Giáo án môn Hóa: Bài 30: Lưu huỳnh

12 78 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 13:55

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ KHOA HÓA HỌC - GIÁO ÁN Đề mục dạy: TIẾT 51-BÀI 30: LƯU HUỲNH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10 CƠ BẢN Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: MSV: Lớp: Nhóm: ThS Nguyễn Thị Thùy Trang Lê Thị Kim Quyên 13S2011111 Hóa 4A 01 Huế, 10/2016 Ngày soạn: 16/10/2016 Người soạn: Lê Thị Kim Quyên GVHD: ThS Nguyễn Thị Thùy Trang TIẾT 51: LƯU HUỲNH I Mục tiêu Kiến thức Biết được: - Vị trí lưu huỳnh bảng hệ thống tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử - Hai dạng thù hình lưu huỳnh - Tính chất hóa học lưu huỳnh vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử Trong hợp chất, lưu huỳnh có số oxi hóa -2, +4, +6 - Trạng thái tự nhiên, ứng dụng sản xuất lưu huỳnh Hiểu được: - Vì lưu huỳnh vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử Vận dụng: - Giải thích số vấn đề mang tính thực tiễn đời sống giải tập liên quan Kĩ - Dự đốn tính chất, kiểm tra, kết luận tính chất lưu huỳnh - Viết phương trình hóa học chứng minh tính chất hóa học lưu huỳnh - Quan sát, mơ tả hình ảnh - Giải tập liên quan Trọng tâm - Tính chất hóa học lưu huỳnh Thái độ - Giúp học sinh hiểu tầm quan trọng lưu huỳnh sống - Củng cố niềm tin vào khoa học thơng qua việc học sinh làm thí nghiệm khám phá, tạo hứng thú cho học sinh, u thích mơn hóa học khuyến khích tìm tòi, sáng tạo để chiếm lĩnh tri thức Các lực cần đạt - Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học - Năng lực quan sát - Năng lực tư hóa học - Năng lực tính tốn hóa học - Năng lực làm việc theo nhóm - Năng lực xử lí tình II Chuẩn bị Phương pháp dạy học - Dạy học khám phá - Sử dụng phương tiện trực quan (bài giảng powerpoint) Đồ dùng dạy học - Giáo viên: + Hình ảnh: bảng tuần hồn; hai dạng thù hình lưu huỳnh; trạng thái tự nhiên lưu huỳnh + Video: thí nghiệm H2 tác dụng S; S tác dụng O2; ứng dụng lưu huỳnh; đũa tẩm bột lưu huỳnh + Sơ đồ: khai thác lưu huỳnh công nghiệp theo phương pháp Frasch + Bảng phụ: hai dạng thù hình lưu huỳnh, tính chất vật lí hai dạng thù hình lưu huỳnh + Dụng cụ: ống nghiệm, giá đỡ ống nghiệm, kẹp gỗ, đèn cồn, bật lửa + Hóa chất: dây đồng, lưu huỳnh bột + Phiếu học tập: tập trắc nghiệm củng cố - Học sinh: + Ôn cũ “Oxi – Ozon”, chuẩn bị “Lưu huỳnh” III Tiến trình dạy học Ổn định lớp (1 phút) Kiểm tra cũ (4 phút) - Kiểm tra cũ hình thức: trò chơi lật mảnh ghép - Luật chơi: Có mảnh ghép tương ứng với gợi ý để đến từ khóa gồm có chữ Học sinh chọn mảnh ghép, câu hỏi tương ứng ra, trả lời điểm cộng Với trả lời đúng, mảnh ghép lật mở với phần tranh từ khóa Học sinh có quyền trả lời từ khóa lúc nào, trả lời hai điểm cộng, trả lời sai quyền tham gia trò chơi *Từ khóa: Khí oxi Câu 1: Đi rừng thông, ta thấy thoải mái, dễ chịu khí nào? Đáp án: Ozon Câu 2: Phương trình sau cho biết tính chất ozon? 2Ag + O3 Ag2O + O2 Đáp án: Tính oxi hóa mạnh Câu 3: Người ta thường dùng phương pháp … để điều chế chất khí tan nước Đáp án: Đẩy nước Câu 4: Sự cháy oxi hóa có tỏa … phát sáng Đáp án: Nhiệt Câu 5: Đây trình nào? Đáp án: Quang hợp ۞ Lời dẫn liên kết gợi ý: Ozon dạng thù hình oxi Chúng có tính oxi hóa mạnh, ozon có tính oxi hóa mạnh oxi Trong phòng thí nghiệm, oxi điều chế cách nhiệt phân hợp chất giàu oxi thu oxi phương pháp đẩy nước Quá trình quang hợp xanh tạo khí oxi, góp phần cung cấp oxi cho sống Vì vậy, trồng xanh cách để bảo vệ cải thiện môi trường sống lành Vào Ở tiết trước, học nguyên tố nhóm VIA oxi Hơm nay, tìm hiểu nguyên tố khác nhóm lưu huỳnh để xem tính chất lưu huỳnh có giống khác so với oxi, 30: “Lưu huỳnh” Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Vị trí, cấu hình I Vị trí, cấu hình electron ngun electron ngun tử (3 phút) tử -Trình chiếu BTH Dựa vào BTH +Vị trí: Ơ thứ 16, chu kì 3, nhóm VIA ngun tố hố học, em điền +Kí hiệu hóa học: S thông tin vào bảng phụ 1: +Nguyên tử khối: 32 +Vị trí oxi: +Vị trí: Ơ thứ 16, chu kì 3, nhóm VIA +Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p4 +Kí hiệu hóa học: +Kí hiệu hóa học: S +Ngun tử khối: +Nguyên tử khối: 32 +Cấu hình electron: +Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p4 -GV lật mở đáp án, nhận xét bổ sung (nếu thiếu) Hoạt động 2: Tính chất vật lí II Tính chất vật lí (3 phút) -Chiếu hình ảnh hai dạng thù hình -Quan sát hình ảnh, nghiên cứu SGK Cấu tạo Lưu tinh thể huỳnh lưu huỳnh Yêu cầu HS kết hợp để điền thông tin vào bảng phụ tính tà nghiên cứu SGK lên bảng trình chất phương bày so sánh tính chất vật lí hai vật lí (Sα) dạng thù hình lưu huỳnh vào bảng phụ Cấu tạo Cấu tạo Lưu Lưu So Cấu tạo Lưu Lưu So tinh thể tinh thể huỳnh huỳnh sánh tinh thể huỳnh huỳnh sánh tính tà đơn tà tính tà đơn tà Khối 2,07 chất phương (Sβ) chất phương (Sβ) lượng g/cm3 vật lí (Sα) vật lí (Sα) riêng Nhiệt Cấu tạo Cấu tạo Khác độ 1130C tinh thể tinh thể nóng chảy Khối Khối 2,07 1,96 Sα Nhiệt Sβ độ bền riêng riêng Nhiệt Nhiệt Sα 0 độ độ nóng 113 C 119 C < Sβ nóng chảy Chú ý: chảy Nhiệt 95,50C Nhiệt độ bền 1190C bền Sα Sβ độ bền Sβ Sα < Sβ Sα bền Sβ III Tính chất hóa học -Yêu cầu HS nghiên cứu SGK bảng phụ 1, trả lời câu hỏi sau (2 phút): +S có electron lớp ngồi cùng? +Độ âm điện S bao nhiêu? +Xác định số oxi hóa S chất sau: H2S, S, SO2, SO3, H2SO4 +Vậy S thể tính chất gì? S-2 +S có 6e lớp ngồi +Độ âm điện: 2,58 + S-2, S0, S+4, S+6, S+6 S0 S+4 S+6 S vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử +S vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử -Nhận xét bổ sung (nếu thiếu) Tính oxi hóa (13 phút) a, Tác dụng với kim loại (10 phút) -Chia lớp thành nhóm, hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm khám phá: phản ứng S Cu +Mục đích: Chứng minh tính oxi hóa S tác dụng với kim loại nhiệt độ cao +Cách tiến hành: Làm sợi dây đồng loại nhỏ Cuộn lò xo đầu với chiều dài lò xo 1cm Lấy ống nghiệm khơ cho vào lượng lưu huỳnh hạt ngô Lắp ống nghiệm theo chiều thẳng đứng Dùng đèn cồn đốt nóng S thành Khi lưu huỳnh có màu nâu đậm lên độ cao 2cm đưa nhanh lò xo vào phần đó, lúc sau thấy dây đồng đổi màu lấy Tính oxi hóa a, Tác dụng với kim loại +2 -2 0 t0 Cu + S (dư) → CuS [K] [O] Đồng (II) sunfua +2 -2 0 t0 Fe + S → FeS [K] [O] Sắt (II) sunfua 0 3 2 t Al  3S �� � Al2 S3 [K] [O] Nhôm sunfua 0 2 2 Hg  S �� � Hg S [K] [O] Thủy ngân (II) sunfua Chú ý: S tác dụng với Hg nhiệt độ thường Tổng quát: M + S → M2Sn Muối sunfua +So sánh sợi dây đồng nhóm +Sau yêu cầu HS trả lời câu hỏi sau: •Nêu tượng •Dự đốn sản phẩm Giải thích Viết phương trình hóa học •Trong phản ứng này, S thể tính chất gì? •Trong thực hành, tò mò nhiệt kế có cấu tạo nào, Hùng loay hoay xem, không may nhiệt kế rơi xuống sàn nhà vỡ Nếu em Hùng, em xử lí tình nào? Rút nhận xét gì? •Hiện tượng: Dây đồng đỏ rực lên tắt Ban đầu dây đồng có màu đỏ sau chuyển sang màu đen •Giải thích: Do xảy phản ứng: +2 -2 0 t0 Cu + S → CuS [K] [O] Đồng (II) sunfua 0 +2 -2 t0 Cu + S → Cu2S [K] [O] Đồng (I) sunfua Dây đồng sau phản ứng có màu đen CuS Cu2S tạo thành sau phản ứng •Trong phản ứng này, S thể tính oxi hóa •Xử lí tình huống: Báo cho giáo viên GV dùng bột lưu huỳnh để thu hồi Hg rơi vãi vỡ nhiệt kế Nhận xét: Hg phản ứng với S điều kiện thường -Nhận xét bổ sung (nếu thiếu) b, Tác dụng với hiđro (3 phút) -Chiếu video thí nghiệm: H2 tác dụng S Yêu cầu HS quan sát, mô tả cách tiến hành thí nghiệm, nêu tượng, giải thích, gọi HS lên bảng viết phương trình hóa học 2 2 Hg  S �� � Hg S [K] [O] Thủy ngân (II) sunfua b, Tác dụng với hiđro 0 1 2 t0 -Quan sát video thí nghiệm H  S �� � H2 S -Mô tả cách tiến hành thí nghiệm: Hiđro sunfua Cho vào chỗ bầu ống hở hai đầu [K] [O] vài thìa nhỏ lưu huỳnh bột Mở khóa vòi bình Kíp cho khí hiđro qua ống chứa bột lưu huỳnh khoảng thời gian 1-2 phút để đuổi hết không khí Sau hơ nóng đốt mạnh ống chỗ có chứa bột lưu huỳnh, tiếp tục cho khí hiđro qua Khí sục vào dung dịch CuSO4 -Hiện tượng: Sau thời gian ta thấy cốc dung dịch CuSO4 xuất kết tủa đen -Giải thích: 0 t0 1 2 H  S �� � H2 S -Nhận xét bổ sung (nếu thiếu) -Kết luận tính oxi hóa S Tính khử (5 phút) -Chiếu video thí nghiệm: S tác dụng O2 Yêu cầu HS quan sát, nêu tượng, viết phương trình hóa học [K] [O] Hiđro sunfua H2S + CuSO4 CuS + H2SO4 Đồng (II) sunfua � S2Kết luận: S0 + 2e �� → S có tính oxi hóa Tính khử -Quan sát video thí nghiệm -Hiện tượng: [K] [O] Lưu huỳnh đioxit +S cháy khơng khí cho lửa 0 6 1 màu xanh nhạt t0 � S F6 +S cháy bình khí O2 cho S  F2 �� lửa sáng xanh [K] [O] Lưu huỳnh hexaflorua -Giải thích: oxi trì cháy Trong khơng khí oxi nên S cháy yếu so với bình có chứa khí O2 -Phương trình hóa học: [K] [O] Lưu huỳnh đioxit -HS lên bảng xác định số oxi hóa, vai -Bổ sung thêm S tác dụng với chất oxi hóa mạnh như: HNO3đ H2SO4đ Yêu cầu HS lên bảng xác định số oxi hóa, vai trò chất, cân phản ứng S+HNO3đ SO2 +NO2+H2O S + H2SO4đSO2 + H2O -Nhận xét bổ sung (nếu thiếu) -Tóm lại: Số oxi hóa S giảm xuống -2 tăng lên +4,+6 nên tham gia phản ứng, tùy vào tác nhân mà S thể tính khử tính oxi hóa Hoạt động 4: Ứng dụng lưu huỳnh (5 phút) -Chiếu video ứng dụng Yêu cầu HS quan sát -Chiếu video đũa tẩm bột lưu huỳnh Yêu cầu HS theo dõi, nhận xét theo ý sau đây: +Tại phải dùng bột lưu huỳnh tẩm vào đũa? +Có nên dùng bột lưu huỳnh tẩm vào đũa khơng? Vì sao? -Nhận xét bổ sung (nếu thiếu) -Nhấn mạnh: S có nhiều ứng dụng quan trọng nhiều ngành công nghiệp Tuy nhiên, việc lạm dụng S gây nhiều hậu khôn lường Hoạt động 5: Trạng thái tự nhiên trò chất, cân phản ứng +5 +4 +4 S+4HNO3đ SO2 +4NO2+2H2O [K] [O] +6 +4 + 2H2SO4đ3SO2 + 2H2O [K] [O] 0S -Quan sát -Quan sát 0 +5 +4 +4 S+4HNO3đ SO2 +4NO2+2H2O [K] [O] +6 +4 S + 2H2SO4đ3SO2 + 2H2O [K] [O] Kết luận: S thể tính khử Tóm lại: S vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử IV Ứng dụng lưu huỳnh - Sản xuất H2SO4: S → SO2→ SO3→ H2SO4 -Lưu hóa cao su, tẩy trắng bột giấy, sản xuất diêm, dược phẩm, phẩm nhuộm, chất trừ sâu, chất diệt nấm -Nhận xét: +Giúp chống ẩm mốc +Khơng nên Vì đốt lưu huỳnh tạo SO2 độc V Trạng thái tự nhiên sản xuất sản xuất lưu huỳnh (3 phút) lưu huỳnh -Chiếu hình ảnh trạng thái tự nhiên -Quan sát -Trạng thái: lưu huỳnh Yêu cầu HS nhận -Nhận xét: Trong tự nhiên, lưu huỳnh +Có nhiều trạng thái đơn chất xét có nhiều dạng đơn chất, tạo thành +Ngoài ra, tồn hợp chất như: mỏ lớn vỏ Trái Đất.Ngoài muối sunfat, muối sunfua,… tồn dạng hợp chất muối sunfat, muối sunfua,… -Nhận xét bổ sung (nếu thiếu) -Chiếu sơ đồ khai thác lưu huỳnh -Quan sát, mô tả phương pháp Frasch phương pháp Frasch Yêu cầu +Mô tả: Để khai thác lưu huỳnh HS quan sát, mô tả mỏ lưu huỳnh, người ta nén nước siêu nóng (1700C) vào mỏ làm lưu huỳnh nóng chảy, đẩy khơng khí vào mỏ lưu huỳnh lưu huỳnh đẩy lên mặt đất -Nhận xét bổ sung (nếu thiếu) IV Củng cố (5 phút) -Phát phiếu học tập, chia lớp thành nhóm, hồn thành phiếu học tập Sau gọi nhóm lên trình bày 10 Trường: …………………………………………………………… Lớp: ………………………… Tên thành viên:…………………………………………………………………………………………………………………… PHIẾU HỌC TẬP Câu 1: Dãy đơn chất sau vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa? A Cl2, O3 , S B S, Cl2, Br2 C Na, F2, S D Br2, O2, Ca Câu 2: Lưu huỳnh tác dụng với axit sunfuric đặc, nóng: S + 2H2SO4 3SO2 + 2H2O Trong phản ứng này, tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử : số nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hóa là: A : B : C : D : Câu 3: Đun nóng hỗn hợp gồm có 0,81 g bột nhơm 0,96 g bột lưu huỳnh ống nghiệm đậy kín khơng có khơng khí Sau phản ứng, người ta thu chất ống nghiệm khối lượng bao nhiêu? A Al2S3: 1,5 (g) B Al: 0,27 (g); Al2S3: 1,5 (g) C Al: 0,54 (g); Al2S3: 1,5 (g) D S: 0,32 (g) ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP Câu 1: B Câu 2: D Câu 3: B nZn = = 0,03 (mol); nS = = 0,03 (mol) 2Al + 3S Al2S3 Ban đầu: 0,03 0,03 (mol) Phản ứng: 0,02 0,03 0,01 (mol) Sau: 0,01 0,01 (mol) Vậy sau phản ứng, ống nghiệm có: Khối lượng Al là: mAl = 0,01 27 = 0,27 (g) Khối lượng Al2S3 là: = 0,01 150 = 1,5 (g) V Dặn dò (1 phút) 11 -Học cũ làm tập 4, sách giáo khoa -Chuẩn bị mới: đọc trước thực hành số 4: Tính chất oxi, lưu huỳnh VI Đánh giá GVHD GVHD (ký tên) ThS Nguyễn Thị Thuỳ Trang SVTH (ký tên) Lê Thị Kim Quyên 12 ... ứng dụng lưu huỳnh; đũa tẩm bột lưu huỳnh + Sơ đồ: khai thác lưu huỳnh công nghiệp theo phương pháp Frasch + Bảng phụ: hai dạng thù hình lưu huỳnh, tính chất vật lí hai dạng thù hình lưu huỳnh +... dạng thù hình lưu huỳnh vào bảng phụ Cấu tạo Cấu tạo Lưu Lưu So Cấu tạo Lưu Lưu So tinh thể tinh thể huỳnh huỳnh sánh tinh thể huỳnh huỳnh sánh tính tà đơn tà tính tà đơn tà Khối 2,07 chất phương... Trang TIẾT 51: LƯU HUỲNH I Mục tiêu Kiến thức Biết được: - Vị trí lưu huỳnh bảng hệ thống tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử - Hai dạng thù hình lưu huỳnh - Tính chất hóa học lưu huỳnh vừa có
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn Hóa: Bài 30: Lưu huỳnh, Giáo án môn Hóa: Bài 30: Lưu huỳnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn