Bài tập lớn điều khiển với PLC

3 309 3
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 11:00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA BÀI TẬP LỚN PLC Ngành đào tạo : Điện – Điện tử, Cơ điện tử Tên học phần : Điều khiển với PLC Đối tượng : Đại học Ngày giao : Thời gian : tuần A) Lý thuyết Câu 1: Cho cấu hình phần cứng cho CPU 314 vi trí hình vẽ Kiểm tra, thiết lập lại việc định dạng cấu hình phần cứng trên? Giải thích điền địa I/O cho modul Câu 2: Viết chương trình tạo xung Clook với f = 1Hz sử dụng định thời gian (Timer) PLC S7 300? B: Bài Tập : Yêu cầu chung cho tất tập Yêu cầu Anh (chị ) hãy: a) Thiết lập cấu hình cứng cho PLC S7-300 b) Lập bảng Symbol table c) Viết lưu đồ thuật giải/ Biểu đồ trạng thái/ dản đồ xung/ Lập bảng trạng thái… d) Vẽ sơ đồ kết nối phần cứng I/O với PLC S7 – 300 e) Viết chương trình điều khiển sử dụng ngôn ngữ S7 – 300 Câu Lập trình điều khiển dây chuyền băng tải đáp ứng yêu cầu sau: - Nhấn nút Start = khởi động hệ thống Quá trình khởi động băng tải phải tuân theo quy tắc sau: - Các băng tải khởi động tay với nút ấn ON3 = BT3 = 1, sau ON2 = BT2 = 1, sau ON1 = BT1 = - Các băng tải dừng tay với nút ấn Off1 = BT1 = 0, sau Off2= BT2 = 0, sau Off3 = BT3 = - Tồn hệ thống ngừng hoạt động nhấn nút Stop - Bảo vệ tải tiếp điểm thường đóng Relay nhiệt Câu Lập trình điều cơng đoạn uốn khuôn mẫu cho nhà máy sau: Khi Start Xilanh xuống thực kẹp chi tiết, chi tiết kẹp chặt, Xilanh xuống để uốn chi tiết Xilanh hết hành trình ( Xilanh tự lùi về) Sau Xilanh lùi hết, Xilanh để thực tạo điểm uốn cho chi tiết Khi Xilanh hết hành trình tự động lùi Khi Xilanh lùi hết ( Xilanh tự động lùi về, kết thúc chu trình làm việc hệ thống) Nhấn Stop hệ thống dừng thời điểm, Nhấn Reset xilanh trở lại trạng thái ban đầu sử dụng Xilanh tác động kép, cảm biến tích cực mức thấp “0” Trang Câu Lập trình điều khiển hệ thống cơng nghệ đáp ứng yêu cầu sau: - Hai xy lanh tác động kép 1A1 2A2 hoạt động tuần tự, mơ tả hình vẽ Trạng thái Tín hiệu Xy lanh 1A1 Nútduỗi ấn S1 B1 ra, B3 tác động Xy lanh 2A1 duỗi B2 tác động ra, Xy lanh 1A1 thu B4 tác động về, Xy lanh 2A1 thu B1 tác động về, B1 B2 B4 B3 Câu Lập trình điều khiển đổi nối Y/ động khơng đồng pha (sơ đồ mạch Hình.1.) đáp ứng yêu cầu sau:  Khởi động động bắng nút ấn Start (tiếp điểm thường mở) động chạy Y (K1 = 1, K2 =1, K3 = 0) sau khoảng thời gian 10s mạch tự động chuyển trạng thái động chạy  (K1 =1, K3 =1, K2 =0)  Dừng đông nút ấn Stop (tiếp điểm thường đóng)  Có bảo vệ tải tiếp điểm thường đóng Relay nhiệt (RL)  Trong “1” biểu thị trạng thái đóng tiếp điểm, “0” biểu thị trạng thái mở tiếp điểm Câu Lập trình điều khiển khởi động động KĐB pha Rôto lồng sóc qua cấp điện trở phụ (sơ đồ mạch Hình.1.) đáp ứng yêu cầu sau:  Nhấn nút Start (tiếp điểm thường mở) động khởi động cấp điện trở phụ thứ K1 = tương ứng (R = R1+R2+R3), tiếp sau 10s động khởi động cấp điện trở phụ thứ hai K1 = 1, K2 = tương ứng (R = R1+R2), Sau 10s động khởi động cấp điện trở phụ thứ ba K1 = 1, K3 =1tương ứng (R = R1), Sau 10s động khởi động cao K1 = 1, K4 =1 ngắt hết điện trở phụ  Dừng đông nút ấn Stop (tiếp điểm thường đóng)  Có bảo vệ tải tiếp điểm thường đóng Relay nhiệt(RL) Trong “1” biểu thị trạng thái đóng tiếp điểm , “0” biểu thị trạng thái mở tiếp điểm Trang Câu Lập trình điều khiển đèn giao thơng ưu tiên cho người đường cao tốc sử dụng ngôn ngữ S7 – 300 theo nguyên lý sau: + Khi nhấn Start = khởi động hệ thống (nguyên lý chạy giản đồ xung H.1) + Khi nhấn Stop = tắt hệ thống (các đèn tắt hết) + Khi người cần qua đường nhấn Men + Hệ thống có tác dụng với lần nhấn Men đầu tiên, chạy hết chu kỳ (T) sau 20s phép nhấn Men tiếp Men t X oto t V oto t D oto t X t D t T Tín hiệu người qua đường Đèn xanh ô tô Đèn vàng ô tô = 5s Đèn đỏ ô tô = 15s Đèn xanh = 10s Đèn đỏ H.1 Giản đồ xung Câu 9: Sử dụng module SM334 AI4/AO2x8/8bit (ở rack vị trí slot 6) để đọc tín hiệu tương tự từ đến 10v Hãy chuyển đổi giá trị thành số kiểu số thực nằm khoảng 100 đến 1000 lưu MD10? Câu 10: Một lò nhiệt có dải nhiệt độ nằm khoảng từ 100oC -1000oC điều khiển PLC S7-300 sử dụng module tương tự Lò nhiệt có nhiệt độ thấp (100oC) tín hiệu điều khiển 0V có nhiệt độ cao (1000oC) tín hiệu điều khiển 10V Hãy lập trình PLC điều khiển lò nhiệt gửi tới đầu analog SM334 AI4/AO2 8x8bit (Trên rack slot ) TRƯỞNG BỘ MÔN KTĐT GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN Đỗ Tuấn Khanh Bùi Văn Dân Chú ý: - Sinh viên tham khảo tài liệu.: [1] Bùi Trung Thành, Bùi Văn Dân, “Điều khiển lập trình PLC”, NXB – KHKT-2014 Tài liệu tham khảo: [2] - Siemens - Manual - 1999 ( tiếng Đức, Anh ) [3]- Phan Xuân Minh - Tự động hoá với S7- 200 - ĐH Bách Khoa- 1999 [4] - Phan Xuân Minh - Tự động hoá với S7- 300 - ĐH Bách Khoa -Mọi thắc mắc xin gứi mơn Điều khiển & Tự Động Hóa trường ĐHSPKT – HY -Mail: Buivandan@gmail.com ``````````````````````````````````````` Trang ... -1000oC điều khiển PLC S7-300 sử dụng module tương tự Lò nhiệt có nhiệt độ thấp (100oC) tín hiệu điều khiển 0V có nhiệt độ cao (1000oC) tín hiệu điều khiển 10V Hãy lập trình PLC điều khiển lò nhiệt... Thành, Bùi Văn Dân, “Điều khiển lập trình PLC , NXB – KHKT-2014 Tài liệu tham khảo: [2] - Siemens - Manual - 1999 ( tiếng Đức, Anh ) [3]- Phan Xuân Minh - Tự động hoá với S7- 200 - ĐH Bách Khoa-... với S7- 200 - ĐH Bách Khoa- 1999 [4] - Phan Xuân Minh - Tự động hoá với S7- 300 - ĐH Bách Khoa -Mọi thắc mắc xin gứi mơn Điều khiển & Tự Động Hóa trường ĐHSPKT – HY -Mail: Buivandan@gmail.com ```````````````````````````````````````
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớn điều khiển với PLC, Bài tập lớn điều khiển với PLC