Giáo án Lịch sử 11 bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939)

3 55 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:16

Bài 12 NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức : Sau học xong học, yêu cầu HS cần: : - Nắm nét giai đoạn phát triển nước Đức chiến tranh giới Hiểu chất chủ nghĩa phát xít khái niệm “Chủ nghĩa phát xít” - thủ phạm gây Chiến tranh giới thứ hai Tư tưởng - Nhìn nhận khách quan, đắn chất chủ nghĩa đế quốc chủ nghĩa phát xít - Nhận thức sai lầm chiến tranh phi nghĩa, sẵn sàng đấu tranh chống lại tư tưởng phản động ngược với lợi ích nhân loại - Bồi dưỡng lòng u mến hòa bình ý thức xây dựng giới giới hòa bình, dân chủ thực Kỹ - Kỹ khai thác, phân tích tranh ảnh, bảng biểu rút kết luận - Trên sở kiện lịch sử, giúp HS phát huy khả phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hóa để nắm chất vấn đề II THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC - Bản đồ trị châu Âu năm 1914 năm 1923 - Tranh ảnh, bảng biểu có liên quan tới - Tài liệu tham khảo khác III TIẾN HÀNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Kiểm tra cũ: Nêu giai đoạn phát triển chủ nghĩa tư chiến tranh giới? Nêu nguyên nhân, hậu khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933? Dẫn dắt vào Tổ chức hoạt động dạy học lớp Hoạt động GV HS * Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân - GV hỏi: Hoàn cảnh lịch sử làm bùng nổ cao trào cách mạng 1918 - 1923 nước Đức? (GV đưa câu hỏi gợi mở: Cuộc Chiến tranh giới thứ gây hậu tới nước Đức nào? Việc phủ Đức phải ký kết hòa ước Vec-xai với nước Kiến thức HS cần nắm I Nước Đức cao trào CM 1918 - 1923 - Sự bại trận Đức chiến tranh giới thứ với hậu nặng nề làm cho mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt - 11/1918, CMDCTS lật đổ chế độ quân chủ Hè 1919, Hiến pháp thông thắng trận gây tác động to lớn nước Đức?) - GV đưa câu hỏi: Cao trào cách mạng 1928 - 1923 diễn Đức nào? Thu kết gì? - HS đọc sách, trả lời GV nhận xét chốt ý: … - Gv hỏi: Tình hình nước Đức năm 1924 - 1929 nào(về kinh tế, trị, xã hội) - HS trả lời - GV bổ sung chốt ý: Từ cuối năm 1923 tình hình kinh tế, trị, xã hội Đức ổn định * Hoạt động 2: Cả lớp, cá nhân - GV: minh họa số liệu: Năm 1932: sản xuất công nghiệp giảm 47% so với năm trước khủng hoảng Hàng nghìn nhà máy, xí nghiệp phải đóng cửa Hơn triệu người bị thất nghiệp Chính trị xã hội khủng hoảng trầm trọng Hỏi: Tình hình nước Đức năm 1933-1939 nào? - HS đọc SGK trả lời - GV chốt ý bổ sung: - CT: trước hết Đảng Cộng sản Đức, tuyên bố hủy bỏ Hiến pháp Vaima qua, Cộng hòa Vaima thiết lập - Hè 1919, phủ Đức kí hòa ước Vécxai phải chịu điều kiện nặng nề Đức lâm vào khủng hoảng kinh tế, tài tồi tệ chưa thấy - Trong bối cảnh đó, phong trào cách mạng tiếp tục diễn mạnh mẽ với kiện quan trọng: Đảng Cộng sản Đức thành lập (12/1918), dậy công nhân vùng Bavie  đời nước Cộng hòa Xơ viết Bavie, khởi nghĩa công nhân thành phố cảng Hămbuốc (10/1923) âm hưởng cuối cùng cao trào cách mạng vô sản 1918 – 1923 Đức Những năm ổn định tạm thời (1924 - 1929) - Từ cuối 1923, nước Đức vượt qua thời kỳ khủng hoảng kinh tế trị Chính quyền tư sản đẩy lùi phong trào cách mạng cơng nhân quần chúng lao động Nền Cộng hòa Vaima quyền lực giới tư độc quyền củng cố - Về đối ngoại, địa vị quốc tế nước Đức dần khôi phục với việc tham gia Hội Quốc liên, kí kết hiệp ước với nhiều nước với nhiều nước, có Liên Xơ II Nước Đức năm 1929 - 1933 Khủng hoảng kinh tế quá trình Đảng Q́c xã lên cầm quyền: - Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1923 giáng đòn nặng nề kinh tế Đức - Trong bối cảnh ấy, Đảng Quốc xã Hítle riết hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, kích động chủ nghĩa phục thù, chống cộng phát xít hóa máy nhà nước - Được ủng hộ giới đại tư lợi dụng hợp tác bất thành Đảng Cộng sản Đức Đảng Xã hội dân chủ Đức, … ngày 30/1/1933, Hítle đưa lên làm Thủ tướng thành lập phủ Đảng Quốc xã Nước Đức bước vào thời kỳ đen tối 2/ Nước Đức năm 1933 - 1939 Sau lên cầm quyền, Chính phủ Hítle thiết lập chuyên chế độc tài khủng bố công khai với sách đối nội phản động đối ngoại hiếu chiến xâm lược - Về trị, Chính phủ Hítle cơng khai đàn - KT: 1938, tổng sản lượng công áp, truy nã đảng phái dân chủ, tiến bộ,… nghiệp tăng 38% so với trước khủng hoảng - Về kinh tế, đẩy mạnh việc quân hóa đứng đầu châu Âu tứ sản lượng kinh tế nhằm phục vụ chiến tranh xâm lược thép điện - Về đối ngoại, quyền Hítle riết đẩy 1938, tổng sản lượng cơng nghiệp tăng mạnh hoạt động chuẩn bị chiến tranhxâm 38% so với trước khủng hoảng đứng đầu lược châu Âu tứ sản lượng thép điện chiến tranh xâm lược Củng cố : GV củng cố việc kiểm tra hoạt động nhận thức HS câu hỏi khái quát Dặn dò : Học cũ, hoàn thành câu hỏi tập SGK ... cố - Về đối ngoại, địa vị quốc tế nước Đức dần khôi phục với việc tham gia Hội Quốc liên, kí kết hiệp ước với nhiều nước với nhiều nước, có Liên Xơ II Nước Đức năm 1929 - 1933 Khủng hoảng... máy nhà nước - Được ủng hộ giới đại tư lợi dụng hợp tác bất thành Đảng Cộng sản Đức Đảng Xã hội dân chủ Đức, … ngày 30/1/1933, Hítle đưa lên làm Thủ tướng thành lập phủ Đảng Quốc xã Nước Đức bước... gây tác động to lớn nước Đức? ) - GV đưa câu hỏi: Cao trào cách mạng 1928 - 1923 diễn Đức nào? Thu kết gì? - HS đọc sách, trả lời GV nhận xét chốt ý: … - Gv hỏi: Tình hình nước Đức năm 1924 - 1929
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939), Giáo án Lịch sử 11 bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn