Phương pháp phát hiện Salmonella spp. trên nền mẫu thực phẩm theo ISO 65791:2017

37 173 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 11:28

LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chuyên đề báo cáo thực tập trước hết em xin gửi đến Ban Giám hiệu trường Đại học Sư Phạm – ĐHĐN, khoa Sinh – Môi trường, quan tâm đạo trình thực tập Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô TS Phạm Thị Mỹ, người tận tình hướng dẫn, quan tâm giúp đỡ để em hoàn thành báo cáo thực tập Em xin cảm ơn Ban Lãnh Đạo, phòng ban Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2, tạo điều kiện thuận lợi cho em tìm hiểu thực tiễn suốt trình thực tập trung tâm Cuối em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chị Nguyễn Thị Thu Sương – Trưởng phòng kiểm nghiệm sinh học, người hướng dẫn theo sát chúng em trình học tập làm việc Trung tâm Cảm ơn đến anh chị kiểm nghiệm viên phòng Kiểm nghiệm sinh học Trân trọng! Đà Nẵng, ngày 25 tháng năm 2019 Sinh viên thực tập Phan Phước Thanh Thuận MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH ẢNH DANH MỤC BẢNG LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP 1.1 Hệ thống Cục quản lý chất lượng Nông lâm Thủy sản 1.2 Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1.2.1 Vị trí chức 1.2.2 Nhiệm vụ quyền hạn 1.2.3 Hệ thống quản lý chất lượng phòng kiểm nghiệm sinh học 10 CHƯƠNG : NỘI DUNG THỰC TẬP 13 2.1 Tìm hiểu phương pháp thử nghiệm phòng kiểm nghiệm: 13 2.2 Cơ sở lý thuyết phương pháp phát Salmonella spp (ISO 6579-1:2017) 14 2.2.1 Nguyên tắc phương pháp phát Salmonella spp 16 2.2.2 Thiết bị dụng cụ 16 2.2.3 Chuẩn bị mẫu thử 16 a Phần mẫu thử huyền phù ban đầu 18 b Tăng sinh sơ không chọn lọc 18 c Tăng sinh chọn lọc 18 d Nuôi cấy môi trường thạch chọn lọc 18 e Khẳng định 19 2.2.4 Phép thử sinh hoá 19 2.2.4 Biểu thị kết 22 CHƯƠNG : KẾT QUẢ THỰC TẬP 23 3.1 Thực hành phép thử 23 3.2.1 Quy trình thực 24 3.2.2 Tiến độ thực kết 25 3.2.3 Kết luận 31 3.3 Kết luận 31 TÀI LIỆU VIỆN DẪN 33 PHỤ LỤC 34 Thành phần số môi trường 34 Thành phần nước đệm peptone (BPW) 34 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ISO International Standardization Organization TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam BPW Buffer pepton water XLD Xylo lysine deoxycholate RVS Rappaport-Vassiliadis soil MKTTn Muller-Kauffmann NA Nutrient agar LDC Decarboxyl L-Lysine DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình ảnh Trang Hình Cơ cấu tổ chức cục Quản lý Chất lượng Nơng lâm thủy sản Hình Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng Hình Sơ đồ phòng kiểm nghiệm sinh học Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng Hình 4: Một số thiết bị phòng kiếm nghiệm sinh học 10 Hình Quy trình thực phẩm, mẫu thức ăn chăn nuôi mẫu môi 15 trường từ khu vực chế biến thực phẩm Hình Quy trình kiểm tra mẫu 22 Hình Các khuẩn lạc nghi ngờ Salmonella 23 Hình Cấy khuẩn lạc nghi ngờ sang môi trường dinh dưỡng 24 Hình Mơi trường ban đầu (blank) 24 Hình 10 Sự thay đổi mẫu kiểm tra mơi trường sinh hóa 25 Hình 11 Thử nghiệm huyết 25 Hình 12 Salmonella có phản ứng điển hình mơi trường sinh hóa 26 Hình 13 Các khuẩn lạc thu môi trường phân lập XLD Hektoen 27 DANH MỤC BẢNG Bảng Trang Bảng Một số phương pháp thử nghiệm phân tích thực phẩm phòng 12 thử nghiệm Bảng Giải thích thay đổi mơi trường 18 Bảng Diễn giải phản ứng sinh hóa thử huyết 20 Bảng Tiến độ thực mẫu tôm 23 Bảng Tiến độ thực mẫu chả cá cá chai khô 25 Bảng Kết phản ứng sinh hóa chủng Salmonella 26 Bảng Tiến độ thực mẫu chả cá cá chai khô 26 LỜI MỞ ĐẦU Trong năm học tập khoa Sinh – Môi trường trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, khoa tạo điều kiện cho sinh viên học tập môi trường tốt để nắm vững kiến thức nâng cao chất lượng giáo dục Với phương châm “học đôi với làm”, sau thời gian giảng đường, sinh viên thực hành tham gia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm để củng cố kiến thức, tiếp xúc làm quen với thực tiễn chuyên môn tay nghề nâng cao để sau trường tránh bị bỡ ngỡ, tự ti, tăng khả tìm kiếm hội việc làm Với mục tiêu đó, trí nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Sinh – Môi trường tiếp nhận sở, em thực tập tốt nghiệp hai tháng phòng kiểm nghiệm sinh học thuộc Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng Tại em tìm hiểu tiêu chuẩn phòng kiểm nghiệm theo ISO 17025:2017, phương pháp, thao tác đôi với mẫu kiểm tra vi sinh vật theo TCVN 6404, chia sẻ kiến thức thực tiễn an toàn phòng kiểm nghiệm, kiến thức trang thiết bị vật chất tìm hiểu phương pháp kiểm vi sinh vật mẫu thực phẩm Trung tâm Ở báo cáo em xin trình bày cụ thể chuyên đề “Phương pháp phát Salmonella spp mẫu thực phẩm theo ISO 6579-1:2017 ” Vì kiến thức thân hạn chế, q trình thực tập hồn thiện báo cáo thực tập em khơng tránh khỏi sai sót Kính mong nhận đóng góp ý kiến từ thầy, cô từ anh, chị kiểm nghiệm viên Trung tâm CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP 1.1 Hệ thống Cục quản lý chất lượng Nông lâm Thủy sản Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản Thuỷ sản quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, thực chức tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước chuyên ngành thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực chất lượng, an tồn vệ sinh thực phẩm nơng sản, lâm sản, thuỷ sản muối thuộc phạm vi quản lý nhà nước giao Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản Thuỷ sản có tư cách pháp nhân, có tài khoản dấu riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định pháp luật Trụ sở Cục đặt thành phố Hà Nội Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản Thuỷ sản ( Hà Nội) Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản Thuỷ sản Trung Bộ (Trụ sở Nha Trang) Nam Bộ (Trụ sở Hồ Chí Minh) Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng (Trụ sở Hải Phòng) Trung tâm Chất lượng nơng lâm thủy sản vùng (Trụ sở Đà Nẵng) Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng (Trụ sở Nha Trang) Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng (Trụ sở Tp Hồ Chí Minh) Trung tâm Chất lượng nơng lâm thủy sản vùng (Trụ sở Cà Mau) Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng (Trụ sở Cần Thơ) Hình Cơ cấu tổ chức cục Quản lý Chât lượng Nông lâm thủy sản 1.2 Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng Hình Trung tâm Chất lượng nơng lâm thủy sản vùng 1.2.1 Vị trí chức - Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng sau gọi tắt Trung tâm Chất lượng vùng đơn vị nghiệp có thu, thực chức phục vụ quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ cơng thuộc lĩnh vực chất lượng, an tồn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản - Trung tâm Chất lượng vùng có tư cách pháp nhân, có dấu riêng mở tài khoản theo quy định pháp luật - Phạm vi hoạt động Trung tâm Chất lượng vùng gồm tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kom Tum, Gia Lai 1.2.2 Nhiệm vụ quyền hạn - Thực nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước chất lượng vật tư nơng nghiệp chất lượng, an tồn thực phẩm nông lâm thủy sản theo phân công Cục - Cung cấp dịch vụ theo yêu cầu tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật - Thực điều tra, thống kê, quản lý sở liệu, thông tin, báo cáo chất lượng, an tồn thực phẩm nơng lâm thủy sản theo quy định phân công Cục - Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến khoa học công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành thực hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định - Thực hoạt động khuyến nông, khuyến ngư lĩnh vực chất lượng, an tồn thực phẩm nơng lâm thủy sản theo phân công Cục - Thực cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo, kiến nghị tổ chức, công dân theo quy định phân công, phân cấp Cục - Quản lý nhân sự, tài chính, tài sản nguồn lực khác giao theo quy định pháp luật phân cấp quản lý Cục - Thực nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật phân công Cục trưởng  Thông tin liên hệ Địa chỉ: 167-175 đường Chương Dương, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng Điện thoại: (0236) 3836761 - (0236) 3836155 Fax: (0236) 3836154 Email: branch2.nafi@mard.gov.vn - info@nafiqad2.vn Website: www.nafiqad2.vn 1.2.3 Hệ thống quản lý chất lượng phòng kiểm nghiệm sinh học - Phòng kiểm nghiệm sinh học thuộc Trung tâm Chất lượng vùng trang bị thiết bị đại xây dựng phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn quốc tế ISO 17025, phục vụ dịch vụ kiểm nghiệm vi sinh vật gây bệnh thực phẩm, thức uống, thức ăn chăn nuôi - Lĩnh vực thử nghiệm phòng kiểm nghiệm sinh học bao gồm : + Thực phẩm + Nước, nước đá để bảo quản, chế biến sản phẩm, nước uống, nước sinh hoạt, nước uống đóng chai + Thức ăn chăn nuôi nguyên liệu thức ăn chăn nuôi + Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm 10 CHƯƠNG : KẾT QUẢ THỰC TẬP 3.1 Thực hành phép thử Phát Salmonella spp mẫu thực phẩm theo phương pháp ISO 65791:2017 Trung tâm Chất lượng Nông – Lâm – Thuỷ sản vùng (NAFIQAD 2) 23 3.2.1 Quy trình thực Mẫu tôm (đối với mẫu chả cá, cá chai khô quy trình tương tự mẫu tơm) 25g mẫu tơm + 225 ml BPW ủ 34 – 38oC 18 ± 2giờ Cấy ml dịch cấy tăng sinh + 10 ml môi trường MKTTn, ủ 37oC ± 1oC 24 ± Cấy 0,1 ml dịch cấy tăng sinh + 10 ml môi trường RVS ủ 41,5oC ± 1oC 24 ± Cấy vào thạch XLD môi trường thạch Hektoen ủ 37oC ± 1oC 24 ± Thử khuẩn lạc điển hình nghi ngờ Nếu âm tính, thử thêm khuẩn lạc khác đánh dấu Môi trường thạch NA, ủ 34 -38oC 24 ± Phép thử sinh hoá (TSI, Urê, indole, LDC) Phép thử huyết Biểu thị kết Hình Quy trình kiểm tra mẫu 24 3.2.2 Tiến độ thực kết Kiểm tra mẫu: Tôm, chả cá, cá chai khô Bảng Tiến độ thực mẫu tôm Thao tác Thời gian 10/1/2019 14/1/2019 Chuẩn bị môi trường Đồng mẫu Ủ mẫu đồng 15/1/2019 Chuyển mẫu đồng cấy sang môi trường tăng sinh chọn lọc 16/1/2019 Cấy mẫu từ môi trường tăng sinh chọn lọc sang môi trường phân lập 17/1/2019 18/1/2019 19/1/2019 Kiểm tra khuẩn lạc nghi ngờ Salmonella Cấy sang môi trường dinh dưỡng NA (làm thuần) Kiểm tra phản ứng sinh hoá Kiểm tra huyết Kiểm tra kết xác nhận Kết Ngày 17/1 kiểm tra đĩa thạch mơi trường tăng sinh chọn lọc quan sát thấy có đặc điểm giống với khuẩn lạc Salmonella Tiến hành cấy sang môi trường dinh dưỡng NA để làm 25 Hình Các khuẩn lạc nghi ngờ Salmonella Hình Cấy khuẩn lạc nghi ngờ sang mơi trường dinh dưỡng 26 LDC Urê Tryptopan TSI Hình Môi trường ban đầu (blank) Salmonella giả định mẫu tơm Salmonella chứng dương Hình 10 Sự thay đổi mẫu kiểm tra mơi trường sinh hóa 27 Hình 11 Thử nghiệm huyết Từ kết phép thử cho thấy khuẩn lạc nghi ngờ phân lập mẫu tôm Salmonella, diễn giải bảng sau: Bảng Kết phản ứng sinh hóa mẫu thử Thạch TSI Thạch Urê Khơng thấy thể tính kiềm đỏ bề mặt thạch Phản ứng dương tính, phân giải urê, làm thay đổi màu phenol đỏ sang hồng LDC Phản ứng âm tính, màu tím mơi trường thay đổi sang màu vàng Tryptopan Phản ứng âm tính, khơng sinh indole Huyết Phản ứng âm tính, khơng ngưng kết tạo thành hạt Tiến hành thực phép thử chủng Salmonella để kiểm chứng 28 Hình 12 Salmonella có phản ứng điển hình mơi trường sinh hóa Bảng Kết phản ứng sinh hóa chủng Salmonella Thạch TSI Thạch Urê LDC Tryptopan Trên mặt thạch thể tính kiềm đỏ, có hình thành khí H2S làm nứt thạch Phản ứng âm tính, Salmonella khơng phân giải urê Phản ứng dương tính, có màu tím đục Phản ứng âm tính, xuất vòng nâu vàng bề mặt Huyết Phản ứng dương tính, có kết tụ thành hạt 29 Bảng Tiến độ thực mẫu chả cá cá chai khô Thao tác Thời gian 21/1/2019 22/1/2019 Chuẩn bị môi trường Đồng mẫu Ủ mẫu đồng 23/1/2019 Chuyển mẫu đồng cấy sang môi trường tăng sinh chọn lọc 24/1/2019 Cấy mẫu từ môi trường tăng sinh chọn lọc sang môi trường phân lập 25/1/2019 Kiểm tra khuẩn lạc Kết Các khuẩn lạc từ mơi trường phân lập có chọn lọc cho thấy khơng có có mặt chủng Salmonella Hình 13 Các khuẩn lạc thu môi trường phân lập XLD Hektoen 30 3.2.3 Kết luận Kết kiểm tra tiêu Salmonella spp theo ISO 6579-1: 2017 cho thấy mẫu tôm, chả cá cá chai khô âm tính Kinh nghiệm rút từ thao tác kĩ thuật kết thu được:  Trước tiến hành thí nghiệm, cần xếp dụng cụ, hóa chất, mẫu cách khoa học, thuận tiện cho thao tác  Trong trình chuẩn bị mẫu, cần cắt mẫu nhiều vị trí khác kết  Khi thao tác thí nghiệm , cần làm khu vực gần lửa đèn cồn ý cách cầm pipet, mở nắp ống nghiệm  Khi tiến hành đổ đĩa thạch cần thao tác dứt khốt, 100ml mơi trường dinh dưỡng => đổ từ – đĩa  Khi đổ ống thạch TSI, phần nghiêng gấp rưỡi phần đáy  Khi thao tác, có cố vỡ rơi rớt mẫu vi sinh vật ngoài, cần tiến hành xịt cồn quanh nơi rơi vỡ tiến hành dọn dẹp, sau dọn dẹp, xịt cồn thêm lần 3.3 Kết luận Qua kết kinh nghiệm thu từ thí nghiệm trên, em nhận thấy việc kiểm tra tiêu vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm vô cần thiết quan trọng Các phương pháp không phương pháp chuẩn, phổ áp dụng rộng mà cho kết xác tin cậy Kết kiểm tra có ý nghĩa lớn xã hội nói chung người tiêu dùng nói riêng Qua đó, giảm thiểu lượng thực phẩm bẩn vào thị trường tăng độ tin cậy, an tâm sử dụng sản phẩm kiểm tra đạt chất lượng Phòng kiểm nghiệm sinh học xây dựng theo ISO/IEC 17025 nên mang lại nhiều lợi ích, cụ thể :  Kiểm sốt tồn q trình hoạt động  Đảm bảo tính xác, độ tin cậy phép thử nghiệm/hiệu chuẩn  Xây dựng hệ thống, môi trường làm việc chuyên nghiệp, nâng cao lực kĩ thuật quản lí phòng thí nghiệm  Tạo điều kiện thừa nhận kết thử nghiệm/hiệu chuẩn đơn vị áp dụng 31 Kiểm tra tiêu Salmonella spp theo phương pháp ISO 6579-1: 2017 mẫu thực phẩm giúp em có nhìn rõ việc cần đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng tiêu vi sinh (không phép có mặt Salmonella) để đến tay người tiêu dùng, nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm sức khoẻ người Trong trình thực tập, em thực công việc kiểm nghiệm viên, cách pha chế môi trường, thao tác kĩ thuật làm mẫu phòng kiểm nghiệm sinh học, cách bố trí phép thử hợp lý để đưa đến kết tối ưu sớm cho khách hàng Một lần em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình Th.S Nguyễn Thị Thu Sương, thầy cô trường anh chị phòng kiểm nghiệm sinh học, trung tâm NAFIQAD2 giúp em hồn thành khóa thực tập 32 TÀI LIỆU VIỆN DẪN TCVN 6404 (ISO 7218:2007 with amendment 1:2013) yêu cầu chung hướng dẫn kiểm tra vi sinh vật thực phẩm thức ăn chăn nuôi ISO 6579-1:2017 Microbiology of the food chain – Horizontal methol for the detection, enumeraiton and serotyping of Salmonella TCVN 10780-1:2017 (ISO 6579-1:2017) Vi sinh vật chuỗi thực phẩm – Phương pháp phát hiện, định lượng xác định typ huyết Salmonella Phần 1: Phương pháp phát Salmonella spp TCVN 10780-1:2017 (ISO 6579-1:2017) Vi sinh vật chuỗi thực phẩm – Phương pháp phát hiện, định lượng xác định typ huyết Salmonella Phần 3: Hưỡng dẫn xác định typ huyết Salmonella spp TCVN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/ICE 17025:2017) Yêu cầu chung lực phòng thử nghiệm hiệu chuẩn TCVN 8128:2015 (ISO 11133:2014) Vi sinh vật thực phẩm, thức ăn chăn nuôi nước – Chuẩn bị, sản xuất, bảo quản thử hiệu môi trường cấy 33 PHỤ LỤC Thành phần số môi trường Thành phần nước đệm peptone (BPW) Peptona 10,0 g Natri clorua 5,0 g Disodium hydro phosphate dodecahydrate (Na2HPO4.12H2O)b 9,0 g Kali dihydrogen phosphate (KH2PO4) 1,5 g Nước 1000 ml a Ví dụ: Sản phẩn thuỷ phân casein enzyme b Nếu sử dụng disodium hydro phosphate với hàm lượng nước khác điều chỉnh khối lượng thành phần cho phù hợp Ví dụ, trường hợp disodium hydro phosphate khan sử dụng 3,57 g Môi trường Rappaport-Vassiliadis với đậu nành (RVS) Dung dịch A Enzyme thuỷ phân đậu nành Natri clorua (NaCl) Kali dihydrogen phosphate (KH2PO4) Dikali hydro phosphate (K2HPO4) Nước 5,0 g 8,0 g 1,4 g 0,2 g 1000 ml Dung dịch B Magiê clorua hexahydrat (MgC12.6H2O) Nước 400 g 1000 ml Dung dịch C Xanh malachit oxalat Nước 0,4 g 100 ml Mơi trường hồn chỉnh Dung dịch A Dung dịch B Dung dịch C 1000 ml 100 ml 10 ml 34 Môi trường tetrathionate-novobiocin Muller-Kauffmann (MKTTn) Môi trường Cao thịt Sản phẩm thuỷ phân casein enzyme Natri clorua (NaCl) Canxi cacbonat (CaCO3) Natri thiosulfate pentahydrate (Na2S2O3.5H2O) Mật bò dùng cho vi khuẩn học Xanh Brilliant Nước 4,3 g 8,6 g 2,6 g 38,7 g 47,8 g 4,78 g 9,6 mg 1000 ml Dung dịch Iotdua Iốt Kali iodide (KI) Nước 20,0 g 25,0 g 100 ml Dung dịch Novobioxin Muối Natri novobioxin Nước 0,04 g ml Mơi trường hồn chỉnh Mơi trường Dung dịch Iotdua Dung dịch Novobioxin 1000 ml 20 ml ml Môi trường Xylo Lysine Deoxycholate agar (thạch XLD) Cao nấm men Natri clorua (NaCl) Xylose Lactose Sucrose L-Lysine hydrochloride Natri thiosulfate Sắt (III) ammonium citrate Phenol đỏ Natri deoxycholate Thạch Nước a Tuỳ thuộc vào sức đông thạch 3,0 g 5,0 g 3,75 g 7,5 g 7,5g 5,0 g 6,8 g 0,8 g 0,08 g 1,0 g – 18 g a 1000 ml 35 Thạch dinh dưỡng Cao thịt Peptone Natri clorua (NaCl) (tùy chọn) Thạch Nước a Tuỳ thuộc vào sức đông thạch 3,0 g 5,0 g 5,0 g – 18g a 1000 ml Thạch TSI Cao thịt Cao nấm men Peptone Natri clorua (NaCl) Lactose Sucrose Glucose Sắt (lll) citrate Natri thiosulfate Phenol đỏ Thạch Nước a Tuỳ thuộc vào sức đông thạch 3,0 g 3,0 g 20,0 g 5,0 g 10,0 g 10,0 g 1,0 g 0,3 g 0,3 g 0,024 g – 18 g a 1000 ml Thạch Urê Môi trường Peptone a Glucose Natri clorua (NaCl) Kali dihydrogen phosphate (KH2PO4) Phenol đỏ Thạch b Nước a Sản phẩm thuỷ phân gelatin enzyme b Tuỳ thuộc vào sức đông thạch 1,0 g 1,0 g 5,0 g 2,0 g 0,012 g – 18 g 1000 ml Dung dịch Urê Urê Nước, để có dung dịch cuối 400 g 1000 ml Mơi trường hồn chỉnh Môi trường Dung dịch Urê 950 ml 50 ml 36 Mơi trường decarboxyl hóa L-Lysine (LDC) L-Lysine monohydrochloride Chiết xuất nấm men Glucose Bromocresol tím Nước 5,0 g 3,0 g 1,0 g 0,015 g 1000 ml Môi trường tryptone / tryptophan Trypton Natri clorua (NaCl) DL-Tryptophan Nước 10 g 5g 1g 1000 ml Thuốc thử Kovac 4-Dimethylaminobenzaldehyd Axit clohydric, ρ = 1118 g / ml đến 1,19 g / ml 2-Methyl-2-butanol 5g 25 ml 75 ml Dung dịch nước muối Natri clorua (NaCl) Nước 8,5 g 1000 ml 37 ... mặt Salmonella phần thử nghiệm x g x ml sản phẩm diện tích bề mặt mẫu vật phẩm 22 CHƯƠNG : KẾT QUẢ THỰC TẬP 3.1 Thực hành phép thử Phát Salmonella spp mẫu thực phẩm theo phương pháp ISO 65791:2017. .. xin trình bày cụ thể chuyên đề Phương pháp phát Salmonella spp mẫu thực phẩm theo ISO 6579-1:2017 ” Vì kiến thức thân hạn chế, q trình thực tập hồn thiện báo cáo thực tập em không tránh khỏi sai... DUNG THỰC TẬP 13 2.1 Tìm hiểu phương pháp thử nghiệm phòng kiểm nghiệm: 13 2.2 Cơ sở lý thuyết phương pháp phát Salmonella spp (ISO 6579-1:2017) 14 2.2.1 Nguyên tắc phương pháp phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp phát hiện Salmonella spp. trên nền mẫu thực phẩm theo ISO 65791:2017, Phương pháp phát hiện Salmonella spp. trên nền mẫu thực phẩm theo ISO 65791:2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn