Giáo án Lịch sử 12 bài 2: Liên Xô các nước Đông Âu (1945 1991) Liên Bang Nga (1991 2000)

3 79 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 19:38

Bài LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991) LIÊN BANG NGA (1991 – 2000) I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức - Nắm vấn đề công xây dựng Chủ nghĩa xã hội LX từ 1945 đến 1991, khái quát nét lớn Liên Bang Nga từ năm 1991 đến - Sự đời nước dân chủ nhân dân Đơng Âu q trình xây dựng CNXH từ 1950 -1991 - Mối quan hệ hợp tác Liên Xô, Đông Âu nước CNXH khác Về thái độ, tình cảm, tư tưởng - Thấy thành lao động sáng tạo nhân dân Liên Xô nước Đông Âu xây dựng CNXH - Phê phán sai lầm phận lãnh đạo Đảng, phủ LX&ĐA, từ rút kinh nghiệm cơng xây dựng Chủ nghĩa xã hội nước ta Kỹ - Rèn luyện tư phân tích, đánh giá cho học sinh nhận thức CNXH - Hình thành số khái niệm mới: Cải cách, đổi mới, đa nguyên, quan liêu, bao cấp… II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY HỌC - Lược đồ châu Âu Liên Xô sau chiến tranh giới thứ hai - Phim ảnh tư liệu công xây dựng CNXH LX&ĐA (1945-1991), LB Nga (19912000) III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC Kiểm tra cũ ? Hãy nêu hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa Hội nghị Ianta 2/1945? Bài mới: GV khái qt tình hình Liên Xơ chiến tranh giới thứ hai nhấn mạnh chiến tranh chống phát xít họ bị thiệt hại nặng nề người của, sau chiến tranh nhân dân Liên Xô tiến hành khôi phục đất nước, tiếp tục công xây dựng CNXH, đến năm 70 trở thành nước có kinh tế thứ hai giới … thầy trò tìm hiểu học Tiến trình tổ chức dạy - học Các hoạt động thầy trò Kiến thức cần nắm I – LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân Liên xô GV khái quát chiến tranh giới thứ a Công khôi phục kinh tế hai , đặc biệt chiến tranh vệ quốc vĩ đại Hồn cảnh nhân dân Xơ viết sau nêu câu hỏi: Sau chiến tranh chống phát xít, Liên Xơ phải chịu ? Tại sau chiến tranh Liên xô phải tiến tổn thất nặng nề: 27 triệu người chết, 1.710 thành hành khôi phục kinh tế? Kết đạt có ý phố bị tàn phá nghĩa nào? Thành tựu HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi, GV nhật xét - Hồn thành kế hoạch năm khơi phục kinh tế chốt ý (1946 - 1950) vòng năm tháng - Kết quả: kinh tế công, nông nghiệp khôi - Đến năm 1950, sản lượng công nghiệp tăng 73%, phục, KH-KT pt nhanh chóng, nhấn mạnh kiện so với mức trước chiến tranh Nông nghiệp đạt mức 1949 thử thành công bom nguyên tử… trước chiến tranh - Năm 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử, phá độc quyền vũ khí nguyên tử Mĩ Hoạt động 2: Cả lớp cá nhân b Liên Xô tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ năm 1950 đến nửa đầu năm 70) ? Sau khôi phục kinh tế, Liên Xô xây dựng - Công nghiệp: Liên Xô trở thành cường quốc công sở vật chất – kỹ thuật đạt nghiệp đứng thứ hai giới sau Mĩ… Liên Xô đầu thành nào? công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân HS trả lời câu hỏi, GV nhận xét chốt ý (nhấn - Nông nghiệp: Sản lượng nông phẩm mạnh thành tựu KH – KT) năm 60 tăng trung bình năm 16% - Khoa học – kỹ thuật: Năm 1957 Liên Xô nước ? Ý nghĩa thành tựu phóng thành cơng vệ tinh nhân tạo trái đất; nào? Năm 1961 phóng tàu đưa nhà vũ trụ Gagarin bay Sau học sinh trả lời câu hỏi GV chốt ý vòng quanh trái đất Những thành tựu đạt cố tăng - Xã hội: Cơ cấu xã hội biến đổi, tỉ lệ công nhân cường sức mạnh nhà nước Xô Viết; nâng cao chiếm 55% số người lao động, trình độ học vấn uy tín vị LX trường quốc tế, làm người dân nâng cao chỗ dựa cho phong trào cách mạng giới - Chính trị: Tương đối ổn định - Đối ngoại: Thực sách bảo vệ hòa bình, Hoạt động 3: Cả lớp cá nhân ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc giúp đỡ ? Các nước Dân chủ nhân dân Đông Âu thành nước xã hội chủ nghĩa lập hồn cảnh nào? Ý nghĩa nó? Ý nghĩa: Những thành tựu đạt củng cố HS quan sát đồ, kết hợp SGK suy nghĩ trả tăng cường sức mạnh vị Liên Xô trường lời câu hỏi, HS khác bổ sung ý kiến quốc tế; Làm chỗ dựa cho phong trào cách mạng GV nhận xét chốt ý giới ? Các nước Dân chủ nhân dân Đông Âu xây Các nước Đông Âu (HS đọc thêm) dựng CNXH hoàn cảnh nào? Thành tựu Quan hệ hợp tác nước XHCN châu chủ yếu? Âu (HS đọc thêm) HS suy nghĩ trả lời, GV chốt ý - Về kinh tế : Thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV - tháng – 1949) để tăng cường hợp tác Hoạt động 4: Cả lớp cá nhân nước XHCN, thúc đẩy tiến kinh tế, kĩ thuật, nước thành viên GV hướng dẫn HS đọc thêm SGK: theo - Về quân : Thành lập Tổ chức hiệp ước Vacsava gợi ý: (5 – 1955), góp phần gìn giữ hòa bình, an ninh giới, ? Tại tới sau năm 70 kỷ XX, Liên xô tạo cân “hai cực” lâm vào tình trạng khủng hoảng? HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi, GV nhận xét chốt ý ? Nội dung kết cải cách M.Goocbachop? HS theo dõi SGK trả lời câu hỏi, GV nhận xét chốt ý ? Sự khủng hoảng CNXH nước Đông Âu nào? Thất bại cải cách Liên Xô tác động đến nước Đông Âu? HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi, GV nhận xét kết luận II – LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN NĂM 1991 (HS đọc thêm) * Nguyên nhân tan rã chế độ xã hội chủ nghĩa Liên Xô nước Đông Âu (SGK) III – LIÊN BANG NGA TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2000 - Liên bang Nga quốc gia kế thừa địa vị pháp lý Liên Xô quan hệ quốc tế Về nguyên nhân sụp đổ CNXH LX nước ĐA, GV yêu cầu học sinh đọc SGK, kết hợp với gợi ý GV để nắm nguyên nhân chủ yếu GV nhấn mạnh nguyên nhân chủ quan Hoạt động 5: Cả lớp cá nhân GV dùng lược đồ khái quát tình hình LB Nga sau LX tan rã (diện tích gấp 1,6 châu Âu, 1,8 Hoa Kỳ…), sau nêu câu hỏi: ? Em nêu nét tình hình Liên Bang Nga từ 1991 đến nay? HS trả lời, GV nhận xét chốt ý - Về kinh tế: Từ năm 1990 – 1995, tăng trưởng bình quân năm GDP số âm Từ năm 1996 bắt đầu có dấu hiệu phục hồi: Năm 1997, tốc độ tăng trưởng 0,5 %; năm 2000 lên đến 9% - Về trị: Tháng 12 - 1993, Hiến pháp Liên bang Nga ban hành, quy định thể chế Tổng thống Liên bang Về đối nội, tình trạng tranh chấp đảng phái xung đột sắc tộc, bật phong trào ly khai Trécxnia - Về đối ngoại: Một mặt ngả phương Tây, mặt khác khôi phục phát triển mối quan hệ với châu Á (Trung Quốc, Ấn Độ, nước ASEAN…) - Từ năm 2000, V Putin lên làm Tổng thống, nước Nga có nhiều chuyển biến khả quan kinh tế, trị đối ngoại, vị quốc tế nâng cao - Tuy vậy, nước Nga phải đương đầu với nhiều nạn khủng bố phần tử li khai gây ra, việc giữ vững vị cường quốc Á – Âu Củng cố: - Những thành tựu xây dựng CNXH Liên Xô nước Đông Âu từ 1945 – nửa đầu năm 70 - Sự khủng hoảng CNXH CNXH Liên Xô Đông Âu từ sau năm 70 nguyên nhân sụp đổ Dặn dò: trả lời câu hỏi SGK đọc trước ... Sự khủng hoảng CNXH nước Đông Âu nào? Thất bại cải cách Liên Xô tác động đến nước Đông Âu? HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi, GV nhận xét kết luận II – LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM... chủ nghĩa Liên Xô nước Đông Âu (SGK) III – LIÊN BANG NGA TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2000 - Liên bang Nga quốc gia kế thừa địa vị pháp lý Liên Xô quan hệ quốc tế Về nguyên nhân sụp đổ CNXH LX nước ĐA,... mạnh vị Liên Xô trường lời câu hỏi, HS khác bổ sung ý kiến quốc tế; Làm chỗ dựa cho phong trào cách mạng GV nhận xét chốt ý giới ? Các nước Dân chủ nhân dân Đông Âu xây Các nước Đông Âu (HS đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 12 bài 2: Liên Xô các nước Đông Âu (1945 1991) Liên Bang Nga (1991 2000), Giáo án Lịch sử 12 bài 2: Liên Xô các nước Đông Âu (1945 1991) Liên Bang Nga (1991 2000)