Giáo án Lịch sử 11 bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945)

2 51 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:05

Bài 18 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945) A MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Giúp HS nắm được: - Những kiện lịch sử giới (1917 - 1945) - Những vấn đề lịch sử giới đại (1917 - 1945) số quy luật vận động Thái độ: - Củng cố, nâng cao tư tưởng cách mạng, lòng yêu nước chủ nghĩa quốc tế chân - Hiểu rõ chất CNTB, chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa phát xít nâng cao tinh thần chống chiến tranh, chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hòa bình giới Kĩ năng: Củng cố lập bảng hệ thống kiến thức lịch sử theo niên đại; phát triển kĩ tổng hợp, khái quát B THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Lược đồ giới, bảng hệ thống kiện lịch sử C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC: Ổn định lớp, kiểm tra cũ: Giới thiệu mới: Dạy học mới: NỘI DUNG GHI HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Hoạt động 1: Cả lớp I/ Những GV: Cùng HS hoàn thành bảng thống kê kiện (1917- 1945) kiến thức HS: Hoạt động theo hướng dẫn GV lịch GV: Gọi HS điền vảo bảng thống kê theo mẫu sgk (phần đưa câu hỏi trắc sử giới nghiệm in phiếu sẵn: HS điền vào nội dung phiếu, phần có bảng thống đại kê: (1917-1945): Nước Nga - Liên Xô Thời gian Sự kiện Kết quả, ý nghĩa 2- 1917 7-111917 19181920 19211941 Cách mạng dân chủ tư sản Nga - Lật đổ quyền Nga hồng quyền song song tồn quyền Lâm thời Xơ viết Cách mạng tháng Mười Nga thành cơng - Lật đổ phủ lâm thời, thành lập nước cộng hòa Xơ Viết mở đầu thời kỳ Xây dựng XHCN Cuộc đ/t chống thù giặc - Xây dựng lại hệ thống trị, bảo vệ quyền Xơ Viết Nga nhà nước mới, đánh thắng thù giặc Liên Xơ xây dựng CNXH - Cơng nghiệp hóa XHCN - Tập thể hóa nơng nghiệp - Liên Xơ từ nước nông nghiệp lạc hậu trở thành cường quốc công nghiệp Thời gian Sự kiện 19181923 Cao trào cách mạng giới(Châu Á) 19241929 Thời kỳ ổn định phát Các nước TBCN Kết quả, ý nghĩa - Phong trào phát triển mạnh nước tư sản, điển hình Đức Hung-ga-ri - Một loạt Đảng cộng sản đời t/g: Đảng cộng sản Hungga-ri (1918), Pháp (1920) Anh (1920), Ý (1921) - Quốc tế cộng sản đời lãnh đạo phong trào cách mạng giới (1919- 1943) triển CNTB 19291933 19331939 19391945 Khủng hoảng kinh tế giới bắt đầu nổ từ Mỹ Các nước TB hệ thống TBCN tìm cách thoát khỏi khủng hoảng Chiến tranh giới lần thứ hai - Sản xuất công nghiệp phát triển nhanh chóng tình hình trị tương đối ổn định nước hệ thống TBCN - Kinh tế giới giảm sút nghiêm trọng, tình hình trị số nước tư không ổn định nên phát xít hóa quyền CNPX đời - Khối nước phát xít: Đức, Ý, Nhật chuẩn bị gây chiến tranh, bành trướng xâm lược - Khối Anh, Pháp, Mỹ thực cải cách kinh tế, trị trì chế độ dân chủ TS - 72 nước tham chiến - CNPX thất bại hoàn toàn - Thắng lợi thuộc nước tiến giới - Hệ thống nước XHCN đời Hoạt động 2: Nhóm Chia làm nhóm thảo luận tìm kiện chủ yếu GV cho đại diện trả lời, nhóm khác nhận xét, bổ sung GV: Tại chọn CMT10 Nga kiện tiêu biểu chủ yếu HS: Trả lời theo hiểu biết GV: Mời nhóm HS: Trả lời GV: Vì chọn cao trào cách mạng 1918- 1923 kiện chủ yếu HS: Trả lời theo hiểu biết GV: Mời nhóm HS: Trả lời GV: Tại chọn phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc lên cao làm kiện chính? HS: Trả lời dựa vào kiến thức sgk GV: Mời nhóm HS: Trả lời ý sgk GV: Mời đại diện nhóm trả lời HS: Trả lời HS: Trả lời theo ý sgk + hiểu biết GV: Sơ kết ý II/ Những nội dung lịch sử giới đại (1917-1945): Củng cố: Lập bảng hệ thống kiến thức lịch sử theo niên đại; liên hệ lịch sử Việt Nam thời kì (1917 1945) Hướng dẫn tự học: a Bài vừa học: Như củng cố b Bài học: ... Mời đại diện nhóm trả lời HS: Trả lời HS: Trả lời theo ý sgk + hiểu biết GV: Sơ kết ý II/ Những nội dung lịch sử giới đại (1 917 -1945): Củng cố: Lập bảng hệ thống kiến thức lịch sử theo niên đại; ... bảng hệ thống kiến thức lịch sử theo niên đại; liên hệ lịch sử Việt Nam thời kì (1 917 1945) Hướng dẫn tự học: a Bài vừa học: Như củng cố b Bài học: ... CNTB 19291933 19331939 19391945 Khủng hoảng kinh tế giới bắt đầu nổ từ Mỹ Các nước TB hệ thống TBCN tìm cách khỏi khủng hoảng Chiến tranh giới lần thứ hai - Sản xuất cơng nghiệp phát triển nhanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945), Giáo án Lịch sử 11 bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn