4 GIAI TOAN BANG NHIEU CACH

2 55 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 03:57

GIẢI TỐN BẰNG NHIỀU CÁCH Trên Tốn Tuổi Thơ số Tiến sĩ Vũ Dương Thụy có “Thế giả thiết tạm” Với toán quen thuộc, tác giả đưa nhiều cách giải hay, độc đáo Tôi tâm đắc với viết Khơng phải học sinh mà bậc phụ huynh giáo viên học hỏi nhiều Với tốn, tìm lời giải niềm vui Sẽ vui sướng thú vị ta tìm nhiều lời giải cho tốn Hãy có nhiều suy nghĩ cách tiếp cận khác với đề toán, tìm nhiều lời giải hay Tơi xin “bắt chước” TS Vũ Dương Thụy với số toán quen thuộc Hi vọng phần giúp em yêu ham học toán Bài toán : Chúng ta bắt đầu toán quen thuộc : "Một người từ A đến B với vận tốc 15 km/h Sau 30 phút, người thứ hai rời A B với vận tốc 20 km/h đến B trước người thứ 30 phút Tính qng đường AB" Đọc qua, tốn rườm rà khó hiểu : sau, đến trước Đọc lại lần ta thấy : “đi sau 30 phút ; đến trước 30 phút” Vậy ta đưa toán toán đơn giản : Giả sử người thứ hai sau người thứ hai người đến B lúc Với suy nghĩ : Thời gian đuổi kịp hai động tử chuyển động chiều khoảng cách lúc hai động tử bắt đầu chuyển động chia cho hiệu hai vận tốc, ta có cách làm sau Cách 1: Trong người thứ : 15 x = 30 (km) Mỗi người thứ hai nhanh người thứ : 20 - 15 = (km) Thời gian để người thứ hai đuổi kịp người thứ : 30 : = (giờ) Quãng đường AB dài : 20 x = 120 (km) Người thứ chậm người thứ hai nên nhiều thời gian Vậy người thứ thời gian người thứ hai người thứ hai thời gian người thứ ? Ta có số cách làm sau Cách : Giả sử người thứ hai với thời gian người thứ người thứ hai quãng đường nhiều người thứ : 20 x = 40 (km) Vận tốc người thứ hai người thứ : 20 - 15 = (km/giờ) Thời gian người thứ : 40 : = (giờ) Quãng đường AB dài : 15 x = 120 (km) Cách : Giả sử người thứ với thời gian người thứ hai người thứ quãng đường người thứ hai : 15 x = 30 (km) Một người thứ người thứ hai km nên thời gian người thứ hai 30 : = (giờ) ta tính quãng đường AB 20 x = 120 (km) Theo suy nghĩ : quãng đường vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian ta có cách giải sau Cách : Gọi vận tốc người thứ v1 (km/h) ; người thứ hai v2 (km/h) ; thời gian người thứ quãng đường AB t1 (giờ) ; người thứ hai t2 (giờ) Ta có : v1/v2 = 15/20 = 3/4 suy t1/t2 = 4/3 Biết tỉ số t1/t2 = 4/3 t1 - t2 = Ta tính t1 = (giờ) ; t2 = (giờ) Do quãng đường AB dài : 15 x = 120 (km) Thời gian người thứ hai người thứ Ta thử tính xem km người thứ hai người thứ ? Từ tìm qng đường AB Ta có cách làm thứ Cách : Cứ km người thứ hết 1/15 ; 1km người thứ hai hết 1/20 Trong km người thứ hai người thứ : 1/15 - 1/20 = 1/60 (giờ) Vậy quãng đường AB dài : : 1/15 = 120 (km) Ta giả thiết (gọi) thời gian người thứ nhất, người thứ hai để có cách làm khác ... thứ quãng đường AB t1 (giờ) ; người thứ hai t2 (giờ) Ta có : v1/v2 = 15/20 = 3 /4 suy t1/t2 = 4/ 3 Biết tỉ số t1/t2 = 4/ 3 t1 - t2 = Ta tính t1 = (giờ) ; t2 = (giờ) Do quãng đường AB dài : 15 x =
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 GIAI TOAN BANG NHIEU CACH , 4 GIAI TOAN BANG NHIEU CACH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn