NHẬP BỒ ĐỀ HẠNH LUẬN

298 75 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2019, 01:37

SHANTIDEVA Tịch Thiên Hồng Như chuyển Việt ngữ NHẬP BỒ ĐỀ HẠNH LUẬN Bước Vào Đường Đi Bồ Tát CHÁNH VĂN hongnhu-archives http://www.hongnhu.org Tựa đề tiếng Phạn: Bodhicaryāvatāra (còn gọi Bodhisattvacaryāvatāra) Tựa đề tiếng Tạng: ༄༅། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྤྱོ།། Tựa đề tiếng Việt: Nhập Bồ Đề Hạnh Luận, (hay Nhập Bồ Tát Hạnh Luận) Mục Lục Lời Dịch Giả Tiểu Sử Tác Giả Shantideva Chương Một: LỢI ÍCH TÂM BỒ ĐỀ 12 Chương Hai: SÁM HỐI 24 Chương Ba: NẮM LẤY TÂM BỒ ĐỀ 44 Chương Bốn: TÂM BẤT PHÓNG DẬT 55 Chương Năm: GÌN GIỮ CHÁNH TRI 70 Chương Sáu: HẠNH NHẪN 103 Chương Bảy: HẠNH TẤN 146 Chương Tám: HẠNH ĐỊNH 168 Chương Chín: HẠNH TUỆ 225 Chương Mười: HỒI HƯỚNG 280 Lời Dịch Giả Nói lý tác luận, ngài Shantideva bảo rằng: "tôi không viết lợi ích chúng sinh, mà để tự tâm huân tập" Trọn pháp lời ngài tự nói với mình, tự bộc bạch, tự sách Người đọc học nhiều nơi nội dung bồ tát đạo, nhiều kiến thức Tuy vậy, đây, vượt lý thuyết, người đọc ngài Shantideva đưa thẳng vào thực vị bồ tát, sâu vào ý nghĩ, lời nói, hành động Kể từ lúc khởi chí nguyện phát tâm đạt thánh quả, bước đường, bao khổ nạn, bao vấp ngã, nẻo vượt qua, ngài Shantideva nói đủ Thầy dạy rằng: “Cảnh giới chứng ngộ ngài Shantideva, kẻ phàm không tưởng tượng Vậy mà lại đủ túc duyên để nghe lời này, thật phước báu khó tìm cầu, phải biết trân q." Bằng lòng trân q vậy, tơi xin dịch pháp Là niềm tri ân sâu xa Ân Sư nán lại khổ đau sinh tử kẻ chậm chân tơi hy vọng phát khởi tâm bồ đề đệ tử hồng 10/2013 Tiểu Sử Tác Giả Shantideva Hai nguồn sử liệu đời ngài Shantideva (Tịch Thiên) đến từ ngài Butön (1290-1364) – ngài Jetsün Tāranātha (1575-1608) Ngồi văn ngắn tìm thấy tác phẩm học giả Yeshe Peljor (thế kỷ 18) Gần đây, nhà nghiên cứu phát thêm đoản văn thảo chép tay Nepal kỷ 14 Ngài Kunzang Pelden luận “Văn Thù Kim Khẩu Cam Lồ” dựa theo văn ngài Butön để soạn tiểu sử ngài Shantideva Bản tiếng Việt lược dịch từ tiểu sử  Nhập Bồ Đề Hạnh Luận (Bodhicaryāvatāra) Bồ tát Shantideva (Tịch Thiên) trước tác Ngài bậc thầy uyên thâm hội đủ ba phẩm tính cần có luận giả: trực chứng chân đế, trực kiến bổn tôn, thông làu ngũ minh Khi thế, ngài Shantideva viên thành bảy cơng hạnh phi thường Đặc biệt ngài người đấng bổn tơn Diệu Âm1 trực tiếp hộ niệm gia trì Ngài Shantideva vốn mang dòng máu đế vương Vào khoảng đầu kỷ VIII miền Nam xứ Saurashtra (nay Bang Gujarat Tây Bắc Ấn Độ), quốc vương Kalyanavarnam hạ sanh thái tử, đặt tên Shantivarman Từ nhỏ thái tử sớm hướng tâm chư Phật thời khứ, tự nhiên mang sẵn dòng giống Đại Thừa, dành trọn lòng tơn kính phi thường cho chư Tăng sĩ, Đạo sư Ngài phụng hiến cúng khắp cả, đặc biệt quan tâm chăm sóc cho người nghèo hèn, tật bệnh, đọa rơi Với trái tim kiên định hướng nẻo giác, ngài tích lũy tri thức, thông làu ngũ minh Đặc biệt ngài thỉnh nghi quỹ đức Văn Thù từ vị Bồ Tát Diệu Âm (Manjushosha) tên khác Bồ Tát Văn Thù (Manjushri)  NHẬP BỒ ĐỀ HÀNH LUẬN: Bước vào đường bồ tát khất sĩ khổ hạnh, hành trì miên mật xem đức Văn Thù bổn tôn Khi Quốc vương băng hà, vương quyền trao cho Thái tử Shantivarman Ngai vàng dựng lên lộng lẫy để chuẩn bị cho lễ Đăng quang Ngay đêm hôm trước đại lễ, thái tử nằm mộng thấy đức Diệu Âm tọa ngai vàng, nhìn ngài mà nói sau: Con yêu nhất, / ngai ta Ta Văn Thù / sư phụ Sao / sánh với sư phụ ngang vai ngang vế / ngồi ngai? Giật tỉnh giấc, thái tử Shantisarman hiểu việc kế thừa vương vị điều chẳng nên làm Lòng khơng lưu luyến tài sản gian, ngài từ bỏ ngai vàng, đến học viện Na-lan-đà thọ giới ngài Jayadeva, thượng thủ năm trăm vị Hiền Thánh, sư phụ ban cho pháp hiệu Shantideva2 Trong thời gian tu học Na-lan-đà, ngài đức Văn Thù trực tiếp truyền cho Tam Tạng kinh điển Ngài dựa theo tu tập miên mật, qui nạp nội dung chánh pháp thành hai luận: Học Tập Luận Kinh Tập Luận Mặc dù ngài Shantideva thành tựu vô lượng thiện đức từ hai pháp diệt đạo, chư Tăng đồng học không hay biết, thấy người hết ăn (Bhuj) lại ngủ (Sup), lại lang thang (Kutimgata), nên gọi ngài Bhu-su-ku Họ vơ bất bình, than rằng, “cả ba việc người xuất gia đây3, người chẳng việc cả, đủ tư cách thọ trai tăng! Phải đuổi được!” Họ liền bàn cách đuổi ngài đi, bày việc chư Tăng thay phiên nói pháp, tin Shanti- phần tên ngài, -deva phần tên sư phụ, ghép lại thành Shantideva Học, tu, làm Phật in sách, làm thuốc v.v… Tiểu Sử Shantideva  đến phiên phải nói pháp, chắn ngài xấu hổ mà trốn Họ liên tục đến thúc dục, lần ngài từ chối, bảo khơng biết để nói Họ kéo đến thỉnh Viện trưởng lệnh cho ngài nói pháp Viện trưởng vừa lên tiếng, ngài liền hứa Thấy vậy, số tăng sĩ bắt đầu chột Để thách thức ngài, họ bày biện cúng phẩm cao núi, mời thật đông người đến dự, dựng tòa sư tử chênh vênh giữa, mời ngài đến Bất ngờ thấy ngài tọa sẵn pháp tòa, họ kinh ngạc hoang mang, khơng hiểu ngài thượng lên pháp tòa cách Lúc ngài Shantideva điềm nhiên cất tiếng hỏi: “Các ông muốn nghe pháp nào, pháp thường nghe, hay pháp chưa nghe?” Cả pháp hội sững sờ “Xin cho nghe pháp chưa nghe.” Học Tập Luận dài, Kinh Tập Luận lại ngắn, ngài Shantideva thuyết Nhập Bồ Đề Hạnh Luận, nghĩa rộng văn gọn Lúc đức Văn Thù trời không, nhiều người thấy được, tín tâm trào dâng vơ bờ Khi đọc đến chỉnh cú 34, chương 9, “cả sắc không / vắng tâm…”, ngài Shantideva đức Văn Thù thăng lên không trung, cao dần, biến mất, giọng nói ngài Shantideva vọng cuối luận Trong chúng hội, vị trí nhớ phi thường liền vội vã chép lại pháp, văn dài ngắn khơng đồng: có vị chép thành bảy trăm chỉnh cú, có vị chép thành ngàn chỉnh cú, có vị lại chép thành nhiều chỉnh cú Chư Hiền giả vùng Kashmir chép thành bảy trăm chỉnh cú gom thành chín chương, chư vị Trung Ấn (Magadha - Ma Kiệt Đà) lại chép thành  NHẬP BỒ ĐỀ HÀNH LUẬN: Bước vào đường bồ tát ngàn chỉnh cú gom thành mười chương Lúc ấy, văn có bất Hơn nữa, hai luận mà ngài Shantideva dặn dò cần phải đọc, Học Tập Luận Kinh Tập Luận (xem chương 5, chỉnh cú 105-106) Về sau, nghe nói ngài Shantideva bảo tháp Shrīdakṣngahiṇa, vùng Nam Ấn, hai vị hiền thánh với trí nhớ thần thơng lặn lội tìm đến gặp, xin ngài chuẩn xác lại luận Ngài xác định chép chư Hiền giả vùng Magadha xác Khi hỏi đến Học Tập Luận Kinh Tập Luận, ngài bảo hai vị tìm thấy hai luận giấu mái nhà tịnh xá ngài Học Viện Na-lan-đà Ngài truyền ban lời khai thị cho hai vị Ngài Shantideva sau du hành hướng Đơng, vận dụng thần thông hàng phục xung đột nghiêm trọng, mang lại hòa bình cho đơi bên Ngài độ cho năm trăm người ngoại đạo miền Tây gần xứ Magadha Lúc nhằm lúc thiên tai, làng lâm nạn đói Dân làng bảo ngài cứu mạng, họ nguyện tin theo giáo pháp ngài Ngài mang bình bát chứa cơm khất thực, cầm tay, gia trì đại định Chỉ với bình bát, làng thỏa thuê no đủ Nhờ duyên lành này, làng bỏ mê tín để bước vào chánh pháp Thêm thời gian sau đó, lại nạn đói kinh khiếp, ngài cứu mạng ngàn hành khất Về sau ngài làm cận vệ cho Quốc Vương Arivishana, lúc gặp nạn chiến tranh với giặc Machala phía Đơng Ấn Ngài đeo bên kiếm gỗ đầy uy lực, đủ khả hàng phục hiểm họa, mang an bình đến khắp nơi, nể trọng Tiểu Sử Shantideva  khắp Tuy vậy, số quần thần sanh lòng ganh ghét, đến bẩm báo với vua rằng: “đây tên bịp bợm, ngưỡng mong bệ hạ suy xét Hắn có vũ khí đâu, đeo kiếm gỗ, bảo vệ cho bệ hạ!” Vua nghe xong giận, xét vũ khí người Đến vua bảo ngài Shantideva tuốt kiếm, ngài từ tốn thưa làm khiến vua bị thương “Ta bị thương mặc lòng! rút kiếm ta xem!” Vua lệnh Không thể cãi lệnh, ngài mời vua đến nơi vắng vẻ, thỉnh vua lấy tay che mắt, nhìn mắt lại Khi kiếm rút khỏi vỏ, hào quang rực rỡ chói lòa khiến mắt vua rơi xuống đất Vua tùy tùng kinh hãi, xin ngài lượng thứ chở che Ngài Shantideva lúc trả mắt lại cho vua, nhờ lực gia trì ngài, mắt vua bình thường cũ, không chút đau đớn Cả vương quốc khởi tín tâm sâu xa, quay quy thuận chánh pháp Về sau ngài Shantideva đến vùng Shriparvata miền Nam, sống lẫn đám hành khất lõa thể Ở ngài ăn nước rửa chén rửa nồi người ta đổ Có lần thị nữ vua Khatavihara tên Kachalaha đổ nước rửa chén, thấy nước hắt lên người Shantideva sơi rít lên, chẳng khác đổ sắt nóng Cơ ta lấy làm lạ Cũng vào lúc giờ, có vị sư phụ Ấn giáo tên Shankaradeva tìm đến gặp vua để lời thách đố Ông ta tuyên bố vẽ mạn-đà-la Maheshvara trời không, Phật giáo khơng phá ảnh tượng kinh sách Phật giáo vương quốc phải vất vào lửa đỏ, trăm dân phải theo đạo ông ta Trước lời thách đố này, nhà vua triệu tập cao tăng báo việc, không đủ khả nhận lời 10  NHẬP BỒ ĐỀ HÀNH LUẬN: Bước vào đường bồ tát thách đố Vua ăn ngủ không yên Thấy vậy, thị nữ Kachalaha bẩm bạch vua chuyện kỳ lạ gã hành khất, vua liền lệnh tìm Shantideva Quần thần vội vã tìm tìm ngồi, rốt tìm ngài ngồi gốc Khi nghe đầu câu chuyện, ngài nói việc chẳng khó gì, phải cho ta bình đầy nước, hai vải, lửa Mọi thứ nhanh chóng chuẩn bị theo ý ngài Buổi chiều ngày hôm sau, hành giả ấn giáo đến vẽ lằn lên không trung bỏ Mọi người cảm thấy vô bất an Sáng sớm hôm sau, đương lúc mạn đà la thành hình, cửa Đơng chưa kịp xong ngài Shantideva nhập vào đại định Ngay tức thì, trận cuồng phong lên, quét mạn đà la vào hư không Hết thảy cối, hoa màu, nhà cửa bị tan hoang Vị hành giả Ấn giáo bị gió tốc chim Bóng tối bao trùm khắp lãnh thổ Rồi hào quang chiếu từ hai lông mày ngài Shantideva, soi lối cho vua hồng hậu Cả hai bị gió cuốn, tuột hết siêm y, toàn thân đầy bụi Và thế, ngài Shantideva dùng lửa để sưởi, dùng nước để tắm, dùng vải để vua hoàng hậu che thân Ngài lại dùng thần lực đại định gom hết dân chúng bị gió trở lại, tắm rửa, chăm sóc, trấn an Biết bao người khởi chánh tín, nhờ ngoại đạo suy tàn, chánh pháp hưng thịnh dài lâu Vương quốc mà gọi nơi “hàng phục ngoại đạo.” Mặc dù ngài Shantideva lúc tự cho kẻ phàm phu, theo lời ngài Jetari, ngài Shantideva thân đức Diệu Âm (Văn Thù) Theo lời ngài Prajnaka-ramati ngài Shantideva bậc thánh tăng Còn riêng nói hành trạng ngài, đức Vibhutichandra nói rằng: 284  NHẬP BỒ ĐỀ HẠNH LUẬN: Bước vào đường bồ tát X.13 Bạn hiền mau đến đây, không cần hoảng chạy Ai ? Chính đức Diệu Âm8 bậc bồ tát hộ trì chúng sinh ban vô úy Nhờ lực ngài khổ đau tan sạch, suối an lạc chảy bồ đề sinh X.14 Xin nhìn xem: điện ngọc trăm vạn chư thiên đảnh lễ gót sen; trăm vạn thiên nữ rền lời xưng tán Đôi mắt ngài từ hòa ướt đẫm Từ đỉnh đầu ngài rơi trận mưa hoa Chúng sinh địa ngục thấy cảnh Manjughosha: tên khác đức Manjushri, đức Văn Thù Sư Lợi Chương Mười: HỒI HƯỚNG  cất tiếng reo vui X.15 Tương tự vậy, nương thiện này, trùng điệp biển mây chư đại bồ tát, đức Phổ Hiền chư vị khác, mưa xuống biển mưa an vui thơm mát, cho cõi địa ngục đầy ắp niềm vui X.16 Nguyện cõi súc sinh thoát cảnh hãi hùng nhai nuốt lẫn Nguyện cõi ngạ quĩ nguồn an lạc Bắc Câu Lư Châu, X.17 no đủ, tắm mát, nhờ dòng sữa rót từ ngón tay đức Quan Thế Âm X.18 Nguyện cho người mù thấy hình sắc; nguyện cho người điếc 285 286  NHẬP BỒ ĐỀ HẠNH LUẬN: Bước vào đường bồ tát nghe âm thanh; nguyện cho sản phụ giống Hoàng Hậu Ma Da, không gặp đớn đau lúc lâm bồn X.19 Nguyện người thân trần tìm y áo Nguyện người đói kiếm miếng ăn Nguyện người khát tìm thức uống, nguồn giải khát thơm ngon tuyệt diệu X.20 Nguyện cho người nghèo tìm tài sản Nguyện người yếu khổ thấy niềm vui Nguyện kẻ tuyệt vọng gặp nguồn hy vọng, vĩnh viễn sống bình an hạnh phúc X.21 Nguyện người tật bệnh thoát bệnh khổ Chương Mười: HỒI HƯỚNG  Nguyện nạn thiên tai vĩnh viễn khơng X.22 Nguyện kẻ khiếp sợ dứt sợ hãi Nguyện kẻ tù đày cảnh cùm gơng Nguyện kẻ yếu hèn tìm sức mạnh Nguyện cho chúng sinh sống cõi biết quay nâng đỡ lẫn X.23 Nguyện cho lữ hành bước đường gặp hạnh phúc, không nhọc công làm tất muốn làm X.24 Nguyện người biển tìm điều mong muốn, trở đất liền bình an vơ sự, sum vầy đồn tụ 287 288  NHẬP BỒ ĐỀ HẠNH LUẬN: Bước vào đường bồ tát với thân nhân X.25 Nguyện khách lữ hành lạc bước lỡ chân, sớm gặp đồng hành, khơng sợ cướp bóc, hùm, beo, thú dữ, đường thong dong không chút mỏi mệt X.26 Nguyện kẻ lạc lồi nơi hoang dã khơng bóng người qua, hãi hùng hoang vắng, kẻ say, kẻ điên trẻ thơ, người già, không nơi nương dựa, chư Thiên che chở hộ trì X.27 Nguyện cho chúng sinh cảnh ràng buộc, có chánh tín, trí tuệ, từ bi, lương thực đầy tràn, cung cách uy nghi, nhớ đời trước Chương Mười: HỒI HƯỚNG  X.28 Nguyện cho người tài sản bất tận, hư không tạng, không mang lại tranh chấp, tổn hại, hưởng dụng tùy ý X.29 Nguyện kẻ xấu xí tướng trang nghiêm Nguyện người dị dạng thân toàn hảo X.30 Nguyện kẻ mạng thấp cõi gian sanh vào mạng cao Nguyện kẻ thấp có địa vị Nguyện kẻ kiêu căng trở thành khiêm tốn X.31 Nương công đức này, nguyện khắp chúng sinh từ bỏ ác hạnh, vĩnh viễn làm theo việc tốt lành, X.32 khơng lìa bồ đề tâm, 289 290  NHẬP BỒ ĐỀ HẠNH LUẬN: Bước vào đường bồ tát sâu pháp hành bồ tát, chư Phật hộ niệm giữ gìn, tận diệt ác hạnh ma vương X.33 Nguyện khắp chúng sinh sống đời trường thọ, an vui hạnh phúc, đến chữ “chết” chưa nghe X.34 Nguyện khắp nơi, có biết vườn ý, pháp âm ngân vang lời giảng Phật chư trưởng tử X.35 Nguyện cho mặt đất khắp nơi không đá gập ghềnh, ngọc lưu ly, lòng bàn tay muốt trơn phẳng mịn X.36 Trong hàng đệ tử, Chương Mười: HỒI HƯỚNG  nguyện chúng bồ tát nhiều đến vô lượng, ngồi kín nơi, uy nghi trang điểm khắp mặt đất X.37 Nguyện cho chúng sinh lắng nghe không ngừng âm diệu pháp đến từ chim muông, đến từ rừng, đến từ ánh sáng, hay từ không gian X.38 Nguyện thấy Phật chư trưởng tử trùng điệp trời mây, cúng phẩm vơ tận, mang hết kính dâng bậc Thầy cõi X.39 Nguyện xin chư Thiên cho mưa thời, cho khắp mùa màng xanh tốt sum xuê Nguyện cho quốc vương thuận theo chánh pháp 291 292  NHẬP BỒ ĐỀ HẠNH LUẬN: Bước vào đường bồ tát Nguyện cho dân thịnh vượng cát tường X.40 Nguyện thuốc chữa lành bệnh Nguyện cho mật thành công Nguyện đà kì ni, quỉ ăn thịt người khởi từ tâm X.41 Nguyện khắp chúng sinh khơng có phải chịu nạn khổ, tạo tác ác nghiệp, gặp cảnh tật bệnh, khổ sợ hãi, hay bị người sỉ nhục khinh Cũng không khổ trầm cảm X.42 Nguyện cảnh chùa chiền ln tịnh, trường tồn hưng thịnh tu học, tụng kinh Nguyện cho tăng đoàn Chương Mười: HỒI HƯỚNG  sống lục hòa, chí nguyện xuất gia tồn thành viên mãn X.43 Nguyện người xuất gia có chí nguyện tu, chốn lan nhã, xả bỏ tán tâm, an trú định tâm nhu nhuyễn X.44 Nguyện cho chư ni đủ vật chất, thoát hết tất tranh chấp tổn hại Tương tự vậy, nguyện người xuất gia trang nghiêm giới hạnh X.45 Nguyện người phá giới sám hối tội này, tiêu trừ nghiệp lực sinh cõi bình an, uy nghi giới hạnh, khơng suy thối X.46 Nguyện cho kẻ trí ln tơn vinh, 293 294  NHẬP BỒ ĐỀ HẠNH LUẬN: Bước vào đường bồ tát người giữ gìn, hiến cúng rộng rãi, tâm tịnh, danh lừng mười phương X.47 Nguyện khơng chịu khổ ác đạo, khơng nhọc nhằn vất vả, mau chóng viên thành thắng thân Phật, thù thắng thân chư thiên X.48 Nguyện khắp chúng sinh cúng dường chư Phật nhiều vô số kể, hưởng nguồn an vui thắng diệu chư Như Lai X.49 Hết thảy bồ tát khắp chúng sinh có tâm nguyện gì, nguyện thành tựu Và xin nguyện cho khắp chúng sinh Chương Mười: HỒI HƯỚNG  hưởng tất tâm ý Phật chư bồ tát hướng chúng sinh X.50 Tương tự nguyện Bích Chi Phật chư Thanh Văn nguồn an vui X.51 Và đạt hoan hỉ địa, nguyện nương lòng từ đức Diệu Âm mà tơi nhớ lại đời trước, vui hạnh xuất gia X.52 Nguyện sống với chút lương thực đơn giản thơng thường Nguyện đời kiếp tìm nơi trú tịnh tồn hảo X.53 Mỗi tơi khởi tâm muốn thấy muốn hỏi, 295 296  NHẬP BỒ ĐỀ HẠNH LUẬN: Bước vào đường bồ tát nguyện diện kiến bồ tát Diệu Âm, không chút ngăn ngại X.54 Như đức Văn Thù toàn thành mục tiêu cho khắp chúng sinh tận không gian, nguyện làm theo X.55 Không gian chưa cùng, chúng sinh chưa tận, nguyện tơi lại chốn này, qt tan khổ nạn cho khắp chúng sinh X.56 Nguyện cho khổ nạn khắp chúng sinh trổ nơi Nương vào lực chúng Tăng bồ tát, nguyện khắp chúng sinh hưởng đầy nguồn an vui thắng diệu X.57 Nguyện cho chánh pháp Chương Mười: HỒI HƯỚNG  297 thuốc chữa lành bệnh khổ, gốc rễ nguồn an vui, ln mn lồi hỗ trợ tơn kính, tồn dài lâu X.58 Tơi xin kính lạy bồ tát Diệu Âm: nhờ ơn ngài mà tâm thiện khởi Kính lạy đạo sư chư đạo hữu: nhờ ơn chư vị tâm thiện phát huy Đến chấm dứt pháp Bodhischaryavatara, Nhập Bồ Đề Hạnh Luận, đại sư Shantideva soạn tác Sách học giả xứ Ấn Sarvajnadeva tỷ kheo kiêm dịch giả Kawa Peltsek chuyển Tạng ngữ hiệu đính thành định dựa chép tay đến từ Kashmir Về sau dịch lại học giả xứ Ấn Dharmashibhadra hai vị 298  NHẬP BỒ ĐỀ HẠNH LUẬN: Bước vào đường bồ tát tỷ kheo kiêm dịch giả xứ Tây Tạng, Rinchen Zangpo Shakya Lodro hiệu đính dựa theo nguyên đến từ Magadha kèm với luận giải Về sau, thêm lần dịch lại học giả xứ Ấn Sumatikirti vị tỷ kheo kiêm dịch giả Ngok Loden Sherab hiệu đính Hồng Như chuyển Việt ngữ Mọi sai sót người dịch Mọi cơng đức xin hồi hướng pháp giới chúng sinh Bản có hiệu đính, 21/03/2014 Ghi dịch giả: Sách đọc chung với pháp Chói Rạng Ánh Mặt Trời ngài Patrul Rinpoche, cẩm nang hành trì Nhập Bồ Đề Hạnh Luận hongnhu-archives website: http://www.hongnhu.org facebook: https://www.facebo ok.com/hongnhu.org
- Xem thêm -

Xem thêm: NHẬP BỒ ĐỀ HẠNH LUẬN, NHẬP BỒ ĐỀ HẠNH LUẬN

Từ khóa liên quan