Giáo án Lịch sử 12 bài 6: Nước Mỹ

5 97 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 18:59

Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 Chương IV: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 – 2000 ) Bài Nước Mĩ Ngày soạn: Tiết: I / Mục tiêu: Kiến thức: HS nắm - Quá trình phát triển chung thành tựu KT, VH, KH – KT nước Mĩ sau CTTG II đến 2000 - Vai trò cường quốc hàng đầu Mĩ đời sống KT, CT quan hệ quốc tế Kỹ - Rèn luyện kĩ phân tích, tổng hợp để hiểu thực chất vấn đề, kiện Thái độ - Có nhận thức khách quan toàn diện nước Mĩ người Mĩ: ý chí vươn lên, tính cộng đồng XH, yêu chuộng TDDC - Tự hào thắng lợi ND ta kháng chiến chống ĐQ hùng mạnh ĐQ Mĩ II / Chuẩn bị: Chuẩn bị giáo viên: - Bản đồ Mĩ, tranh ảnh thành tựu KH-KT Mĩ Chuẩn bị học sinh: - Đọc trước SGK, sưu tầm tranh ảnh thành tựu KT, KH-KT nước Mĩ III / Hoạt động dạy học: Ổn định tình hình lớp: Kiểm tra sĩ số, tác phong HS Kiểm tra cũ: Những nét PT đ/tr GPDT ND châu Phi Những khó khăn ND châu Phi khu vực MLT công XD đất nước? Giảng mới: TG Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung 22’ Kết hợp ghi HĐ nhóm: Tìm hiểu tình hình I Nước Mĩ từ 1945 đến nước Mĩ 1945 - 1973 1973 - Tổ1: KT - Tổ 2: KH-KT - Tổ 3:CT - Tổ 4: đối ngoại * Tổ trình bày KT Mĩ Đọc chữ nhỏ trg 42 1/ Kinh tế - TB giàu mạnh nhất, đứng đầu 1945-1949: - Sau CTTGII, KT Mĩ phát phe TBCN - CNg chiếm 56,4% TG triển mạnh mẽ, Kết hợp ghi - N =2(A +P +Đ + NB + Ita) - 50% tàu bè, 3/4 dự trữ Au - Chiếm 40% tổng sản phẩm KT TG khoảng 20 năm sau c/tr, Mĩ - 114 tỉ USD trở thành trung tâm KT – TB: Nêu nguyên nhân tài lớn TG phát triển KT Mĩ? - Nguyên nhân: + S rộng lớn, TNTN phong phú, nhân lực dồi dào, có trình độ kĩ thuật cao động sáng tạo - Các tổ hợp CN – QS, Cti có + Thu lợi nhuận nhờ c/tr hàng chục vạn CN, doanh thu bn bán vũ khí, Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 hàng tỉ USD VD: Cti Genegan Motor: doanh thu 27 tỉ USD, 70v nhân viên, 42 sở TG phương tiện c/tr + Áp dụng thành tựu KHKT, điều chỉnh hợp lí cấu SX→ nâng cao xuất LĐ, hạ giá thành + Sức SX, cạnh tranh lớn có hiệu tập đồn TB lũng đoạn - Đóng vai trò thúc đẩy KT phát triển Kết hợp ghi - CM KHKT lần + Chính sách biện pháp điều tiết Nhà nước * Tổ trình bày KH – KT - Đó sức mạnh KT Mĩ Kết hợp ghi - Các đạo luật phản động Táp-Háclây, chủ nghĩa Mác Cácti chống CNCS => Mĩ dễ dàng việc thực mưu đồ bá chủ TG - 400 người thu nhập 185tr USD/năm – 25tr người sống mức nghèo khổ 2/ KH-KT Chữ nhỏ trg 43 “ Mĩ N ” Khởi đầu CM KH- C/tạo c/cụ SX mới, vật liệu KT đại mới, lượng - Chinh phục vũ trụ (1969 đưa người lên MTrăng) - Đi đầu CM Xanh đạt nhiều thành tựu kì * Tổ trình bày CT-XH diệu Đọc chữ nhỏ trg 43 “Đó Nichxơn” rút raKL 3/ Chính trị - xã hội - Các TT Mĩ đưa sách đối nội cụ thể: + Truman: Chương trình cải cách cơng + Aixenhao: C/sách phát triển giao thông Liên bang & c/c ách GD - Kennơ đi: Bổ sung Hiến pháp theo hướng tiến … - Các TT Mĩ đưa c/sách cụ thể nhằm + Khắc phục K2, ổn định CT - XH + Ngăn chặn, đàn áp PT đ/tr CN L2 tiến Kết hợp ghi - mục tiêu: + Ngăn chặn, xóa bỏ CNXH + Đàn áp CMTG Đọc chữ nhỏ + Khống chế nước đồng “1963 sâu sắc” trg - XH chứa đựng nhiều >< 44 tầng lớp Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 minh * Tổ trình bày đối ngoại - mở mối quan hệ hai nước - Thực chất Mĩ lợi dụng >< LX & TQ HĐCN: Tìm hiểu nét bật KT Mĩ? 10’ - Tác động khủng hoảng 1973 - 1973 – 1982: Khủng hoảng - Tuy nhiên tỉ trọng KT giảm sút (chữ nhỏ trg 45: “năng so trước => sức mạnh KT suất ”) Mĩ suy giảm tương đối -1983 – 1991 : phát triển trở lại - Các đ/tr ND diễn 4/ Đối ngoại - Thực chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ TG - 2/1972 TT Níchxơn thăm TQ → 5/1972 TT Níchxơn thăm LX, nhằm hòa hỗn với nước XHCN lớn, chống lại PTCM TG II Nước Mĩ từ 1973 đến 1991 1/ Về KT - Chạy đua VT, nhằm khắc phục K2, suy yếu Mĩ t/kì “sau VN” - 1973 – 1982: Khủng - Nhưng Mĩ không ngừng K: Hậu quan hệ đối đầu hoảng suy thoái đẩy mạnh hoạt động tác động Mĩ với LX -1983 – 1991 : Phục hồi & vào khủng hoảng CNXH năm 45-80? phát triển trở lại Đông Âu cuối năm 80 - Suy giảm vị trí KT, CT Mĩ TBCN→ Tuyên bố 2/ Về đối ngoại - TT Clintơn nhiệm kì chấm dứt C/tr lạnh - Sau thất bại c/tr XL VN, Mĩ đưa “học thuyết Rigân” để tiếp tục chiến lược tồn cầu 10’ - Nhìn chung, thời Clintơn, ưu tiên phát triển KT sở tạo nên sức mạnh Mĩ => KT tăng trưởng liên tục, ngân sách n/n & cán cân toán cải thiện + GDP tăng: 1991: 2,1%; 1994: 4,1%, 1996: 2,2% + Bội thu ngân sách: 1998: 70 K: Em biết gĩ nước Mĩ giai đoạn hai nhiệm kì Clintơn (1993 -2001)? - KT Mĩ tăng trưởng liên tục - Quan hệ V-Mĩ cải thiện, chuyển sang hữu nghị hợp tác - 12/1989 Mĩ LX tuyên bố chấm dứt C/tr lạnh, mở thời kì trường quốc tế Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 tỉ; 1999:124,3 tỉ; 2000: 236,9 tỉ USD + GDP:1994: 24.000 → 2000: 34.000 USD / người - Nắm 1/3 quyền phát minh toàn TG III Nước Mĩ từ 1991 – 2000 Với mục tiêu chính: B/đảm an ninh Mĩ, với L QS mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao =>Là nguyên tắc trụ cột đời TThống Mĩ Tăng cường khôi phục & phát triển tính động & sức mạnh KT Mĩ Thực hiệu “DC” để can thiệp công việc nội nước khác ( thay cho chiêu “Chống cộng, Xô” thời “C/tr lạnh”) 1/ Về KT, KH – KT - Tuy có đợt suy thối ngắn, KT Mĩ đứng đầu TG - Thiết lập TTTG “Đơn cực”, điều khơng thể =>11 – – 2001 Z! 1995 – 2000 với VN: - 2/1994: Bãi bỏ cấm vận buôn bán với VN, nước trao đổi quan đại diện - 7/1995: Bình thường hóa q/hệ với VN - 11/2000 TThống Mĩ Clintơn thăm thức VN - KH-KT tiếp tục phát triển 2/ Về trị đối ngoại: - Tổng thống Clintơn thực chiến lược toàn cầu “Cam kết mở rộng” - Mĩ tìm cách vươn lên chi phối, lãnh đạo toàn TG Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 * Củng cố: Kết hợp củng cố mục * Bài tập: - Tóm tắt nội dung học theo vấn đề: KT, KH-KT, sách đối nội, đối ngoại nước Mĩ qua giai đoạn - Trả lời câu hỏi SGK sưu tầm tranh, ảnh liên quan đến KT, KH-KT nước Mĩ * Dặn dò: Đọc trước mới, “Tây Âu” * Rút kinh nghiệm: ... chữ nhỏ + Khống chế nước đồng “1963 sâu sắc” trg - XH chứa đựng nhiều >< 44 tầng lớp Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 minh * Tổ trình bày đối ngoại - mở mối quan hệ hai nước - Thực chất Mĩ... cải thiện, chuyển sang hữu nghị hợp tác - 12/ 1989 Mĩ LX tuyên bố chấm dứt C/tr lạnh, mở thời kì trường quốc tế Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 tỉ; 1999 :124 ,3 tỉ; 2000: 236,9 tỉ USD + GDP:1994:... phối, lãnh đạo toàn TG Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 * Củng cố: Kết hợp củng cố mục * Bài tập: - Tóm tắt nội dung học theo vấn đề: KT, KH-KT, sách đối nội, đối ngoại nước Mĩ qua giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 12 bài 6: Nước Mỹ, Giáo án Lịch sử 12 bài 6: Nước Mỹ