Bài tập mẫu về tư vấn chuyển nhượng và thủ tục đăng ký chuyển quyền sử dụng đất

16 102 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 20:28

Trường Đại học Luật Hà Nội Môn học: Kỹ tư vấn pháp luật dân BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI BÀI TẬP HỌC KỲ MÔN: KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT DÂN SỰ Tình huống: Ông nguyễn Văn Đ (số CMT 01234567891) vợ bà Chu Thị Thu G (số CMT 98765432123) địa X, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội có chuyển nhượng cho ơng Trần Bá G (số CMT 024683579123) vợ bà Trần Thị H (số CMT 13579876543) địa Y, phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội quyền sử dụng đất đất số 18(1P), tờ đồ số 5GI- 30 có địa tổ 36 phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội ghi GCNQSDĐ số BS 138652 có diện tích 300 m vuông với số tiền tỷ đồng Hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 126 ngày 11/01/2019 có chứng nhận cơng chứng phòng cơng chứng K u cầu: Hãy tư vấn cho bên nhận chuyển nhượng cách thức thủ tục để đăng ký tài sản nhận chuyển nhượng nói trên(kèm theo hồ sơ đăng ký có đầy đủ thông tin) Hà Nội, 2019 Trường Đại học Luật Hà Nội Môn học: Kỹ tư vấn pháp luật dân Căn pháp lý - Luật đất đai 2013; - Nghị định 01/2017/NĐ-CP; Giai đoạn tiếp xúc khách hàng Tại giai đoạn này, lắng nghe khách hàng trình bày nội dung vụ việc yêu cầu tư vấn Sau lắng nghe trình bày nội dung vụ việc, cần tóm tắt nội dung vụ việc khẳng định lại yêu cầu tư vấn khách hàng: 2.1 - Tóm tắt nội dung vụ việc Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Ông Nguyễn Văn Đ Số Chứng minh nhân dân 01234567891) Vợ bà Chu Thị Thu G Số Chứng minh nhân dân 98765432123) Địa chỉ: X, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội - Bên nhận chuyển nhượng (là khách hàng vụ việc cần tư vấn): Ông Trần Bá G Số Chứng minh nhân dân 024683579123 Vợ bà Trần Thị H Số chứng minh nhân dân 13579876543 Địa chỉ: Y, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Tp.Hà Nội - Đối tượng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 126 ký ngày 11/1/2019 Quyền sử dụng đất đất số 18 (1P) diện tích 200m2 - Giá trị hợp đồng tỷ Hợp đồng cơng chứng phòng cơng chứng K - Giấy tờ pháp lý mảnh đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BS 138652; tờ đồ số 5GI-30 - Địa mảnh đất: Tổ 26, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân Yêu cầu tư vấn: Tư vấn cho bên nhận chuyển nhượng cách thức thủ tục để đăng ký tài sản nhận chuyển nhượng 2.2 Yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu có liên quan Yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ sau: - Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 126 ký ngày 11/1/2019: 02 có công chứng; - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BS 138652: 01 + 02 y có cơng chứng chứng thực; Trường Đại học Luật Hà Nội - Môn học: Kỹ tư vấn pháp luật dân Chứng minh nhân dân sổ hộ Ông G, Bà H Ông Đ, Bà G Số lượng 02 y có công chứng chứng thực; - Giấy đăng ký kết hôn Ông G, Bà H Ông Đ, Bà G Số lượng 02 y có cơng chứng chứng thực; - Tờ đồ số 5GI – 30 (01 chính); - Xác nhận đóng thuế đất phi nông nghiệp UBND phường Khương Trung (trường hợp đất đất phi nơng nghiệp) Phân tích nội dung vụ việc tư vấn Căn thông tin cung cấp, Ông Đ vợ bà G ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông G vợ bà H Hợp đồng cơng chứng phòng cơng chứng K Căn khoản 16, điều Luật Đất đai 2013, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng hợp pháp người có quyền sử dụng đất Như để ông G bà H Nhà nước xác nhận quyền sử dụng hợp pháp đất số 18 (1P), Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất đất số 18 (1P) phải mang tên Ông G bà H Căn khoản điều luật Đất đai 2013, chuyển quyền sử dụng đất việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người sang người khác thơng qua hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất Căn điểm a khoản điều 95 luật Đất đai 2013, đăng ký biến động đất đai thực trường hợp đất cấp Giấy chứng nhận mà có thay đổi người sử dụng đất chuyển nhượng quyền sử dụng Như hoạt động tư vấn tư vấn cách thức thủ tục để thực chuyển quyền sử dụng đất sang cho ông G bà H Tư vấn thủ tục chuyển quyền sử dụng đất trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 4.1 Căn thực chuyển quyền sử dụng đất Căn điều 188 Luật Đất đai 2013, Người sử đụng đất thực quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất có điều kiện sau: - Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Trường Đại học Luật Hà Nội Môn học: Kỹ tư vấn pháp luật dân - Đất khơng có tranh chấp; - Quyền sử đụng đất khơng bị kê biên để đảm bảo thi hành hán; - Trong thời hạn sử dụng đất Giả sử liệu khách hàng (Bên nhận chuyển nhượng) xác Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cơng chứng văn phòng cơng chứng K Các Bên chuyển nhượng hoàn toàn đủ điều kiện quy định Điều 188 để thực việc chuyển quyền sử dụng đất sang cho bên nhận chuyển nhượng 4.2 Chuẩn bị hồ sơ đăng ký biến động đất đai Sau phân tích nội dung vụ việc, u cầu Ơng G, bà H cung cấp giấy tờ có liên quan Tiến hành thực chuẩn bị hồ sơ đăng ký biến động đất đâi Hồ sơ gồm: - Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 126 ký ngày 11/1/2019: 02 có cơng chứng; - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BS 138652: 01 + 02 y có cơng chứng chứng thực; - Chứng minh nhân dân sổ hộ Ông G, Bà H Ông Đ, Bà G Số lượng 02 y có cơng chứng chứng thực; - Giấy đăng ký kết hôn Ông G, Bà H Ông Đ, Bà G Số lượng 02 y có cơng chứng chứng thực; - Tờ đồ số 5GI – 30 (01 chính) - Đơn đăng ký biến động đất đai Số lượng 01 - Tờ khai lệ phí trước bạ (02 chính) - Xác nhận đóng thuế đất phi nông nghiệp (trường hợp đất đất phi nông nghiệp) - Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02 chính) Ơng Đ 4.3 Thủ tục thực đăng ký biến động đất đai Sau chuẩn bị hồ sơ mục 4.2, tiến hành nộp hồ sơ phận cửa Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội Nộp thuế, phí gồm: - Thuế thu nhập cá nhân khoản thu nhập từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất Ông Đ bà G Mức thuế = 0.02*2 tỷ = 40,000,000 đồng Trường Đại học Luật Hà Nội - Môn học: Kỹ tư vấn pháp luật dân Lệ phí trước bạ sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất = 300m2 * Giá đất UBND thành phố Hà Nội ban hành - Lệ phí thẩm định = 0.15%*2 tỷ = 3,000,000 đồng Sau nộp hồ sơ, nhận giấy hẹn trả kết Thời gian thực thủ tục không 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (Căn điểm I khoản Điều 61 Nghị định 01/2017/NĐ-CP) TÀI LIỆU THAM KHẢO Csdl.thutuchanhchinh.vn Trường Đại học Luật Hà Nội Môn học: Kỹ tư vấn pháp luật dân Mẫu số 09/ĐK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống với giấy tờ xuất trình ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: .Quyển ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Ngày… / … / .… Người nhận hồ sơ (Ký ghi rõ họ, tên) Kính gửi: VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TP.HÀ NỘI CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI Q.THANH XUÂN I PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ (Xem hướng dẫn viết đơn trước kê khai; khơng tẩy xố, sửa chữa đơn) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất 1.1 Tên (viết chữ in hoa): TRẦN BÁ G …………………………………………….……………………………………………………………… 1.2 Địa chỉ: Tổ 36 phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội Giấy chứng nhận cấp 2.1 Số vào sổ cấp GCN:……….………; 2.2 Số phát hành GCN: BS 138653; 2.3 Ngày cấp GCN … / … / …… …….; Nội dung biến động về: 3.1 Nội dung GCN trước biến động: 3.2 Nội dung sau biến động: - Nguyễn Văn Đ; - Trần Bá G; - Chu Thị Thu G; - Trần Thị H; Lý biến động: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Tình hình thực nghĩa vụ tài đất đai đất đăng ký biến động Trường Đại học Luật Hà Nội Môn học: Kỹ tư vấn pháp luật dân …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn gồm có: - Giấy chứng nhận cấp; - Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 126 ngày 11/1/2019; CMND; Sổ hộ khẩu; Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn; Tờ đồ số 5GI – 30 Tôi cam đoan nội dung kê khai đơn thật, sai tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật Hà Nội, ngày … tháng … năm 201 Người viết đơn (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu có) Trường Đại học Luật Hà Nội Mơn học: Kỹ tư vấn pháp luật dân II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ hộ gia đình, cá nhân đề nghị tiếp tục sử dụng đất nôngnghiệp hêt hạn sử dụng) (Đối với …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Ngày…… tháng…… năm … Ngày…… tháng…… năm … Cơng chức địa TM Ủy ban nhân dân (Ký, ghi rõ họ tên) Chủ tịch (Ký tên, đóng dấu) III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Ngày…… tháng…… năm … Ngày…… tháng…… năm … Người kiểm tra Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ký tên, đóng dấu IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG kiến trường hợp gia hạn sử dụng đất) (Chỉ ghi ý …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Ngày…… tháng…… năm … Ngày…… tháng…… năm … Người kiểm tra Thủ trưởng quan (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ký tên, đóng dấu) Trường Đại học Luật Hà Nội Môn học: Kỹ tư vấn pháp luật dân Mẫu số: 01/LPTB (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bộ Tài chính) TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT [01] Kỳ tính thuế: Theo lần phát sinh [02] Lần đầu [03] Bổ sung lần thứ  [04] Tên người nộp thuế: Trần Bá G [05] Mã số thuế: [06] Địa chỉ: Y, P.Yên Hòa [07] Quận/huyện: Cầu Giấy [08] Tỉnh/Thành phố: Hà Nội [09] Điện thoại: [10] Fax: [11] Email: [12] Đại lý thuế (nếu có) : [13] Mã số thuế: [14] Địa chỉ: [15] Quận/huyện: [16] Tỉnh/Thành phố: [17] Điện thoại: [18] Fax: [19] Email: [20] Hợp đồng đại lý thuế, số: ngày ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT: Đất: 1.1 Địa đất: Tổ 36, P.Khương Trung, Q.Thanh Xuân, Tp.Hà Nội 1.2 Vị trí đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): 1.3 Mục đích sử dụng đất: 1.4 Diện tích (m2): 300m2; 1.5 Nguồn gốc nhà đất: Đất nhận chuyển nhượng; a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ: Nguyễn Văn D Địa người giao QSDĐ: X, P.Khương Trung, Q.Thanh Xuân, Tp.Hà Nội; b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày tháng năm 1.6 Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có): 2,000,000,000 đồng Nhà: 2.1 Cấp nhà: Loại nhà: 2.2 Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng): 2.3 Nguồn gốc nhà: a) Tự xây dựng: - Năm hồn cơng (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà): b) Mua, thừa kế, cho, tặng: - Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: Ngày tháng năm 2.4 Giá trị nhà (đồng): Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng): Tài sản thuộc diện khơng phải nộp miễn lệ phí trước bạ (lý do): Trường Đại học Luật Hà Nội Môn học: Kỹ tư vấn pháp luật dân Giấy tờ có liên quan, gồm: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 126; Tờ đồ số 5GI 30 Tôi cam đoan số liệu khai chịu trách nhiệm trước pháp luật số liệu khai./ 10 Trường Đại học Luật Hà Nội Môn học: Kỹ tư vấn pháp luật dân CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 03/BĐS-TNCN Độc lập - Tự - Hạnh phúc (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 15/6/2015 Bộ Tài (Áp dụng cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ nhận thừa kế nhận quà tặng bất động sản) [01] Kỳ tính thuế: Ngày … tháng … năm… [02] Lần đầu: [03] Bổ sung lần thứ: A PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI I THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG [04] Họ tên: NGUYỄN VĂN Đ [05] Mã số thuế (nếu có): - [06] Số CMND (trường hợp cá nhân quốc tịch Việt Nam): 01234567891 [06a] Ngày cấp:…………………… [06b] Nơi cấp:…………………………………… [07] Hộ chiếu (trường hợp cá nhân khơng có quốc tịch Việt nam): …………………………… [08] Tên tổ chức, cá nhân khai thay (nếu có):……………………… [09] Mã số thuế: - [10] Địa chỉ: …………………… ………………………………………………… [11] Quận/huyện: [12] Tỉnh/Thành phố: [13] Điện thoại: [14] Fax: [15] Email: [16] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………… [17] Mã số thuế: - [18] Địa chỉ: …………………… ………………………………………………… [19] Quận/huyện: [20] Tỉnh/Thành phố: [21] Điện thoại: [22] Fax: [23] Email: [24] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .Ngày: [25] Giấy tờ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BS 138652 Do quan:………………… Cấp ngày:……………… 11 Trường Đại học Luật Hà Nội Môn học: Kỹ tư vấn pháp luật dân [26] Hợp đồng mua bán nhà ở, cơng trình xây dựng hình thành tương lai ký với chủ dự án cấp 1, cấp Sàn giao dịch chủ dự án: ……… ……Số ……………… Ngày:……………… [27] Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản (nếu mua bán, đổi): Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 126 Nơi lập: Tp.Hà Nội ngày lập: 11/1/2019 Cơ quan chứng thực: Văn phòng cơng chứng K Ngày chứng thực: 11/1/2019 II THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG [28] Họ tên: TRẦN BÁ G [29] Mã số thuế (nếu có): - [30] Số CMND/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế): 024683579123 [31] Đơn xin chuyển nhượng bất động sản (nếu nhận thừa kế, nhận quà tặng) Nơi lập hồ sơ nhận thừa kế, quà tặng: Ngày lập: Cơ quan chứng thực …………………… Ngày chứng thực: III LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG [32] Quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất V [33] Quyền sở hữu sử dụng nhà [34] Quyền thuê đất, thuê mặt nước [35] Bất động sản khác IV ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG [36] Đất [36a] Địa đất, nhà ở: Tổ 36, phường Khương Trung, Q.Thanh Xuân [36b] Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): [36c] Loại đất, diện tích : Loại đất Diện tích Loại đất 1: 300m2 Loại đất 2:…… …… … [37] Nguồn gốc đất: (Đất nhà nước giao, cho thuê; Đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, nhận tặng, cho…): …………………………………… …… 12 Trường Đại học Luật Hà Nội Môn học: Kỹ tư vấn pháp luật dân [38] Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có): 2,000,000,000 đồng [39] Nhà tài sản gắn liền với đất (gọi chung nhà) [39a] Cấp nhà: [39b] Loại nhà: [39c] Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng): [39d] Nguồn gốc nhà Tự xây dựng Chuyển nhượng [39d.1] Năm hoàn thành (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):.… [39d.2] Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: ……… [39e] Giá trị nhà:………………………………………………………………đồng V THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN; TỪ NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG LÀ BẤT ĐỘNG SẢN [40] Loại thu nhập [40a] Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản v [40b] Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng [41] Giá chuyển nhượng bất động sản giá trị bất động sản nhận thừa kế, quà tặng: 2,000,000,000 đồng [42] Thu nhập miễn thuế:………………………………………………………………… [43] Thuế thu nhập cá nhân phải nộp chuyển nhượng bất động sản :{[43]= ([41] [42]) x 2%}: 40,000,000 đồng [44] Thuế thu nhập cá nhân phải nộp nhận thừa kế, quà tặng bất động sản: {[44] = ([41]-[42]-10.000.000) x 10%}:……………… ……………………………đồng Số thuế phải nộp đồng chủ sở hữu (chỉ khai trường hợp đồng sở hữu miễn giảm thuế với nhà nhất): STT Họ tên Mã số thuế Tỷ lệ sở hữu (%) Số thuế phải nộp (đồng) Cá nhân miễn với nhà … 13 Trường Đại học Luật Hà Nội Môn học: Kỹ tư vấn pháp luật dân VII HỒ SƠ KÈM THEO GỒM: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 126 Tôi cam đoan nội dung kê khai chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung khai./ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ ……,ngày tháng… năm… Họ tên: ……………… NGƯỜI NỘP THUẾ (BAO GỒM CẢ ĐỒNG SỞ HỮU (nếu có)) Chứng hành nghề số: ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ đ ng dấu (nếu có) B PHẦN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ TÍNH THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ Tên người nộp thuế: Mã số thuế (nếu có): - I LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG Quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất Quyền sử hữu sử dụng nhà Quyền thuê đất, thuê mặt nước Các bất động sản khác II ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG Thửa đất số:……………………Tờ đồ số: Số nhà, đường phố Thơn, xóm ……………… Phường/xã: Quận/huyện Tỉnh/ thành phố Loại đất: Loại đường/khu vực: 14 Trường Đại học Luật Hà Nội Môn học: Kỹ tư vấn pháp luật dân Vị trí (1, 2, 3, 4…): Cấp nhà:……………………………… Loại nhà: Hạng nhà: Tỷ lệ (%) chất lượng lại nhà: Diện tích nhà, Đơn giá mét sàn nhà, giá trị nhà: 8.1 Diện tích (m2): 8.2 Đơn giá (đồng/m2): 8.3 Tổng giá trị nhà:…………………………………………………………… Diện tích đất, Đơn giá mét vuông đất, Giá trị đất: Loại đất Diện tích Đơn giá [9.1] [9.2] [9.3] Giá trị đất (=diện tích x Đơn giá) [9.4] Loại đất 1: … Loại đất 2:… … Tổng [9.5] III THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG LÀ BẤT ĐỘNG SẢN Căn xác định số thuế phải nộp 1.1 Giá chuyển nhượng bất động sản: đồng [A1] 1.2 Giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà Uỷ ban nhân dân quy định (=[8.3]+[9.5]):……… ……………………………………………………………………………… đồng [A2] 1.3 Thu nhập miễn thuế:………………………………………………đồng [A3] (Đối với cá nhân miễn thuế theo Điều Luật Thuế thu nhập cá nhân) 2.Cách xác định số thuế phải nộp chuyển nhượng bất động sản - Trường hợp 1: [A1] > [A2] Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = ([A1]-[A3]) x 2% = ………… x2% -Trường hợp 2: [A1] < [A2] 15 Trường Đại học Luật Hà Nội Môn học: Kỹ tư vấn pháp luật dân Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = ([A2]-[A3]) x 2% =………………x2% Cách xác định số thuế phải nộp với thừa kế, quà tặng bất động sản Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = ([A2]-[A3] – 10.000.000) x 10% = ………………………………………………………………………….x10% Số thuế thu nhập cá nhân phát sinh: ……… ……………… .đồng (Viết chữ:…………………… .…………………………….……………) Số thuế phải nộp đồng chủ sở hữu (trường hợp đồng sở hữu miễn giảm thuế với nhà nhất): STT Họ tên Mã số thuế Tỷ lệ sở hữu (%) Số thuế phải nộp (đồng) Cá nhân miễn với nhà … V XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN THUẾ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN THUẾ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN Căn vào tờ khai giấy tờ có liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản ông (bà)…………… ông (bà) …………… , quan thuế kiểm tra xác nhận khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản ông (bà)………………… …… thuộc diện thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định khoản .Điều Luật Thuế thu nhập cá nhân với số tiền miễn ./ CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH THUẾ (Ký, ghi rõ họ tên) …….,ngày …tháng… năm.… THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ 16 ... động tư vấn tư vấn cách thức thủ tục để thực chuyển quyền sử dụng đất sang cho ông G bà H Tư vấn thủ tục chuyển quyền sử dụng đất trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 4.1 Căn thực chuyển. .. thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất Căn điểm a khoản điều 95 luật Đất đai 2013, đăng ký biến động đất đai thực trường hợp đất cấp Giấy chứng nhận mà có thay đổi người sử dụng đất chuyển nhượng quyền. .. ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG Quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất Quyền sử hữu sử dụng nhà Quyền thuê đất, thuê mặt nước Các bất động sản khác II ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG Thửa đất số:……………………Tờ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập mẫu về tư vấn chuyển nhượng và thủ tục đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, Bài tập mẫu về tư vấn chuyển nhượng và thủ tục đăng ký chuyển quyền sử dụng đất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn