Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 2: Tập hợp các số nguyên

14 26 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 08:32

Vẽ trục số vẽ: - Những điểm nằm cách điểm ba đơn vị, - Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách điểm Đáp án: H -6 D -5 -4 B -3 -2 -1 Các số nguyên âm A C E Các số nguyên dương Tập hợp số nguyên TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN SỐ NGUYÊN  Tập hợp gồm số nguyên âm, số số nguyên dương tập hợp số nguyên  Tập hợp số nguyên ký hiệu Z Z = { .; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; }  Chú ý: - Số số nguyên âm số nguyên dương - Điểm biểu diễn số nguyên a trục số gọi điểm a TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN SỐ NGUYÊN  Chú ý:  Nhận xét: Số nguyên thường sử dụng để biểu thị đại lượng có hai hướng ngược nhau, như: Nhiệt độ 00C Nhiệt độ 00C Độ cao mực nước Độ cao mực nước biển Số tiền có biển Số tiền nợ Độ viễn thị Độ cận thị Thời Thời gian sau công nguyên gian trước công nguyên TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN SỐ NGUYÊN Ví dụ: Nếu điểm A cách điểm mốc M phía Bắc km biểu thị +3km, điểm B cách M phía Nam 2km biểu thị -2km (xem hình) ?1 Đọc số biểu thị điểm C, D, E hình (km) Bắc +4 +3 +4km C +3km A +2 +1 -1 -2 -3 -4 M D -1km B -2km E -4km Nam TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN SỐ NGUYÊN ?2 Một ốc sên sáng sớm vị trí điểm A cột cách mặt đất 2m (hình vẽ) Ban ngày ốc sên bò lên 3m Đêm ta mệt “ngủ quên” nên bị “tuột” xuống dưới: a/ 2m b/ 4m Hỏi sáng hôm saulời: ốc sên cách A mét trường Trả a/, hôm b/? sau ốc sên cách A 1m phía a/hợp sáng b/ sáng hôm sau ốc sên cách A 1m phía 2m 3m 1m A 2m 1m TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN mét + SỐ NGUN ?3 a/ Ta có nhận xét kết ?2 ? b/ Nếu coi A điểm gốc vị trí phía điểm A biểu thị số dương (mét) vị trí nằm phía điểm A biểu thị số âm (mét) +1m đáp số ?2 ? Trả lời: - Nếu coi A điểm gốc điểm B cách điểm A phía +1m - Nếu coi A điểm gốc điểm C cách điểm A phía -1m B A C -1m 1m - TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN SỐ NGUYÊN SỐ ĐỐI Hai số gọi đối chúng cách điểm nằm hai phía điểm Ví dụ: số đối -2 -2 số đối Số đối ?4 Tìm số đối số sau: 7, -3 - Số đối -7 - Số đối -3 -6 -5 -4 -3 -2 -1 Bài tập: Bài 6/70 sgk: Đọc điều ghi sau cho biết điều có khơng ? - 4� N -5 �N �N �N �Z -3 �N - 1� N -7 �Z Bài tập: Bài 6/70 sgk: Bài 7/70 sgk: Người ta nói độ cao đỉnh núi Phan-xi-păng +3143m độ cao đáy vịnh Cam Ranh -30m dấu “+” dấu “-” biểu thị điều ? Trả lời: Dấu “+” biểu thị số dương, dấu “-” biểu thị số âm có nghĩa đỉnh núi Phan-xi-păng cao 3143m mực nước biển đáy vịnh Cam Ranh cao 30m mực nước biển Bài 9/70 sgk: Tìm số đối của: +2, 5, -6, -1, -18 Trả lời: Số đối +2 -2 Số đối -5 Số đối -6 +6 Số đối -1 +1 Số đối -18 +18 Bài tập: Bài 8/70 sgk: Điền cho đủ câu sau: (Hoạt động nhóm) a/ Nếu -50C biểu diễn độ 00C +50C biểu diễn độ 00C b/ Nếu -65m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam) 65m mực nước biển +3143m biểu diễn độ cao (của đỉnh núi Phan-xi-păng) 3143m mực nước biển c/ Nếu -10000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10000 đồng, 20000 đồng biểu diễn số tiền có 20000 đồng - Học theo ghi - Bài 10/71 sgk - Đọc chuẩn bị trước 3: “Thứ tự tập hợp số nguyên” ... CÁC SỐ NGUYÊN SỐ NGUYÊN  Tập hợp gồm số nguyên âm, số số nguyên dương tập hợp số nguyên  Tập hợp số nguyên ký hiệu Z Z = { .; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; }  Chú ý: - Số số nguyên âm số nguyên. .. số vẽ: - Những điểm nằm cách điểm ba đơn vị, - Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách điểm Đáp án: H -6 D -5 -4 B -3 -2 -1 Các số nguyên âm A C E Các số nguyên dương Tập hợp số nguyên TẬP HỢP CÁC... NGUYÊN SỐ ĐỐI Hai số gọi đối chúng cách điểm nằm hai phía điểm Ví dụ: số đối -2 -2 số đối Số đối ?4 Tìm số đối số sau: 7, -3 - Số đối -7 - Số đối -3 -6 -5 -4 -3 -2 -1 Bài tập: Bài 6/ 70 sgk: Đọc điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 2: Tập hợp các số nguyên, Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 2: Tập hợp các số nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn