dịch reading unit 3 lớp 10

1 103 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 06:23

Marie Curie sinh ở Warsaw vào ngày 7 tháng 11 năm 1867. Bà nhận được nền giáo dục phổ thông ở các trường địa phương và sự rèn luyện về khoa học từ người cha.Là một sinh viên lỗi lạc và trưởng thành, bà ôm ấp giấc mơ làm một nghề về khoa học, điều đó không thể được cho một phụ nữ vào thời của bà. Để dành tiền cho chuyến du học ở nước ngoài, bà phải làm giáo viên dạy kèm riêng và việc học của bà bị gián đoạn.Cuối cùng vào năm 1891, với số liền ít ỏi để sống. Marie đến Pari để thực hiện giấc mơ của mình tại Đại học Sorbonne. Dù điều kiện sống khó khăn, bà làm việc vô cùng cần cù. Bà đạt được một văn bằng Vật lý với điểm rất cao và tiếp tục một văn bằng nữa về Toán học. Bà gặp Pierre Curie ở Trường Vật lý năm 1894 và năm sau họ cưới nhau. Từ đó trở đi, họ làm việc chung với nhau trong công việc nghiên cứu. Năm 1903, Marie trở thành người phụ nữ đầu tiên nhận bằng tiến sĩ ở Đại học Sorbonne. Dịch: Marie Curie sinh Warsaw vào ngày tháng 11 năm 1867 Bà nhận giáo dục phổ thông trường địa phương rèn luyện khoa học từ người cha Là sinh viên lỗi lạc trưởng thành, bà ôm ấp giấc mơ làm nghề khoa học, điều khơng thể cho phụ nữ vào thời bà Để dành tiền cho chuyến du học nước ngoài, bà phải làm giáo viên dạy kèm riêng việc học bà bị gián đoạn Cuối vào năm 1891, với số liền ỏi để sống Marie đến Pa-ri để thực giấc mơ Đại học Sorbonne Dù điều kiện sống khó khăn, bà làm việc vô cần cù Bà đạt văn Vật lý với điểm cao tiếp tục văn Toán học Bà gặp Pierre Curie Trường Vật lý năm 1894 năm sau họ cưới Từ trở đi, họ làm việc chung với công việc nghiên cứu Năm 1903, Marie trở thành người phụ nữ nhận tiến sĩ Đại học Sorbonne Sau chết bi thảm Pierre Curie năm 1906, bà đảm trách vị trí chồng bà đạt Sorbonne Như bà phụ nữ giáo sư đại học Pháp Chẳng sau đó, bà nhận Giải Nobel Hóa học xác định trọng lượng nguyên tử chất Ra-đi Nhưng niềm vui thật bà "làm giảm đau khổ người" Việc thành lập Viện Ra-đi năm 1914 làm giấc mơ nhân đạo bà trở thành thật
- Xem thêm -

Xem thêm: dịch reading unit 3 lớp 10, dịch reading unit 3 lớp 10