Đánh giá thực trạng công tác ý tế trường học ở các trường tiểu học tại thành phố tuyên quang năm học 2017 2018

93 77 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 11:24

VN U ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI an dP rm NGUYỄN TUẤN ANH ac y, KHOA Y DƯỢC ine ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ed ic Y TẾ TRƯỜNG HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TẠI THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG of M NĂM HỌC 2017 – 2018 ho ol KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Co py rig ht @ Sc NGÀNH Y ĐA KHOA Hà Nội – 2019 VN U ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI dP rm ac y, KHOA Y DƯỢC an NGUYỄN TUẤN ANH ine ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ed ic Y TẾ TRƯỜNG HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TẠI THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG of M NĂM HỌC 2017 – 2018 ho ol KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC @ Sc NGÀNH Y ĐA KHOA Khóa: QH.2013.Y ThS Mạc Đăng Tuấn Co py rig ht Người hướng dẫn: TS Vũ Ngọc Hà Hà Nội – 2019 LỜI CẢM ƠN VN U Trong trình học tập suốt năm qua làm khóa luận tốt nghiệp, nhận giúp đỡ lớn khoa, thầy cơ, bệnh viện, gia đình bạn bè kiến thức, thực hành, điều kiện học tập bảo tận tình dP rm ac y, Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn đến TS Vũ Ngọc Hà, ThS Mạc Đăng Tuấn, người hướng dẫn thực đề tài Hai thầy quan tâm, hướng dẫn viết đề tài, chỉnh sửa chu tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp ine an Tơi xin gửi lời tri ân sâu sắc với thầy cô Khoa Y Dược – Đại học Quốc Gia Hà Nội, đặc biệt thầy cô Bộ môn Y Dược cộng đồng Y Dự phòng bảo tơi nhiều, cho tơi nhìn bao qt yếu tố ảnh hưởng, tình hình bệnh tật mối quan tâm ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe cộng đồng; đặc biệt đề tài khóa luận tốt nghiệp sức khỏe học sinh tiểu học, hệ mầm non tương lai đất nước of M ed ic Tôi xin cảm ơn Ban giám hiệu Khoa Y Dược, thầy cô cán khoa nỗ lực tạo môi trường học tập, môi trường thực hành tốt cho sinh viên; giải chu đáo vấn đề công tác học sinh, sinh viên giúp sinh viên yên tâm học tập ho ol Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn đến gia đình, bạn bè, người bên cạnh, giúp đỡ nhiều vật chất tinh thần, ln động viên tơi để hồn thành tốt việc học tập vấn đề sống @ Sc Khóa luận nhiều thiếu sót, tơi mong nhận đóng góp ý kiến nhận xét thầy để khóa luận hồn thiện tốt kinh nghiệm quý báu việc thực hiện, tham gia nghiên cứu sau Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2019 Sinh viên Co py rig ht Trân trọng cảm ơn! Nguyễn Tuấn Anh LỜI CAM ĐOAN dP rm ac y, VN U Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn khoa học TS Vũ Ngọc Hà Ths Mạc Đăng Tuấn Các số liệu, kết nêu đề tài trung thực chưa công bố cơng trình khác Nếu khơng nêu trên, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm đề tài Người cam đoan Co py rig ht @ Sc ho ol of M ed ic ine an Nguyễn Tuấn Anh BẢNG KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Bảo hiểm y tế CBYT Cán y tế CSSK Chăm sóc sức khỏe CSSKBĐ Chăm sóc sức khỏe ban đầu CSSKHS Chăm sóc sức khỏe học sinh CSVC Cơ sở vật chất GDSK Giáo dục sức khỏe GD&ĐT Giáo dục Đào tạo KSK Khám sức khỏe NCSK Nâng cao sức khỏe PVS Phỏng vấn sâu TTGDSK Truyền thông giáo dục sức khỏe TTYT Trung tâm y tế VSATTP Vệ sinh an tồn thực phẩm VSMT Vệ sinh mơi trường Y tế trường học rig ht @ Sc YTTH py ac y, dP rm an ine ed ic M of Tổ chức y tế Thế giới (World Health Organization) ho ol WHO Co VN U BHYT MỤC LỤC VN U LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN BẢNG KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ac y, MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH dP rm ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Khái niệm YTTH 1.1.1 Khái niệm YTTH Thế giới 1.1.2 Khái niệm YTTH Việt Nam ine an 1.1.3 Các sở để xây dựng trường học nâng cao sức khỏe hay hệ thống YTTH Việt Nam 1.2 Tóm lược lịch phát triển YTTH ed ic 1.2.1 Trên giới 1.2.2 Tại Việt Nam M 1.3 Khái qt mơ hình YTTH Việt Nam of 1.4 Các nghiên cứu YTTH 11 1.4.1 Trên giới 11 ho ol 1.4.2 Tại Việt Nam 12 1.5 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 14 Sc CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 2.1 Đối tượng nghiên cứu 16 @ 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 16 ht 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu 16 rig 2.2.2 Thời gian nghiên cứu 17 2.3 Thiết kế nghiên cứu 17 py 2.4 Cỡ mẫu cách chọn mẫu 17 Co 2.4.1 Nghiên cứu định tính 17 2.4.2 Nghiên cứu định lượng 17 2.5 Kỹ thuật thu thập thông tin 18 VN U 2.6 Công cụ thu thập thông tin 18 2.7 Biến số, số nghiên cứu 18 2.8 Xử lý phân tích số liệu 21 ac y, 2.9 Đạo đức nghiên cứu 21 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ 22 dP rm 3.1 Mô tả nhân lực số hoạt động y tế trường học trường Tiểu học thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang 22 3.1.1 Đặc điểm chung nhân viên YTTH 13 trường Tiểu học nghiên cứu 22 an 3.1.2 Kiến thức nhân viên YTTH 13 trường Tiểu học nghiên cứu 23 3.1.3 Nhu cầu tập huấn 26 ine 3.1.4 Một số hoạt động y tế trường học triển khai 27 ed ic 3.1.5 Kết thực số hoạt động y tế trường học trường Tiểu học theo thông tư 18/2011/TTLT-BGD&ĐT-BYT 32 3.1.6 Điều kiện thực y tế trường học 35 M 3.2 Xác định số yếu tố liên quan trường ảnh hưởng đến trình triển khai hoạt động YTTH 38 of CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 41 ho ol 4.1 Mô tả nhân lực số hoạt động công tác y tế trường học trường Tiểu học thành phố Tuyên Quang năm học 2017 - 2018 41 Sc 4.2 Xác định số yếu tố liên quan ảnh hưởng tới công tác y tế trường học trường 45 KẾT LUẬN 54 ht @ Mô tả nhân lực số hoạt động công tác y tế trường học trường Tiểu học thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 54 rig 1.1 Nhân lực thực 54 1.2 Điều kiện thực 54 Co py 1.3 Các hoạt động thực 54 Một số yếu tố liên quan tới công tác y tế trường học trường 54 KIẾN NGHỊ 55 ht rig py Co @ ho ol Sc of M ine ed ic ac y, dP rm an PHỤ LỤC VN U TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH VN U Bảng 1.1 Phân bố trường Tiểu học theo huyện năm 2017-2018 14 Bảng 2.1 Cỡ mẫu cho cấu phần nghiên cứu định tính ………………………17 ac y, Bảng 2.2 Các biến số nghiên cứu ………………………………………… 19 Bảng 3.1 Đặc điểm nhân viên YTTH 13 trường Tiểu học (n=13) ………22 dP rm Bảng 3.2 Nhu cầu tập huấn công tác y tế trường học thời gian tới 26 Bảng 3.3 Công tác tập huấn y tế trường học năm qua 27 Bảng 3.4 Kết tư vấn, giáo dục sức khỏe cho học sinh mà trường thực năm học 2017-2018 …………………………………………30 an Bảng 3.5 Tỷ lệ % trường Tiểu học thực hoạt động YTTH ……32 ine Bảng 3.6: Điều kiện thực hoạt động y tế trường học 13 trường Tiểu học thành phố Tuyên Quang (n=13) …………………………………………… 35 ed ic Bảng 3.7 Kinh phí chi cho hoạt động y tế trường học 13 trường Tiểu học giai đoạn 2013 – 2017 ………………………………………………………36 of M Biểu đồ 3.1 Kiến thức nhân viên YTTH nội dung y tế trường học Bộ Y tế (n=13) ………………………………………………………………23 ho ol Biểu đồ 3.2 Kiến thức nhân viên YTTH nhiệm vụ YTTH Bộ Y tế (n=13) ……………………………………………………………………….24 Sc Biểu đồ 3.3 Kiến thức nhân viên YTTH cần thiết thực nội dung để nâng cao sức khỏe cho học sinh trường học (n=13) ……………25 @ Biểu đồ 3.4 Nội dung tham gia công tác YTTH nhân viên YTTH năm học 2017-2018 (n=13) …………………………………………………28 rig ht Biểu đồ 3.5 Hình thức giáo dục sức khỏe cho học sinh mà nhân viên YTTH thực năm 2017-2018 (n=13) …………………………………… 29 Co py Biểu đồ 3.6 Tỷ lệ trường thực chương trình YTTH giai đoạn 20172018 (n=13) ………………………………………………………………….31 Biểu đồ 3.7 Tỷ lệ học sinh 13 Trường Tiểu học địa thành phố Tuyên Quang khám sức khỏe năm học 2017-2018 ……………………32 Biểu đồ: 3.8 Tỷ lệ % kinh phí tăng năm trường …………… 37 VN U Hình 2.1 Bản đồ thành phố Tuyên Quang ………………………………….16 Sơ đồ 1.1 Sơ đồ quản lý hoạt động YTTH Việt Nam ……………………7 ac y, Sơ đồ 1.2 Thành phần, nhiệm vụ Ban SKTH YTTH ……………….11 Co py rig ht @ Sc ho ol of M ed ic ine an dP rm Sơ đồ 3.1 Chỉ đạo theo ngành dọc từ xuống 39 HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU VN U Phụ lục 2: Phỏng vấn sâu bán cấu trúc Ngày năm tháng ** ** dP rm ** ac y, (Đại diện Ban giám hiệu, nhân viên YTTH trường nghiên cứu) Giới thiệu: an Xin chào ông (bà), tiến hành nghiên cứu để đánh giá việc triển khai số hoạt động YTTH trường Tiểu học thành phố Tuyên Quang Nghiên cứu thu thập thông tin từ đại diện Ban giám hiệu nhà trường nhân viên YTTH công tác YTTH ho ol of M ed ic ine Cảm ơn ông (bà) đồng ý tham gia vấn Chúng đánh giá cao việc ông (bà) bỏ thời gian để tham gia với chúng tơi Tơi tên là: … ………………………… Tơi muốn ơng (bà) hồn tồn thoải mái nói chuyện tự Khơng có câu trả lời sai, chúng tơi muốn biết quan điểm suy nghĩ ông (bà) Tôi không nhận dạng ông (bà) theo tên báo cáo cuối ơng (bà) coi ẩn danh Tôi xin phép ghi âm lại vấn ghi chép lại thấy cần thiết tơi muốn nắm bắt tất thơng tin ông (bà) nói A Thông tin chung: Sc Ông (bà) năm tuổi? @ Trình độ học vấn ơng (bà)? Chức vụ/vị trí công tác ông (bà)? rig ht B Tìm hiểu cơng tác YTTH trường Tiểu học Co py Đơn vị ông (bà) tham gia vào việc phối hợp trực tiếp triển khai công tác YTTH nào? VN U 1.1 Ông bà đánh việc tham gia phối hợp đó? Ở trường ơng (bà) có văn hướng dẫn chế phối hợp liên ngành văn hướng dẫn thực công tác YTTH không? ac y, 1.2 Những thuận lợi khó khăn q trình phối hợp thực công tác YTTH? dP rm 1.3 Ơng (bà) cho biết ban ngành đồn thể có tham gia vào cơng tác YTTH khơng? 1.4 Ơng (bà) có đề xuất để việc phối hợp ban ngành công tác YTTH thuận lợi, hiệu hơn? an Theo ơng (bà) việc bố trí nhân lực, kinh phí cho hoạt động YTTH đáp ứng việc thực công tác YTTH chưa? ine 2.1 Những thuận lợi khó khăn việc bố trí nào? ed ic 2.2 Ơng (bà) có đề xuất để việc bố trí nhân lực, kinh phí hiệu hơn? M Theo ơng (bà) sở vật chất phục vụ cho công tác YTTH đáp ứng việc thực công tác YTTH chưa? of 3.1 Những thuận lợi khó khăn sở vật chất phục vụ cho công tác YTTH sao? ho ol 3.2 Ơng (bà) có đề xuất để nâng cao hiệu sử dụng đầu tư sở vật chất cho công tác YTTH? @ Sc Trang thiết bị y tế phục vụ công tác YTTH thực theo Quyết định 1221/QĐ-BYT ngày 07/04/2008 Bộ trưởng Bộ Y tế đảm bảo để thực công tác YTTH chưa? rig ht Xin ông (bà) cho biết thuận lợi khó khăn hoạt động triển khai cơng tác YTTH trường mình? py Theo ông (bà) hoạt động YTTH cần triển khai cho hợp lý? Co Ông (bà) có sẵn sàng tham gia tập huấn cơng tác YTTH khơng? 7.1 Nếu có ơng (bà) mong muốn tập huấn nội dung nào? 7.2 Nếu không sao? dP rm ac y, VN U Kinh phí dành cho cơng tác YTTH thực theo Thông tư 14/2007/BTC ngày 08/03/2007 Bộ trưởng Bộ tài đáp ứng yêu cầu triển khai công tác YTTH hay chưa? Việc quản lý sử dụng kinh phí phục vụ cho hoạt động YTTH theo Thông tư liên tịch số 113/2013/TTLT-BTCBYT ngày 15/08/2013 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 phù hợp chưa? Ơng (bà) có đề xuất để cơng tác YTTH thực có hiệu hơn? Co py rig ht @ Sc ho ol of M ed ic ine an Xin cảm ơn ông (bà)! Phụ lục 3: VN U Tỉnh: Tuyên Quang Thành phố: Tuyên Quang Mã phiếu:………………… ac y, Xã/Phường:……………………… dP rm PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU, THƠNG TIN VỀ PHỊNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG Tên trường: …………………………………………… Địa bàn trường: an Nông thôn Tổng số lớp: ………… ed ic Tổng số phòng học: ………… Nam:…… Nữ:…… M Số học sinh: ine Thành thị Tổng số:……… Sc ho ol of PHẦN II: CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, THUỐC, PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC TẠI PHÒNG Y TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG CHĂM SĨC SỨC KHỎE HỌC SINH Có Khơng Có phòng y tế riêng Có Khơng @ Có nhân viên YTTH ht Liệt kê trang thiết bị phòng y tế (hoặc y tế có trường) py rig ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Co Có tủ thuốc sơ cứu ban đầu Có Khơng VN U (Liệt kê toàn danh mục thuốc dụng cụ sơ cứu):………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Có sổ ghi chép thống kê trường hợp sơ cứu: Không ac y, Có Có dP rm Có hồ sơ theo dõi sức khỏe học sinh: (nếu có, kiểm kê số hồ sơ/tổng số học sinh) Học sinh có khám sức khỏe định kỳ: Khám sức khỏe năm lần Không ine Khám sức khỏe đột xuất Có an Khám sức khỏe năm lần Khơng ed ic Khám sức khỏe cuối cấp M Có treo tranh ảnh, áp phích, tờ rơi hướng dẫn, tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Có Khơng of Có hoạt động ngoại khóa nội dung nâng cao sức khỏe phòng chống bệnh trường học: Có Khơng ho ol 10 Có kế hoạch thực YTTH hàng năm: Có Khơng Sc Cụ thể gì?:…………………………………………………………………… Khơng @ 11 Có báo cáo YTTH hàng năm: Có Có Khơng Co py rig ht 12 Có tổ chức hội nghị triển khai công tác YTTH: Tuyên Quang, ngày tháng Họ tên điều tra viên năm Phụ lục 4: VN U Tỉnh: Tuyên Quang Thành phố: Tuyên Quang Mã phiếu:………………… ac y, Xã/Phường:……………………… dP rm PHIẾU THU THẬP THƠNG TIN SẴN CĨ TẠI TRƯỜNG HỌC Tên trường: …………………………………………………………………… Người cung cấp thông tin: …………………………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………………………… an Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………… ine Thông tin chung (năm học 2017 - 2018) ed ic 1.1 Số lớp trường: …………………………… 1.2 Số giáo viên: ………… nam:…… nữ:……… M 1.3 Số học sinh: ………… nam:…… nữ:……… Thông tin hoạt động y tế trường học (YTTH) ho ol of 2.1 Các chương trình YTTH thực trường từ năm 2013 – 2017: Tên chương trình Chăm sóc sức khỏe ban đầu Phòng chống bệnh truyền nhiễm Sc @ STT ht Phòng chống thiếu máu Phòng chống suy dinh dưỡng Chương trình nha học đường py rig Chương trình mắt học đường Co Năm bắt đầu Năm thực kết thúc Tổng số kinh phí Chương trình phòng chống tai nạn thương tích Chương trình nước – vệ sinh mơi trường 10 Trường trình sức khỏe giới tính, sức khỏe sinh sản VN U ac y, Chương trình phòng chống HIV/AIDS dP rm 2.2 Các hoạt động YTTH thực trường năm học 2017 - 2018 ine an ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ed ic 2.3 Trường có xây dựng phương hướng cho hoạt động YTTH giai đoạn 2013 – 2017 khơng? Có Khơng M Nếu có ghi cụ thể hoạt động gì:…………………………………… ho ol of ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Sc 2.4 Trong năm học 2017 - 2018 trường có hình thức tun truyền giáo dục sức khỏe nâng cao sức khỏe không? Khơng @ Có ht Nếu có hình thức nào? Hình thức tun truyền Có Khơng rig STT Tranh ảnh treo tường nâng cao sức khỏe Có Khơng Pa nơ, áp phích nâng cao sức khỏe Có Khơng Hội nghị nâng cao sức khỏe Có Khơng Co py Hội thảo nâng cao sức khỏe Có Khơng Hội thi nâng cao sức khỏe Có Khơng Nói chuyện trực tiếp nâng cao sức khỏe Có Lồng ghép giảng nâng cao sức Có khỏe Khác (ghi rõ): ………………………………… Có VN U Không ac y, Không dP rm Không 2.5 Trong năm học 2017 – 2018 trường có hình thức tun truyền giáo dục sức khỏe phòng chống bệnh học đường (cận thị học đường cong vẹo cột sống) khơng? an Có tun truyền bệnh cận thị Có tuyên truyền bệnh cong vẹo cột sống ed ic Nếu có hình thức nào? STT Hình thức tun truyền Có Khơng Tranh ảnh treo tường phòng chống bệnh học đường Pa nơ, áp phích phòng chống bệnh học đường Hội nghị phòng chống bệnh học đường Có Khơng Hội thảo phòng chống bệnh học đường Có Khơng Hội thi phòng chống bệnh học đường Có Khơng Nói chuyện trực tiếp phòng chống bệnh học đường Có Khơng ht @ Sc ho ol of M Lồng ghép giảng phòng chống bệnh học đường py rig Co ine Không tuyên truyền bệnh trường học Có Khơng Có Khơng Có Khơng Khác (ghi rõ): …………………………………… Có Khơng 2.6 Trong năm học 2017 – 2018 trường tổ chức đợt tư vấn giáo dục sức khỏe cho học sinh? …………… Chủ đề tư vấn: ………………………………………………………………… ac y, VN U Nội dung tư vấn: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… dP rm 2.7 Trong năm học 2017 – 2018 trường có tổ chức hoạt động ngoại khóa với nội dung nâng cao sức khỏe phòng chống bệnh học đường cho học sinh khơng? Có Khơng an Nếu có hoạt động ngoại khóa nào? (ghi rõ tên hoạt động) ed ic ine ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2.8 Hiện trường có dịch vụ khơng? M Dịch vụ y tế trường học Không Khám sức khỏe định kỳ cho học sinh tháng/lần Có Khơng Khám sức khỏe định kỳ cho học sinh năm lần Có Khơng Hoạt động khám chữa bệnh hàng ngày Có Khơng Sơ cứu ban đầu Có Khơng Truyền thông tư vấn sức khỏe cho học sinh Có Khơng Có Khơng Sc ho ol of ht Khám phát bệnh cận thị Khám phát bệnh cong vẹo cột sống rig Có Khơng Khám phát bệnh miệng Có Khơng Khám phát bệnh tai mũi họng Có Khơng 10 Khác (ghi rõ): …………………………………… Có Khơng py Co Có @ STT Hệ thống tổ chức y tế trường học (năm học 2017 -2018) Có VN U 3.1 Trường có cán y tế trường học khơng? Khơng ac y, Nếu có, số người: ……………… Trong đó: Số cán chuyên trách:……………………… dP rm Số cán kiêm nhiệm:……………………… Số cán hợp đồng:………………………… 3.2 Số cán YTTH tập huấn YTTH: ……………………………… an 3.3 Số giáo viên trường đào tạo tập huấn YTTH lần năm trở lại đây: …………………………… ine 3.4 Các CBYT địa phương (trạm Y tế xã/phường, TTYT thành phố) có tham gia hoạt động YTTH với nhà trường khơng? ed ic Có Khơng Nếu có, xin ghi rõ: …………………………………………………………… M Kinh phí cho hoạt động YTTH nhà trường hàng năm từ 2013 - 2017 of Năm 2013:…………………………… ho ol Năm 2014:…………………………… Năm 2015:…………………………… Sc Năm 2016:…………………………… @ Năm 2017:…………………………… Tự đánh giá nhà trường py rig ht 5.1 Năm học 2017 – 2018 trường có đạt tiêu chuẩn trường xanh - - đẹp (theo chuẩn Bộ GD&ĐT) không? Có Khơng Co 5.2 Năm học 2017 – 2018 trường có đạt tiêu chuẩn trường lớp hợp vệ sinh khơng? Có Khơng Có VN U 5.3 Trường có thực tốt cơng tác vệ sinh an tồn lớp học khơng? Khơng Trường có áp dụng kết nghiên cứu không? dP rm Nội dung nghiên cứu Cơ quan thực nghiên cứu an STT Năm thực ac y, 5.4 Những nghiên cứu triển khai trường sức khỏe học sinh, y tế trường học ine Tuyên Quang, ngày tháng Co py rig ht @ Sc ho ol of M ed ic Người cung cấp thông tin năm PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU SẴN CÓ VỀ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG YTTH ac y, (Theo thông tư 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT) VN U Phụ lục 5: Mã phiếu: …………… dP rm Tên trường: …………………………………… Chỉ số an Quản lý, chăm sóc sức khỏe cho học sinh ine Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, phân loại sức khỏe; có sổ khám bệnh, hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe học sinh ed ic Thực sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu Chuyển bệnh nhân đến sở y tế cần thiết of M Có chế phối hợp với sở y tế việc chăm sóc, điều trị học sinh mắc bệnh mạn tính ho ol Thơng báo đến cha mẹ/người giám hộ tình hình sức khỏe học sinh Có kế hoạch chăm sóc điều trị cho học sinh có vấn đề sức khỏe Sc Truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh ht @ Xây dựng nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe về: vệ sinh cá nhân, vệ sinh mơi trường, phòng chống bệnh tật học đường, phòng chống dịch bệnh, bảo hiểm y tế,… Co py rig Tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe buổi sinh hoạt cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động ngoại khóa Có góc tuyên truyền, giáo dục, tư vấn sức khỏe cho học sinh phòng y tế nhà trường Thực tế thực Có Khơng Tổ chức hoạt động hưởng ứng tháng hành động ngành giáo dục, ngành y tế, ban ngành địa phương phát động Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm dP rm ac y, Có kế hoạch triển khai quy định phòng chống bệnh truyền nhiễm phối hợp với tổ chức, cá nhân có liên quan VN U Có bảng tin đăng tải nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe Thơng tin báo cáo kịp thời có bệnh truyền nhiễm xảy Phối hợp với sở y tế, đơn vị có liên quan để triển khai biện pháp phòng chống kịp thời có dịch xảy an Đảm bảo an tồn phòng chống tai nạn, thương tích ine Thực quy định việc đảm bảo an tồn phòng chống tai nạn, thương tích nhà trường ed ic Khơng có học sinh bị thương tích nặng phải nằm viện tai nạn, thương tích xảy nhà trường M Báo cáo tình hình tai nạn, thương tích học sinh of Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, dinh dưỡng ho ol Có kế hoạch đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng cho học sinh Sc Nhân viên phục vụ bếp ăn phải tập huấn kiến thức vệ sinh an tồn thực phẩm, có chứng nhận tham gia @ Nhân viên phục vụ bếp ăn khám sức khỏe định kỳ, theo dõi người lành mang bệnh, trang bị bảo hộ lao động rig ht Hàng hóa thực phẩm mua phải có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, lưu mẫu theo quy định py Không để xảy ngộ độc thực phẩm nhà trường Co Thực đầy đủ nội dung Tổng PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN SẴN CÓ VN U Phụ lục 6: ac y, Mã phiếu: ……………… Tên trường: ……………………………… dP rm Văn chế sách Ủy ban nhân dân tỉnh y tế trường học giai đoạn từ 2013 - 2017 Tên văn Nội dung văn an STT Tên văn Nội dung văn of M STT ed ic ine Văn hướng dẫn chế phối hợp hoạt động y tế trường học năm học 2017 – 2018 ho ol Trường có ban đạo y tế trường học Có Khơng Sc Các ban ngành đồn thể tham gia vào cơng tác y tế trường học Ban ngành đoàn thể ht Y tế @ Giáo dục rig Đoàn niên Co py Hội phụ nữ Có Khơng Có VN U Sự sẵn có văn hướng dẫn chế phối hợp thực công tác y tế trường học Không Không Co py rig ht @ Sc ho ol of M ed ic ine an dP rm Có ac y, Sự sẵn có văn hướng dẫn quy định chức năng, nhiệm vụ thực công tác y tế trường học ... tài Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học trường Tiểu học thành phố Tuyên Quang năm học 2017 – 2018 với 02 mục tiêu: Co py Mô tả nhân lực số hoạt động y tế trường học trường Tiểu học thành. .. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI dP rm ac y, KHOA Y DƯỢC an NGUYỄN TUẤN ANH ine ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ed ic Y TẾ TRƯỜNG HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TẠI THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG of M NĂM HỌC 2017 – 2018. .. khó khăn ảnh hưởng tới hoạt động YTTH Vì chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học trường Tiểu học thành phố Tuyên Quang năm học 2017 – 2018 nhằm cung
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng công tác ý tế trường học ở các trường tiểu học tại thành phố tuyên quang năm học 2017 2018 , Đánh giá thực trạng công tác ý tế trường học ở các trường tiểu học tại thành phố tuyên quang năm học 2017 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn