Giáo án Lịch sử 11 bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945)

4 46 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:05

Bài 18 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Từ 1917 – đến năm 1945) I MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.Kiến thức: -Hướng dẫn học sinh củng cố, hệ thống hố kiện lịch sử tồn tiến trình lịch sử giới năm 1917-1945 -Nắm vấn đề lịch sử giới thời kì qui luật vận động , phát triển Kỹ năng: - Rèn luyện khả lập bảng thống kê lịch sử theo niên đại - Phát triển kĩ tổng hợp , khái quát vấn đề lịch sử Về thái độ ,tình cảm ,tư tưởng: - Củng cố, nâng cao tư tưởng cách mạng, lòng yêu nước chủ nghĩa quốc tế chân - Hiểu rõ chất CNTB, chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa phát xít nâng cao tinh thần chống chiến tranh , chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hồ bình giới II THIẾT BỊ ,TÀI LIỆU DẠY HỌC - Bản đồ giới -Bảng thống kê kiện lịch sử giới (1917-1945) III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC 1.Kiểm tra cũ 2.Bài mới: Để giúp củng cố nắm vững điều lịch sử giới Hiện đại từ 1917 đến 1945 Vì ,chúng ta học ơn tập 3.Tiến trình tổ chức dạy-học CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM HS chuẩn bị trước nhà sở I/ Những kiện hướng dẫn mẫu bảng thống kê cho lịch sử giới đại (1917-1945): em Ở nêu ví dụ cách thành lập bảng thống kê Các em sáng tạo cách khác , thể nội dung lịch sử khu vực (như nước Nga – Liên Xô, nước TBCN , châu Á) lịch sử giới Ví dụ: Niên đại Sự kiện Diễn biến Kết NƯỚC NGA - LIÊN XƠ 2/1917 Cách mạng Tổng bãi cơng chíng Lật đổ chế độ Nga hoàng, hoàn thành dân chủ tư trị Pê-tơ-rô-grat nhiệm vụ cách mạng dân chủ tư sản Cục sản kiểu ,khởi nghĩa vũ diện hai quyền song song tồn ,tạo trang ,Ni-cô-lai II điều kiện chuyển sang cách mạng XHCN 10/1917 18181921 19211941 19181923 19241929 19291933 19331939 thoái vị Cách mạng Khởi nghĩa vũ trang Thành lập quyền Xơ viết –nhà nước XHCN Pê-tơ-rô-grat,tấn vô sản trêm giới ,xố bỏ chế độ tháng Mười cơng cung điện Mùa bóc lột ,mở đầu thời kỳ xây dựng chế độ thắng lợi Đơng ,bắt giữ Chính XHCN Tác động mạnh mẽ đến phong trào phủ lâm thời Cách cách mạng giới , mở đường , dẫn lối mạng lan rộng cho phong trào giải phóng dân tộc thắng lợi nước Cuộc đấu Xây dựng hệ thống Bảo vệ thành Cách mạng tháng tranh xây trị –nhà nước Mười ,giữ vững quyền Xơ viết,đập dựng bảo mới,đập tan máy tan âm mưu chống phá cách mạng vệ nhà nước cũ ,đánh nước đế quốc quyền Xô thắng thù giặc viết ngo Liên Xơ xây Cơng nghiệp hố Liên Xô từ nước nông nghiệp lạc hậu trở dựng CNXH XHCN,tập thể hố thành cường quốc cơng nghiệp XHCN , nơng nghiệp ,thực hồn thành tập thể hố nơng nghiệp ,văn hai kế hoạch hoá ,giáo dục đạt nhiều thành tựu to lớn năm:1928-1932 1933-1937 CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA Cao trào Cao trào cách mạng Các Đảng cộng sản thành lập Quốc tế cộng cách mạng bùng nổ,lan rộng, lên sản đời lãnh đạo phong trào cách châu Aâu cao Đức mạng Khủng ,Hung,Pháp,…Tiêu hoảng kinh biểu Cách mạng tế, trị dân chủ tư sản sau chiến 11/1918 Đức tranh phần lớn nước tư Thời kỳ ổn Sản xuất tăng trưởng Kinh tế phát triển, tình hình trị ổn định tăng nhanh Phong trào định trưởng công nhân tạm thời CNTB lắng xuống Khủng Kinh tế suy sụp, Thất nghiệp tăng cao, ổn định hoảng kinh cơng nghiệp đình trị ,mâu thuẫn xã hội gay gắt Từ khủng tế bùng nổ đốn, nông nghiệp sa hoảng kinh tế dẫn đến khủng hoảng Mỹ, lan sút, tài rối trị rộng tồn loạn giới TBCN Các nước tư - Cải cách kinh tế – - Vượt qua khủnh hoảng ,kinh tế phục hồi tìm cách xã hội, tiêu biểu tiếp tục phát triển khỏi sách - Nguy chiến tranh, xuất ba lò lửa khủng hoảng CÁC NƯỚC CHÂU Á Thập Phong trào niên 20 giải phóng dân tộc lên cao sau CTTG I Thập niên 30 Phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít, chống chiến tranh 19391945 Chiến tranh giới thứ hai Mỹ chiến tranh giới -Phatxit hoá, gây chiến tranh xâm lược (Đức –Italia-Nhật) - Phong trào dân tộc tư sản có bước tiến tổ chức, phạm vi - Xuất xu hướng vô sản phong trào giải phóng dân tộc Đấu tranh thành lập Mặt trận dân tộc thống chống phatxit, chống chiến tranh Hợp tác Đảng cộng sản đảng phái khác Diễn khắp mặt trận: Tây Aâu, Xô-Đức, Bắc Phi, châu Á Thái Bình Dương 72 nước giới tình trạng chiến tranh CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ - Giai cấp tư sản nắm quyền lãnh đạo phong trào cách mạng số nước - Các đảng cộng sản thành lập , mở bước ngoặt phong trào giải phóng dân tộc Tập hợp đông đảo lực lượng cách mạng tham gia phong trào, tổng diễn tập cho thắng lợi cách mạng sau Các đảng cộng sản trưởng thành tổ chức uy tín lãnh đạo cách mạng -Chủ nghĩa phatxit thất bại hoàn toàn Thắng lợi thuộc Liên Xô ,các nước Đồng minh nhân loại tiến giới -Chiến tranh làm thay đổi cục diện giới ,mở thời kỳ lịch sử giới KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM II Những nội dung lịch sử giới đại (1917GV hướng dẫn học sinh tìm vấn đề 1945) lịch sử giới đại theo nội dung nêu SGK - Thời kỳ diễn chuyển biến quan trọng sản xuất vật chất nhân loại - Chủ nghĩa xã hội xác lập nước giới, nằm vòng vây CNTB - Phong trào cách mạng giới bước sang thời kỳ phát triển từ sau thắng lợi Cách mạnh tháng Mười Nga kết thúc CTTG I - CNTB khơng hệ thống giới trải qua bước thăng trầm đầy biến động - CTTG II (1939-1945) chiến tranh lớn nhất, khốc liệt tàn phá nặng nề lịch sử nhân loại 4 Củng cố : GV nhấn mạnh: -Cách mạng tháng Mười Nga năm1917 thắng lợi ,mở kỷ nguyên lịch sử nhân loại -Những vấn đề chủ yếu lịch sử giới giai đoạn 1917-1945 Dặn dò: Trả lời câu hỏi SGK ,đọc trước ... tiến giới -Chiến tranh làm thay đổi cục diện giới ,mở thời kỳ lịch sử giới KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM II Những nội dung lịch sử giới đại (1 917GV hướng dẫn học sinh tìm vấn đề 1945) lịch sử giới đại. .. động - CTTG II (1 939 -1945) chiến tranh lớn nhất, khốc liệt tàn phá nặng nề lịch sử nhân loại 4 Củng cố : GV nhấn mạnh: -Cách mạng tháng Mười Nga năm1 917 thắng lợi ,mở kỷ nguyên lịch sử nhân loại... hội xác lập nước giới, nằm vòng vây CNTB - Phong trào cách mạng giới bước sang thời kỳ phát triển từ sau thắng lợi Cách mạnh tháng Mười Nga kết thúc CTTG I - CNTB khơng hệ thống giới trải qua bước
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945), Giáo án Lịch sử 11 bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn