Áp dụng phương pháp CTXH nhóm với bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng”

135 60 0
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 11:10

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu Đối tượng khách thể 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Khách thể nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Lý thuyết áp dụng 5.1 Thuyết hệ thống 5.2 Thuyết Tâm lý động 5.3 Thuyết học hỏi (Bandura, 1997) 5.4 Thuyết trường (field): Kurt Lewin (1947) 5.5 Thuyết trao đổi xã hội Một số yếu tố, kỹ kỹ thuật tác nghiệp áp dụng 6.1 Một số yếu tố can thiệp 6.2 Một số kỹ Các khái niệm công cụ 7.1 Áp dụng 7.2 Phương pháp 7.3 Cơng tác xã hội nhóm 7.3.1 Khái niệm: 7.3.2 Phân loại nhóm 7.3.3 Phương pháp áp dụng: Công tác xã hội với nhóm 7.3.4 Tiến trình cơng tác xã hội với nhóm 7.3.5 Giai đoạn chuẩn bị thành lập nhóm 7.3.6 Giai đoạn nhóm bắt đầu hoạt động 7.3.7 Giai đoạn can thiệp – thực nhiệm vụ 7.3.8 Giai đoạn kết thúc Bệnh nhân Ung thư 9.1 Khái niệm 9.2 Phân loại 10 Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng 11 Khái niệm “ Áp dụng phương pháp CTXH nhóm với bệnh nhân ung thư Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng” PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP Giới thiệu: Đối tượng 11 Mục tiêu sở 11 Sơ đồ tổ chức 11 4.1 Tổ chức sở 11 4.2 Sơ đồ sở 12 4.3 Nhân chuyên môn 13 4.4 Lãnh đạo bệnh viện 13 Chức năng, nhiệm vụ, dịch vụ cung cấp kết dịch vụ 13 5.1 Chức năng: 13 5.2 Nhiệm vụ, dịch vụ cung cấp 13 5.3 Kết cung cấp dịch vụ 14 Cảm nhận chung sở 15 PHẦN 2: TIẾN TRÌNH CƠNG TÁC XÃ HỘI VỚI NHĨM 16 2.1 Cơ sở lý luận vấn đề nhóm 16 2.1.1 Thực trạng vấn đề ung thư giới Việt Nam 16 2.1.1.1 Thực trạng vấn đề ung thư giới 16 2.2.1.2 Thực trạng vấn đề ung thư Việt Nam 17 2.2.2 Biểu ung thư 19 2.2.3 Nguyên nhân vấn đề 20 2.2.3.1 Các yếu tố thay đổi 20 2.2.3.2 Các yếu tố thay đổi 22 2.2.4 Ảnh hưởng vấn đề 23 2.2.4.1 Đối với người bệnh ung thư 23 2.2.4.2 Đối với gia đình người bệnh ung thư 25 2.2.4.3 Đối với xã hội 27 Các hướng hỗ trợ giải vấn đề 27 2.2.5 2.2.5.1 Điều trị ung thư 27 2.2.5.2 Phòng ngừa ung thư 30 2.2.5.3 mơ hình cơng tác xã hội 31 2.2.5.4 Chính sách cho người bệnh ung thư 32 2.2 Tiến trình hỗ trợ nhóm 37 I Giai đoạn chuẩn bị thành lập nhóm 37 Xác định mục tiêu chung nhóm 37 Đánh giá khả tham gia nhóm viên 37 Đánh giá khả nguồn lực hỗ trợ nhóm 40 Bối cảnh chọn nhóm thân chủ 40 Hồ sơ nhóm viên 41 II Giai đoạn nhóm bắt đầu hoạt động 43 Mục tiêu cụ thể nhóm 43 Bảng kế hoạch hoạt động nhóm 43 III GIAI ĐOẠN CAN THIỆP – THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 49 PHẦN 3: NHỮNG THAY ĐỔI CỦA SINH VIÊN 125 Những thay đổi sinh viên 125 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 127 Kết luận 127 Kiến nghị 127 2.1 Đối với bệnh viện: 127 2.2 Đối với kiểm huấn viên: 127 PHỤ LỤC 128 TÀI LIỆU THAM KHẢO 129 LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Qúy thầy cô Khoa Tâm lý – Giáo dục thời gian năm giảng đường đại học truyền đạt kiến thức, kỹ Cơng tác xã hội, để em có hành trang quý báu, tự tin đến sở thực tập tốt nghiệp Trong thời gian thực tập Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng em học hỏi nhiều điều thiết thực tác phong, thái độ làm việc kiến thức, kỹ nghề nghiệp Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn đến Ts Nguyễn Thị Hằng Phương, cô vừa giáo viên chủ nhiệm vừa kiểm huấn viên theo sát trình em thực tập, lời hướng dẫn nhiệt tình, tỉ mỉ giúp em có cách tiếp cận vấn đề thực tập rõ ràng, cụ thể Cơ đóng vai trò người bạn đồng hàng, ln động viên, khích lệ tinh thần em gặp khó khăn Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban lãnh đạo Bệnh viên Ung bướu Đà Nẵng tạo điều kiện cho em thực tập Em xin gửi lời cảm ơn đến chị Tổ Công tác xã hội, nhờ có giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt tình chị mà em có nhiều kinh nghiệm thời gian thực tập Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến anh chị Khoa Ngoại cô bệnh nhân hỗ trợ em thực đề tài thực tập Với điều kiện thời gian hạn chế kiến thức, kỹ năng, báo cáo tránh thiếu sót Em mong nhận bảo, đóng góp ý kiến Qúy thầy để em có thêm nhiều kinh nghiệm làm việc sau Em xin trân trọng cảm ơn Quý thầy cô! Đà Nẵng, tháng 03 năm 2019 Sinh viên H’ Búp Êban Lớp 15CTXH, khoa Tâm lý – Giáo dục CÁC TỪ VIẾT TẮT NV CTXH Nhân viên công tác xã hội BN Bệnh nhân K Ung thư STT Số thứ tự CTXH Công tác xã hội DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Hình 1: Cố Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ Trẻ em nghèo Bất hạnh thành phố Đà Nẵng Người sáng lập Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng Hình 2: Đồng chí Đặng Việt Dũng - PCT Thường trực UBND Tp Đà Nẵng trao định thành lập Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng Hình 3: Tổ chức hát karaoke máy tính có kết nối mạng cho bệnh nhân người nhà Hình 4: Trò chuyện, thăm hỏi, động viên tinh thần người bệnh Hình 5: Hỗ trợ nhân viên y tế tổ chức buổi sinh hoạt tháng cho người bệnh người nhà Hình 6: Hỗ trợ nhân viên y tế làm thuốc Hình 7: Hỗ trợ nhân viên y tế phát phiếu nhận chào ngày Hình 8: Tổ chức xem phim cho bệnh nhân Hình 9: Hỗ trợ Tổ công tác xã hội phát quà cho người bệnh Hình 10: Tổ chức phát sách báo đọc sách cho bệnh nhân nghe Hình 11: Tặng hoa cho bà P nhóm viên 8/3 Hình 12: Tổ chức xem hài, hát karaoke cho nhóm viên PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ông cha ta có nhiều câu ca dao, tục ngữ nói tầm quan trọng sức khỏe, “ Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá thành cơm”, ý muốn nói cần có sức khỏe đủ đầy, người thực cơng việc mà muốn làm Hay câu tục ngữ : “ Ăn ngủ tiên, không ăn không ngủ tiền đâm lo”, ý nói muốn trở thành tiên sống trần gian đơn giản ăn ngủ tu hành khổ luyện xa xơi Còn nhiều câu ca dao tục ngữ nói tầm quan trọng sức khỏe, sống khơng có người khỏe mạnh mà có người ốm đau nguyên nhân khách quan chủ quan, số bệnh hiểm nghèo hay gọi bệnh ung thư Ung thư nhóm bệnh liên quan đến việc phân chia tế bào cách vơ tổ chức tế bào có khả xâm lấn mô khác cách phát triển trực tiếp vào mô lân cận di chuyển đến nơi xa (di căn) Người mắc bệnh ung thư ban đầu khơng có triệu chứng lâm sàng rõ ràng, xuất triệu chứng rõ rệt bệnh thường tiến triển đến mức trầm trọng Ung thư khiến người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, khiến người mẹ trẻ đau đớn chia xa đứa chưa đầy tháng tuổi, khiến niềm tin kiệt quệ, hy vọng lụi tàn Nỗi đau thể chất tinh thần bệnh nhân ung thư diễn tả lời Trong hành trình chống ung thư, người bệnh ung thư người gần gũi với họ trải qua cảm xúc tức giận, buồn bã, lo sợ, cảm thấy kiểm soát, cảm thấy bất lực khơng thể làm để giúp thân tình trạng bệnh Cứ bệnh nhân ung thư có người khơng hỏi cảm xúc, tinh thần họ đến tái khám mà đa số trợ giúp để làm giảm triệu chứng đau đớn Bên cạnh đó, nửa số người bệnh ung thư lại khơng quan tâm đến việc giải tỏa áp lực bệnh tật Vậy nên, người bệnh cần quan tâm chăm sóc đặc biệt sức khỏe thể chất tinh thần Trong liệu pháp chữa bệnh ung thư, chăm sóc sức khỏe tinh thần, sâu vào việc tìm hiểu cảm xúc người bệnh thấu hiểu cảm xúc tiêu cực tích cực, từ hỗ trợ người bệnh biết cách chấp nhận, thấu hiểu cảm xúc thân tự tạo thay đổi cách thức hỗ trợ người bệnh chữa trị tốt Nhằm tạo không gian sống vui vẻ, đầy ắp tiếng cười, khiến người bệnh cảm thấy yêu đời, sống có ích liệu pháp thiếu để hỗ trợ người bệnh thích ứng tốt với liệu pháp chữa ung thư hóa trị, xạ trị,… CTXH bệnh viện nói chung nhân viên CTXH nói riêng đóng vai trò quan trọng việc thiết kế hoạt động bổ ích cho người bệnh Công tác xã hội Bệnh viện hoạt động hỗ trợ người bệnh, người nhà người bệnh nhân viên y tế bệnh viện nhằm giải vấn đề xã hội tâm lý liên quan đến bệnh tật trình khám chữa bệnh Mục đích hỗ trợ nhóm đối tượng khắc phục khó khăn xã hội để đạt hiệu chăm sóc sức khỏe tốt Năm 2015, Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 43/2015/TT-BYT quy định nhiệm vụ công tác xã hội bệnh viện hình thức tổ chức thực nhiệm vụ cơng tác xã hội bệnh viện Theo đó, nhiệm vụ công tác xã hội bệnh viện quy định ba nội dung sau: Hỗ trợ, tư vấn vấn đề công tác xã hội cho người bệnh; Thông tin, truyền thông phổ biến giáo dục pháp luật; Vận động tài trợ, hỗ trợ nhân viên y tế đào tạo, bồi dưỡng Xuất phát từ lý trên, em chọn đề tài “ Áp dụng phương pháp CTXH nhóm với bệnh nhân ung thư Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng” nhằm chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người bệnh theo hướng hiệu quả, bền vững Mục tiêu - 100% người bệnh ung thư phòng 808B, Khoa Ngoại 2, bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng chấp nhận bệnh tình, thấu hiểu, giải tỏa cảm xúc tiêu cực sang tích cực - 100% người bệnh ung thư phòng 808B, Khoa Ngoại 2, bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tự xây dựng hoạt động sinh hoạt nâng cao đời sống tinh thần điều trị bệnh xuất viện - 100% người bệnh ung thư phòng 808B, Khoa Ngoại truyền thơng, cung cấp thơng tin sách, chương trình hỗ trợ, pháp luật bệnh ung thư Cũng cung cấp thông tin thời sống ngày Đối tượng và khách thể 3.1 - Đối tượng nghiên cứu Áp dụng phương pháp công tác xã hội với người bệnh ung thư Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng 3.2 - Khách thể nghiên cứu Người bệnh ung thư Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng Phương pháp nghiên cứu - Đề tài triển khai nghiên cứu trình bày dựa số mơn học như: CTXH với nhóm, tâm lý học phát triển, tham vấn,… - Khi tiến hành nghiên cứu đề tài, thân em sử dụng số phương pháp là:  Thu thập thông tin cách sưu tầm tài liệu  Phương pháp quan sát  Phương pháp vấn đàm  Phương pháp vấn sâu  Phương pháp phân tích số liệu thu thập  Phương pháp nghiên cứu tài liệu, gắn lý luận với thực tiễn Lý thuyết áp dụng 5.1 Thuyết hệ thống Nhóm hệ thống yếu tố tương tác lẫn Theo Parsons (1951), nhóm hệ thống xã hội với thành viên tùy thuộc lẫn để trì trật tự cân thể thống nhất, huy động tài nguyên hành động để đáp ứng nhu cầu thay đổi để tồn 5.2 Thuyết Tâm lý động Nhóm ảnh hưởng lên hành vi người: Freud (1922) Frank Moreno ( psychodrama – Tâm kịch) Qua nhóm, cá nhân nhìn lại kinh nghiệm sống mình, xem xét lại mâu thuẫn chưa giải 5.3 Thuyết học hỏi (Bandura, 1997) Hành vi thành viên nhóm đóng vai trò tác động, kích thích thành viên khác Nếu A ứng xử B đồng tình A tiếp tục ứng xử thế, ngược lại A không ứng xử tương lai 5.4 Thuyết trường (field): Kurt Lewin (1947) Nhóm có khoảng khơng gian sống có vị trí so với vật thể khác khơng gian đó, di chuyển theo đuổi mục tiêu vượt qua trở ngại Có khái niệm để hiểu nguồn lực nhóm: Vai trò, quy tắc, quyền lục, gắn kết, đồng thuận phối hợp 5.5 Thuyết trao đổi xã hội Chú trọng đến hành vi cá nhân thành viên nhóm Đối với cá nhân, định thể hành vi dựa so sánh thưởng phạt xuất phát từ hành vi Một số yếu tố, kỹ và kỹ thuật tác nghiệp áp dụng 6.1 - Một số yếu tố can thiệp Tạo niềm hy vọng: Nhấn mạnh đến việc hình thành trì cảm xúc lạc quan thành viên nhóm q trình tham gia - Tự nhận thức: Mỗi cá nhân nhóm biết điểm mạnh, điểm hạn chế, có chưa có - Tìm kiếm tương đồng trải nghiệm: Giúp nhóm viên khơng cảm thấy “khổ” - Bộc lộ thân: Chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, kinh nghiệm hay trải nghiệm thân với thành viên - Tạo hội trải nghiệm thực tế - Chấp nhận: Đây yếu tố quan trọng, thành viên thể tôn trọng với Một số kỹ 6.2 - Kỹ điều phối - Kỹ tự bộc lộ - Kỹ thúc đẩy tương tác nhóm - Kỹ lãnh đạo - Kỹ giải xung đột 6.3 Một số kỹ thuật - Kỹ thuật tổ chức hoạt động trò chơi - Kỹ thuật giúp thành viên nhận biết, thể suy nghĩ, tình cảm, sán tạo như: Vẽ tranh, cắt dán giấy, đất nặn; sử dụng ngôn ngữ viết; sử dụng tranh ảnh; kể chuyện viết tiếp truyện - Kỹ thuật vẽ sử dụng sơ đồ tương tác nhóm Các khái niệm công cụ Tên đề tài: Áp dụng công tác xã hội nhóm với bệnh nhân ung thư Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng 7.1 Áp dụng - Là động từ, có nghĩa dùng thực tế điều nhân thức, lĩnh hội - Ví dụ: Áp dụng khoa học kĩ thuật vào tăng gia sản xuất - Đồng nghĩa với vận dụng, ứng dụng 7.2 - Phương pháp Lề lối cách thức phải theo để tiến hành công tác với kết tốt Ví dụ: Học khơng có phương pháp dầu giùi mài hết năm, hết đời - công khơng (Bùi Kỷ) 7.3 Cơng tác xã hội nhóm 7.3.1 Khái niệm: CTXH với nhóm (làm việc với nhóm) phương pháp CTXH nhằm giúp tăng cường, củng cố chức xã hội cá nhân thông qua hoạt động nhóm khả ứng phó với vấn đề cá nhân Có nghĩa là: - Ứng dụng kiến thức, kỹ liên quan đến tâm lý nhóm (hoặc động nhóm) - Nhóm nhỏ thân chủ có vấn đề giống có liên quan đến vấn đề - Các mục tiêu xã hội thiết lập nhân viên xã hội kế hoạch hỗ - trợ thân chủ (cá nhân, nhóm, cộng đồng) thay đổi hành vi, thái độ, niềm tin nhằm - giúp thân chủ tăng cường lực đối phó, chức xã hội thông qua kinh nghiệm nhóm có mục đích nhằm để giải vấn đề thỏa mãn nhu cầu Trong phương pháp CTXH nhóm, đối tượng tác động tồn nhóm, mối tương tác nhóm viên, mục đích, bầu khơng khí sinh hoạt nhóm CTXH sử dụng cấu nhóm động nhóm nội nhóm để đem đến thay đổi nhận thức, niềm tin hành vi Các thành viên nhóm chia sẻ kinh nghiệm sử dụng nguồn lực cá nhân nhóm để giải vấn đề họ 7.3.2 Phân loại nhóm - Nhóm giải trí: Rèn luyện phát triển nhân cách - Nhóm giáo dục: Kiến thức kỹ ( nhóm bà mẹ, nhóm chăn ni,…) - Nhóm tự giúp: Nhóm tình nguyện hỗ trợ để vượt khó ( nhóm phụ huynh trẻ khuyết tật - Nhóm với mục đích xã hội hóa: Nhóm chia sẻ cảm xúc vấn đề mắc phải - Nhóm trị liệu: Nhóm chia sẻ cảm xúc vấn đề mắc phải - Nhóm trợ giúp: Giúp tăng cường khả đồng cảm với người khác 7.3.3 Phương pháp áp dụng: Công tác xã hội với nhóm Trong phương pháp CTXH nhóm, đối tượng tác động tồn nhóm, mối tương tác nhóm viên, mục đích, bầu khơng khí sinh hoạt nhóm CTXH sử dụng cấu nhóm động nhóm nội nhóm để đem đến thay đổi nhận thức,  Chị Trần Thị H tích cực tham gia hoạt động với người Kế hoạch cho buổi sinh hoạt sau: Thời gian, địa điểm 15h00’ Mục tiêu cụ Tổ chức hoạt động thể – 16h30’ kết động triển khai Ngày 15/03/2019 Phòng bệnh Nguồn lực thực Tổng hoạt Người Làm tiệc chia tay nhóm viên 808B  Chơi trò chơi nhỏ  Tổng kết hoạt NVCTXH, Bệnh viện, nhóm NVCTXH, viên nhóm viên động  Làm tiệc chia tay  Hát karaoke Điều cần cho buổi lưu ý sau:  Chú ý cách sử dụng kĩ CTXH nhóm Bảng đánh giá tính hiệu buổi sinh hoạt 14 Stt Nội dung Khơng Ít hiệu Hiệu Rất hiệu quả hiệu Chơi trò “ ma sói” 0 0 0 0 Ôn lại nội dung chia sẻ Xem tin tức 44 Tập thể dục 116 Bảng đánh giá nội dung buổi sinh hoạt 14 Stt Nội dung đánh giá Các nhóm viên tham Khơng Ít hiệu hiệu quả 0 0 0 0 Hiệu Rất hiệu gia chơi trò chơi vui vẻ Các nhóm viên ơn lại nội dung triển khai Truyền thông tin tức thời Yoga cười 15 Báo cáo sinh hoạt buổi 15 Tên nhóm: Giải trí giảm thiểu lo âu Tên nhân viên CTXH: H’ Búp Êban Ngày sinh hoạt: 05/03/2019 Từ lúc 15h00’ – 16h30’ Địa điểm: Phòng bệnh 808B Nhóm viên có mặt: Nhóm viên vắng mặt: Mục tiêu nhóm:  Tổng kết hoạt động triển khai  Làm tiệc chia tay nhóm viên 117 Hoạt động để đạt mục tiêu:  Chơi trò chơi nhỏ  Tổng kết hoạt động  Làm tiệc chia tay  Hát karaoke NV CTXH phân tích buổi sinh hoạt: Tiến trình nhóm: Stt Mơ tả nội dung sinh Kết đạt Kỹ hoạt nhóm năng, kỹ thuật sinh viên sử dụng Chơi trò chơi “ Gửi Trò chơi hay, hấp dẫn Các kỹ điều lời yêu thương” nhóm viên tham gia vui vẻ phối, kỹ tổ chức trò chơi Tổng kết hoạt động Các nhóm viên nhìn lại Kỹ tun triển khai q trình sinh hoạt hoạt nhóm truyền, kỹ có hoạt động triển giao tiếp, kỹ khai trình bày, kỹ quan sát Làm tiệc chia tay, hát Các nhóm karaoke NVCTXH ăn tiệc nhẹ trái phối, cây, quan sát bánh viên Kết hợp hát Kỹ điều kỹ karaoke Tạo khơng khí vui vẻ, ấm áp 118 Sơ đồ buổi tương tác buổi sinh hoạt 15 Hồ Thị P Trần Thị H Lê Thị Phương L NVCTXH Lương Thị L Hồ Thị Y Chú thích: : Tương tác chiều, chặt chẽ : Tương tác chiều : Tương tác chiều, rời rạc : Tương tác chiều, rời rạc Phân tích sơ đồ tương tác: Hơm buổi sinh hoạt để kết thúc trình thực tập Khơng khí buổi sinh hoạt có nhiều hoạt động khiến nhóm viên có tinh thần vui vẻ, người tham gia nhiệt tình, giúp đỡ lẫn việc nhỏ rửa trái cây, cắt trái cây, lấy nước 119 Ghi nhận tiến cá nhân:  Bà Hồ Thị P biết cách thể nhu cầu, cảm xúc mình, tinh thần vui vẻ  Cô Lương Thị L chủ động nhiều việc tiếp túc nhóm viên, thể khéo léo việc cắt trái  Chị Lê Thị Phương L vui vẻ, nhí nhảnh, ln tạo tiếng cười cho người  Cơ Hồ Thị Y với vai trò nhóm trưởng,ln tương tác, kết nối người lại với  Chị Trần Thị H tràn đầy sức trẻ, vui vẻ, có suy nghĩ tích cực sống Bảng đánh giá tính hiệu buổi sinh hoạt 15 Stt Nội dung Khơng Ít hiệu Hiệu Rất hiệu quả hiệu Chơi trò “ gửi lời yêu thương” 0 0 0 Tổng kết hoạt động triển khai Làm tiệc chia tay, hát karaoke Bảng đánh giá nội dung buổi sinh hoạt 15 Stt Nội dung đánh giá Khơng Ít hiệu hiệu Hiệu Rất hiệu quả Các nhóm viên tham 0 0 gia chơi trò chơi vui vẻ Các nhóm viên nhìn lại rõ ràng hoạt động triển khai 120 Các nhóm viên có giây 0 phút thư giãn với tiệc nhẹ hát karaoke IV Giai đoạn kết thúc nhóm Đánh giá tham gia nhóm viên  100% nhóm viên tham gia đầy đủ buổi sinh hoạt  100% nhóm viên tham gia vào tất hoạt động buổi sinh hoạt  100% nhóm viên có ý thức tham gia nhiệt tình  Mối quan hệ nhóm viên trở nên gắn bó, gần gũi Đánh giá mục tiêu nhóm và thay đổi nhóm viên Stt Mục tiệu - 100% nhóm viên có hiểu biết Chưa Bình tốt thường Tốt Rất tốt 0 0 cảm xúc tại, bệnh thân, từ biết cách chấp nhận, điều hòa cảm xúc tiêu cực sang tích cực - 100% biết cách tự xây dựng hoạt động sinh hoạt bổ ích cho thân cho nhóm viên - 100% nhóm viên có thêm kiến thức sách, pháp luật, tin tức thời - 100% nhóm viên tự tin, vui vẻ, biết cách sẻ chia với nhóm viên - 100% biết cách tự xây dựng hoạt động sinh hoạt bổ ích cho thân cho nhóm viên 121 - 100% nhóm viên có thêm kiến 0 1 thức sách, pháp luật, tin tức thời - 100% nhóm viên tự tin, vui vẻ, biết cách sẻ chia với nhóm 0 viên Kế hoạch tương lai Nhóm viên sau trình sinh hoạt, mong muốn tiếp tục tham gia hoạt động giải trí kèm giáo dục để có sinh hoạt, giải trí vui vẻ, động viên khích lệ tinh thần Biết nhu cầu đó, NVCTXH tiến hành sinh hoạt nhóm để xây dựng kế hoạch sinh hoạt cho tháng Kế hoạch sau: Stt Hoạt động Thời gian Kinh phí Chương trình sinh hoạt chủ đề “ 18 – 22/03/2019 Qũy nhóm 25 – 29/03/2019 Quỹ nhóm 01 – 05/03/2019 Quỹ nhóm 08 – 12/03/2019 Qũy nhóm Sự biết ơn sống” Chương trình sinh hoạt chủ đề “ Hạnh phúc tầm tay” Chương trình sinh hoạt chủ đề “ Những lòng cao cả” Chương trình sinh hoạt chủ đề “ Tác dụng nụ cười” Cách thức làm việc và hỗ trợ nhân viên xã hội 122 Stt Nội dung Khơng Ít hiệu Hiệu Rất hiệu quả hiệu Kế hoạch 0 Mục đích 0 Mục tiêu 0 Phương pháp 0 Bảng đánh giá nhóm viên cách thức làm việc nhân viên xã hội Stt Nội dung Khơng Ít hài Hài Rất hài hài lòng lòng lòng 0 0 0 lòng Nội dung kiến thức, kỹ phù hợp, dễ hiểu NVXH có thái độ chân thành, nhiệt tình Tạo bầu khơng khí vui vẻ, gần gũi 0 Tạo điều kiện thúc đẩy tương 0 0 tác nhóm Các kỹ phù hợp với nội dung Luôn lắng nghe, chia sẻ 0 Tạo điều kiện nhóm viên thể 0 cảm xúc, hành vi Bảng đánh giá cách thức hỗ trợ nhân viên xã hội 123 Thông qua hai bảng đánh giá cho thấy NVCTXH có cách thức làm việc cách thức hỗ trợ nhóm viên hiệu NVCTXH biết kết hợp tinh thần, thái độ, trình độ chun mơn, lựa chọn nội dung, cách thức làm việc phù hợp, hiệu Về cách thức làm việc nhân viên xã hội, nhóm viên đánh giá cách xây dựng kế hoạch, xác định mục đích, mục tiêu cho buổi sinh hoạt tìm kiếm phương pháp phù hợp nằm mức hiệu hiểu Còn cách thức hỗ trợ NVCTXH đánh giá mặt nội dung kiến thức, kỹ triển khai, hay thái độ chân thành, nhiệt tình, biết cách tạo bầu khơng khí vui vẻ gần gũi, tạo điều kiện thúc đẩy tương tác nhóm hay sử dụng kỹ phù hợp với nội dung, lắng nghe, chia sẻ với nhóm viên, tạo điều kiện để nhóm viên thể cảm xúc, hành vi nhóm viên đánh giá hiệu hiệu 124 PHẦN 3: NHỮNG THAY ĐỔI CỦA SINH VIÊN Những thay đổi sinh viên Tiêu chí Trước thực tập Sau thực tập  Kiến thức thiếu nhiều  nội quy quy định trường học ích  Chưa nắm rõ quy trình hướng  dẫn cho bệnh nhân người nhà nhiều kinh nghiệm công tác bệnh nhân hướng dẫn bệnh nhân nhiều  Chưa hình dung cơng việc  cần phải làm khoa tiền thân trường đánh giá Kiến thức Trau dồi nhiều kiến thức bổ Được thực hành nên có Biết lịch sử hình thành chế hệ thống bệnh viện  Học tập cách hướng dẫn hiệu từ chị Tổ CTXH Kỹ Còn thiếu nhiều kỹ CTXH  kỹ giao tiếp, kỹ tổ chức, cách thành thạo kỹ điều phối,  Được rèn luyện kỹ Hoàn thiện kỹ giao tiếp  Cải thiện kỹ tổ chức  Nâng cao kỹ điều phối nhóm,… Tác phong  Hay quên vật dụng cần thiết  mũ, bảng tên, hay nhớ, gọn gàng  Thể cảm xúc mức với  bệnh nhân người nhà bệnh nhân cách hiệu  Hơi thụ động việc giúp đỡ  bệnh nhân người nhà bệnh nhân trợ bệnh nhân người nhà bệnh Rèn luyện tác phong Biết quản lý cảm xúc Chủ động tiếp xúc, hỗ nhân 125 Bài học kinh nghiệm  Qua q trình thực tập em nhận thấy mơi trường làm việc bệnh viện không giống với môi trường làm việc nơi khác Trong bệnh viện đòi hỏi đức tính cẩn thận, nhẹ nhàng, khéo léo, nhanh nhẹn, kịp thời, hiểu tâm lý bệnh nhân người nhà bệnh nhân Nên em điều chỉnh thân phù hợp với môi trường bệnh viện, không hồn nhiên nhí nhảnh mà biết quản lý cảm xúc tốt hơn, tiếp xúc trò chuyện cách nhẹ nhàng, tinh tế với bệnh nhân, biết cách trì mức độ tiếp xúc không thân thiện không xa cách, tạo gần gũi, quan tâm bệnh nhân  Luôn chủ động việc em nhìn thấy có hỗ trợ kịp thời việc dìu bà đau yếu vào ghế ngồi hay nhắc nhở bệnh nhân người nhà bệnh nhân không hút thuốc bệnh viên, không gác chân lên ghế,…  Luôn thể tinh thần làm việc vui vẻ, lạc quan Lan tỏa lượng tích cực cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế 126 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận  Nhóm sinh hoạt đạt mục tiêu đề ban đầu nhóm giải trí kèm giáo dục, cụ thể chủ đề giảm thiểu lo âu, khích lệ tinh thần  NVCTXH lựa chọn phương pháp công tác xã hội với nhóm hoạt động giúp nhóm viên cảm nhận có chia sẻ lẫn Kiến nghị 2.1 Đối với bệnh viện:  Cần phân cho khoa NVCTXH bệnh nhân phòng ln ln NVCTXH hỗ trợ kịp thời sức khỏe tinh thần,…nhằm hỗ trợ bệnh nhân chữa trị bệnh cách hiệu  Phát huy lực tối đa NVCTXH kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, kết nối nhằm tạo mơi trường động, có hỗ trợ lẫn mặt đời sống  Tạo môi trường làm việc động, thoải mái cho NVCTXH để NVCTXH phát huy hết khả  Luôn quan tâm sinh viên thực tập, nhắc nhở, hướng dẫn thường xuyên nhằm rèn luyện thói quen làm việc tích cực sinh viên thực hành 2.2 Đối với kiểm huấn viên:  Kiểm huấn vien cần theo dõi hoạt động, nội dung sinh viên thực tập thường xuyên để kịp thời điều chỉnh nội dung cho hiệu  Kiểm huấn viên cần đóng vai trò người tư vấn thường xun, người bạn đồng hành sinh viên thực tập  Kiểm huấn viên cần có yêu cầu nội dung thực tập sở khác bệnh viện, trường học,… 127 PHỤ LỤC Một số hình ảnh sinh hoạt nhóm viên bệnh nhân khác, hoạt động hỗ trợ nhân viên y tế Hình 3: Tổ chức hát karaoke máy Hình 4: Trò chuyện, thăm hỏi, động viên tính có kết nối mạng cho cô bệnh nhân tinh thần người bệnh người nhà Hình 5: Hỗ trợ nhân viên y tế tổ chức buổi Hình 6: Hỗ trợ nhân viên y tế làm thuốc sinh hoạt tháng cho người bệnh người nhà 128 Hình 7: Hỗ trợ nhân viên y tế phát phiếu Hình 8: Tổ chức xem phim cho nhận chào ngày Hình 9: Hỗ trợ Tổ công tác xã hội phát quà cho người bệnh bệnh nhân Hình 10: Tổ chức phát sách báo đọc sách cho bệnh nhân nghe Hình 11: Tặng hoa cho bà P nhóm viên Hình 12: Tổ chức xem hài, hát karaoke cho 8/3 nhóm viên 129 TÀI LIỆU THAM KHẢO ThS Nguyễn Thị Thái Lan – CB (2012), Giáo trình Cơng tác xã hội nhóm, NXB Đại học Lao động – Xã hội Nguyễn Thị Oanh, Công tác xã hội đại cương, cơng tác xã hội cá nhân nhóm Nhà xuất giáo dục TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Hương, 2011 Tập giảng công tác xã hội nhóm Trường ĐH Lao động – Xã hội ThS Bùi Đình Tuân (2017), Giáo trình Kỹ Công tác xã hội Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng Wedsite Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng http://www.benhvienungbuoudanang.com.vn/ GS TSKH Nguyễn Khánh Trạch, GS.TS Nguyễn Bá Đức (2018), Sách Bệnh ung thư nhận biết, dự phòng chiến thắng, NXB Thanh niên Hà Nội Ung thư Wikipedia https://vi.wikipedia.org/wiki/Ung_th%C6%B0 Hoài Linh (2018), WHO báo động ung thư toàn giới, báo VTV news https://vtv.vn/suc-khoe/who-bao-dong-ve-tinh-trang-ung-thu-tren-toan-cau20180913153748522.htm Lê Phương (2015), Khủng hoảng tâm lý người bệnh ung thư, báo Vnexpress https://vnexpress.net/suc-khoe/5-khung-hoang-tam-ly-cua-nguoi-bi-ung-thu3254716.html 10 LuatVietNam (2018), Người bệnh ung thư hưởng quyền lợi đặc biệt https://luatvietnam.vn/tin-phap-luat/nguoi-benh-ung-thu-duoc-huong-quyen-loi-dacbiet-230-16355-article.html 11 Bệnh viện K (2018), mơ hình cơng tác xã hội hỗ trợ người bệnh ung thư http://benhvienk.vn/9-mo-hinh-cong-tac-xa-hoi-mon-qua-danh-tang-nguoi-benh-ungthu-tai-benh-vien-k-nd40302.html 130 ... bệnh nhân ung thư Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng” Áp dụng phương pháp CTXH nhóm với bệnh nhân ung thư Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng khả tổ chức hoạt động triển khai mơ hình nhằm hỗ trợ người bệnh. .. Vận động tài trợ, hỗ trợ nhân viên y tế đào tạo, bồi dưỡng Xuất phát từ lý trên, em chọn đề tài “ Áp dụng phương pháp CTXH nhóm với bệnh nhân ung thư Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng” nhằm chăm sóc sức... cho bệnh nhân ung thư khu vực Đặc biệt, bệnh nhân ung thư nghèo Đà Nẵng khu vực Miền Trung có hội khám chữa bệnh miễn phí với chất lượng tốt 11 Khái niệm “ Áp dụng phương pháp CTXH nhóm với bệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng phương pháp CTXH nhóm với bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng”, Áp dụng phương pháp CTXH nhóm với bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn