Bài giảng Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

12 50 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 16:27

TaiLieu.VN Bài : Định luật phản xạ ánh sáng I- Gương phẳng Quan sát : Hằng ngày dùng gương phẳng để soi (hình mặt mình, hay vật khác gương) Hình vật quan sát gương gọi ảnh vật tạo gương TaiLieu.VN Bài : Định luật phản xạ ánh sáng C1 Một số đồ vật có bề mặt phẳng, nhẵn bóng dùng để soi hình ảnh gương phẳng : mặt nước yên lặng, mặt kim loại nhẵn,… II- Định luật phản xạ ánh sáng  Thí nghiệm: Dùng đèn pin chiếu tia tới SI lên gương phẳng đặt vng góc với tờ giấy Tia là mặt tờ giấy, gặp gương, tia sáng bị hắt lại, cho tia IR gọi tia phản xạ TaiLieu.VN Bài : Định luật phản xạ ánh sáng Hiện tượng gọi tượng phản xạ ánh sáng Tia phản xạ nằm mặt phẳng ? C2 Kết luận: Tia phản xạ nằm mặt phẳng với tia tới …pháp tuyến gương điểm tới… Phương tia phản xạ quan hệ với phương tới? _Phương tia tới xác định góc nhọn SIN=I gọi góc tới _Phương tia phản xạ xác định góc nhọn NIR=i’ gọi góc phản xạ TaiLieu.VN Bài : Định luật phản xạ ánh sáng a) Dự đốn xem góc phản xạ quan hệ với góc tới Góc tới i ? Trả lời: góc phản xạ góc 60 tới 45 b) Thí nghiệm kiểm tra: dùng 30 thước đo góc để đo giá trị góc phản xạ i’ ứng với góc tới i khác nhau, Kết luận : kết vào bảng bên Góc phản xạ i’ 60 45 30 Góc phản xạ ln ln góc tới TaiLieu.VN Bài : Định luật phản xạ ánh sáng 3) Định luật phản xạ ánh sáng Làm thí nghiệm với môi trường suốt khác, ta rút hai kết luận coi nội dung định luật phản xạ ánh sáng 4) Biểu diễn gương phẳng tia sáng hình vẽ Gương phẳng, đặt vng góc với mặt tờ giấy vẽ hình, biểu diễn đoạn thẳng, phần gạch chéo mặt sau gương Tia tới SI pháp tuyến IN nằm mặt phẳng hình vẽ C3 Hãy vẽ tia phản xạ IR TaiLieu.VN Bài : Định luật phản xạ ánh sáng III- Vận dụng : C4 Hình 4.4 vẽ tia tới SI chiếu lên gương phẳng M a) Hãy vẽ tia phản xạ TaiLieu.VN b) Giữ nguyên tia tới SI, muốn thu tia phản xạ có hướng thẳng đứng từ lên phải đặt gương nào? Vẽ hình Bài : Định luật phản xạ ánh sáng Bài tập: 4.1 Hình bên vẽ tia sáng SI chiếu lên gương phẳng Góc tạo tia SI với mặt gương 30 độ Hãy vẽ tiếp tia phản xạ tính góc phản xạ Giải Góc tới 60 độ nên theo định luật phản xạ ánh sáng i=i’=60 độ Vậy góc phản xạ 60 độ TaiLieu.VN Bài : Định luật phản xạ ánh sáng 4.2 Chiếu tia sáng lên gương phẳng ta thu toa phản xạ tạo với tia tới góc 40 độ Góc tới có giá trị sau ? A 20 độ C 40 độ Đáp án : A 20 độ TaiLieu.VN B 80 độ D 60 độ Bài : Định luật phản xạ ánh sáng 4.3 Chiếu tia sáng SI lên gương phẳng (hình 4.2) a) Vẽ tia phản xạ b) Vẽ vị trí đặt gương để thu tia phản xạ theo phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải TaiLieu.VN Bài : Định luật phản xạ ánh sáng Bài tập nhà: 4.4 Một gương phẳng đặt mặt bàn nằm ngang, gần tường thẳng đứng (hình 4.3) Dùng đèn pin chiếu tia sáng lên gương (lấy miếng bìa khóet lỗ nhỏ dán lên mặt kính đèn để tạo tia sáng) cho tia phản xạ gặp tường Hãy vẽ hai tia tới cho hai tia phản xạ gặp tường điểm M Nhớ học cũ xem TaiLieu.VN Chúc em học tốt TaiLieu.VN ... vẽ tiếp tia phản xạ tính góc phản xạ Giải Góc tới 60 độ nên theo định luật phản xạ ánh sáng i=i’=60 độ Vậy góc phản xạ 60 độ TaiLieu.VN Bài : Định luật phản xạ ánh sáng 4.2 Chiếu tia sáng lên gương... gương, tia sáng bị hắt lại, cho tia IR gọi tia phản xạ TaiLieu.VN Bài : Định luật phản xạ ánh sáng Hiện tượng gọi tượng phản xạ ánh sáng Tia phản xạ nằm mặt phẳng ? C2 Kết luận: Tia phản xạ nằm mặt... nhau, Kết luận : kết vào bảng bên Góc phản xạ i’ 60 45 30 Góc phản xạ ln ln góc tới TaiLieu.VN Bài : Định luật phản xạ ánh sáng 3) Định luật phản xạ ánh sáng Làm thí nghiệm với môi trường suốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng, Bài giảng Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Từ khóa liên quan