Giáo án Lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 1918)

6 93 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:28

Bài CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 1914 - 1918 I Mục tiêu học Kiến thức: Giúp học sinh hiểu được: - Chiến tranh giới thứ biểu mâu thuẫn nước đế quốc chất CNĐQ gây chiến tranh xâm lược Các nước đế quốc thuộc hai phe phải chịu trách nhiệm vấn đề - Biết giai đoạn chiến tranh qui mơ tính chất chiến tranh, hậu tai hại lồi người - Hiểu co Đảng Bơn-sê-vích Nga, đứng đầu Lênin đứng vững trước thử thách chiến tranh, lãnh đạo giai cấp vô sản dân tộc đế quốc Nga thực hiệu “Biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng”, đấu tranh giành hồ bình cải tạo xã hội Kĩ - Phân biệt khái niệm: Chiến tranh đế quốc, chiến tranh cách mạng, chiến tranh nghĩa, chiến tranh phi nghĩa - Trình bày diễn biến chiến tranh lược đồ giới - Kĩ phân tích, đánh giá, phân biệt nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân trực tiếp Tư tưởng - Bồi dưỡng tinh thần đấu tranh chống chiến tranh, u chuộng hồ bình II Phương pháp dạy học: III Chuẩn bị thầy trò Chuẩn bị thầy - Lược đồ chiến tranh giới thứ - Bảng thống kê hậu chiến tranh Chuẩn bị trò - Đọc tìm hiểu trước theo hướng dẫn giáo viên IV Tiến trình dạy học Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học Kiểm tra cũ (5’) - Câu hỏi: + Hãy trình bày đấu tranh tiêu biểu chống thực dân nhân dân châu Phi kỉ XIX đầu kỉ XX - Đáp án: + + + Dạy - học (39’) - Giới thiệu (1’) Trong lịch sử xã hội lồi người có nhiều chiến tranh diễn ra, chiến tranh năm 1914-1918 lại gọi Chiến tranh giới thứ ? Nguyên nhân, diễn biến, kết chiến ? Chúng ta vào học hơm để tìm hiểu vấn đề Thơ Hoạt động Hoạt động học Kiến thức øi giáo viên sinh lượ ng 9’ 23’ I NGUN NHÂN CỦA CHIẾN TRANH * Hoạt động 1: (cá nhân) Nguyên nhân - GV dẫn dắt: Cuối kỉ - Do phát triển XIX đầu kỉ XX, không chủ hệ thống CNTB giới nghĩa tư dẫn đến nảy sinh nhiều vấn đề nội - HS: mâu thuẫn sâu sắc bộ, chia rẽ sâu sắc Hãy -Do phát triển không nội nước cho biết: Nguyên nhân chủ nghĩa tư đế quốc dẫn đến điều ? làm cho so sánh lực - Mâu thuẫn nước lượng nước đế nước đế quốc dẫn đến quốc thay đổi hình thành hai khối đế - Những biểu - Do việc tranh giành phân quốc đối lập: cho thấy nội chia thị trường thuộc địa + 1882, phe Liên minh nước đế quốc mâu -> Mâu thuẫn gay gắt gồm Đức, Áo- Hung thuẫn gay gắt ? Itallia thành lập - HS: + Phe Hiệp ước gồm - GV sử dụng đồ - Biểu qua Anh, Pháp, Nga giới để minh hoạ chiến tranh nước - Cả khối riết chiến tranh tranh đế quốc với nhau: gây chiến tranh để giành thuộc địa + Chiến tranh Trung- giành giật thị trường nước đế quốc Nhật (1894-1895) thuộc địa lẫn + Mĩ -TâyBan Nha - GV khẳng định (1898) rõ ràng nước đế + Anh - Bô-ơ (1899quốc mâu thuẫn gay gắt 1902) -> tất yếu dẫn đến + Nga - Nhật (1904chiến tranh Tuy nhiên, để 1905) che đậy dư luận - Sự hình thành hai khối ngồi nước chúng lợi đế quốc đối lập, đỉnh cao dụng hội để gây Chiến tranh Duyên cớ: Vụ ám chiến ? giới thứ sát thái tử Áo- Hung -> Duyên cớ chiến tranh Xéc-bi (28-6-1914) - GV: + 28-7, Áo-Hung tuyên chiến với Xéc-bi 1-8, Đức tuyên chiến với Nga, 3-8, tuyên chiến với Pháp 48, Anh tuyên chiến với Đức Chiến tranh giới thứ bùng nổ II DIỄN BIẾN CỦA CHIẾN TRANH * Hoạt động 1: Thảo luận Giai đoạn thứ nhóm (1914-1916) - GV chia lớp thành - Nhóm 1: - 28-7-1914, Áo-Hung nhóm, giao nhiệm vụ: + 28-7-1914, Áo-Hung tuyên chiến với Xéc-bi - Nhóm 1: - Chiến tranh nước đế quốc bùng nổ ? - Nhóm 2: + Trình bày chiến năm 1914 dựa vào lược đồ nội dung SGK - Nhóm 3: + Trình bày chiến năm 1915->1916 dựa vào SGK lược đồ - Nhóm 4: + Tìm hiểu qua giai đoạn tình hình kinh tế, trị, xã hội hai bên ? - GV tổng kết: + Giai đoạn chiến diễn ác liệt, gây thiệt hại người cho hai bên lớn chưa đem lại ưu cho bên Trong phong trào phản đối chiến tranh lan rộng Tình cách mạng xuất nhiều nước tuyên chiến với Xéc-bi + 1-8-1914, Đức tuyên chiến với Nga 3-8, tuyên chiến với Pháp + 4-8, Anh tuyên chiến với Đức - Nhóm 2: + Đức dự định cơng đánh bại Pháp chớp nhống, công Nga + Nga công Đông Phổ, buộc Đức phải điều quân từ mặt trận phía Tây để đối phó, Pari cứu nguy + 9-1914, Pháp phản công giành thắng lợi , quân Anh đổ vào lục địa châu Âu, kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” Đức bị thất bại - Nhóm 3: + 1915, Đức dốc sức Ao-Hung công Nga, hai bên cầm cự, thiệt hại nặng nề, kinh tế suy thoái + 1916, Đức chuyển trọng tâm mặt trận phía Tây, mở chiến dịch Vécđoong + Cuối 1916 trở đi, Đức, Ao phòng ngự hai mặt trận - Nhóm 4: + Đời sống nhân dân nước khốn cùng, bọn trùm công nghiệp chiến tranh giàu to nhờ bn bán vũ khí + Mâu thuẫn xã hội gay gắt Phong trào phản đối chiến tranh lên cao, tình cách mạng xuất - 1-8-1914, Đức tuyên chiến với Nga 3-8 tuyên chiến với Pháp - 4-8, Anh tuyên chiến với Đức -> Chiến tranh đế quốc bùng nổ - Mở đầu chiến Đức dự định cơng đánh bại Pháp chớp nhống, cơng Nga - Nga công Đông Phổ, buộc Đức phải điều qn từ mặt trận phía Tây để đối phó, Pari cứu nguy - 9-1914, Pháp phản công giành thắng lợi , quân Anh đổ vào lục địa châu Au, kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” Đức bị thất bại - 1915, Đức dốc sức Ao-Hung công Nga, hai bên cầm cự, thiệt hại nặng nề, kinh tế suy thoái - 1916, Đức chuyển trọng tâm mặt trận phía Tây, mở chiến dịch Véc-đoong Đức bị thất bại - Cuối 1916 trở đi, Đức, Ao-Hung phòng ngự hai mặt trận - Đời sống nhân dân nước khốn cùng, bọn trùm công nghiệp chiến tranh giàu to nhờ bn bán vũ khí - Mâu thuẫn xã hội gay gắt Phong trào phản đối chiến tranh lên cao, tình cách mạng + Bước sang giai đoạn nhiều nước 1917-1918, nhiều biến cố diễn làm cho cục diện chiến tranh có nhiều thay đổi * Hoạt động 2: (Cá nhân) - HS: + Dựa vào SGK tự lập - GV cho HS lập niên biểu diễn biến giai đoạn theo mẫu: + 2-1917, cách mạng Thời Chiến Kết DCTS lật đổ chế độ Nga gian hồng Chính phủ lâm thời tư sản tiếp tục theo - GV treo bảng niên biểu đuổi chiến tranh chuẩn bị sẵn kết hợp lược đồ trình bày diễn biến giai đoạn - Trước hết tìm hiểu + 10-1917, cách mạng xem tình hình nước Nga năm 1917 diễn biến cố XHCN tháng Mười Nga thắng lợi, nhà nước Xơ ? - GV phân tích thêm thái Viết thành lập Nga độ nhà nước Xô Viết rút khỏi chiến chiến tranh - Trong Nga rút - HS: + 4-1917, Mĩ nhảy vào khỏi vòng chiến Mĩ có hành động ? Tác vòng chiến, ưu thuộc Anh, Pháp, Nga động ? + 1918, quân Mĩ đổ vào châu Âu Liên quân - GV nói thêm Anh- Pháp-Mĩ cơng bối cảnh Mĩ tham chiến nhiều mặt trận + 11-11-1918, Đức kí hiệp ước đầu hàng vơ điều kiện Chiến tranh kết thúc với thất bại hoàn toàn phe Đức-ÁoHung 5’ III KẾT CỤC CỦA CHIẾN TRANH * Hoạt động 1: (Cá nhân) - Cuộc chiến tranh xuất nhiều nước Giai đoạn thứ hai (1917-1918) - 2-1917, cách mạng DCTS lật đổ chế độ Nga hoàng Chính phủ lâm thời tư sản tiếp tục theo đuổi chiến tranh - 2-4-1917, Mĩ nhảy vào vòng chiến, ưu thuộc Anh, Pháp, Nga - 11-1917, cách mạng XHCN tháng Mười Nga thắng lợi, nhà nước Xô Viết thành lập rút khỏi chiến - 7-1918, quân Mĩ đổ vào châu Âu Liên quân Anh-Pháp-Mĩ công nhiều mặt trận Các nước đồng minh Đức đầu hàng (?) - 11-11-1918, Đức kí hiệp ước đầu hàng vô điều kiện Chiến tranh kết thúc với thất bại hoàn toàn phe Đức-Áo-Hung - Chiến tranh để lại thảm hoạ nặng nề đối giới thứ kết thúc để lại hậu cho nhân loại ? - HS: + Chiến tranh để lại thảm hoạ nặng nề: 10 triệu người chết, 20 triệu - GV: người bị thương, kinh + Sử dụng bảng thống tế châu Âu bị kiệt quệ kê thiệt hại người + Chi phí cho chiến tranh Chiến tranh lên tới 85 tỉ đôla giới thứ - Em rút tính chất Chiến tranh giới thứ ? 5’ với nhân loại: 10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương, kinh tế châu Âu bị kiệt quệ Chi phí cho chiến tranh lên tới 85 tỉ đôla - Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, nhà nước Xô Viết thành lập đánh dấu bước chuyển biến to lớn cục diện trị giới - Tinh chất: Chiến tranh giới thứ chiến tranh đế quốc, phi nghĩa CỦNG CỐ, DẶN DỊ Củng cố: GV tóm tắt lại vài nét - Do tranh chấp thị trường thuộc địa mà chiến tranh giới thứ diễn Đây chiến tranh phi nghĩa nước đế quốc tiến hành Lúc đầu có cường quốc Châu Âu tham chiến, sau lơi kéo 33 nước giới nhiều thuộc địa tham gia - Chiến diễn nhiều nơi, nhiều lục địa, biển đại dương, song chiến trường Châu Au - Trong giai đoạn đầu ưu thuộc phe Đức, Ao-Hung Trong giai đoạn hai ưu thuộc phe Hiệp ước - Chiến tranh kết thúc đế lại nhiều hậu nặng nề cho hai phía - Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi làm cho cục diện trị giới có nhiều biến đổi to lớn Dặn dò - Nắm học trả lời câu hỏi sách giáo khoa - Chuẩn bị học - Lập niên biểu kiện Chiến tranh giới thứ theo mẫu: Thời gian Sự kiện V Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………… ………………………………………… Kết cục ………………………… ……………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………… ………………………………………… ... ước gồm - GV sử dụng đồ - Biểu qua Anh, Pháp, Nga giới để minh hoạ chiến tranh nước - Cả khối riết chiến tranh tranh đế quốc với nhau: gây chiến tranh để giành thuộc địa + Chiến tranh Trung-... Duyên cớ chiến tranh Xéc-bi (28-6-1914) - GV: + 28-7, Áo-Hung tuyên chiến với Xéc-bi 1-8, Đức tuyên chiến với Nga, 3-8, tuyên chiến với Pháp 48, Anh tuyên chiến với Đức Chiến tranh giới thứ bùng... 85 tỉ đôla - Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, nhà nước Xô Viết thành lập đánh dấu bước chuyển biến to lớn cục diện trị giới - Tinh chất: Chiến tranh giới thứ chiến tranh đế quốc, phi nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 1918), Giáo án Lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 1918)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn