Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 18: Bội chung nhỏ nhất

15 61 1
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 08:36

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SỐ HỌC BÀI 18: BỘI CHUNG NHỎ NHẤT KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi: Thế bội chung hai hay nhiều số? Tìm BC(4,6) Giải: Bội chung hai hay nhiều số bội tất số B(4) = {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36;…} B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36;…} BC(4, 6) = {0; 12 12; 24; 36; …} Bội chung nhỏ BỘI CHUNG NHỎ NHẤT 1/ Bội chung nhỏ a) Ví dụ 1: Tìm BC(4, 6) B(4) = {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36;…} B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36;…} BC(4, 6) = {0; 12; 24; 36; …} Ta nói: 12 bội chung nhỏ Kí hiệu: BCNN(4, 6) = 12 b) Định nghĩa: SGK/57 c)Bội Nhận xét:nhỏ hai hay nhiều số số nhỏ chung khác tập hợp bội chung số Có xétbội mối quan4 hệ vàBCNN(4, BCNN(4,6) 6)? Tấtnhận chung đềuBC(4, bội6) BỘI CHUNG NHỎ NHẤT 1/ Bội chung nhỏ a) Ví dụ: Tìm BC(4, 6) BC(4; 6) = {0; 12; 24; 36; …} BCNN(4, 6) = 12 b) Định nghĩa: SGK/57 c) Nhận xét: BC(4, 6) = B(BCNN(4, 6)) d) Chú ý: BCNN(a, 1) = a BCNN(a, b, 1) = BCNN(a, b) BỘI CHUNG NHỎ NHẤT 2/Tìm BCNN cách phân tích số thừa số nguyên tố a)Ví dụ 2: Tìm BCNN (8, 18, 30) 8=2 18 = 2.32 b)Quy tắc: SGK/58 Muốn tìm BCNN hai hay nhiều số lớn 1, ta thực ba bước sau: Bước 1: Phân tích số thừa số nguyên tố 30 = 2.3.5 Thừa số nguyên tố chung riêng 2, 3, c)Áp dụng: Tìm BCNN(4,6) Bước 2: Chọn thừa số nguyên tố chung riêng Bước 3: Lập tích thừa số chọn, = = = 360 thừa số lấy với số mũ lớn BCNN(8,18,30) Tích BCNN phải tìm = 2.3 BCNN(4,6) = 22.3 = 12 BỘI CHUNG NHỎ NHẤT HOẠT ĐỘNG NHĨM Nhóm 1+2: Tìm BCNN(8,12) Nhóm 3+4: Tìm BCNN(5,7,8) Nhóm 5+6: Tìm BCNN(12,16,48) Giải: Nhóm 3+4: 1+2: Tìm BCNN(5,7,8) BCNN(8,12) = 85 = 23 712 = 7= 22 = 2312) = 23 = 24 BCNN(8, BCNN( 5, 7, 8) = 23 = = 280 BỘI CHUNG NHỎ NHẤT HOẠT ĐỘNG NHĨM Nhóm 1+2: Tìm BCNN(8,12) Nhóm 3+4: Tìm BCNN(5,7,8) Nhóm 5+6: Tìm BCNN(12,16,48) Giải: Nhóm 3+4: Tìm BCNN(5,7,8) 5=5 7=7 = 23 BCNN( 5, 7, 8) = 23 = = 280 BỘI CHUNG NHỎ NHẤT  Chú ý: a/ Nếu số cho đôi nguyên tố BCNN chúng tích số Ví dụ: Ba số 5; 7; số đôi nguyên tố nên BCNN( 5, 7, 8) = 5.7.8 = 280 Tiết 34: BỘI CHUNG NHỎ NHẤT HOẠT ĐỘNG NHĨM Nhóm 1+2: Tìm BCNN(8,12) Nhóm 3+4: Tìm BCNN(5,7,8) Nhóm 5+6: Tìm BCNN(12,16,48) Giải: Nhóm 3+4: 5+6: Tìm BCNN(12,16,18) BCNN(5,7,8) 512==522 716==724 48 ==2234 BCNN(5, BCNN(12, 7, 8)16, = 548) 7.=232=4 53 =7 48 = 280 BỘI CHUNG NHỎ NHẤT HOẠT ĐỘNG NHĨM Nhóm 1+2: Tìm BCNN(8,12) Nhóm 3+4: Tìm BCNN(5,7,8) Nhóm 5+6: Tìm BCNN(12,16,48) Giải: Nhóm 5+6: Tìm BCNN(12,16,18) 12 = 22 16 = 24 48 = 24 BCNN(12, 16, 48) = 24 = 48 BỘI CHUNG NHỎ NHẤT  Chú ý: a/ Nếu số cho đôi ngun tố BCNN chúng tích số Ví dụ: Ba số 5; 7; số đôi nguyên tố nên BCNN( 5, 7, 8) = 5.7.8 = 280 b/ Trong số cho, số lớn bội số lại BCNN số cho số lớn Ví dụ: Ta có số 48 chia hết cho 12 16 nên BCNN(12, 16, 48) = 48 BẢNG TỔNG HỢP CÁC KIẾN THỨC Để tìm BCNN hai hay nhiều số ta cần lưu ý:  Trước hết xét xem số cần tìm BCNN có rơi vào ba trường hợp đặc biệt sau hay khơng: 1) Nếu số cần tìm BCNN có số BCNN số cho BCNN số lại 2) Nếu số lớn số cần tìm BCNN bội số lại BCNN số cho số lớn 3) Nếu số cần tìm BCNN đơi ngun tố BCNN số cho tích số Nếu khơng rơi vào ba trường hợp ta tìm BCNN cách phân tích số thừa số nguyên tố  Bài 149 (SGK/59): Tìm BCNN của: a) 60 280 b) 84 108 c) 13 15 Giải •a) 60 = 22.3.5 • 280 = 23.5.7 •BCNN(60, 280) = 23.3.5.7 = 840 b) 84 = 22.3.7 108 = 22.33 BCNN(84, 108) = 22.33.7 = 756 c) BCNN(13, 15) = 13.15 = 195 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học thuộc định nghĩa BCNN - Hiểu nắm vững quy tắc tìm BCNN hai hay nhiều số - So sánh hai quy tắc tìm BCNN tìm ƯCLN - Làm tập 150;151 (SGK/59), 188 (SBT/25) - Xem trước “Cách tìm BC thơng qua tìm BCNN” ... BC(4, 6) = {0; 12 12 ; 24; 36; …} Bội chung nhỏ BỘI CHUNG NHỎ NHẤT 1/ Bội chung nhỏ a) Ví dụ 1: Tìm BC(4, 6) B(4) = {0; 4; 8; 12 ; 16 ; 20; 24; 28; 32; 36; …} B (6) = {0; 6; 12 ; 18 ; 24; 30; 36; …} BC(4,... Nhóm 5 +6: Tìm BCNN (12 , 16 , 48) Giải: Nhóm 5 +6: Tìm BCNN (12 , 16 , 18 ) 12 = 22 16 = 24 48 = 24 BCNN (12 , 16 , 48) = 24 = 48 BỘI CHUNG NHỎ NHẤT  Chú ý: a/ Nếu số cho đôi nguyên tố BCNN chúng tích số Ví... BCNN(4 ,6) 6) ? Tấtnhận chung đềuBC(4, bội6 ) BỘI CHUNG NHỎ NHẤT 1/ Bội chung nhỏ a) Ví dụ: Tìm BC(4, 6) BC(4; 6) = {0; 12 ; 24; 36; …} BCNN(4, 6) = 12 b) Định nghĩa: SGK/57 c) Nhận xét: BC(4, 6) =
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 18: Bội chung nhỏ nhất, Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 18: Bội chung nhỏ nhất

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn