SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ VÀ GIÁ TRỊ THẶNG D

60 44 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 11:19

HAI PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ VÀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ SIÊU NGẠCH GVHD: NGUYỄN MINH TRÍ NỘI DUNG CHÍNH Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối PHƯƠNG PHÁP Sản xuất giá trị thặng dư tương đối Giá trị thặng dư siêu ngạch Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TUYỆT ĐỐI KHÁI NIỆM rị t i g l i ố đ t ệ y u t d g n i h t i Giá trị thặ d o é k o d c ợ đ u h t ao l n a i g thặng dư i h t uá q t ợ v g n ộ o a l t ấ u s gian lao đ g n ă in h k g n o r t , u i h t động tất yế v g n ộ đ o a l c ứ s ị r t đổi y a h t động, gi g n ô h k u ế y t ấ t g n ộ gian lao đ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐỘ LAO ĐỘNG KÉO DÀI THỜI GIAN LAO ĐỘNG KÉO DÀI THỜI GIAN LAO ĐỘNG 4h sáng Thời gian lao động tất yếu (t) 8h chiều 10h Tăng ca Thời gian lao động thặng dư (t’) t' m'  x100% t m'  x100% 100% m'  x100% 150% KÉO DÀI THỜI GIAN LAO ĐỘNG Lao động trẻ em hầm mộ Anh Năm 1833, “công nhân" nhỏ tuổi kể : "Tôi năm 12 tuổi, làm việc xưởng dệt từ năm ngối Bình qn ngày làm việc 12 30 phút Thỉnh thoảng phải làm thêm giờ" TGLĐCT < Ngày LĐ < Ngày tự nhiên (24 giờ) Biểu ngữ: "Từ hôm không người thợ làm việc ngày! Phải thực làm việc, nghỉ ngơi, vui chơi!"  Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh đấu tranh ngày làm việc công nhân Việt Nam năm 1930-1931 KHÁI NIỆM Giá trị thặng dư siêu ngạch giá trị thặng dư thu áp dụng công nghệ làm cho giá trị cá biệt hàng hóa thấp giá trị xã hội Giá trị cá biệt Giá trị cá biệt Lỗ Lời GTTD siêu ngạch Giá trị XH Msn = W xã hội - W cá biệt Giá trị xã hội: 100 đ/sp Giá trị cá biệt tăng suất cao nhất: 60 đ/sp Giá trị thặng dư siêu ngạch: 40 đ/sp Xét phạm vi doanh nghiệp, giá trị thặng dư siêu ngạch mang tính tạm thời xét quy mơ xã hội giá trị thặng dư siêu ngạch mang tính phổ biến BIỆN PHÁP  Năng suất lao động Thời gian lao động cá biệt  Công nghệ - Khoa học – Kỹ thuật So sánh giá trị thặng dư siêu ngạch giá trị thặng dư tương đối Giống nhau: có sở chung dựa sở tăng suất lao động để rút ngắn thời gian lao động cần thiết KHÁC NHAU Giá trị thặng dư tương đối Cơ sở: Tăng suất lao động xã hội Toàn giai cấp nhà tư thu  Giai cấp tư sản – giai cấp công nhân Tồn tương đối lâu dài – thường xuyên Giá trị thặng dư siêu ngạch Cơ sở: Tăng suất lao động cá biệt Một số nhà tư có kỹ thuật tiên tiến thu  Giai cấp tư sản – giai cấp công nhân Nhà tư – nhà tư Tồn tạm thời Giá trị thặng dư siêu ngạch động lực trực tiếp, mạnh thúc đẩy nhà tư cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ vào sản xuất, hoàn thiện tổ chức lao động tổ chức sản xuất để tăng suất lao động, giảm giá trị hàng hóa HẠN CHẾ Cơng nghệ cải tiến thua nước Nguồn vốn hạn hẹp khoa học – kỹ thuật biến đổi ngày Nguồn lao động chất lượng cao hạn chế, đầu tư vào giáo dục chưa hiệu KẾT LUẬN rị t i g p h Phương p uyệt đối t t h ặ n g dư Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE
- Xem thêm -

Xem thêm: SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ VÀ GIÁ TRỊ THẶNG D, SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ VÀ GIÁ TRỊ THẶNG D

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn