Bài giảng Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

11 66 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 16:27

BÀI GIẢNG VẬT LÍ LỚP BÀI ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG TaiLieu.VN Bài ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG N S R 70 80 90 100 110 60 120 50 130 40 30 140 i i’ 20 150 160 10 170 180 I Bài 4: ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I Gương phẳng: Quan sát: Hình vật quan sát gương gọi ảnh vật tạo gương C1: Em số vật có bề mặt phẳng, nhẵn bóng dùng để soi ảnh gương phẳng? Mặt nước TaiLieu.VN Mặt kim loại nhẵn bóng Thước nhựa ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG Bài 4: I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: Thí nghiệm: Tia phản xạ nằm mặt phẳng nào? Dùng đèn chiếu tialàtới làtờ Hiện tượng: Tiapin sáng từ đèn SI trênđi mặt C2: Cho tia SI là mặt tờ giấy Hãy quan tờ giấy giấymặt gặp gươnglên tia sáng gương bị hắt lạiphẳng đặt sát cho biết tia phản xạ IR nằm mặt phẳng vng góc với tờ giấy nào? Tia phản xạ IR nằm I mặt phẳng nào? - Tia sáng bị hắt lại IR gọi tia phản xạ Kết luận: Quan sát tượng? Hiện tượng gọi tượng phản xạ ánh Tia phản xạ nằm mặt phẳng với sáng đường tia tới - TaiLieu.VN pháp tuyến s R N ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG Bài 4: I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: Tia phản xạ nằm mặt phẳng nào? Phương tia phản xạ quan hệ với phương tia tới? S Phương tia tới xác định góc nhọn Góc phản xạ quan hệ Thí Kếtnghiệm luận: Góc kiểmphản tra: xạ Dùng lnthước ln góc đo góc đểtới đo với góc tới nào? SIN = i gọi góc tới ’ giá trị phản xạ i xác ứng định với góc tớinhọn Phương tiagóc phản xạ góc i’: gọi góc phản xạ i khác ghi kết quảNIR vào =bảng Góc tới i o 60 45 Góc phản xạ i’ o 60 N i o 45 SI: tia tới IR: tia phản xạ IN: pháp tuyến TaiLieu.VN o 30 o i’ o 30 R I ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG Bài 4: I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: Định luật phản xạ ánh sáng? -Tia phản xạ nằm mặt phẳng với tia tới đường pháp tuyến - Góc phản xạ ln ln góc tới TaiLieu.VN ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG Bài 4: I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: - Tia phản xạ nằm mặt phẳng với tia tới đường pháp tuyến - Góc phản xạ ln ln góc tới Biểu diễn gương phẳng tia sáng hình vẽ N Gương phẳng biểu diễn đoạn thẳng, S R phần gạch chéo mặt sau gương Tia tới SI 70 80 90 100 60 120 50 pháp tuyến IN nằm mặt phẳng hình vẽ 130 40 30 140 i i’ 20 170 180 I C3: Hãy vẽ tia phản xạ IR 150 160 10 TaiLieu.VN 110 Bài 4: ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG 180 170 110 120 130 a a Hãy vẽ tia phản xạ 160 s 140 C4: TrảVẽ lời:một tia tới SI chiếu lên gương phẳng 150 III: Vận dụng 100 b Giữ nguyên tia tới SI, muốn thu tia phản xa có hướng thẳng đứng từ 90 i I 80 N i’ s R I TaiLieu.VN 10 20 30 40 50 60 70 lên phải đặt gương nào? Vẽ hình Bài 4: ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG III: Vận dụng b Cách vẽ: R N B1: Vẽ tia tới SI tia phản xạ IR có hướng thẳng đứng từ lên s 10 90 110 12 80 B2: Vẽ đường phân giác góc SIR, 70 60 đường phân giác IN pháp tuyến 50 i i’ 30 20 B3: Vẽ mặt gương vuông góc với IN TaiLieu.VN 10 0 14 15 16 17 18 40 gương 13 I Củng cố-dặn dò - Những vật xem gương phẳng -Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng -Xác định góc tới góc phản xạ - Học cũ - Làm tập từ 4.1 đến 4.4 SBT - Chuẩn bị trước “Ảnh vật tạo gương phẳng” TaiLieu.VN Xin cám ơn thầy cô em.Chúc em học tốt TaiLieu.VN ... o 30 R I ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG Bài 4: I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: Định luật phản xạ ánh sáng? -Tia phản xạ nằm mặt phẳng với tia tới đường pháp tuyến - Góc phản xạ ln ln... tượng phản xạ ánh Tia phản xạ nằm mặt phẳng với sáng đường tia tới - TaiLieu.VN pháp tuyến s R N ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG Bài 4: I Gương phẳng: II Định luật phản xạ ánh sáng: Tia phản xạ nằm.. .Bài ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG N S R 70 80 90 100 110 60 120 50 130 40 30 140 i i’ 20 150 160 10 170 180 I Bài 4: ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I Gương phẳng: Quan sát: Hình vật quan sát
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng, Bài giảng Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng