Giáo án Lịch sử 11 bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX

2 55 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:00

Bài 21 PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX A MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Giúp HS hiểu được: - Các khái niệm “cần vương”, “văn thân”, “sĩ phu” - Nội dung, diễn biến số khởi nghĩa tiêu biểu: Bãi Sậy, Ba Đình, Hương Khê, Yên Thế Thái độ: Giáo dục tinh thần u nước, ý chí đấu tranh giải phóng dân tộc Kĩ năng: Củng cố kĩ phân tích, nhận xét, rút học lịch sử B THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC: Ổn định lớp, kiểm tra cũ: Giới thiệu mới: Dạy học mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ * Hoạt động nhóm chia lớp nhóm NỘI DUNG GHI II Một số khởi nghĩa tiêu biểu GV: Cho HS hoàn thành biểu bảng thống kê sau: phong trào Cần vương phong trào đấu nhóm làm khởi nghĩa tranh tự vệ cuối kỉ XIX Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 -1892) Tên khởi nghĩa Bãi Sậy Ba Đình Hương khê Yên Thế Nội dung Lãnh đạo, - Đinh Gia Quế; - Phạm Bành - Phan Đình Phùng; - Nắm; Nguyễn Thiện Thuật Đinh Công Cao Thắng Thám - Hưng Yên Tráng - Hà Tĩnh - Bắc Giang - Thanh Hóa Diễn biến Đề - Từ 1883-1885, Bùng nổ - Giai đoạn: 1885- Đinh Gia Quế lãnh 12/1886 đến 1888, xây dựng lực đạo hè 1887 tan lượng củng cố - Từ 1885-1892, rã khí giới Nguyễn - Giai đoạn: 1888- Thiện Thuật lãnh đạo 1896, chiến đấu ác Đề - Giai đoạn: 1884-1892, hoạt động riêng rẽ thủ lĩnh Đề Nắm - Giai đoạn: 1893-1897 Đề Thám trở thành thủ lĩnh; 1898-1908 giai đoạn hòa hỗn; 1909-1913 Pháp vây ráp Đề Thám bị sát hại, Ý nghĩa học - Khẳng định tinh thần Giống kinh nghiệm yêu nước sĩ phu nhân dân - Ta phải có cách đánh thích hợp giai cấp lãnh đạo tiên tiến Củng cố: Trả lời câu hỏi tập SGK trang 136 Hướng dẫn tự học: a Bài vừa học: Như củng cố b Bài học: liệt, sau tan rã sau tan rã Giống Giống ... nghiệm yêu nước sĩ phu nhân dân - Ta phải có cách đánh thích hợp giai cấp lãnh đạo tiên tiến Củng cố: Trả lời câu hỏi tập SGK trang 136 Hướng dẫn tự học: a Bài vừa học: Như củng cố b Bài học:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX, Giáo án Lịch sử 11 bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn