Giáo án Lịch sử 12 bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 1949)

5 106 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 19:41

Giáo án Lịch sử lớp 12 Phần một: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000 Chương I: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945-1949) Bài 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945-1949) I Mục tiêu học: 1/ Kiến thức: Cung cấp cho học sinh nội dung bản: + Sự hình thành trật tự giới sau chiến tranh:Hội nghị IanTa (Liên Xô) + Sự thành lập liên hợp quốc: Mục đích nguyên tắc hoạt động Liên hợp quốc + Sự hình thành hai hệ thống XHCN TBCN, mối quan hệ ngày thẳng hai hệ thống; chiến tranh lạnh 2./ Kỹ năng: + Phân tích vấn đề lịch sử khai thác tranh ảnh lịch sử, sử dụng đồ ,vẽ sơ đồ 3/ Thái độ tư tưởng tình cảm: Ý thức cộng đồng trách nhiệm việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác dân tộc II TRỌNG TÂM: - Hội nghị IANTA hình thành trật tự giới sau chiến tranh giới thứ hai III.CHUẨN BỊ: GV: - Bản đồ giới (Sự phân chia giới theo thể chế IanTa) -Ảnh tư liệu: ba nhân vật chủ yếu hội nghị IanTa - Sơ đồ tổ chức liên hiệp quốc Giáo án Lịch sử lớp 12 2.Học sinh : tập, sách trài liệu liên quan môn IV Hoạt động dạy học 1/ Ổn định lớp: Ổn định trật tự kiểm tra sỉ số 2/ Dẫn nhập vào 3/Bài mới: Hoạt động thầy trò Hoạt động 1: Giáo viên sử dụng đồ giới treo tường ảnh “ Hội nghị Ianta” Hội nghị IanTa triệu tập bối cảnh nào? Nhằm mục đích gì? Nội dung học sinh cần nắm vững I Hội nghị IANTA (2 – 1945) thỏa thuận ba cường quốc: * Bối cảnh: - Đầu năm 1945, chiến tranh giớ thứ hai bước vào gia đoạn kết thúc, nhiếu vấn đề đặc nội phe đồng minh, bậc vấn đề: + Nhanh chống đánh bại hòan tồn nước phát xít + Tổ chức lại giới sau chiến tranh + Phân chia thành nước sau chiến thắng *Nội dung: - Những định quan trọng hội nghị IanTa Học sinh dựa vào sách giáo khoa trả lời Giáo viên xác định đồ vấn đề phân chia phạm vi ảnh hưởng Âu – Á giải thích: gọi “trật tự hai cực IanTa.” Chủ yếu thuộc phạm vi ảnh hưởng Liên Xô - Mỹ -Từ ngày đến ngày 11-2-1945, Hội nghị quốc tế triệu tập IanTa (Liên Xô) với tham gia ba nguyên thủ ba cường quốc I Xtali (LX), Ph.Rudơven(Mĩ) U.Sơcsin (Anh) Hội nghị đưa định quan trọng: + Nhanh chóng Tiêu diệt chủ nghĩa Phát Xít Đức chủ nghĩa quân phiệt Nhật +Thành lập tổ chức liên hiệp quốc + Phân chia phạm vi ảnh hưởng ba cường quốc châu Âu-Á  Những định hội nghị IanTa thỏa thuận sau ba cường quốc trở thành khuôn khổ trật tự giới mớiTrật tự hai cực IanTa II Sự thành lập liên hiệp quốc.(UNO) Giáo án Lịch sử lớp 12 1/ Sự thành lập - Từ ngày 25-4 đến 26-6-1945 đại biểu 50 nước dự hội nghị XanPhranxixcô (Mỹ) thông qua hiến chương UNOTuyên bố thành lập tổ chức UNO,hiến chương văn kiện quan trọng LHQ - Trụ sở UNO đặt NewYork (Mỹ) Hoạt động 2: - Ngày 24/10/1945 coi ngày thành lập LHQ ( Hiến chương có hiệu lực) 2/ Mục đích-nguyên tắc hoạt động Tổ chức UNO thành lập nào? +Xuất phát từ nguyện vọng gìn giữ hồ bình – ngăn chặn chiến tranh nhân dân giới a/ Mục đích: - Duy trì hồ bình, an ninh giới phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác quốc gia giới b/ Nguyên tắc: +Từ định hội nghị IanTa nước đồng minh Ngày 24-10 ngày kỷ niệm thành lập UNO +Năm 2003: UNO có 191 nước +20-9-1977: Việt Nam gia nhập UNO Mục đích nguyên tắc hoạt động UNO Nguyên tắc quan trọng ? Vai trò UNO: Hợp tác – đấu tranh để trì hồ bình an ninh giới Giải xung đột Học sinh dựa vào dòng in nhỏ sgk lưu ý quan quan trọng UNO Hội đồng bảo an Tìm hiểu thêm tổ chức chuyên môn UNO Việt Nam Ví dụ : UNESCO, UNICEF, PAM, WHO, FAO, IMF… +Quyền bình đẳng quốc gia quyền dân tộc tự +Tơn trọng tồn vẹn lãnh thổ độc lập chíhn trị nước +Khơng can thiệp vào việc nội nước +Giải tranh chấp quốc tế phương pháp hồ bình +Chung sống hồ bình trí giựa năm cường quốc (LX, Mĩ, Anh, Pháp Trung Quốc.) Hiến chương cò quy định máy tổ chức LHQ gồm quan như: Đại hội đồng, Hội đồng bảo an, Ban thư ký *Vai trũ: - Là diễn đàn quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm trì hoà bình an ninh giới - Thúc đẩy việc giải vụ tranh chấp, xung đột nhiều khu vực - Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác quốc tế - Giúp đỡ dân tộc kinh tế, văn hoá, Giỏo ỏn Lch s lp 12 giáo dục, y tế, nhân đạo III Sự hình thành hai hệ thống XHCN TBCN - Nước Đức bại trận bị đồng minh chiếm đóng Hoạt động 3: Hội nghị Potxđam nhằm giải vấn đề ? GV giải thích thêm vấn đề nước Đức : nước lớn nằm châu Âu, có tiềm mạnh mẽ kinh tế quân nước phát xít đầu sỏ Mỹ thực hiên kế hoạch Macsan nhằm mục đích ? + Do bất đồng sâu sắc chủ yếu Liên Xô Mĩ, cuối lãnh thổ nước Đức đời hai nhà nước – Nhà nước cộng hòa Liên Bang Đức(9/1949) nhà nước cộng hòa Dân chủ Đức(10/1949) theo hai chế độ trị khác + Sự đời nước dân chủ nhân dân Đông Âu (1945-1947) Sự thành lập hội đồng tương trợ kinh tế(1/1949) nhà nước cộng hòa dân chủ Đức(10/1949) dẫn tới hình thành hệ thống Xã hội chủ nghĩa + Kế hoạch phụ hưng châu Âu( kế hoạch Mácsan) mĩ đề ra, nhằm viện trợ cho nước Tây Âu khôi phục kinh tế sau chiến tranh, sau cộng hòa Liên bang Đức tham gia kế hoạch - Kết đưa tới hình thành hai hệ thống kinh tế trị đối lập châu Âu hệ thống tư chủ nghĩa hệ thống Xã hội chủ nghĩa 5-6-1947 ngoại trưởng Mỹ Mác San công bố kế hoạch “ Phục hưng châu Âu”- Các nước Tây âu phải phụ thuộc trở thành đồng minh Mỹ.‘ (Mục III chủ yếu Hs tự đọc Sgk) củng cố : Hoàn cảnh định quan trọng hội nghị IANTA.? Bối cảnh: - Đầu năm 1945, chiến tranh giớ thứ hai bước vào gia đoạn kết thúc, nhiếu vấn đề đặc nội phe đồng minh, bậc vấn đề: + Nhanh chống đánh bại hòan tồn nước phát xít + Tổ chức lại giới sau chiến tranh + Phân chia thành nước sau chiến thắng *Nội dung: Giáo án Lịch sử lớp 12 -Từ ngày đến ngày 11-2-1945, Hội nghị quốc tế triệu tập IanTa (Liên Xô) với tham gia ba nguyên thủ ba cường quốc I Xtali (LX), Ph.Rudơven(Mĩ) U.Sơcsin (Anh) Hội nghị đưa định quan trọng: + Nhanh chóng Tiêu diệt chủ nghĩa Phát Xít Đức chủ nghĩa quân phiệt Nhật +Thành lập tổ chức liên hiệp quốc + Phân chia phạm vi ảnh hưởng ba cường quốc châu Âu-Á + Mục đích, nguyên tắc hoạt động UNO Nêu số tổ chức chuyên môn UNO hoạt động Việt Nam 2.Sự thành lập, mục đích nguyên tắt hoạt động tổ chức Liên Hợp Quốc? 1/ Sự thành lập - Từ ngày 25-4 đến 26-6-1945 đại biểu 50 nước dự hội nghị XanPhranxixcô (Mỹ) thông qua hiến chương UNOTuyên bố thành lập tổ chức UNO,hiến chương văn kiện quan trọng LHQ - Trụ sở UNO đặt NewYork (Mỹ) - Ngày 24/10/1945 coi ngày thành lập LHQ ( Hiến chương có hiệu lực) 2/ Mục đích-nguyên tắc hoạt động a/ Mục đích: - Duy trì hồ bình, an ninh giới phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác quốc gia giới b/ Nguyên tắc: +Quyền bình đẳng quốc gia quyền dân tộc tự +Tơn trọng tồn vẹn lãnh thổ độc lập chíhn trị nước +Không can thiệp vào việc nội nước +Giải tranh chấp quốc tế phương pháp hồ bình +Chung sống hồ bình trí giựa năm cường quốc (LX, Mĩ, Anh, Pháp Trung Quốc Dặn dò: Chuẩn bị “ Liên Xô Đông Âu từ 1945- 1991” (Câu hỏi sách giáo khoa) ... bậc vấn đề: + Nhanh chống đánh bại hòan tồn nước phát xít + Tổ chức lại giới sau chiến tranh + Phân chia thành nước sau chiến thắng *Nội dung: Giáo án Lịch sử lớp 12 -Từ ngày đến ngày 11-2-1945,... II Sự thành lập liên hiệp quốc.(UNO) Giáo án Lịch sử lớp 12 1/ Sự thành lập - Từ ngày 25-4 đến 26-6-1945 đại biểu 50 nước dự hội nghị XanPhranxixcô (Mỹ) thông qua hiến chương UNOTuyên bố thành. .. +Thành lập tổ chức liên hiệp quốc + Phân chia phạm vi ảnh hưởng ba cường quốc châu Âu-Á  Những định hội nghị IanTa thỏa thuận sau ba cường quốc trở thành khuôn khổ trật tự giới mớiTrật tự hai
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 12 bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 1949), Giáo án Lịch sử 12 bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 1949)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn