3 85 Đáp ứng phác đồ số độc tính đáng lưu ý Đáp ứng phác đồ điều trị - Tỷ lệ đáp ứng tổn thương đích sau điều trị 60,7%, đáp ứng hồn tồn 16,1%, đáp ứng phần 44,6% Có bệnh nhân (16,1%) bệnh tiến triển sau đợt đợt điều trị Các triệu chứng cải thiện đáng kể với tỷ lệ khỏi hoàn toàn thuyên giảm 57,3% - Các trường hợp bộc lộ mức HER2 đáp ứng với điều trị hóa chất (31,2%) so với trường hợp HER2 âm tính (68,8%) - Tái phát di nhiều vị trí cho thấy kết đáp ứng thấp so với trường hợp TPDC có tổn thương đơn độc (80% so với 38,7%) Độc tính - Độc tính chủ yếu phác đồ hệ tạo huyết với tỷ lệ hạ bạch cầu chung bạch cầu hạt độ 3-4 tương ứng 9,8% 12,4% Tỷ lệ giảm Hb 46,9%, có 1,5% hạ độ Hạ tiểu cầu gặp (11.1%), chủ yếu độ nhẹ - Độc tính gặp chủ yếu ngồi hệ tạo huyết gan với tình trạng gây tăng AST và/hoặc ALT (35,5%), chủ yếu độ I Các độc tính khác tăng creatinine, buồn nơn, nơn, tiêu chảy, tê bì đầu chi, đau khớp xuất rải rác với mức độ nhẹ kiểm sốt Kết cho thấy phác đồ phối hợp paclitaxel carboplatin lựa chọn phù hợp điều trị bước cho bệnh nhân UTV TPDC với tỷ lệ đáp ứng cao mức độ độc tính chấp nhận 86 KIẾN NGHỊ Với thời gian ngắn nên nội dung nghiên cứu chưa tiến hành theo dõi, đánh giá thời gian sống thêm khơng bệnh, thời gian sống thêm tồn bệnh nhân nhóm nghiên cứu Vì vậy, nghiên cứu hạn chế việc đánh giá hiệu phác đồ Theo chúng tơi, cần có nghiên cứu lớn hơn, với thời gian theo dõi dài hơn, thiết kế nghiên cứu hoàn chỉnh để đưa chứng khoa học, kết luận thuyết phục ứng dụng thực hành điều trị TÀI LIỆU THAM KHẢO Ferlay, J., et al (2008)., Estimates of worldwide burden of cancer in 2008: GLOBOCAN Int J Cancer, 2010 127(12): p 2893-917 Bùi Diệu CS (2012)., Nhận xét cấu bệnh nhân điều trị bệnh viện K giai đoạn 2007-2011 Tạp chí ung thư học Việt Nam 2: p 13-16 Bùi Diệu, Nguyễn Bá Đức, Trần Văn Thuấn (2012)., Gánh nặng bệnh ung thư chiến lược phòng chống ung thư quốc gia đến năm 2020 Tạp chí Ung thư học Việt Nam p 9-12 Phạm Hoàng Anh (2001)., Dich tễ học bệnh ung thư, nguyên nhân dự phòng Bệnh viện K p 19-25 Vũ Hữu Khiêm (2004)., Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá số yếu tố liên quan tới di xa sau điều trị ung thư biểu mô tuyến vú nữ bệnh viện K Đại học Y Hà Nội Nguyễn Bá Đức (2003)., Bệnh Ung thư vú Nhà xuất Y học Nguyễn Bá Đức, Trần Văn Thuấn, Nguyễn Tuyết Mai (2010)., Điều trị Nội khoa ung thư Hà Nội: Nhà xuất Y học Cardoso, F., et al (2011)., Locally recurrent or metastatic breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 22 Suppl 6: p vi25-30 Merkel, D.E (2000)., Atlas of Clinical Oncology Treatment of Metastatic Breast Cancer Hamilton London: American Cancer Society 14 10 Trần Văn Thuấn (2005)., Đánh giá kết điều trị bổ trợ hóa chất phác đồ Adriamycin - Cyclophosphamide bệnh nhân ung thư vú giai đoạn II-III với ER dương tính có điều trị nội tiết Trường Đại học Y Hà Nội 11 Cardoso, F., et al (2012)., Locally recurrent or metastatic breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 23 Suppl 7: p vii11-9 12 Perez, E.A (1998)., Paclitaxel in Breast Cancer Oncologist 3(6): p 373-389 13 Shamseddine, A.I and F.S Farhat (2011)., Platinum-based compounds for the treatment of metastatic breast cancer Chemotherapy 57(6): p 468-87 14 Perez, E.A (2004)., Carboplatin in combination therapy for metastatic breast cancer Oncologist 9(5): p 518-27 15 Meriggi, F., B Di Biasi, and A Zaniboni (2008)., The Renaissance of platinum-based chemotherapy for metastatic breast cancer J Chemotherapy 20(5): p 551-60 16 Landis, S.H., et al (1999)., Cancer statistics CA Cancer J Clin 49(1): p 8-31, 17 Dubsky, P., et al (2013)., The EndoPredict score provides prognostic information on late distant metastases in ER+/HER2- breast cancer patients Br J Cancer 18 Nguyễn Thị Ngọc Phượng (2011)., Nội tiết sinh sản Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất Y học 19 Speroff L, G.R., Kase NG et al (1999), Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility Lippicott Williams & Wilkins 20 Jame Abraham, J.L.G., Carmen J Allegra (2010)., The Bethesda Handbook of Clinical Oncology Third Edition Breast cancer 21 Senkus, E., et al (2013)., Primary breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 24 Suppl 6: p vi7-vi23 22 Wittekind, C (2012)., Lymph nodes, tumour deposits, and TNM: are we getting better? 7th edition of UICC 2010 TNM classification of malignant tumors Strahlenther Onkol 188(2): p 191-2 23 Sinn, H.P., B Helmchen, and C.H Wittekind (2010)., TNM classification of breast cancer: changes and comments on the 7th edition Pathology 31(5): p 361-6 24 Tạ Văn Tờ (2004)., Nghiên cứu hình thái học, hóa mơ miễn dịch giá trị tiên lượng chúng ung thư biểu mô tuyến vú Trường Đại học Y Hà Nội 25 Lê Đình Roanh (2008)., Bệnh học khối u Nhà xuất Y học 26 Yanagawa, M., et al (2012)., Luminal A and luminal B (HER2 negative) subtypes of breast cancer consist of a mixture of tumors with different genotype BMC Res Notes 5: p 376 27 Goldhirsch, A., et al (2013)., Personalizing the treatment of women with early breast cancer: highlights of the St Gallen International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2013 Ann Oncol 24(9): p 2206-23 28 Joensuu, K., et al (2013)., ER, PR, HER2, Ki-67 and CK5 in Early and Late Relapsing Breast Cancer-Reduced CK5 Expression in Metastases Breast Cancer (Auckl) 7: p 23-34 29 Malhotra, G.K., et al (2010)., Histological, molecular and functional subtypes of breast cancers Cancer Biol Ther 10(10): p 955-60 30 Leong, A.S and Z Zhuang (2011)., The changing role of pathology in breast cancer diagnosis and treatment Pathobiology 78(2): p 99-114 31 Li, B.D., et al (1994)., Estrogen and progesterone receptor concordance between primary and recurrent breast cancer J Surg Oncol 57(2): p 71-7 32 Ferguson, N.L, et al (2013)., Prognostic value of breast cancer subtypes, Ki-67 proliferation index, age, and pathologic tumor characteristics on breast cancer survival in Caucasian women Breast Journal 19(1): p 22-30 33 Weigel, M.T and M Dowsett (2010), Current and emerging biomarkers in breast cancer: prognosis and prediction Endocr Relat Cancer 17(4): p R245-62 34 Rosenberg, J., Y.L Chia, and S Plevritis (2005)., The effect of age, race, tumor size, tumor grade, and disease stage on invasive ductal breast cancer survival in the U.S SEER database Breast Cancer Res Treat 89(1): p 47-54 35 Rosen, P.P., et al (1993)., Factors influencing prognosis in nodenegative breast carcinoma: analysis of 767 T1N0M0/T2N0M0 patients with long-term follow-up J Clin Oncol 11(11): p 2090-100 36 Arriagada, R., et al (2008)., Predicting distant dissemination in patients with early breast cancer Acta Oncol 47(6): p 1113-21 37 Koscielny, S., et al (1984)., Breast cancer: relationship between the size of the primary tumour and the probability of metastatic dissemination Br J Cancer 49(6): p 709-15 38 Reger, V., G Beito, and P.C Jolly (1989)., Factors affecting the incidence of lymph node metastases in small cancers of the breast Am J Surg 157(5): p 501-2 39 Lê Đình Roanh, Đ.T.H (2004)., Bệnh học ung thư vú Hà Nội: Nhà xuất Y học 40 Andersson, Y., et al (2010)., Breast cancer survival in relation to the metastatic tumor burden in axillary lymph nodes J Clin Oncol 28(17): p 2868-73 41 Mersin, H., et al (2003)., The prognostic significance of total lymph node number in patients with axillary lymph node-negative breast cancer Eur J Surg Oncol 29(2): p 132-8 42 Rakha, E.A., et al (2008)., Invasive lobular carcinoma of the breast: response to hormonal therapy and outcomes Eur J Cancer 44(1): p 73-83 43 Ugnat, A.M., et al (2004)., Survival of women with breast cancer in Ottawa, Canada: variation with age, stage, histology, grade and treatment Br J Cancer 90(6): p 1138-43 44 Walker, R.A., et al (2012)., Current issues in diagnostic breast pathology J Clin Pathol 65(9): p 771-85 45 Amat, S., et al (2002)., Scarff-Bloom-Richardson (SBR) grading: a pleiotropic marker of chemosensitivity in invasive ductal breast carcinomas treated by neoadjuvant chemotherapy Int J Oncol 20(4): p 791-6 46 Chollet, P., et al (2003)., Is Nottingham prognostic index useful after induction chemotherapy in operable breast cancer? Br J Cancer 89(7): p 1185-91 47 Elston, C.W and I.O Ellis (2002)., Pathological prognostic factors in breast cancer I The value of histological grade in breast cancer: experience from a large study with long-term follow-up Histopathology 41(3A): p 154-61 48 Sharifah, N.A., et al (2008)., C-erbB-2 onco-protein expression in breast cancer: relationship to tumour characteristics and short-term survival in Universiti Kebansaan Malaysia Medical Centre Asian Pac J Cancer Prev 9(4): p 663-70 49 Rosenberg, L.U., et al (2008)., Menopausal hormone therapy in relation to breast cancer characteristics and prognosis: a cohort study Breast Cancer Res 10(5): p R78 50 Rivadeneira, D.E., et al (2000)., Predictive factors associated with axillary lymph node metastases in T1a and T1b breast carcinomas: analysis in more than 900 patients J Am Coll Surg 191(1): p 1-6; discussion 6-8 51 Thomas, F., et al (1998)., Radical radiotherapy alone in non-operable breast cancer: the major impact of tumor size and histological grade on prognosis Radiother Oncol 13(4): p 267-76 52 Vũ Hồng Thăng (2012)., Prognostic and predictive factors in Vietnamese breast cancer: A comparison with Swedish patients and efect on survival, in Department of Oncology and Pathology Karolinska Institutet: Stockholm, Sweden 53 Khoshnoud, M.R., et al (2011)., Immunohistochemistry compared to cytosol assays for determination of estrogen receptor and prediction of the long-term effect of adjuvant tamoxifen Breast Cancer Res Treat 126(2): p 421-30 54 Ferrero-Pous, M., et al (2001)., Comparison of enzyme immunoassay and immunohistochemical measurements of estrogen and progesterone receptors in breast cancer patients Appl Immunohistochem Mol Morphol 9(3): p 267-75 55 Grann, V.R., et al (2005)., Hormone receptor status and survival in a population-based cohort of patients with breast carcinoma Cancer 103(11): p 2241-51 56 Berry, D.A., et al (2006)., Estrogen-receptor status and outcomes of modern chemotherapy for patients with node-positive breast cancer JAMA 295(14): p 1658-67 57 Vũ Hồng Thăng., et al (2011)., Difference in hormone receptor content in breast cancers from Vietnamese and Swedish women Acta Oncol 50(3): p 353-9 58 Angelucci, D., et al (2013)., Long-term outcome of neoadjuvant systemic therapy for locally advanced breast cancer in routine clinical practice J Cancer Res Clin Oncol 139(2): p 269-80 59 Precht, L.M., et al (2010)., Neoadjuvant chemotherapy of breast cancer: tumor markers as predictors of pathologic response, recurrence, and survival Breast J 16(4): p 362-8 60 Dowsett, M., et al (2006)., Benefit from adjuvant tamoxifen therapy in primary breast cancer patients according oestrogen receptor, progesterone receptor, EGF receptor and HER2 status Ann Oncol 17(5): p 818-26 61 Hammond, M.E., et al (2010)., American society of clinical oncology/college of american pathologists guideline recommendations for immunohistochemical testing of estrogen and progesterone receptors in breast cancer J Oncol Pract 6(4): p 195-7 62 Burstein, H.J (2005)., The distinctive nature of HER2-positive breast cancers N Engl J Med 353(16): p 1652-4 63 Vũ Hồng Thăng, et al (2011)., HER2 status in operable breast cancers from Vietnamese women: Analysis by immunohistochemistry (IHC) and automated silver enhanced in situ hybridization (SISH) Acta Oncol 50(3): p 360-6 64 Linderholm, B., et al (2009)., Shorter survival-times following adjuvant endocrine therapy in oestrogen- and progesterone-receptor positive breast cancer overexpressing HER2 and/or with an increased expression of vascular endothelial growth factor Med Oncol 26(4): p 480-90 65 Mansour, E.G., P.M Ravdin, and L Dressler (1994)., Prognostic factors in early breast carcinoma Cancer 74(1 Suppl): p 381-400 66 Hudis, C.A (2007)., Trastuzumab mechanism of action and use in clinical practice N Engl J Med 357(1): p 39-51 67 Nogi, H., et al (2008)., The predictive value of PgR and HER-2 for response to primary systemic chemotherapy in inflammatory breast cancer Int J Clin Oncol 13(4): p 340-4 68 Pritchard, K.I., et al (2006)., HER2 and responsiveness of breast cancer to adjuvant chemotherapy N Engl J Med 354(20): p 2103-11 69 Karanikas, G., et al (2010)., The value of proliferation indexes in breast cancer Eur J Gynaecol Oncol 31(2): p 181-4 70 Klintman, M., et al (2010)., The prognostic value of Ki67 is dependent on estrogen receptor status and histological grade in premenopausal patients with node-negative breast cancer Mod Pathol 23(2): p 251-9 71 Tryggvadottir, L., et al (2013)., Tumour diploidy and survival in breast cancer patients with BRCA2 mutations Breast Cancer Res Treat 140(2): p 375-84 72 Kim, D.W and C.G Kim (2013)., Effects of DNA ploidy and S-phase fraction on fluorine-18 FDG uptake of primary breast cancer lesions Clin Breast Cancer 13(3): p 196-201 73 Trần Văn Thuấn (2011)., Điều trị nội khoa ung thư vú Hà Nội: Nhà xuất Y học 74 Nguyễn Văn Hiếu (2010)., Điều trị phẫu thuật bệnh ung thư Hà Nội: Nhà xuất Y học 499 75 Merkel, D.E (2000)., Atlas of Clinical Oncology Treatment of Metastatic Breast Cancer Hamilton London: American Cancer Society 14 76 Lluch, A., et al (2013)., Zoledronic acid in the treatment of metastatic breast cancer Anticancer Drugs 77 Costelloe, C.M., et al., Imaging bone metastases in breast cancer: techniques and recommendations for diagnosis Lancet Oncol, 2009 10(6): p 606-14 78 Xiao, J., et al (2013)., Nanodiamonds-mediated doxorubicin nuclear delivery to inhibit lung metastasis of breast cancer Biomaterials 34(37): p 9648-56 79 Mariani, P., et al (2013)., Liver metastases from breast cancer: Surgical resection or not? A case-matched control study in highly selected patients Eur J Surg Oncol 80 Bachelot, T., et al (2013)., Systemic treatment of brain metastases from breast cancer: cytotoxic chemotherapy and targeted therapies Bull Cancer 81 Jones, E.L., et al (2005)., Randomized trial of hyperthermia and radiation for superficial tumors J Clin Oncol 23(13): p 3079-85 82 Vernon, C.C., et al (1996)., Radiotherapy with or without hyperthermia in the treatment of superficial localized breast cancer: results from five randomized controlled trials International Collaborative Hyperthermia Group Int J Radiat Oncol Biol Phys 35(4): p 731-44 83 Gogas, H., et al (2010)., Paclitaxel and carboplatin as neoadjuvant chemotherapy in patients with locally advanced breast cancer: A phase II Trial of the Hellenic Cooperative Oncology Group Clin Breast Cancer 10(3): p 230-7 84 Fountzilas, G., et al (1998)., First-line chemotherapy with paclitaxel by three-hour infusion and carboplatin in advanced breast cancer (final report): a phase II study conducted by the Hellenic Cooperative Oncology Group Ann Oncol 9(9): p 1031-4 85 Perez, E.A., et al (2000)., A phase II study of paclitaxel plus carboplatin as first-line chemotherapy for women with metastatic breast carcinoma Cancer 88(1): p 124-31 86 Loesch, D., et al (2002)., Phase II multicenter trial of a weekly paclitaxel and carboplatin regimen in patients with advanced breast cancer J Clin Oncol 20(18): p 3857-64 87 Love, R.R., et al (2002)., Young age as an adverse prognostic factor in premenopausal women with operable breast cancer Clin Breast Cancer 2(4): p 294-8 88 Albain, K.S., D.C Allred, and G.M Clark (1994), Breast cancer outcome and predictors of outcome: are there age differentials? J Natl Cancer Inst Monogr (16): p 35-42 89 Favret, A.M., et al (2001)., Locally advanced breast cancer: is surgery necessary? Breast J 7(2): p 131-7 90 Laessig, D., et al (2007)., Gemcitabine and carboplatin in intensively pretreated patients with metastatic breast cancer Oncology 73(5-6): p 407-14 91 Nguyễn Tiến Quang (2004)., Đánh giá kết hóa trị liệu cho ung thư vú di phác đồ TA CAF bệnh viện K Đại học Y Hà Nội 92 Nguyễn Thị Sang (2008)., Đánh giá kết phác đồ TAC kết hợp anastrozole điều trị ung thư vú di có thụ thể nội tiết dương tính Trường Đại học Y Hà Nội 93 Trần Văn Công, N.B.Đ (1999)., Nhận xét tái phát, di sau điều trị phẫu thuật, tia xạ ung thư biểu mô tuyến vú qua 42 bệnh nhân giai đoạn II, IIIA bệnh viện K (1989-1992) Tạp chí thơng tin Y dược, chuyên đề ung thư p 153-157 94 Borst, M.J and J.A Ingold (1993)., Metastatic patterns of invasive lobular versus invasive ductal carcinoma of the breast Surgery 114(4): p 637-41; discussion 641-2 95 Berman, A.T., et al (2013)., Incidence and patterns of distant metastases for patients with early-stage breast cancer after breast conservation treatment Clin Breast Cancer 13(2): p 88-94 96 Livartowski, A., et al (1998)., [Surgical excision of pulmonary metastasis of cancer of the breast: apropos of 40 patients] Bull Cancer 85(9): p 799-802 97 Pierga, J.Y., et al (2012)., High independent prognostic and predictive value of circulating tumor cells compared with serum tumor markers in a large prospective trial in first-line chemotherapy for metastatic breast cancer patients Ann Oncol 23(3): p 618-24 98 D'Alessandro, R., et al (2001)., Serum tissue polypeptide specific antigen (TPS): a complementary tumor marker to CA 15-3 in the management of breast cancer Breast Cancer Res Treat 68(1): p 9-19 99 Vũ Hồng Thăng (1999)., So sánh đặc điểm lâm sàng với tổn thương giải phẫu bệnh, mức độ di hạch nách ung thư vú giai đoạn I, II, III Trường Đại học Y Hà Nội 100 Colpaert, C., et al (2001)., Early distant relapse in "node-negative" breast cancer patients is not predicted by occult axillary lymph node metastases, but by the features of the primary tumour J Pathol 193(4): p 442-9 101 Cowen, D., et al (1998)., [Local recurrences after conservative treatment of breast cancer: risk factors and influence on survival] Cancer Radiother 2(5): p 460-8 102 Allred, D.C., et al (1998)., Prognostic and predictive factors in breast cancer by immunohistochemical analysis Mod Pathol 11(2): p 155-68 103 Joensuu, H., et al (2003)., Amplification of erbB2 and erbB2 expression are superior to estrogen receptor status as risk factors for distant recurrence in pT1N0M0 breast cancer: a nationwide population-based study Clin Cancer Res 9(3): p 923-30 104 Faltus, T., et al (2004)., Silencing of the HER2/neu gene by siRNA inhibits proliferation and induces apoptosis in HER2/neu- overexpressing breast cancer cells Neoplasia 6(6): p 786-95 105 Gonzalez-Angulo, A.M., F Morales-Vasquez, and G.N Hortobagyi (2007)., Overview of resistance to systemic therapy in patients with breast cancer Adv Exp Med Biol 608: p 1-22 106 Pentheroudakis, G., et al (2006)., Paclitaxel-carboplatin combination chemotherapy in advanced breast cancer: accumulating evidence for synergy, efficacy, and safety Med Oncol 23(2): p 147-60 107 Park, S.H., et al (2005)., Docetaxel plus cisplatin is effective for patients with metastatic breast cancer resistant to previous anthracycline treatment: a phase II clinical trial BMC Cancer 5: p 21 108 Robert, N., et al (2006)., Randomized phase III study of trastuzumab, paclitaxel, and carboplatin compared with trastuzumab and paclitaxel in women with HER-2-overexpressing metastatic breast cancer J Clin Oncol 24(18): p 2786-92 109 Loesch, D., et al (2006)., Phase II Trial of a Novel Paclitaxel Schedule As Single-Agent, First-Line Therapy for HER-2/neu-Negative Metastatic Breast Cancer: A Community-Based Study J Oncol Pract 2(6): p 268-73 110 Trần Văn Thiệu (2012)., Đánh giá kết điều trị phác đồ phối hợp Gemcitabine - Carboplatin bệnh nhân ung thư vú di xa Đại học Y Hà Nội., 1-22,24-41,44,46-56,64- ... điểm lâm sàng cận lâm sàng ung thư vú tái phát di sau điều trị Đánh giá kết đáp ứng số độc tính phác đồ phối hợp Paclitaxel – Carboplatin bệnh nhân ung thư vú tái phát di 3 Chương TỔNG QUAN TÀI... đến tái phát di sau điều trị .70 4.2 Đánh giá kết phác đồ điều trị 74 4.2.1 Đáp ứng sau điều trị 74 4.2.2 Một số yếu tố liên quan với đáp ứng điều trị 77 4.3 Một số độc tính phác. .. trị .51 3.2 Đánh giá kết phác đồ điều trị 53 3.2.1 Tỷ lệ đáp ứng sau điều trị .53 3.2.2 Đánh giá đáp ứng điều trị số yếu tố liên quan 55 3.3 Đánh giá số độc tính phác đồ 57
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ vú tái PHÁT DI căn BẰNG PHÁC đồ PACLITAXEL CARBOPLATIN , ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ vú tái PHÁT DI căn BẰNG PHÁC đồ PACLITAXEL CARBOPLATIN , Mô bệnh học và di căn hạch nách, Đáp ứng của phác đồ và một số độc tính đáng lưu ý

Từ khóa liên quan