Ly hôn theo pháp luật việt nam hiện hành và thực tiễn giải quyết tại tòa án nhân dân huyện ba vì, thành phố hà nội

83 238 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 19:00

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI HỒNG NGỌC LƯU LY LY HƠN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH VÀ THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TẠI TỊA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Luật dân tố tụng dân Mã số: 8380103 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC (Định hướng ứng dụng) Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Lan Hà Nội – 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG KHÁI QUÁT MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ LY HÔN 1.1 Một số khái niệm chung ly hôn 1.1.1 Khái niệm ly hôn 1.1.2 Khái niệm quyền ly hôn 1.1.3 Khái niệm ly hôn 1.1.4 Khái niệm hậu pháp lý ly hôn 1.2 Quyền yêu cầu ly hôn 10 1.2.1 Quyền yêu cầu ly hôn vợ, chồng 10 1.2.2 Quyền yêu cầu ly hôn người thứ ba 10 1.2.3 Hạn chế quyền yêu cầu ly hôn người chồng 12 1.3 Áp dụng ly hôn trường hợp ly hôn theo luật định 16 1.3.1 Căn ly hôn áp dụng cho trường hợp thuận tình ly 16 1.3.2 Căn ly hôn áp dụng cho trường hợp ly hôn theo yêu cầu bên vợ chồng 19 1.3.3 Căn ly hôn áp dụng cho trường hợp ly hôn theo yêu cầu người thứ ba 22 1.4 Hậu pháp lý ly hôn 23 1.4.1 Hậu nhân thân 23 1.4.2 Hậu tài sản 24 1.4.2.1 Quan hệ tài sản vợ chồng 24 1.4.2.2 Quan hệ tài sản vợ chồng người thứ ba 26 1.4.3 Quyền, nghĩa vụ cha mẹ sau ly hôn 28 1.4.4 Quan hệ cấp dưỡng vợ chồng ly hôn 31 Kết luận Chương 34 CHƯƠNG THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT LY HƠN TẠI TỊA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BA VÌ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 35 2.1 Thực tiễn giải ly Tòa án nhân dân huyện Ba Vì 35 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Ba Vì 35 2.1.2 Nhận xét chung tình hình thụ lý, giải vụ việc ly 36 2.1.3 Một số khó khăn, vướng mắc 38 2.2 Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật ly hôn, nâng cao chất lượng giải vụ việc ly Tòa án 56 2.2.1 Một số kiến nghị hồn thiện pháp luật ly 56 2.2.2 Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng giải vụ việc ly hôn 61 Kết luận Chương 65 KẾT LUẬN 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng Số vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số loại án thụ lý năm 2015, 2016, 2017 Tòa án nhân dân huyện Ba Vì 36 Bảng Công tác thụ lý giải vụ án nhân gia đình Tòa án nhân dân huyện Ba Vì qua năm 2015, 2016, 2017 37 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các kết nêu luận văn chưa công bố cơng trình khác Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn theo quy định Tơi xin chịu trách nhiệm tính xác trung thực luận văn TÁC GIẢ LUẬN VĂN Hoàng Ngọc Lưu Ly MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Hơn nhân việc hệ trọng đời người, cầu nối hai người không chung huyết thống hòa làm sợi dây ràng buộc người đàn ông người phụ nữ, gắn kết họ trở thành gia đình Mục đích nhân tình yêu nam nữ muốn chung sống với suốt đời, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững sở giúp đỡ tiến Khi sống nhân khơng giữ ý nghĩa ban đầu mục đích nhân khơng đạt vợ, chồng có quyền chấm dứt quan hệ vợ chồng Nếu kết hôn xác lập quan hệ vợ chồng người nam người nữ theo quy định pháp luật ly chấm dứt mối quan hệ Ly tượng xã hội mang tính khách quan, xảy thời đại, quốc gia điều chỉnh pháp luật nhằm bảo đảm quyền lợi ích cho bên đối tượng có liên quan quan hệ nhân; đồng thời, phòng ngừa tác động tiêu cực ly hôn mang lại cho xã hội Ở Việt Nam, năm gần đây, tình trạng ly hôn diễn phổ biến, ngày tăng số lượng lẫn tính chất phức tạp nội dung, đòi hỏi phải có biện pháp cần thiết để hạn chế ly hơn; đồng thời hồn thiện, phát huy vai trò pháp luật việc điều chỉnh quan hệ xã hội nảy sinh từ việc giải vụ việc ly hôn Hiện nay, nhiều nguyên nhân, việc ly hôn giải ly hôn thực tế có bất cập, khó khăn, vướng mắc việc áp dụng ly hôn, phân chia tài sản chung vợ chồng hay xác định mức cấp dưỡng nuôi sau ly hôn… Cho nên, nghiên cứu ly hôn theo pháp luật Việt Nam ln vấn đề có tính cấp thiết mặt lý luận thực tiễn Các nghiên cứu ly Việt Nam phong phú chưa có cơng trình đề cập cách tồn diện vấn đề lý luận ly hôn theo quy định pháp luật Việt Nam với thực tiễn giải ly Ba Vì - đơn vị hành cấp huyện thành phố Hà Nội, nơi khẳng định tiềm mạnh phát triển thành phố, vùng đất cổ giàu truyền thống, nhiều di tích lịch sử, văn hố, lễ hội Tình trạng ly địa bàn có chiều hướng gia tăng với tính chất ngày phức tạp Bởi vậy, việc nghiên cứu đề tài “Ly hôn theo pháp luật Việt Nam hành thực tiễn giải Tòa án nhân dân huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội” có ý nghĩa quan trọng việc đưa phân tích, đánh giá đề xuất giải pháp hồn thiện pháp luật ly phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam Tình hình nghiên cứu đề tài Ly nội dung quan trọng pháp luật hôn nhân gia đình Việt Nam nên nhận quan tâm nghiên cứu nhiều nhà khoa học Với góc độ nghiên cứu khác nhau, cơng trình khoa học thể nhiều hình thức phong phú, từ giáo trình, sách chuyên khảo, luận văn, luận án viết đăng tạp chí chuyên ngành luật học Tiêu biểu phải kể đến cơng trình nghiên cứu sau: Nhóm giáo trình, sách chun khảo: có số cơng trình tiêu biểu “Một số vấn đề lý luận thực tiễn Luật nhân gia đình năm 2000” (Nguyễn Văn Cừ - Ngơ Thị Hường, 2002, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội); “Bình luận khoa học Luật nhân gia đình Việt Nam” (Nguyễn Ngọc Điện, 2002, NXB Trẻ, TP.Hồ Chí Minh); “Bình luận khoa học Luật nhân gia đình Việt Nam” (Đinh Thị Mai Phương – chủ biên, 2004, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội); Giáo trình Luật nhân gia đình Việt Nam (Trường đại học Luật Hà Nội)… Những công trình đưa vấn đề lý luận bình luận, đánh giá quy định ly theo Luật Hơn nhân gia đình năm 2000 Luật nhân gia đình năm 2014 sửa đổi, bổ sung nhiều quy định ly Nhóm luận văn, luận án: “Hậu pháp lý ly theo luật nhân gia đình Việt Nam năm 2000” (Nguyễn Viết Thái, Luận văn Thạc sĩ Luật học, 2013); “Ly hôn – Một số vấn đề lý luận thực tiễn” (Cao Mai Hoa, Luận văn Thạc sĩ Luật học, 2014); “Căn ly hôn – số vấn đề lý luận thực tiễn tỉnh Lạng Sơn” (Nông Thị Nhung, Luận văn Thạc sĩ Luật học, 2014); “Căn ly hôn theo Luật Hơn nhân gia đình năm 2014” ( Nguyễn Thị Tuyết Mai, Luận văn Thạc sĩ Luật học, 2015); “Áp dụng pháp luật giải ly hôn địa bàn tỉnh Điện Biên” (Nguyễn Thị Nga, Luận văn Thạc sĩ Luật học, 2016) Nhóm viết tạp chí: “Một số vấn đề chia tài sản chung vợ chồng ly hôn”(ĐỗVăn Nhật, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, Số 3/2012); “Một số ý kiến hạn chế quyền yêu cầu ly hôn người chồng theo Luật Hơn nhân gia đình năm 2014”(Hồng Thị Hải Yến, Tạp chí Dân chủ Pháp luật,Số 9/2016);“Quyền người ly hôn theo pháp luật nhân gia đình Việt Nam”(Ngơ Thanh Hương, Tạp chí Kiểm sát, Số 11/2016)… Các viết nghiên cứu số nội dung liên quan đến vấn đề ly chưa phản ánh tồn diện mà đề cập đến số khía cạnh định nên việc nghiên cứu đề tài luận văn cần thiết Nghiên cứu quy định chế định ly hôn theo pháp luật Việt Nam hành thực tiễn áp dụng Tòa án cụ thể, luận văn tổng hợp, phân tích kết đạt hạn chế tồn để có đề xuất, kiến nghị hồn thiện chế định ly hôn Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài quy định pháp luật Việt Nam hành ly hôn thực tiễn thi hành pháp luật giải ly hôn Tòa án nhân dân huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài vấn đề ly hôn theo pháp luật Việt Nam hành, đề tài không bao gồm giải ly có yếu tố nước ngồi khơng sâu nghiên cứu trình tự, thủ tục tố tụng ly Đề tài đánh giá, phân tích thực tiễn giải ly Tòa án nhân dân huyện Ba Vì thơng qua án, định 03 năm, từ năm 2015 đến năm 2017 06 tháng đầu năm 2018 Mục đích, nhiệm vụ việc nghiên cứu đề tài 4.1.Mục đích nghiên cứu Làm rõ sở lý luận, sở pháp lý ly hôn thực tiễn giải ly Tòa án Qua phát vấn đề bất cập quy định pháp luật vướng mắc thực tiễn giải nhằm kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật ly hôn, nâng cao chất lượng giải ly Tồ án 4.2.Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu, làm rõ vấn đề lý luận ly hôn - Nghiên cứu quy định pháp luật Việt Nam hành ly hôn - Nghiên cứu thực tiễn giải ly hôn theo pháp luật Việt Nam hành Tòa án nhân dân huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội - Đề xuất giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật hành ly hôn nâng cao chất lượng giải ly Tòa án Phương pháp nghiên cứu đề tài Để đạt mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu, đề tài luận văn thực sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử; Tư tưởng Hồ Chí Minh gia đình đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước Đồng thời, việc nghiên cứu đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành lịch sử, phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Về mặt khoa học, luận văn tổng hợp, phân tích, đánh giá số vấn đề chế định ly hôn theo quy định pháp luật Việt Nam hành qua dẫn chứng thực tiễn áp dụng giải vụ việc ly hôn hạn chế tồn tại, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục Luận văn tài liệu tham khảo cho cơng trình nghiên cứu khác có nội dung có giá trị tham khảo định trình xem xét, hồn thiện pháp luật ly Về mặt thực tiễn, luận văn góp phần phổ biến pháp luật tài liệu tham khảo cho muốn tìm hiểu quy định pháp luật Việt Nam hành ly hôn, chủ thể có quyền u cầu ly hơn, ly hôn trường hợp ly hôn hậu pháp lý hai vợ chồng ly hôn Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương: Chương 1: Ly hôn theo pháp luật Việt Nam hành Chương 2: Thực tiễn giải ly Tòa án nhân dân huyện Ba Vì số giải pháp hoàn thiện pháp luật ly hôn, nâng cao chất lượng giải vụ việc ly Tòa án 64 viên; theo ý kiến tác giả nên sửa đổi quy định theo hướng Thẩm phán mà tỷ lệ án bị hủy 2% xem xét để tái bổ nhiệm; trường hợp có án bị hủy xem xét tái nhiệm cần xem xét kỹ lý mà án bị hủy Bên cạnh đó, cần có cải cách cơng tác thi đua khen thưởng Theo đó, khơng khen thưởng cho cán quản lý mà cần mở rộng khen thưởng với người làm công tác chuyên môn; nên tập trung xem xét hoạt động chuyên môn Thẩm phán Thẩm tra viên Thư ký Nếu có thành tích xuất sắc, hoạt động lâu năm có đủ tiêu chuẩn, thành tích nên khen thưởng hình thức thích hợp để khuyến khích Thứ bảy, tăng cường việc xét xử công khai, lưu động địa phương để qua tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nhân dân Điều cần thiết để người dân tự bảo vệ quyền tài sản riêng họ quan hệ tài sản vợ, chồng với bên thứ ba trước nhờ đến quyền can thiệp quan nhà nước Việc tuyên truyền thực qua tổ chức thi tìm hiểu Luật nhân gia đình, mở rộng phạm vi địa nơi đặt tủ sách pháp luật địa phương để người dân tìm đọc, phối hợp với quan thông tin tổ chức thực chuyên mục, chương trình, tin, phổ biến luật văn hướng dẫn thi hành Thứ tám, tăng cường phối hợp với Viện kiểm sát để đảm bảo trình tự, thủ tục xét xử vụ án xác, phù hợp với quy định Bộ luật tố tụng dân sự; phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp tổ chức trị xã hội, tổ chức tơn giáo… để nâng cao hiệu công tác xác minh, thu thập chứng giải vụ việc; đồng thời, quan, tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật hôn nhân gia đình đối tượng mà họ thường xuyên tiếp xúc 65 Kết luận Chương Nhìn chung cơng tác giải vụ việc ly Tòa án nhân dân huyện Ba Vì quy định pháp luật tố tụng nội dung; việc áp dụng pháp luật có vững chắc, có tình, có lý, phù hợp với thực tế, đảm bảo quyền lợi hợp pháp bên đương Tuy nhiên, nguyên khách quan, chủ quan định mà tồn khó khăn, hạn chế trình áp dụng quy định pháp luật nội dung pháp luật tố tụng để giải yêu cầu đương Sau ba năm có hiệu lực thi hành Luật nhân gia đình năm 2014 thể bất cập áp dụng thực tiễn có nhiều điều luật cần điều chỉnh, hướng dẫn cụ thể để việc áp dụng thống Bên cạnh việc hồn thiện pháp luật nâng cao chất lượng giải vụ việc ly hôn yếu quan trọng, giúp pháp luật vào đời sống, đảm bảo công bằng, khách quan 66 KẾT LUẬN Sự phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế, truyền thơng có ảnh hưởng tác động định tới quan hệ hôn nhân gia đình nói chung quan hệ vợ chồng nói riêng Trong năm vừa qua, Tòa án nhân dân huyện Ba Vì thụ lý giải hàng trăm vụ án hôn nhân gia đình năm; phần lớn vụ án ly hôn Số lượng vụ án ly hôn ngày tăng có tính chất phức tạp Bởi hậu pháp lý ly khơng có ý nghĩa bên vợ, chồng mà tác động đến cái, xã hội; vậy, tác giả nghiên cứu quy định pháp luật hành ly hôn thực tiễn giải ly Tòa án nhân dân huyện Ba Vì nhằm tìm hiểu việc áp dụng quy định ly hôn thực tế, phát hạn chế, vướng mắc để từ đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Trong phạm vi nghiên cứu, luận văn làm rõ vấn đề có tính chất lý luận ly như: làm rõ khái niệm ly hôn, quyền ly hôn, ly hôn, hậu pháp lý ly hôn phân tích, đánh giá quy định Luật nhân gia đình năm 2014 quyền yêu cầu ly hôn, ly hôn, hậu pháp lý ly hôn Luận văn tiến hành sâu nghiên cứu phân tích thực tiễn giải vụ việc ly Tòa án nhân dân huyện Ba Vì: tìm hiểu tình hình thụ lý, giải vụ việc nhân gia đình nói chung, vụ việc ly nói riêng; nêu khó khăn, vướng mắc thực tiễn xét xử Trên sở đó, tác giả đưa số giải pháp hồn thiện pháp luật ly số giải pháp nâng cao hiệu giải vụ việc ly Tòa án nhân dân huyện Ba Vì Những đề xuất góp phần vào nhỏ vào q trình hồn thiện, hướng dẫn pháp luật Tòa án nhân dân tối cao q trình xét xử vụ án ly Tòa án nhân dân huyện Ba Vì thời gian tới DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc hội (1995), Bộ luật dân sự, Hà Nội Quốc hội (2005), Bộ luật dân sự, Hà Nội Quốc hội (2015), Bộ luật dân sự, Hà Nội Quốc hội (2015), Bộ luật tố tụng dân sự, Hà Nội Quốc hội (2000), Luật nhân gia đình, Hà Nội Quốc hội (2014), Luật nhân gia đình, Hà Nội Chính phủ (2001), Nghị định 70/2001/NĐ-CP ngày 3/10/2001 quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân gia đình, Hà Nội Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp (2016), Thông tư liên tịch 01/2016/TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành số quy định Luật hôn nhân gia đình, Hà Nội Tòa án nhân dân tối cao, Án lệ số 03/2016/AL ngày 06/04/2016, Hà Nội 10 Công ước Liên hiệp quốc quyền trẻ em 11 C Mác(1978), C Mác - Ph Ăngghen toàn tập, Tập 1, Nxb Sự thật, Hà Nội 12 Báo cáo việc thực nâng cao chất lượng công tác xét xử theo tinh thần Kết luận số 92-KL/TW Bộ Chính trị tiếp tục thực nghị số 49-NQ/TW Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 13 Trần Nguyễn Thị Tâm Đan (2017), Áp dụng ly Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 14 Lò Thị Thu Hoa (2016), Áp dụng pháp luật chia tài sản chung vợ chồng ly hôn tỉnh Sơn La, Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 15 Cao Mai Hoa (2014), Ly hôn – Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 16 Ngô Thị Hường (2015), “Quyền yêu cầu li hôn theo Luật nhân gia đình năm 2014”, Tạp chí Luật học, (12), tr.40-46 17 Nguyễn Lân (2006), Từ điển từ ngữ Việt Nam, Nxb.Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 18 Nguyễn Thị Lan (2018), “Xác định cha mẹ cho con, ly hôn, cấp dưỡng mối liên hệ với BLTTDS năm 2015”, tapchitoaan.vn, ngày 16/07/2018 19 Nguyễn Chế Linh (2018), “Giải quyền nuôi mức cấp dưỡng nuôi cha mẹ ly cho đúng?”, Tạp chí Luật sư Việt Nam, (01+02), tr 76 – 77 20 Lê Thị Mận (2017), “Bàn việc xét nguyện vọng cha mẹ ly hơn”, Tạp chí Tòa án nhân dân, (16), tr 11 – 16 21 Nguyễn Thị Nga (2016), Áp dụng pháp luật giải ly hôn địa bàn tỉnh Điện Biên, Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 22 Trịnh Huỳnh Quân (2017), Tranh chấp chia tài sản quyền sử dụng đất vợ chồng ly từ thực tiễn giải Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ luật học , Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 23 Nguyễn Viết Thái (2013), Hậu pháp lý ly hôn theo luật hôn nhân gia đình Việt Nam năm 2000, Luận văn thạc sĩ luật học , Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 24 Trần Văn Trường (2017), “Những điểm thủ tục giải u cầu cơng nhận thuận tình ly hơn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản ly hôn”, Tạp chí Tòa án nhân dân, (01), tr 20 – 21 25.Tòa án nhân dân tối cao (2017), Giải đáp số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07/4/2017 giải đáp số vấn đề nghiệp vụ, Hà Nội 26.Tòa án nhân dân tối cao (2018), Giải đáp số 01/2018/GĐ-TANDTC ngày 05/1/2018 giải đáp số vấn đề nghiệp vụ, Hà Nội 27.Kim Văn (2018), “Đánh thức tiềm du lịch Ba Vì”, http://hanoimoi.com.vn, ngày 29/03/2018 28.Viện nghiên cứu khoa học pháp lý (2006), Từ điển Luật học, Nxb Tư pháp, Hà Nội 29 Hoàng Thị Hải Yến (2016), “Một số ý kiến hạn chế quyền yêu cầu ly hôn người chồng theo Luật Hơn nhân gia đình năm 2014”, tcdcpl.moj.gov.vn, ngày truy cập 10/07/2018 30 http://bavi.hanoi.gov.vn/gioi-thieu ... định pháp luật Việt Nam hành ly hôn - Nghiên cứu thực tiễn giải ly hôn theo pháp luật Việt Nam hành Tòa án nhân dân huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội - Đề xuất giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật. .. định pháp luật Việt Nam hành ly hôn thực tiễn thi hành pháp luật giải ly hôn Tòa án nhân dân huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài vấn đề ly hôn theo pháp. .. Ly hôn theo pháp luật Việt Nam hành thực tiễn giải Tòa án nhân dân huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội có ý nghĩa quan trọng việc đưa phân tích, đánh giá đề xuất giải pháp hồn thiện pháp luật ly phù
- Xem thêm -

Xem thêm: Ly hôn theo pháp luật việt nam hiện hành và thực tiễn giải quyết tại tòa án nhân dân huyện ba vì, thành phố hà nội , Ly hôn theo pháp luật việt nam hiện hành và thực tiễn giải quyết tại tòa án nhân dân huyện ba vì, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan