Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

16 63 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 08:29

BÀI GIẢNG SỐ HỌC BÀI 3: THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM THAM DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY A Tây -3 C M B Hình 40 Dơng (km) Kiểm tra cũ: Trên hình 40 điểm A cách điểm mốc M phía Tây 3km, ta quy ước: “Điểm A biểu thị -3km” a) Tìm số biểu thị điểm B, C b) Viết số biểu thị điểm nguyên tia MB? MA? c) So sánh: +Giá trị số số +Vị trí điểm điểm trục số Đáp án: A T ây -3 C -2 -1 M Hình 40 2>1 Vị trí điểm bên phải điểm B Dông (km) Bài 3: THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN So sánh ?1 Điền Số hơn:phải, -10 hay lớn từ: bên bên +1? trái, lớn hơn, hai vào -5 -4 -3 “”, số nguyên trống: -5 -4 -3 -2 -1 Khi biểu diễn trục số (nằm ngang), điểm a nằm bênbên tráitrái điểm b số-3, nguyên a a) Điểm -5 nằm điểm nhỏ số nguyên b nhỏ viết: -5 -3 < nên -5 -3, bên phải b) Điểm nằm .điểm -3, lớn viết: -3 > nên -3, bên trái c) Điểm -2 nằm .điểm 0, bé viết -2 < nên -2 0, Bài 3: THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN So sánh Chú ?2 ý:-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 hai Số nguyên sốb)liền sau-7của So sánh: a) b2 gọi 7; -2 ; c)số-4nguyên 2; a số ngun a -6 , = Chú ý (SGK) -3 > -5 , 10 > -10 Bài 3: THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN So sánh hai số nguyên Chú ý (SGK) Bài 12 SGK / 73 a) Sắp xếp số nguyên sau theo thứ tự tăng dần : 2, -17, 5, , -2 , b) Sắp xếp số nguyên sau theo thứ tự giảm dần : -101, 15 , , , -8 , 2001 Đáp án a) -17 , -2 , , , , b) 2001 , 15 , , , - , - 101 Bài 3: THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUN đơn vò đơn vò So sánh hai -5 -4 -3 -2 -1 Giải số ?3 Tìm khoảng cách từ điểm: 1, -1, -5, nguyên K/c từ điểm đến điểm Chú ý 5, -3, 2, đến điểm 0 là: đv (SGK) K/c từ điểm -1 đến điểm là: đv K/c từ điểm -5 đến điểm là: đv K/c từ điểm đến điểm là: đv K/c từ điểm -3 đến điểm là: đv K/c từ điểm đến điểm là: đv K/c từ điểm đến điểm là: đv Bài 3: THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUN đơn vò đơn vò So sánh hai -5 -4 -3 -2 -1 số Khoảng cách từ điểm a đến điểm trục nguyên Chú ý số giá trị tuyệt đối số nguyên a (SGK) Giá trị Giá trị tuyệt đối số nguyên a kí hiệu │a│ tuyệt đối số nguyên Bài 3: THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN So sánh hai số nguyên Chú ý (SGK) Giá trị tuyệt đối số nguyên -5 -4 -3 -2 -1 K/c từ điểm đến điểm là: đv, nên │1│=1 K/c từ điểm -1 đến điểm là: đv, nên │-1│=1 K/c từ điểm -5 đến điểm là: đv, nên │-5│=5 K/c từ điểm đến điểm là: đv, nên │5│=5 K/c từ điểm -3 đến điểm là: đv, nên │-3│=3 K/c từ điểm 22 đến điểm là: đv, nên │2│=2 K/c từ điểm đến điểm là: đv, nên │0│=0 Bài 3: THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN So sánh hai -5 -4 -3 -2 -1 Nhận xét: │a│≥0,│a│=0 a=0 số nguyên Giá trị tuyệt đối số Chú ý (SGK) Giá trị tuyệt đối số nguyên dương Giá trị tuyệt đối Giá trị tuyệt đối số nguyên âm số đối số nguyên (và số nguyên dương) Trong hai số nguyên âm, số có giá trị tuyệt đối nhỏ lớn Hai số đối có giá trị tuyệt đối giống Bài 3: THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN So sánh hai số nguyên Chú ý (SGK) Giá trị tuyệt đối số nguyên *Nhận xét ( SGK) Bài 14 SGK /73 Tìm giá trị tuyệt đối của số sau : 2000 , -3011 , -10 Đáp án │2000│ = 2000 │-3011│ = 3011 │-10│ = 10 Bài 3: THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN So sánh hai -5 -4 -3 -2 -1 số Bài 15 SGK/73 nguyên Chú ý < │3│ = > (SGK) < │-3│= < Giá trị = tuyệt đối │-1│= > │2│ = = số nguyên *Nhận xét ( SGK) │5│= , │-5│= , │0│= , │-2│= HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: -Học thuộc cách so sánh số nguyên nhận xét; hiểu giá trị tuyệt đối số nguyên a biết cách tìm giá trị tuyệt đối số nguyên a -Làm tập 13 SGK/73 *Bài 13: dựa vào trục số để tìm x -Chuẩn bị : Cộng hai số nguyên dấu KÍNH CHÚC SỨC KHỎE QUÝ THẦY CÔ CHÚC CÁC EM LUÔN HỌC TỐT ... Điểm -2 nằm .điểm 0, bé viết -2 < nên -2 0, Bài 3: THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN So sánh Chú ?2 ý:-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 hai Số nguyên sốb)liền sau-7của So sánh: a) b2 gọi 7; -2 ; c )số- 4nguyên. .. nhỏ số nguyên dương Số lớn hơn: -10 hay +1? Bài 3: THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN So sánh Bài 11 SGK/73 hai > -6 , = Chú ý (SGK) -3 > -5 , 10 > -10 Bài 3: THỨ TỰ TRONG TẬP... Giá trị tuyệt đối số nguyên a kí hiệu │a│ tuyệt đối số nguyên Bài 3: THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN So sánh hai số nguyên Chú ý (SGK) Giá trị tuyệt đối số nguyên -5 -4 -3 -2 -1 K/c từ điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên, Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn