Giáo án Lịch sử 11 bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

2 78 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:26

Bài: NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI A MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Giúp HS hiểu được: - Những thành tựu văn hóa phát triển văn học nghệ thuật từ kỉ XIX đến đầu kỉ XX - Nắm trào lưu tư tưởng tiến đời, phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học thời kì cận đại Thái độ: Nhận thức vai trò, ý nghĩa văn hóa nghệ thuật trào lưu tư tưởng tiến mở đường cho phát triển xã hội tạo nên bước ngoặt quan trọng văn hóa nhân loại Kĩ năng: Vận dụng kiến thức học thành tựu văn hóa nghệ thuật trào lưu tư tưởng tiến giá trị bước phát triển lên loài người B THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: GV cho Hs sưu tầm trước tranh ảnh, mẩu chuyện nhà văn hóa, nghệ thuật, tư tưởng C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC: Ổn định lớp, kiểm tra cũ: Trình bày hậu quả, tính chất Chiến tranh giới thứ nhất? Giới thiệu mới: Những thành tựu văn hóa nghệ thuật trào lưu tư tưởng tiến thời cận đại có ảnh hưởng đến phát triển xã hội thời điểm Bài học hôm giúp hiểu rõ Dạy học mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI Hoạt động 1: Cá nhân I Sự phát triển văn hóa buổi đầu thời cận đại: GV cho HS làm việc với SGK, cho - Sự xuất nhà văn nhà thơ lớn như: La PhongHS kể vài nét số nhà thơ tiêu ten, Mô-li-e biểu Sau GV bổ sung - Thời kì xuất nhiều danh nhân văn hóa lớn GV chốt: Có thể nói thời kì phát như: Bét-tô-ven, Mô-da (âm nhạc); Rem-bran (hội họa); triển rực rỡ văn hố, nghệ thuật, tư Mơng-te-xki-ơ, Vơn-te, Rút-xơ (nhà tư tưởng tưởng Họ làm sáng tỏ những - Họ xem người trước dọn đường cho quan điểm vũ trụ, xã hội, cách mạng bùng nổ thắng lợi người Họ xem người II Thành tựu văn học nghệ thuật tự kỉ XIX đến trước dọn đường cho cách mạng bùng nổ đầu kỉ XX: thắng lợi a Về văn học: Hoạt động 2: Nhóm - Các tác giả tiếng: Vích-to Huy-gơ, Lét-tơn-xtơi, Mac Cho HS tìm hiểu SGK Tuên, Lỗ Tấn, Bécnasô, Giắc-lơn-đơn thành tựu, cho đại diện nhóm trình bày giới Các tác phẩm thiệu số tác phẩm nhà văn - Các tác phẩm phản ánh đời sống nhân dân đương nhà thơ lớn Cụ thể thời Đặc biệt người lao động nghèo khổ Cho HS bổ sung, GV nhấn mạnh thêm hỏi: b Về nghệ thuật: H: Những thành tựu văn hoá buổi đầu - Những nhà danh họa, âm nhạc tiếng: Van-gốc, Phu-gicận đại có ý nghĩa đói với phát triển ta, Pi-cat-xô, Lê-vi-tan xã hội? - Những tác phẩm thể quan điểm đẹp, H: Giai cấp phong kiến lúc có mà người muốn hướng đến phản ứng trước đời phát triển III Trào lưu tư tưởng tiến đời, phát triển văn học nghệ thuật? chủ nghĩa xã hội khoa học từ kỉ XIX đến GV chốt ý nghi bảng Hoạt động 3: Cá nhân GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung SGK nắm ý Chốt ý nghi bảng đầu kỉ XX: - Các trào lưu tư tưởng tiến đại diện: Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê, Ô-oen, - Nội dung: Xây dựng xã hội khơng có bóc lột - Những quan điểm nhận thức giới xã hội Hêghen, Phoi-ơ-bếch - Những lí luận kinh tế, trị A-đam Xmít, Ri-cácđơ - Các sở hình thành học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học: Triết học cổ điển Đức; kinh tế trị Anh; chủ nghĩa xã hội Pháp Củng cố: GV tóm tắt nội dung học Hướng dẫn tự học: a Bài vừa học: Nắm phần củng cố b Bài học: Dặn dò HS đọc soạn trước ÔN TẬP Xem lại kiến thức Lịch sử giới cận đại lớp 10 11 ... Hướng dẫn tự học: a Bài vừa học: Nắm phần củng cố b Bài học: Dặn dò HS đọc soạn trước ƠN TẬP Xem lại kiến thức Lịch sử giới cận đại lớp 10 11 ... trào lưu tư tưởng tiến đại diện: Xanh-xi-mơng, Phu-ri-ê, Ơ-oen, - Nội dung: Xây dựng xã hội khơng có bóc lột - Những quan điểm nhận thức giới xã hội Hêghen, Phoi-ơ-bếch - Những lí luận kinh tế,... Ri-cácđơ - Các sở hình thành học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học: Triết học cổ điển Đức; kinh tế trị Anh; chủ nghĩa xã hội Pháp Củng cố: GV tóm tắt nội dung học Hướng dẫn tự học: a Bài vừa học: Nắm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại, Giáo án Lịch sử 11 bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn