đánh giá quy hoạch kiến trúc khu đô thị văn khê hà đông hà nội

123 59 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:34

GI V T X Y G TRƢỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NGUYỄN ĐỨC QUANG ĐÁNH GIÁ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC KHU ĐÔ THỊ VĂN KHÊ HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI U V TH S Hà ội - 2019 IẾ TRÚ GI V T X Y G TRƢỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NGUYỄN ĐỨC QUANG HÓA: 2017-2019 ĐÁNH GIÁ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC KHU ĐÔ THỊ VĂN KHÊ HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI huyên ngành: Kiến trúc Mã số : 60.58.01.02 U V G IH TH S G PGS.TS TRẦ X IẾ TRÚ H A HỌ : H TH CH H N CỦA CHỦ TỊCH H I ỒNG CHẤM LU Hà ội - 2019 V LỜI CẢM ƠN Qua trình học tập nghiên cứu chương trình cao học chun ngành Kiến trúc cơng trình ại học Kiến trúc Hà ội, nhận giảng dạy, giúp đỡ quý báu thầy cô Với đề tài luận văn tốt nghiệp " thị Văn Hà Kiến Trúc Hà ánh giá quy hoạch - kiến trúc khu đô ông."Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Trường đại học ội, hoa sau đại học, Khoa Kiến Trúc, thầy cô đặc biệt PGS.TS.KTS Trần Như Thạch người thầy tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Trong điều kiện thời gian phương tiện nghiên cứu hạn chế, luận văn chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong góp ý thầy giáo, nhà khoa học bạn bè đồng nghiệp để tiếp tục hoàn thiện cho đề tài thân tác giả sau Tôi xin chân thành cảm ơn! TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Đức Quang LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan uận văn thạc sĩ cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập ác số liệu khoa học, kết nghiên cứu Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Đức Quang MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục kí hiệu Danh mục bảng, biẻu Danh mục hình vẽ MỞ ĐẦU * Lý chọn đề tài * Mục đích nghiên cứu * Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu * Phƣơng pháp nghiên cứu * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài * Một số khái niệm sử dụng đề tài * Cấu trúc luận văn NỘI DUNG CHƢƠNG 1: THỰC TRẠNG VỀ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC KHU ĐÔ THỊ VĂN KHÊ HÀ ĐƠNG 1.1 Tình hính phát triển xây dựng khu đô thị địa bàn quận Hà Đông 1.1.1 Tình hình phát triển xây dựng khu thị địa bàn quận Hà ông trước sát nhập thành phố Hà ội 1.1.2 Tình hình xây dựng khu thị địa bàn quận Hà ông từ năm 2008 đến 1.2 Thực trạng khu đô thị Văn Khê Hà Đông 21 1.2.1 Vị trí địa lý, quy mô khu đô thị Văn Hà ông 21 1.2.2 Hồ sơ quy hoạch – kiến trúc khu đô thị Văn Hà ông 22 1.2.3 Thực trạng xây dựng khu đô thị Văn Hà ông 28 1.3 Các vấn đề cần nghiên cứu 35 1.3.1 ác vấn đề tồn q trính xây dựng T khơng theo hướng bền vững 35 1.3.2 ác đề xuất theo hướng phát triển sinh thái, bền vững cho T Văn 35 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ ĐÁNH GIÁ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC KHU ĐÔ THỊ VĂN KHÊ HÀ ĐÔNG 2.1 Cơ sở pháp lý 36 2.1.1 ác văn pháp lý 36 2.1.2 ác quy chuẩn , tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng 36 2.1.3 sở pháp lý dự án T Văn 36 2.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đên quy hoạch – kiến trúc khu đô thị Văn Khê Hà Đông 37 2.2.1 Yếu tố tự nhiên 37 2.2.2 Yếu tố văn hóa, xã hội 48 2.2.3 Yếu tố kinh tế, thẩm mĩ kiến trúc 42 2.3 Cơ sở lý luận 45 2.3.1 ác mơ hình quan điểm đơn vị giới 45 2.3.2 Thiết kế, quy hoạch xây dựng đô thị 46 2.4 Kinh nghiệm nƣớc nƣớc 53 2.4.1 Kinh nghiệm nước 53 2.4.2 Kinh nghiệm nước .56 CHƢƠNG 3: ĐÁNH GIÁ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC KHU ĐÔ THỊ VĂN KHÊ HÀ ĐÔNG 3.1 Quan điểm nguyên tắc 62 3.1.1 Quan điểm 62 3.1.2 guyên tắc 63 3.2 Các tiêu chí đánh giá quy hoạch – kiến trúc khu đô thị Văn Khê Hà Đông 64 3.2.1 Tiêu chí đánh giá quy hoạch 64 3.2.2 Tiêu chí đánh giá kiến trúc cơng trình .65 3.2.3 Tiêu chí đánh giá kiến trúc cảnh quan 68 3.3 Đánh giá quy hoạch khu đô thị Văn Khê - Hà Đông 69 3.3.1 ánh giá QH tổng thể T với quy hoạch đô thị Văn Hà ông .69 3.3.2 ánh giá quy hoạch khu đô thị Văn hệ thống hạ tầng kĩ thuật nội khu 73 3.4 Đánh giá kiến trúc công trinh KĐT Văn Khê Hà Đông 77 3.4.1 ơng trình nhà 77 3.4.2 ơng trình cơng cộng 92 3.5 Đánh giá kiến trúc cảnh quan KĐT Văn Khê Hà Đông 97 3.5.1 Cảnh quan tổng thể 97 3.5.2 Cảnh quan chi tiết khu vực 98 Phần III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 104 KẾT LU N 104 KIẾN NGHỊ 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC VIẾT TẮT Chữ viết tắt CP Chữ viết đầy đủ hính phủ T hu đô thị TM hu đô thị UBND Ủy ban nhân dân TNHH Trách nhiệm hữu hạn QH Quy hoạch MB Mặt TTTM Trung tâm thương mại XD Xây dựng PTBV Phát triển bền vững CX KTCQ ây xanh Kiến trúc cảnh quan DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số bảng biểu Tên bảng biểu Trang Bảng 1.1 Thống kê khu đô thị địa bàn quận 10 Hà Đông Bảng 1.2 Bảng thống kê kĩ thuật dự án KĐT Văn Quán 11 Bảng 1.3 Bảng thống kê kĩ thuật dự án KĐT Kiến Hưng 17 Bảng 1.4 Các tiêu kinh tế kỹ thuật KĐT Văn 24, 25,26 Khê Hà Đơng Bảng 1.5 Các tiêu sử dụng đất cơng trình dịch vụ 29 khu KĐT Văn Khê Bảng 1.6 Các tiêu sử dụng đất xanh KĐT Văn 30 Khê Hà Đông Bảng 1.7 Các tiêu sử dụng đất KĐT Văn Khê Bảng 3.1 Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất KĐT Văn Khê Hà Đơng 32,33 73 95 Hình 3.12 Mặt trường tiểu học KĐT Văn Khê 96 Hình 3.13 Trường tiểu học- mầm non Chu Văn An * ác cơng trình cơng ích - Hiện theo quy hoạch chi tiết chưa có quy hoạch cụ thể cơng trình bệnh viện, rạp chiếu phim hay rạp hát mà quy định chung cơng trình cơng cộng 97 3.5 Đánh giá kiến trúc cảnh quan 3.5.1 Cảnh quan tổng thể hu xanh tập trung bố trí trung tâm khu dọc theo tuyến đường trục đường nội nối với hồ nước điều hồ phía am khu có diện tích 0,8985ha, tổ chức đào hồ cảnh quan, trồng xanh tạo bóng mát hoa mùa gồi bố trí số cơng trình thể dục thể thao phục vụ nhu cầu sinh hoạt giải trí, tập luyện thể thao người dân đô thị sân cầu lơng, bóng chuyền Tổ chức khu xanh bố trí lõi nhóm nhà khơng vị trí khơng cho phép xây dựng cơng trình, dành quỹ đất xây dựng vườn chơi nhỏ dành cho người già trẻ nhỏ Tổng diện tích xanh 14.049m2, tiêu 2,893 m2/người (chưa tính đất xanh sân chơi khu nhà cao tầng) a, u điểm + Quy hoạch cảnh quan: thiết kế với trục không gian chủ đạo có hướng trục chủ đạo rõ ràng, tạo tuyến đường trục ê Văn Lương kéo dài ám theo trục cảnh quan tòa nhà chung cư thương mại cao tầng chạy dọc theo hai bên đường kết hợp với giải xanh cách ly, tiếp đến cơng trình thấp tầng dần lan tỏa phía, vườn hoa xanh bố trí nhóm nhà ách tổ chức đan xen xanh sử dụng công cộng cấp đơn vị Về mật độ xanh tương đối hợp lý, đảm bảo theo tiêu chuẩn b) Nhược điểm: Mặc dù cảnh quan K T quy hoạch rõ ràng mạch lạc xanh chủ yếu giống phủ xanh cho đủ mật độ mà chưa có hướng nghiên cứu chi tiết rõ ràng, vạch hướng cụ thể định hình cụ thể loại chưa phân biệt cách ly, trung tâm, tạo cảnh cho tuyến, khu vực v.v 98 3.5.2 Cảnh quan chi tiết khu vực Hình 3.14 Mặt hồ điều hòa KĐT Văn Khê - ác khơng gian xanh mặt nước, không gian quảng trường trọng đặc biệt phù hợp với cảnh quan không gian kiến trúc xung quanh + guyên tắc bố cục khơng gian:- hai thác triệt để điều kiện địa hình tự nhiên để tạo không gian hấp dẫn chung khu vực - Tổ chức vùng cảnh quan hài hồ khơng gian cũ mới, đồng thời tạo nên sắc kiến trúc đặc thù cho khu vực Trục không gian xanh- không gian mở khu 99 goài xanh gắn kết từ khu vực công viên, cách ly vui chơi giải trí qua trục xanh dọc bên tuyến đường vào tới vườn hoa nhỏ lõi lô đất Trong lô đất có tỷ trọng xanh định để tạo không gian tĩnh nghỉ ngơi cho người già cho trẻ em Một số khu liên kế tỷ trọng xanh kết hợp với khơng gian nghỉ khu cao tầng cạnh + Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: a Các khu vực trọng tâm cơng trình chủ đạo Tạo dựng khu vực trọng tâm gắn kết khu vực chức khác thông qua hệ thống giao thông, đặc biệt sử dụng tuyến đường đơi xun dọc khu thị có dải xanh ác khối nhà cao tầng (9-12-15 tầng) có khoảng lùi xây dựng cách giới đường đỏ >6m tạo khơng gian thống, làm tăng thêm tầm nhìn thị b Tổ chức xanh ác trục sử dụng loại có bóng mát thân thẳng tạo cảnh quan khơng ảnh hưởng tầm nhìn phương tiện giao thơng Hạn chế trồng loại có loại rụng nhiều gây ô nhiễm môi trường thu hút loại côn trùng ây xanh khu công viên khu xanh tổ chức trồng phù hợp với mục đích sử dụng chức Hệ thống xanh lõi khu bố trí sân chơi - Khu vực xây dựng cao tầng điểm nhấn trọng tâm khơng gian kiến trúc tồn khu Tuỳ thuộc vào vị trí cụ thể lơ đất để phân bố chức sử dụng đất phù hợp 100 Kiến trúc cơng trình thiết kế theo tiêu chuẩn đại, khơng gian rộng rãi thống đạt, sử dụng màu sắc sáng nhẹ Mặt đứng nhà hợp khối đơn giản, kết nối với hệ thống nhà cầu, thuận tiện cho người sử dụng - Khu vực xây dựng thấp tầng Bố trí giáp khu dân cư trạng ối với công trình nhà liên kế khống chế tối đa 4,5 tầng ối với nhà biệt thự khống chế tối đa tầng ối với cơng trình phúc lợi cơng cộng khu hành tổng hợp, trạm xá từ 2-3 tầng tuỳ theo chức sử dụng Khuyến khích xây dựng nhà mái dốc, dán ngói đỏ, ngoại thất cơng trình có màu sắc sáng nhẹ Phần diện tích khơng xây dựng lại lơ đất, khuyến khích trồng xây xanh tạo cảnh quan cải thiện vi khí hậu cho khu vực Quan điểm chung: ây xanh thị có chức bóng mát, tạo cảnh không gian xanh cải tạo vi khí hậu thị chủ yếu - ây xanh trồng vỉa hè tất trục đường Tuỳ thuộc vào tuyến đường mà khoảng cách thay đổi từ 10-15m ây trồng bồn xây gạch vuông 1,5x1,5m bồn tròn đường kính 1,5m Gốc cách bó hè 1,2m ác trồng phải đảm bảo yêu cầu tán rộng, cao, thống, có bóng mát hoa không thu hút côn trùng, không gây tác động xấu đến môi trường tán khơng thấp q ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thơng ác trồng cắt tỉa theo quy định tưới định kỳ, công nhân ông ty môi trường đô thị đảm nhiệm - ác trục giao thông dọc trục đường 36m, đường gơ Thì hậm kéo dài trồngcây có bóng mát, tán lớn Phương án trồng sấu, cách 101 20m, gốc cách bó vỉa 1,2m, khoảng bunva trồng cụm, khóm tạo dáng thảm xanh - ác trục 17,5m trồng bóng mát hỗn hợp tạo khơng gian cảnh quan - ác đường khu vực trồng loại lăng, trứng cá - Trục đường vào cơng viên phía trước cơng trình hành trồng cau vua thành hàng tạo không gian - ác trục đường ven hồ trồng liễu tổ hợp thành bụi thấp như: cẩm tú, trắc bách diệp mẫu đơn - Tại không gian rộng thoáng tổ chức trồng hoa bụi thấp như: cọ lùn, cẩm tú, hoa sam, huyết dụ, lộc vừng - gồi thị trồng nhiều loại như: phượng vĩ (trồng quanh trường học), hoàng lan, cọ, tùng tháp, loại bồn tạo cảnh quan khác - ác tuyến cống nước bẩn khơng xả vào hồ - ác loại trồng tổ chức phân loại theo trục đường, khu đất xây dựng nhằm tạo trung tâm đặc điểm riêng cho đoạn phố, khu vực a) u điểm: - Quy hoạch chi tiết T Văn với hồ điều hòa bên cạnh khu biệt thự với không gian xanh lớn phổi cho tồn khu vực cạnh ây xanh ngồi chức tạo cảnh quan mơi trường làm chức cách ly giảm tiếng ồn khí thải từ trục đường ngồi cho người dân T, tạo khơng gian vui chơi giải trí 102 - hơng gian xanh mặt nước tạo điểm nhấn cho khu biệt thự T, cảnh quan mặt nước khn vienen hồ tạo khơng khí mát mẻ lành cho T - Hồ điều hòa: bố trí cuối trục đường khu thị ác cơng trình kiến trúc thiết kế góc vát tạo khơng gian mở, đảm bảo khơng hạn chế tầm nhìn Tận dụng ven hồ tổ chức điểm đỗ xe cho khu vực - Tổ chức vùng cảnh quan hài hồ khơng gian cũ mới, đồng thời tạo nên sắc kiến trúc đặc thù cho khu vực - Trục không gian xanh- không gian mở khu - Cây xanh gắn kết từ khu vực công viên, cách ly vui chơi giải trí qua trục xanh dọc bên tuyến đường vào tới vườn hoa nhỏ lõi lô đất Trong lô đất có tỷ trọng xanh định để tạo không gian tĩnh nghỉ ngơi cho người già cho trẻ em Một số khu liên kế tỷ trọng xanh kết hợp với khơng gian nghỉ khu cao tầng cạnh Hình 3.15 Phối cảnh hồ điều hòa KĐT Văn Khê 103 b) Nhược điểm: - Cảnh quan khu vực hồ điều hòa nghèo nàn đặc biệt việc tổ chức xanh chưa đầu tư nhiều khiến khơng gian hồ điều hòa lại thiếu sắc thái thiên nhiên - Cảnh quan xanh chưa có thiết kế chi tiết cho cảnh quan khu vực * T T Văn sau có đánh giá hạng mục chi tiết nhiều ưu nhược điểm sau : u điểm - Phân khu chức tương đối tốt với bố trí khu vực nhà xem kẽ trường học để phục vụ cho người dân - Tổ chức không gian T T với quy hoạch trục đường dàn trải hai bên hài hòa không gian cảnh quan với làng xã xung quanh - Hệ tống đường giao thông T với khoảng cách đường mạch lạc hợp lý đánh giá tốt - hông gian mặt nước đánh giá cao vừa hồ cảnh quan cho khu vực điều tiết khơng khí cho T T hược điểm - Hạ tâng kĩ thuật nhiều bất cập nút giao thơng với khu vực bên ngồi cong có nguy bị ùn tắc - ác mẫu nhà T đơn điệu nghèo nàn - Hạ tầng xã hội thiếu tương lai không gánh vác hạ tầng xã hội cho khu vực Mặt khác trở thành gánh nặng cho khu vực Hà ông gây tượng tải địa bàn ngày trầm trọng 104 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận - Luận văn thực với mong muốn đánh giá quy hoạch - kiến trúc K T Văn Hà ông ưu điểm, nhược điểm khu đô thị Văn Hà ông dựa thực trạng đầu tư xây dựng K T Văn Hà ông Góp phần nâng cao chất lượng cho cư dân khu đô thị Văn rút học kinh nghiệm công tác xây dựng khu đô thị địa bàn quận Hà ơng nói riêng nước nói chung - Luận Văn đưa khái niệm, khoa học phân tích vài ví dụ thực tiễn khu thị khác từ học tập kinh nghiệm vận dụng vào việc đánh giá quy hoạch - kiến trúc khu đô thị Văn Hà ông lý luận, pháp lý, yếu tố ảnh hưởng đến quy hoạch - kiến trúc khu đô thị Văn Hà ơng, tiêu chí đánh giá quy hoạch - kiến trúc - Thực trạng K T Văn cho thấy quy hoạch khu đô thị công trình kiến trúc đáp ứng tốt nhu cầu ở, sinh hoạt người dân nhiên số vấn đề tồn hạng mục cơng trình K T chưa triển khai xây dựng xây dựng dở dang chưa đưa vào sử dụng - ưa quan điểm nguyên tắc đánh giá quy hoạch - kiến trúc khu đô thị Văn Hà ông ánh giá ưu điểm nhược điểm quy hoạch - kiến trúc khu đô thị Văn Hà ông Chỉ vấn đề tồn cần khắc phục khu đô thị đa chức với quy mô lớn, đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng tạo tác động lớn tập trung nhiều tòa nhà chung cư cao tầng với mật độ lớn làm tăng dân số tạo tình trạng tắc nghẽn giao thông hay gây tải hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội Trong giai đoạn tiếp theo, hạng mục cơng trình hạ tầng K T phải nhanh chóng đầu tư xây dựng hoàn thiện đưa vào sử dụng, điều chỉnh khắc phục 105 vấn đề tồn ảnh hưởng đến chất lượng sống người dân khu đô thị vấn đề giao thông, lượng, tổ chức dây chuyên sử dụng quản lý khu đô thị Kiến nghị để cải thiện môi trường sống tốt cho cư dân sinh sống K T Văn Hà ông Kiến nghị Từ kết nghiên cứu đánh giá quy hoạch - kiến trúc khu thị Văn Hà ơng, đề tài đưa kiến nghị sau: - ối với dự án T Văn Hà ông: ghiên cứu giải pháp nhằm, khắc phục vấn đề tồn phần chương III luận văn giao thông đối ngoại khu đô thị Văn Hà ông kết nối với hệ thống giao thông công cộng thành phố cần phải có phương án khắc phục giải tình hình tắc nghẽn giao thông điểm giao cắt ầu tư cơng trình cơng cộng, hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu sinh hoạt, dịch vụ cư dân chợ, trung tâm thương mại, trung tâm y tế v.v - Phải tăng cường nhanh chóng đầu tư hoàn thiện nâng cấp chỉnh trang hệ thống quảng trường, trọng đầu tư hạng mục công viên, xanh tạo dựng cảnh quan đô thị - ối với dự án Cần rút kinh nghiệm từ dự án T chuẩn bị triển khai đầu tư xây dựng: T Văn Hà ông, từ hồn thiện V3 yếu kém, góp phần xây dựng khu thị phù hợp với nhu cầu xã hội cảnh quan chung cho khu vực xung quanh TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: GS TS Nguyến Thế (1999) : Quy Hoạch Xây Dựng Phát Triển Đô Thị, Nhà xuất Xây dựng Bộ xây dựng (2008): Chiến lược phát triển nhà đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Bộ xây dựng (2008), QCXDVN 01 : 2008 - Quy hoạch xây dựng Bộ xây dựng (2008), QCXDVN 05 : 2008 - Nhà cơng trình cơng cộng - an tồn sinh mạng sức khỏe Bộ xây dựng QCVN 04-1:2104/BXD: QC KT quốc gia nhà cơng trình cơng cộng - nhà chung cư Bộ xây dựng , TCXDVN 323 : 2004 "Nhà cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế" Bộ xây dựng , TCXDVN 9411 : 2012 Nhà liên kế - Tiêu chẩn thiết kế Bộ xây dựng (2013), ông văn số 125/BXD- H G Y 24/6/2013 Bộ Xây ựng việc hướng dẫn tiêu kiến trúc áp dụng cho công trình nhà cao tầng Cổng thơng tin điện tử U thành phố Hà ội 10 Cổng thông tin điện tử UBND quận Hà ông 11 ông ty cổ phần Sông - Thăng ong, Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Văn 12 ông ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Kiến Hưng, Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Kiến Hưng 13 ông ty cổ phần đầu tư phát triển nhà đô thị, Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Văn Quán 14 ông ty cổ phần đầu tư Hải Phát, Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Văn Phú 15 Ken Yeang Thiết kế với thiên nhiên - sở sinh thái thiết kế kiến trúc ( esigning with ature - the Ecological Basic for Architectural Design, McGraw - Hill, 1995) NXB Tri thức, 2011, Bản dịch Nguyễn Huy ôn 16 Phạm ức guyên (2012), Phát triển kiến trúc bền vững, kiến trúc xanh Việt am, hà xuất Tri thức, Hà ội 17 Tá Viết Hùng khóa học (2014-2016) Luận văn thạc sĩ đánh giá kiến trúc khu Times city Hà ội 18 Nguyễn ĩnh am khóa học (2015-2017) Luận văn thạc sĩ quy hoạch kiến trúc khu đô thị Thanh Hà quận Hà ông, TP Hà ội 19 Nguyễn hánh inh khóa học (2015-2017), Luận văn thạc sĩ đánh giá quy hoạch kiến trúc khu đô thị Văn Phú Hà ông, TP Hà ội Tài liệu nƣớc 20 Ken Yeang, Tropical Urban Regionalism, Building in a South East Asia City Tài liệu internet 21 Tạp trí kiến trúc (http://www.taptrikientruc.com.vn) 22 Trang tin điện tử hội kiến trúc sư Việt Nam (http://www.kienviet.net) 23 Trang tìm kiếm (http://www.google.com) 24 Trang thư viện (http://wikimapia.com) ... Khê Hà Đông 21 1.2.1 Vị trí địa lý, quy mô khu đô thị Văn Hà ông 21 1.2.2 Hồ sơ quy hoạch – kiến trúc khu đô thị Văn Hà ông 22 1.2.3 Thực trạng xây dựng khu đô thị Văn Hà ông... điển hình như: Khu thị Văn Quán Yên Phúc, hu đô thị Dương Nội, Khu đô thị Văn Phú, Khu đô thị Xa La, Khu thị Văn hê…Trong thị Văn khu đô thị tọa lạc lại trung tâm quận Hà ông nơi thành phố trọng... - kiến trúc khu đô thị Văn - Hà ông hương 3: ánh giá quy hoạch - kiến trúc khu đô thị Văn ông C Kết luận kiến nghị Tài liệu tham khảo - Hà NỘI DUNG CHƢƠNG 1: THỰC TRẠNG VỀ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá quy hoạch kiến trúc khu đô thị văn khê hà đông hà nội , đánh giá quy hoạch kiến trúc khu đô thị văn khê hà đông hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn