Nghiên cứu chiết xuất tối ưu capsaicinoid từ quả ớt

79 113 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 16:55

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI KHỔNG THỊ MINH THƯ NGHIÊN CỨU CHIẾT XUẤT TỐI ƯU CAPSAICINOID TỪ QUẢ ỚT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ HÀ NỘI - 2019 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI KHỔNG THỊ MINH THƯ MÃ SINH VIÊN: 1401597 NGHIÊN CỨU CHIẾT XUẤT TỐI ƯU CAPSAICINOID TỪ QUẢ ỚT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: PGS.TS Đỗ Quyên ThS Phạm Tuấn Anh Nơi thực hiện: Bộ môn Dược liệu HÀ NỘI - 2019 LỜI CẢM ƠN Khóa luận tốt nghiệp hồn thành Bộ môn Dược liệu – Trường Đại học Dược Hà Nội Để hồn thành khóa luận này, lời em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới ThS Phạm Tuấn Anh, người ln tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, niềm đam mê nghiên cứu tạo điều kiện tốt giúp em hồn thành khóa luận Phong cách làm việc thầy gương để em học tập sau Em xin bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc tới PGS.TS Đỗ Quyên, TS Nguyễn Quỳnh Chi trực tiếp tận tình giúp đỡ, giải đáp thắc mắc, khó khăn gặp phải suốt q trình nghiên cứu để em hồn thành đề tài giao cách tốt Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, thầy cô giáo, kỹ thuật viên Bộ môn Dược liệu – Trường Đại học Dược Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho em trình học tập nghiên cứu Xin ghi nhận công sức đóng góp q báu, nhiệt tình bạn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học mơn Dược liệu đóng góp ý kiến giúp đỡ em triển khai đề tài Mặc dù em cố gắng để khóa luận hồn thiện khơng tránh khỏi có sai sót q trình thực Kính mong thầy bảo, góp ý để khóa luận em hoàn thiện Em xin trân trọng cảm ơn ! Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2019 Sinh viên Khổng Thị Minh Thư MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan Ớt 1.1.1 Vị trí phân loại 1.1.2 Thành phần hóa học 1.1.3 Công dụng 1.1.4 Tác dụng dược lý ứng dụng capsaicin 1.2 Tổng quan chiết xuất 1.2.1 Các phương pháp chiết xuất capsaicinoid từ Ớt 1.2.2 Các dung môi chiết xuất capsaicinoid từ Ớt 1.3 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình chiết xuất 1.3.1 Phương pháp thay đổi yếu tố .9 1.3.2 Phương pháp bề mặt đáp ứng 10 1.3.2.1 Một số thuật ngữ: 10 1.3.2.2 Các bước tối ưu hóa quy trình RSM 11 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 2.1 Đối tượng nghiên cứu 14 2.1.1 Vật liệu nghiên cứu 14 2.1.2 Thuốc thử, dung mơi, hóa chất 14 2.1.3 Phương tiện máy móc 14 2.2 Phương pháp nghiên cứu 15 2.2.1 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng .15 2.2.1.1 Lựa chọn dung môi chiết nồng độ ethanol 15 2.2.1.2 Lựa chọn phương pháp chiết .16 2.2.1.3 Lựa chọn kích thước dược liệu 16 2.2.1.4 Khảo sát nhiệt độ chiết 16 2.2.1.5 Khảo sát thời gian chiết .17 2.2.1.6 Khảo sát tỉ lệ dung môi: dược liệu 17 2.2.1.7 Khảo sát số lần chiết 17 2.2.2 Mô tả thiết kế thí nghiệm 18 2.2.3 Phương pháp định lượng 20 2.2.4 Tối ưu hóa quy trình chiết capsaicinoid 22 2.2.5 Phương pháp xử lý số liệu 25 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 26 3.1 Khảo sát ảnh hưởng số yếu tố đến quy trình chiết xuất capsaicinoid từ Ớt .26 3.1.1 Ảnh hưởng nhiệt độ 26 3.1.2 Ảnh hưởng thời gian chiết xuất 26 3.1.3 Ảnh hưởng tỉ lệ dung môi: dược liệu .27 3.1.4 Ảnh hưởng số lần chiết 28 3.2 Tối ưu trình chiết xuất capsaicinoid từ Ớt 28 3.3 Bàn luận 33 3.3.1 Lựa chọn phương pháp chiết .33 3.3.2 Xu hướng ảnh hưởng yếu tố thời gian chiết, tỉ lệ dung môi: dược liệu nồng độ ethanol đến hàm lượng capsaicinoid .33 3.3.3 Chọn phương án chiết xuất tối ưu 35 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT - 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Nội dung đầy đủ Tên viết tắt HPLC Sắc ký lỏng hiệu cao (High performance liquid chromatography) OFAT Phương pháp thay đổi yếu tố (One factor at a time) RSM Phương pháp đáp ứng bề mặt (Response surface methodology) BBD Thiết kế Box – Behnken (Box – Behnken design) RSD Độ lệch chuẩn tương tối (Relative standard deviation) RESID Tổng bình phương phần dư (The residual sum of squares) REGR Tổng bình phương hồi quy (The regression sum of squares) ERR Tổng bình phương sai số thí nghiệm tâm (The pure error sum of squares) LOF Tổng bình phương khơng tương thích (Lack of fit) TRPV1 Transient Receptor Potential V1 CRGP Calcitonin gene-related peptide DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 1.1 So sánh phương pháp chiết .7 Bảng 2.1 Các mức khoảng biến thiên biến đầu vào 19 Bảng 2.2 Thiết kế thí nghiệm theo mơ hình BBD 19 Bảng 2.3 Bảng phân tích phương sai 23 Bảng 3.1 Ảnh hưởng nhiệt độ chiết đến hàm lượng capsaicinoid 26 Bảng 3.2 Ảnh hưởng thời gian chiết đến hàm lượng capsaicinoid 27 Bảng 3.3 Ảnh hưởng tỉ lệ dung môi: dược liệu đến hàm lượng 27 Bảng 3.4 Ảnh hưởng số lần chiết đến hàm lượng capsaicinoid 28 Bảng 3.5 Các mức thí nghiệm sử dụng mơ hình RSM .28 Bảng 3.6 Kết hàm mục tiêu quy hoạch thực nghiệm 29 Bảng 3.7 Kết phân tích phương sai yếu tố phần mềm R 30 Bảng 3.8 Kết phân tích tối ưu yếu tố phần mềm R 30 Bảng 3.9 Kết phân tích phù hợp mơ hình với thực nghiệm .31 Bảng 3.10 Kết chiết xuất capsaicinoid theo thực nghiệm .36 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1 Cấu trúc hóa học capsaicinoid Ớt Hình 1.2 Sơ đồ phương pháp RSM để thiết kế thí nghiệm tối ưu [14] 11 Hình 2.1 Mơ hình q trình lựa chọn sàng lọc biến 18 Hình 3.1 Bề mặt đáp ứng cặp yếu tố ảnh hưởng hàm lượng capsaicinoid 34 ĐẶT VẤN ĐỀ Quả Ớt loại quen thuộc đời sống hàng ngày, phần quan trọng ẩm thực người Việt Trong năm gần đây, nhóm alcaloid có Ớt ý, điển hình capsaicin với tác dụng giảm đau ngoại vi Điều trị giảm đau chống viêm capsaicin nghiên cứu có hiệu tương đương, chí có phần nhỉnh so với NSAIDs [33], [54] Nghiên cứu chuột so sánh khả giảm đau chống viêm diclofenac capsaicin cho thấy: liều sử dụng 100 mg/kg diclofenac capsaicin với liều 2,5 mg/kg cho hiệu dược lý tương đương [33] Với mức liều thấp nhiều với hiệu điều trị vậy, cộng thêm tác dụng khơng mong muốn chi phí chi trả cho chế phẩm từ capsaicin so với NSAIDs [30], việc nghiên cứu chiết xuất capsaicin từ Ớt vô cần thiết Rõ ràng với tác dụng sinh học quý tiềm phát triển vậy, việc nghiên cứu chế phẩm từ Ớt nhu cầu tất yếu quan trọng Nghiên cứu Cao Hà Phương bước đầu khảo sát hàm lượng capsaicinoid mẫu Ớt Việt Nam [6] Tuy nhiên, để phát triển thành dạng chế phẩm cần có thêm nghiên cứu chiết xuất Ớt, đặc biệt nghiên cứu chiết tối ưu để có sản phẩm đạt hàm lượng cao phục vụ cho công nghiệp dược phẩm Từ thực tế nhu cầu trên, đề tài “Nghiên cứu chiết xuất tối ưu Capsaicinoid từ Ớt” thực với mục tiêu sau : - Khảo sát ảnh hưởng số yếu tố trình chiết xuất capsaicinoid từ Ớt - Lựa chọn điều kiện chiết xuất tối ưu capsaicinoid từ Ớt CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan Ớt 1.1.1 Vị trí phân loại Theo Hệ thống phân loại Takhtajan [62], vị trí chi Capsicum L tóm tắt sau: Giới: Thực vật (Plantae) Ngành: Ngọc lan (Magnoliophyta) Lớp: Ngọc lan (Magnoliopsida) Phân lớp: Hoa môi (Lamiidae) Bộ: Cà (Solanales) Họ: Cà (Solanaceae) Chi: Capsicum L 1.1.2 Thành phần hóa học Thành phần hóa học Ớt gồm carbohydrat, protein, chất béo, chất xơ khoáng chất, thành phần thay đổi nhiều chuyển từ xanh sang chín Quả Ớt chứa - 8% chất vô cơ, acid hữu (acid malic, acid citric), glucid (pentosan), 1,5% tinh dầu Lipid chiếm 15 – 18% có nhiều hạt gồm chủ yếu glycerid acid oleic [1] Hai thành phần quan trọng Ớt chất màu chất cay (capsaicinoid), nhiên hàm lượng thành phần thấp, chiếm chưa đến 1%, phụ thuộc nhiều vào giống, thứ, q trình chế biến bảo quản Thơng thường loại Ớt cay hàm lượng chất màu ngược lại cay có hàm lượng chất màu cao [20] Chất màu chiếm 0,15 – 0,35% Ớt [1] chủ yếu nằm vỏ quả, mức độ màu phụ thuộc vào giống, độ trưởng thành, thời gian thu hái, ảnh hưởng ánh sáng (nắng, UV), chế biến (nhiệt độ sấy, độ ẩm), bảo quản… tạo thành sắc độ màu khác Trong thành phần dẫn chất carotenoid hợp chất có oxy capsanthin (30 – 60%), capsorubin (6 – 18%), zeaxanthin cryptoxanthin [56] Màu 10/05/2019 3:47:53 CH Page / Analysis Report Sample Name Sample ID Data Filename Method Filename Batch Filename Vial # Injection Volume Date Acquired Date Processed : mau8 : 8_260419 : mau8_260419.lcd : Capsicum (Phenylsilyl silicagel) (ACN-acid 40-60) 1ml 30oC.lcm : batch1_capsaicin_Thu.lcb : 1-10 Sample Type : Unknown : 10 uL : 26/04/2019 4:48:14 CH Acquired by : System Administrator : 26/04/2019 5:33:58 CH Processed by : System Administrator 3000 PDA Multi 225nm,4nm 3.616 2.488 mAU 10 15 20 25 30 35 36.996 33.939 9.114 9.915 22.908 24.454 25.431 6.398 7.113 7.967 1.081 1.798 1000 3.092 4.215 4.640 5.022 5.536 5.899 2000 40 PDA Ch1 225nm Peak# Ret Time 1.081 1.798 2.488 3.092 3.616 4.215 4.640 5.022 5.536 10 5.899 11 6.398 12 7.113 13 7.967 14 9.114 15 9.915 16 22.908 17 24.454 18 25.431 19 33.939 20 36.996 Total Area 68860 1944630 61977640 5306603 43513117 7810951 2430870 4655965 3096601 1214075 3626644 3049562 2097462 751992 2156838 923359 213112 8754025 3975864 561047 158129216 Height 1677 203179 2999852 498620 2753578 324641 177188 207868 151813 75909 133050 90566 37450 24088 29715 28722 7289 266981 94143 6630 8112959 Conc 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Unit Mark Name V V V V V V V V V V V V V V V C:\LabSolutions\Data\Chi\Capsicum (cot Phenyl)\ket qua Thu\mau8_260419.lcd 10/05/2019 3:49:02 CH Page / Analysis Report Sample Name Sample ID Data Filename Method Filename Batch Filename Vial # Injection Volume Date Acquired Date Processed : mau9 : 9_260419 : mau9_260419.lcd : Capsicum (Phenylsilyl silicagel) (ACN-acid 40-60) 1ml 30oC.lcm : batch1_capsaicin_Thu.lcb : 1-11 Sample Type : Unknown : 10 uL : 26/04/2019 5:28:47 CH Acquired by : System Administrator : 26/04/2019 10:45:46 CH Processed by : System Administrator mAU PDA Multi 225nm,4nm 2.510 3.606 2500 2000 10 15 20 25 30 35 36.985 33.933 24.450 25.425 22.906 9.105 9.909 6.390 7.111 7.974 1.101 1.832 500 4.210 5.013 3.087 1000 5.534 5.888 1500 40 PDA Ch1 225nm Peak# Ret Time 1.101 1.832 2.510 3.087 3.606 4.210 5.013 5.534 5.888 10 6.390 11 7.111 12 7.974 13 9.105 14 9.909 15 22.906 16 24.450 17 25.425 18 33.933 19 36.985 Total Area 12443 477946 51402147 5338810 41430063 10039130 4200484 2987928 982820 3338925 2703380 1667532 500204 1158341 653683 182805 7258088 3200372 446847 137981947 Height 341 67029 2381475 497534 2588882 316966 188690 147479 68344 118945 87184 32700 16408 20026 22364 6199 221389 75673 5267 6862897 Conc 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Unit Mark Name V V V V V V V V V V V V V C:\LabSolutions\Data\Chi\Capsicum (cot Phenyl)\ket qua Thu\mau9_260419.lcd 10/05/2019 3:50:05 CH Page / Analysis Report Sample Name Sample ID Data Filename Method Filename Batch Filename Vial # Injection Volume Date Acquired Date Processed : mau10 : 10_260419 : mau10_260419.lcd : Capsicum (Phenylsilyl silicagel) (ACN-acid 40-60) 1ml 30oC.lcm : batch1_capsaicin_Thu.lcb : 1-12 Sample Type : Unknown : 10 uL : 26/04/2019 6:09:23 CH Acquired by : System Administrator : 26/04/2019 7:35:51 CH Processed by : System Administrator mAU PDA Multi 225nm,4nm 2.511 3.786 3.528 4.165 2000 2.343 1500 10 15 20 25 30 35 37.034 33.966 22.932 24.477 25.453 11.164 6.385 7.108 7.968 9.099 9.312 9.915 5.538 5.890 1.801 500 5.003 3.058 1000 40 PDA Ch1 225nm Peak# Ret Time 1.801 2.343 2.511 3.058 3.528 3.786 4.165 5.003 5.538 10 5.890 11 6.385 12 7.108 13 7.968 14 9.099 15 9.312 16 9.915 17 11.164 18 22.932 19 24.477 20 25.453 21 33.966 22 37.034 Area 1804129 14162188 38901914 6757333 30594214 6367535 10056570 3980627 2997592 824520 3117707 2482946 1667817 143704 226820 990874 260423 552523 139695 5898526 2008350 263773 Height 177036 1143805 2097391 581429 1899410 421620 309954 178312 146941 65133 105855 84752 33271 13339 13051 16271 7868 18722 4758 180112 47432 3199 Conc 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Unit Mark Name V V V V V V V V V V V V V V V V V C:\LabSolutions\Data\Chi\Capsicum (cot Phenyl)\ket qua Thu\mau10_260419.lcd 10/05/2019 3:50:05 CH Page / Peak# Ret Time Total Area 134199780 Height 7549659 Conc Unit Mark Name C:\LabSolutions\Data\Chi\Capsicum (cot Phenyl)\ket qua Thu\mau10_260419.lcd 10/05/2019 3:50:51 CH Page / Analysis Report Sample Name Sample ID Data Filename Method Filename Batch Filename Vial # Injection Volume Date Acquired Date Processed : mau11 : 11_260419 : mau11_260419.lcd : Capsicum (Phenylsilyl silicagel) (ACN-acid 40-60) 1ml 30oC.lcm : batch1_capsaicin_Thu.lcb : 1-13 Sample Type : Unknown : 10 uL : 26/04/2019 6:49:56 CH Acquired by : System Administrator : 26/04/2019 7:36:49 CH Processed by : System Administrator mAU 3.803 PDA Multi 225nm,4nm 5.519 5.885 4000 10 15 20 25 30 35 37.042 32.608 34.004 25.491 24.479 22.931 12.962 11.134 11.755 9.113 9.894 1000 6.381 7.087 7.890 2.994 2000 4.217 4.639 5.011 3000 40 PDA Ch1 225nm Peak# Ret Time 2.994 3.803 4.217 4.639 5.011 5.519 5.885 6.381 7.087 10 7.890 11 9.113 12 9.894 13 11.134 14 11.755 15 12.962 16 22.931 17 24.479 18 25.491 19 32.608 20 34.004 21 37.042 Total Area 2316064 104615907 19457181 4815010 9720332 3883299 94530 4791298 3111269 48513 71534 801501 163990 30311 145066 3199489 918319 35834990 23791 16380805 2332651 212755851 Height 268693 3742243 942158 369829 560470 284028 11664 336481 173043 2930 3401 38891 6102 1497 9080 108718 30345 1072966 688 383828 27353 8374407 Conc 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Unit Mark Name V V V V V V C:\LabSolutions\Data\Chi\Capsicum (cot Phenyl)\ket qua Thu\mau11_260419.lcd 10/05/2019 3:51:28 CH Page / Analysis Report Sample Name Sample ID Data Filename Method Filename Batch Filename Vial # Injection Volume Date Acquired Date Processed : mau12 : 12_260419 : mau12_260419.lcd : Capsicum (Phenylsilyl silicagel) (ACN-acid 40-60) 1ml 30oC.lcm : batch1_capsaicin_Thu.lcb : 1-14 Sample Type : Unknown : 10 uL : 26/04/2019 7:30:28 CH Acquired by : System Administrator : 26/04/2019 8:36:12 CH Processed by : System Administrator 4000 PDA Multi 225nm,4nm 3.707 2.523 mAU 3000 10 15 20 25 30 35 37.040 33.980 22.926 24.473 25.463 9.119 9.899 1.169 1.795 1000 4.205 5.002 5.529 6.370 7.092 7.948 3.073 2000 40 PDA Ch1 225nm Peak# Ret Time 1.169 1.795 2.523 3.073 3.707 4.205 5.002 5.529 6.370 10 7.092 11 7.948 12 9.119 13 9.899 14 22.926 15 24.473 16 25.463 17 33.980 18 37.040 Total Area 77572 570851 100304989 7748495 81724114 18394455 7788202 7384361 6330188 5179377 3904687 1149045 3774089 1798731 482367 17119733 7763173 1100849 272595279 Height 1809 79561 3999825 599142 3999805 578216 338193 280606 211793 170088 72500 36931 41440 54921 15160 514456 181534 12893 11188875 Conc 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Unit Mark Name V V V V V V V V V V V V V V C:\LabSolutions\Data\Chi\Capsicum (cot Phenyl)\ket qua Thu\mau12_260419.lcd 10/05/2019 3:52:34 CH Page / Analysis Report Sample Name Sample ID Data Filename Method Filename Batch Filename Vial # Injection Volume Date Acquired Date Processed : mau13_1 : 13-1_260419 : mau13_1_260419.lcd : Capsicum (Phenylsilyl silicagel) (ACN-acid 40-60) 1ml 30oC.lcm : batch1_capsaicin_Thu.lcb : 1-15 Sample Type : Unknown : 10 uL : 26/04/2019 8:11:02 CH Acquired by : System Administrator : 26/04/2019 10:10:33 CH Processed by : System Administrator mAU PDA Multi 225nm,4nm 2.629 3.675 4000 3000 10 15 20 25 30 35 37.069 34.003 24.496 25.484 22.946 9.140 9.893 10.950 5.525 6.366 7.082 7.920 1.186 1.787 1000 4.193 3.038 4.640 4.998 2000 40 PDA Ch1 225nm Peak# Ret Time 1.186 1.787 2.629 3.038 3.675 4.193 4.640 4.998 5.525 10 6.366 11 7.082 12 7.920 13 9.140 14 9.893 15 10.950 16 22.946 17 24.496 18 25.484 19 34.003 20 37.069 Total Area 32242 1538232 114503638 8842719 86975218 15967282 4346484 8898256 8152858 6926254 5585033 3751035 1010155 2369133 1009593 1477944 392376 15614428 6934087 981039 295308007 Height 830 197599 3999306 715379 3999035 633048 343962 397105 307238 244312 181071 69087 34726 43442 21409 48671 13056 473010 162709 11496 11896490 Conc 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Unit Mark Name V V V V V V V V V V V V V V V C:\LabSolutions\Data\Chi\Capsicum (cot Phenyl)\ket qua Thu\mau13_1_260419.lcd 10/05/2019 3:53:09 CH Page / Analysis Report Sample Name Sample ID Data Filename Method Filename Batch Filename Vial # Injection Volume Date Acquired Date Processed : mau13_2 : 13-2_260419 : mau13_2_260419.lcd : Capsicum (Phenylsilyl silicagel) (ACN-acid 40-60) 1ml 30oC.lcm : batch1_capsaicin_Thu.lcb : 1-16 Sample Type : Unknown : 10 uL : 26/04/2019 8:51:35 CH Acquired by : System Administrator : 26/04/2019 10:11:03 CH Processed by : System Administrator mAU PDA Multi 225nm,4nm 2.597 3.632 4000 3000 10 15 20 25 30 35 37.068 33.996 24.490 25.477 22.942 9.127 9.891 10.931 11.787 5.519 6.355 7.076 7.917 1.208 1.786 1000 4.165 3.013 4.638 4.988 2000 40 PDA Ch1 225nm Peak# Ret Time 1.208 1.786 2.597 3.013 3.632 4.165 4.638 4.988 5.519 10 6.355 11 7.076 12 7.917 13 9.127 14 9.891 15 10.931 16 11.787 17 22.942 18 24.490 19 25.477 20 33.996 21 37.068 Total Area 29167 1143746 111879299 10602941 86357505 16278016 4290098 8652238 8112562 6794705 5423989 3800501 906904 2262822 1033841 482035 1301984 336162 13784591 5646351 782495 289901952 Height 753 148938 3999368 768767 3999128 633967 340790 393880 307072 238625 178398 68814 32454 40601 21656 13609 43339 11365 416959 132513 9253 11800248 Conc 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Unit Mark Name V V V V V V V V V V V V V V V V C:\LabSolutions\Data\Chi\Capsicum (cot Phenyl)\ket qua Thu\mau13_2_260419.lcd 10/05/2019 3:53:59 CH Page / Analysis Report Sample Name Sample ID Data Filename Method Filename Batch Filename Vial # Injection Volume Date Acquired Date Processed : mau13_3 : 13-3_260419 : mau13_3_260419.lcd : Capsicum (Phenylsilyl silicagel) (ACN-acid 40-60) 1ml 30oC.lcm : batch1_capsaicin_Thu.lcb : 1-17 Sample Type : Unknown : 10 uL : 26/04/2019 9:32:09 CH Acquired by : System Administrator : 26/04/2019 10:41:30 CH Processed by : System Administrator mAU PDA Multi 225nm,4nm 2.619 3.600 4000 3000 10 15 20 25 30 35 37.090 34.005 9.126 9.877 22.953 24.499 25.486 5.517 6.355 7.073 7.913 1.185 1.782 1000 4.155 2.987 4.637 4.986 2000 40 PDA Ch1 225nm Peak# Ret Time 1.185 1.782 2.619 2.987 3.600 4.155 4.637 4.986 5.517 10 6.355 11 7.073 12 7.913 13 9.126 14 9.877 15 22.953 16 24.499 17 25.486 18 34.005 19 37.090 Total Area 21216 1444258 122078853 11963154 87074405 16745602 4239243 9036381 8283581 6859174 5498909 3695211 908781 2108021 969583 246653 10285776 3459668 461921 295380390 Height 559 188828 3999421 843272 3999207 654862 352760 405207 315141 239816 180267 68116 31662 38886 32822 8334 311211 81016 5534 11756922 Conc 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Unit Mark Name V V V V V V V V V V V V V V C:\LabSolutions\Data\Chi\Capsicum (cot Phenyl)\ket qua Thu\mau13_3_260419.lcd 10/05/2019 3:55:18 CH Page / Analysis Report Sample Name Sample ID Data Filename Method Filename Batch Filename Vial # Injection Volume Date Acquired Date Processed : mau13_4 : 13-4_260419 : mau13_4_260419.lcd : Capsicum (Phenylsilyl silicagel) (ACN-acid 40-60) 1ml 30oC.lcm : batch1_capsaicin_Thu.lcb : 1-18 Sample Type : Unknown : 10 uL : 26/04/2019 10:12:41 CH Acquired by : System Administrator : 10/05/2019 3:54:35 CH Processed by : System Administrator mAU PDA Multi 225nm,4nm 2.608 3.589 4000 10 15 20 25 30 37.075 33.991 22.951 24.495 25.478 10.967 9.794 1.782 1000 5.508 6.333 7.056 7.891 9.109 2.980 2000 9.312 3.768 4.144 4.635 4.972 3000 35 PDA Ch1 225nm Peak# Ret Time 1.782 2.608 2.980 3.589 3.768 4.144 4.635 4.972 5.508 10 6.333 11 7.056 12 7.891 13 9.109 14 9.312 15 9.794 16 10.967 17 22.951 18 24.495 19 25.478 20 33.991 21 37.075 Total Area 1585866 127145217 11934709 71904472 14561201 17022660 3984240 8949957 8190421 6156469 5815369 3724043 276376 432041 1902820 1024768 848654 220040 9034694 2938784 389412 298042214 Height 207851 3999616 854547 3999499 932729 654487 345959 404171 312990 233779 177831 66388 28997 28601 35270 19934 28870 7358 272926 68734 4651 12685187 Conc 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Unit Mark Name V V V V V V V V V V V V V V V V C:\LabSolutions\Data\Chi\Capsicum (cot Phenyl)\ket qua Thu\mau13_4_260419.lcd 10/05/2019 3:55:52 CH Page / Analysis Report Sample Name Sample ID Data Filename Method Filename Batch Filename Vial # Injection Volume Date Acquired Date Processed : mau duoc lieu : : mauduoclieu_260419.lcd : Capsicum (Phenylsilyl silicagel) (ACN-acid 40-60) 1ml 30oC.lcm : batch1_capsaicin_Thu.lcb : 1-2 Sample Type : Unknown : 10 uL : 26/04/2019 11:23:50 SA Acquired by : System Administrator : 26/04/2019 10:43:05 CH Processed by : System Administrator 3.204 75 PDA Multi 225nm,4nm 3.631 2.438 mAU 15 20 33.884 22.886 10 24.405 6.375 7.108 7.968 8.651 4.218 4.997 25 25.393 5.536 5.888 50 25 30 35 40 PDA Ch1 225nm Peak# Ret Time 2.438 3.204 3.631 4.218 4.997 5.536 5.888 6.375 7.108 10 7.968 11 8.651 12 22.886 13 24.405 14 25.393 15 33.884 Total Area 2131466 371388 1797242 467752 169922 128347 31963 129315 102719 40649 4618 63581 14391 712766 326044 6492165 Height 72518 55324 82902 15269 7911 6926 2485 5009 4449 1690 269 2188 535 21862 7738 287076 Conc 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Unit Mark Name V V V V V V V V V V V C:\LabSolutions\Data\Chi\Capsicum (cot Phenyl)\ket qua Thu\mauduoclieu_260419.lcd 16/05/2019 4:00:01 CH Page / Analysis Report Sample Name Sample ID Data Filename Method Filename Batch Filename Vial # Injection Volume Date Acquired Date Processed : mau toi uu_1 : toiuu1_160519 : toiuu1_160519.lcd : Capsicum (Phenylsilyl silicagel) (ACN-acid 40-60) 1ml 30oC.lcm : batch3_capsaicin_Thu.lcb : 1-1 Sample Type : Unknown : 10 uL : 16/05/2019 1:45:56 CH Acquired by : System Administrator : 16/05/2019 3:51:08 CH Processed by : System Administrator mAU PDA Multi 225nm,4nm 2.715 3.717 4000 10 15 20 30 35 36.584 25 30.250 29.052 24.246 22.723 1000 21.042 5.144 5.638 6.533 7.262 8.081 8.976 10.053 10.699 11.308 25.222 4.636 2000 33.613 3.917 4.251 3000 40 PDA Ch1 225nm Peak# Ret Time 2.715 3.717 3.917 4.251 4.636 5.144 5.638 6.533 7.262 10 8.081 11 8.976 12 10.053 13 10.699 14 11.308 15 21.042 16 22.723 17 24.246 18 25.222 19 29.052 20 30.250 21 33.613 22 36.584 Area 141768186 86070859 19810708 22801115 11224771 12749852 13166698 10916542 8911772 4368721 2200726 2930840 643699 2461964 792942 3635171 722294 36763471 73408 1700072 16532405 2389961 Height 3999853 3999752 1357967 1094818 550425 603261 404444 371673 260775 95488 58488 56881 31503 32899 12990 77342 23205 750875 1849 29249 266182 25462 Conc 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Unit Mark Name V V V V V V V V V V V V V V V SV T TV V C:\LabSolutions\Data\Chi\Capsicum (cot Phenyl)\ket qua Thu\toiuu1_160519.lcd 16/05/2019 4:00:01 CH Page / Peak# Ret Time Total Area 402636178 Height 14105381 Conc Unit Mark Name C:\LabSolutions\Data\Chi\Capsicum (cot Phenyl)\ket qua Thu\toiuu1_160519.lcd 16/05/2019 4:01:58 CH Page / Analysis Report Sample Name Sample ID Data Filename Method Filename Batch Filename Vial # Injection Volume Date Acquired Date Processed : mau toi uu_2 : toiuu2_160519 : toiuu2_160519.lcd : Capsicum (Phenylsilyl silicagel) (ACN-acid 40-60) 1ml 30oC.lcm : batch3_capsaicin_Thu.lcb : 1-2 Sample Type : Unknown : 10 uL : 16/05/2019 2:26:30 CH Acquired by : System Administrator : 16/05/2019 3:51:23 CH Processed by : System Administrator mAU PDA Multi 225nm,4nm 2.715 3.728 4000 20 24.217 33.572 25.189 15 22.692 10.115 10 21.013 11.332 0.481 4.640 1000 6.566 7.298 8.118 8.983 3.934 4.254 2000 25 30 35 36.538 5.165 5.517 5.667 3000 40 PDA Ch1 225nm Peak# Ret Time 0.481 2.715 3.728 3.934 4.254 4.640 5.165 5.517 5.667 10 6.566 11 7.298 12 8.118 13 8.983 14 10.115 15 11.332 16 21.013 17 22.692 18 24.217 19 25.189 20 33.572 21 36.538 Total Area 74917 140194449 85998060 18111910 21740484 11246790 11366304 3137551 9647837 10563124 8781754 4304785 2628713 3932019 2290840 1187689 3677506 697976 37052438 16320243 2375282 395330671 Height 1365 4000575 4000533 1299029 1050516 525763 571322 357520 375148 351412 259495 96646 65643 59080 32022 17311 78038 22896 744332 262772 25401 14196820 Conc 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Unit Mark Name V V V V V V V V V V V V V V V V V C:\LabSolutions\Data\Chi\Capsicum (cot Phenyl)\ket qua Thu\toiuu2_160519.lcd 16/05/2019 4:03:12 CH Page / Analysis Report Sample Name Sample ID Data Filename Method Filename Batch Filename Vial # Injection Volume Date Acquired Date Processed : mau toi uu_3 : toiuu3_160519 : toiuu3_160519.lcd : Capsicum (Phenylsilyl silicagel) (ACN-acid 40-60) 1ml 30oC.lcm : batch3_capsaicin_Thu.lcb : 1-3 Sample Type : Unknown : 10 uL : 16/05/2019 3:07:02 CH Acquired by : System Administrator : 16/05/2019 3:57:29 CH Processed by : System Administrator mAU PDA Multi 225nm,4nm 2.725 3.717 4000 15 20 25 30 36.475 24.183 30.158 25.152 10 22.664 20.988 10.098 0.450 1000 11.309 5.161 5.660 6.560 7.288 8.104 8.970 4.642 2000 33.522 3.931 4.254 3000 35 40 PDA Ch1 225nm Peak# Ret Time 0.450 2.725 3.717 3.931 4.254 4.642 5.161 5.660 6.560 10 7.288 11 8.104 12 8.970 13 10.098 14 11.309 15 20.988 16 22.664 17 24.183 18 25.152 19 30.158 20 33.522 21 36.475 Total Area 73602 141900197 86354498 19158574 22963864 11855110 12193441 13227141 11171200 9028981 4596119 2654884 3998649 2385501 1133190 3718485 702362 36916825 1679974 16532866 2380145 404625610 Height 1304 4000721 4000690 1356505 1096502 551687 601051 392012 367367 265600 101194 67385 60442 32993 16932 78699 23025 751937 29115 265678 25649 14086489 Conc 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Unit Mark Name V V V V V V V V V V V V V V SV T V C:\LabSolutions\Data\Chi\Capsicum (cot Phenyl)\ket qua Thu\toiuu3_160519.lcd ... 1.2.1 Các phương pháp chiết xuất capsaicinoid từ Ớt 1.2.2 Các dung môi chiết xuất capsaicinoid từ Ớt 1.3 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình chiết xuất 1.3.1 Phương pháp thay... phương pháp chiết xuất capsaicinoid từ Ớt Có nhiều phương pháp khác áp dụng để chiết xuất capsaicinoid từ Ớt, kể đến chiết Soxhlet hồi lưu [12], [41], chiết siêu âm [5], [38], [39], [46], chiết áp... - Khảo sát ảnh hưởng số yếu tố trình chiết xuất capsaicinoid từ Ớt - Lựa chọn điều kiện chiết xuất tối ưu capsaicinoid từ Ớt CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan Ớt 1.1.1 Vị trí phân loại Theo Hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chiết xuất tối ưu capsaicinoid từ quả ớt, Nghiên cứu chiết xuất tối ưu capsaicinoid từ quả ớt

Từ khóa liên quan