Giáo án Lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 1918)

2 200 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:28

Bài: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 -1918) A MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Giúp HS hiểu được: - Chiến tranh giới thứ bộc lộ mâu thuẫn đế quốc đế quốc vid chất đế quốc gây chiến tranh xâm lược - giai đoạn chiến tranh quy mơ, tính chất hậu tai hịa xã hội lồi người - Chỉ có Đảng Bơn-sê-vích đứng đầu Lê-nin đứng trước thử thách chiến tranh, lãnh đạo giai cấp vô sản dân tộc đế quốc Nga thực hiệu “Biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng”, giành hòa bình cải tạo xã hội Kĩ năng: - Phân biệt được: “Chiến tranh đế quốc”, “Chiến tranh nhân dân”, “Chiến tranh nghĩa”, “Chiến tranh phi nghĩa” - Biết trình bày diễn biến chiến tranh đồ giới Thái độ: Giáo dục tinh thần đấu tranh chống đế quốc, bảo vệ hòa bình, ủng hộ đấu tranh nhân dân nước độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; tin tưởng vào lãnh đạo Đảng Cộng sản đấu tranh chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình B THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Lược đồ Chiến tranh giới thứ nhất; bảng thống kê kết chiến tranh; tranh ảnh có liên quan C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC: Ổn định lớp, kiểm tra cũ: Chính sách bành trướng Mĩ khu vực Mĩ Latinh nào? Giới thiệu mới: Trong lịch sử lồi người, có nhiều chiến tranh diễn ra, song chiến tranh 1914 -1918 lại gọi Chiến tranh thứ nhất? Nguyên nhân, diễn biến kết sao? Hơm giải đáp vấn đề Dạy học mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI Hoạt động 1: Cá nhân I Nguyên nhân chiến tranh: GV: Gợi cho HS nhớ lại tình hình đế quốc Đức, Anh, Pháp, Mỹ cuối kỷ XIX đầu kỷ XX - Sự phát triển khơng CNĐQ GV: Do đâu có phát triển khơng từ tình hình dẫn đến hậu gì? HS: Trả lời theo hiểu biết - Mâu thuẫn sâu sắc đế quốc → GV: Các đế quốc “trẻ’’ phát triển kinh tế mạnh lại hình thành khối đối địch nhau: thuộc địa đế quốc “già”dẫn đến chiến tranh giành + Khối Liên minh: Đức, Áo-Hung, I-tali-a (1882) thuộc địa Mâu thuẫn dẫn đến hậu gì? HS: Từ mâu thuẫn hình thành khối đế quốc kình địch +Khối liên minh: Đức, Áo-hung, I-ta-li-a (1882) +Khối hiệp ước: Anh, Pháp, Nga (1907) GV: Mục đích chiến tranh? Duyên cớ trực tiếp đưa đến chiến tranh bùng nổ gì? HS: Trả lời * Củng cố: nước đế quốc riết chuẩn bị Chiến tranh giới thứ nhất? * Hoạt động 2: Cá nhân + Khối hiệp ước: Anh, Pháp, Nga (1907) - Mục đích chiến tranh: chia lại giới - Duyên cớ: Ngày 28-6-1914, Thái tử Áo Hung bị ám sát → Đức, Áo - Hung chớp lấy hội gây chiến tranh GV: Diễn biến chiến tranh? HS: Trình bày giai đoạn theo nội dung SGK GV: Nhấn mạnh ý GV: Giai đoạn chiến tranh Tình hình chiến giai đoạn diễn ntn? Em có nhận xét gì? HS: Dựa vào kiện sgk trả lời GV: Nhấn mạnh: Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ giành thắng lợi → đời nhà nước XHCN góp phần buộc Đức nhanh chóng đầu hàng GV: Sử dụng đồ chiến tranh giới thứ trình bày diễn biến chiến tranh qua giai đoạn Giải thích hai kênh hình sgk: GV phóng to: Đức ký đầu hàng khơng điều kiện chiến tranh kết thúc châu Âu * Hoạt động 3: Thảo luận nhóm GV: Chia lớp làm nhóm + Nhóm 1:Hậu chiến tranh? + Nhóm 2: Tính chất chiến tranh? Sau đại diện nhóm trả lời, cho HS nhận xét, GV nhận xét chốt ý ghi bảng GV: Tổng kết hậu chiến tranh bảng xi-mi-li cho HS quan sát nhận xét Tính chất chiến tranh? HS: Là chiến tranh phi nghĩa phản động GV: Tổng kết ý Củng cố: Làm tập nhanh Hướng dẫn tự học: a Bài vừa học: Như củng cố b Bài học: Dặn dò HS đọc soạn trước II Những diễn biến Chiến tranh: - Diễn biến: Ngày 28/7/1914, Áo – Hung tuyên chiến với Xéc-bi, ngày 1-8-1914 Đức tuyên chiến với Nga, Anh, Phápchiến tranh bùng nổ Giai đoạn (1914- 1916): Ưu thuộc phe Liên minh, chiến tranh lan rộng với quy mơ tồn giới Giai đoạn (1917 - 1918): - Ưu thuộc phe Hiệp ước, phe Hiệp ước tiến hành phản công - Phe Liên minh thất bại, đầu hàng III Kết cục chiến tranh giới thứ nhất: - Hậu quả: 10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương, sở vật chất bị tàn phá nặng - Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi ... mạnh: Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ giành thắng lợi → đời nhà nước XHCN góp phần buộc Đức nhanh chóng đầu hàng GV: Sử dụng đồ chiến tranh giới thứ trình bày diễn biến chiến tranh qua giai đoạn... Tổng kết hậu chiến tranh bảng xi-mi-li cho HS quan sát nhận xét Tính chất chiến tranh? HS: Là chiến tranh phi nghĩa phản động GV: Tổng kết ý Củng cố: Làm tập nhanh Hướng dẫn tự học: a Bài vừa học:... cố b Bài học: Dặn dò HS đọc soạn trước II Những diễn biến Chiến tranh: - Diễn biến: Ngày 28/7/1914, Áo – Hung tuyên chiến với Xéc-bi, ngày 1-8-1914 Đức tuyên chiến với Nga, Anh, Phápchiến tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 1918), Giáo án Lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 1918)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn