Giáo án Lịch sử 11 bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX

8 55 2
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:00

Bài 21 PHONG TRÀO YÊU NUỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX I Mục tiêu học Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: - Hoàn cảnh nổ phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp cuối kỉ XIX, đó, có khởi nghĩa Cần vương khởi nghĩa tự vệ nông dân - Nội dung, diễn biến số khởi nghĩa tiêu biểu: Bãi Sậy, Ba Đình, Hương Khê, Yên Thế Kĩ - Củng có kĩ phân tích, nhận xét, rút học lịch sử, kĩ sử dụng kiến thức bổ trợ để nắm nội dung học - Hình thành khái niệm: Cần Vương, văn thân, sĩ phu Tư tưởng - Giáo dục cho học sinh tinh thần u nước, lòng kính phục người lãnh đạo kháng chiến II Phương pháp dạy học: III Chuẩn bị thầy trò Chuẩn bị thầy - Lược đồ kinh thành Huế - Lược đồ địa điểm diễn khởi nghĩa Cần Vương - Lược đồ địa bàn hoạt động nghĩa quân Bãi Sậy, Ba Đình, khởi nghĩa Hương Khê, khởi nghĩa Yên Thế Chuẩn bị trò - Đọc tìm hiểu trước theo hướng dẫn giáo viên IV Tiến trình dạy học Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học Kiểm tra cũ (5’) - Câu hỏi: + Hoàn cảnh, nội dung Hiệp ước 1883, 1884 + Những nguyên nhân khiến kháng chiến chống Pháp xâm lượccủa quân dân ta từ 1858 -> 1884 thất bại ? - Đáp án: + + + Dạy - học (39’) - Giới thiệu (1’) Trong năm cuối kỉ XIX, phong trào chống Pháp diễn sôi nổi, rộng khắp, thu hút đông đảo nhân dân tham gia Đó khởi nghĩa vũ trang danh nghĩa Cần Vương đấu tranh tự vệ nông dân dân tộc thiểu số miền núi Thơ øi Hoạt động Hoạt động học Kiến thức lượ giáo viên sinh ng I PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÙNG NỔ Cuộc phản công quân Pháp phái chủ chiến Kinh thành Huế bùng nổ phong trào Cần Vương Hoạt động 1: Cá nhân - HS trả lời: a Nguyên nhân - GV nêu câu hỏi: + Pháp đặt thống - Sau Hiệp ước Nhận xét tình hình trị tồn nước ta Hácmăng Patơnốt, nước ta sau Hiệp ước + Phong trào đấu tranh Pháp đặt thống Hácmăng Patơnốt chống Pháp nhân dân trị toàn nước ta tiếp tục phát triển ta + Các văn thân, sĩ phu - Phong trào đấu tranh - GV cung cấp thêm tư yêu nước (phe chủ chiến- chống Pháp nhân liệu Tôn Thất Thuyết Tôn Thất Thuyết) gây dân ta tiếp tục phát dựng lực lượng chống triển - Âm mưu Pháp ? Pháp - Dựa vào phong trào - HS trả lời: kháng chiến nhân + Pháp muốn tiêu diệt dân, phe chủ chiến phe chủ chiến triều đứng đầu Tơn Thất đình Thuyết sức gây + Điều khiển bọn tay sai dựng lực lượng để - Nguyên nhân phản thiết lập bảo hộ chống Pháp công bị thất bại ? Pháp b Diễn biến - HS trả lời: - Đêm rạng 5-7-1885, + Do chuẩn bị chưa chu Tôn Thất Thuyết hạ đáo lệnh cho quân triều + Lực lượng Pháp đình cơng Pháp mạnh đồn Mang Cá Toà Khâm sứ - Em hiểu Cần - 6-7-1885, Pháp phản vương ? Xuống chiếu cơng, chúng cướp bóc Cần vương nhằm mục tàn sát nhân dân tiêu ? - HS trả lời: man rợ + Cần vương giúp vua - Tôn Thất Thuyết đưa cứu nước vua Hàm Nghi rời khỏi + Mục tiêu đánh Pháp Hoàng thành lên sơn khơi phục độc lập dân phòng Tân Sở-Quảng tộc,lập lại chế độ phong Trị kiến - 13-7-1885, Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương - Chiếu Cần Vương thổi bùng lửa đấu tranh nhân dân ta thành phong trào vũ trang chống Pháp kéo dài 10 năm chấm dứt 2 Các giai đoạn phát triển phong trào Cần Vương Hoạt động 1: Thảo luận - Đại diện nhóm trình nhóm bày: - GV chia lớp làm nhóm + Lãnh đạo: Vua Hàm theo theo tổ Nghi, Tơn Thất Thuyết, + Nhóm 1: Đọc SGK giai văn thân, sĩ phu yêu đoạn từ 1885 đến 1888 nước Thảo luận tìm + Lực lượng tham gia: nội dung: đông đảo nhân dân Lãnh đạo + Địa bàn: rộng lớn từ Lực lượng tham gia Bắc vào Nam, sôi Địa bàn Trung-Bắc kì Diễn biến + Diễn biến: Các Kết khởi nghĩa vũ trang bùng nổ, tiêu biểu khởi nghĩa Ba Đình, Bãi Sậy, Hương Khê + Kết quả: cuối 1888, vua Hàm Nghi bị thực dân + Nhóm 2: Đọc SGK giai Pháp bắt lưu đày sang đoạn từ 1888 đến 1896 Angiêri Thảo luận tìm nội dung: Lãnh đạo - Đại diện nhóm 2: Địa bàn + Lãnh đạo: Các sĩ phu, Diễn biến văn thân yêu nước Kết + Địa bàn: thu hẹp, qui tụ thành trung tâm lớn Trọng tâm chuyển lên + Nhóm 3: Rút tính miền núi trung du chất phong trào + Các khởi nghĩa tiêu biểu: Hùng Lĩnh, Hương Khê + Kết quả: 1896, phong trào bị thất bại + Nhóm 4: Trả lời câu - Đại diện nhóm trả lời: hỏi: Tại sau vua Là phong trào yêu nước Hàm Nghi bị bắt phong chống thực dân Pháp theo trào tiếp tục nổ ? ý thức hệ phong kiến, thể tính dân tộc sâu sắc - Đại diện nhóm 4: + Sau vua Hàm Nghi bị bắt, tính chất Cần vương phò vua khơng còn, mục đích cứu nước ln - Phát triển qua giai đoạn: a Từ 1885 -> 1888 - Lãnh đạo: Vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết, văn thân, sĩ phu yêu nước - Lực lượng tham gia: đông đảo nhân dân - Địa bàn: rộng lớn từ Bắc vào Nam, sơi Trung-Bắc kì - Diễn biến: Các khởi nghĩa vũ trang bùng nổ, tiêu biểu khởi nghĩa Ba Đình, Bãi Sậy, Hương Khê - Kết quả: cuối 1888, vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt lưu đày sang Angiêri b Từ 1888 -> 1896 - Lãnh đạo: Các sĩ phu, văn thân yêu nước - Địa bàn: thu hẹp, qui tụ thành trung tâm lớn Trọng tâm chuyển lên miền núi trung du - Các khởi nghĩa tiêu biểu: Hùng Lĩnh, Hương Khê - Kết quả: 1896, phong trào bị thất bại c Tính chất phong trào Là phong trào yêu nước chống thực dân Pháp theo ý thức hệ phong kiến, thể tính dân tộc sâu sắc mục tiêu hướng tới nhân dân ta -> phong trào tiếp tục nổ II MỘT SỐ CUỘC KHỞI NGHĨA TIÊU BIỂU TRONG PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH TỰ VỆ CUỐI THẾ KỈ XIX Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883-1892) Hoạt động 1: Thảo luận nhóm Kết quả-ý Cuộc Lãnh Địa HĐ chủ - GV sử dụng lược đồ địa nghĩa-bài KN đạo bàn yếu bàn hoạt động nghĩa học KN quân Bãi Sậy giới thiệu khởi nghĩa cho em làm việc theo nhóm + Nhóm 1: Khởi nghĩa Bãi Sậy - Hướng dẫn HS thảo luận lập bảng theo mẫu GV in sẵn phát cho HS Cuộc KN Bãi Sậy (18831892) Lãnh đạo Nguyễn Thiện Thuật Địa bàn HĐ chủ yếu - Căn chính: Bãi Sậy - Hưng Yên - Địa bàn HĐ: Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình, Quảng Yên 1885-1887: Nghĩa quân tổ chức lực lượng, xây dựng cứ, đẩy lùi nhiều càn quét địch Văn Giang, Khoái Châu - 1888-1892: Bước vào giai đoạn chiến đấu liệt 1889, quân Pháp tay sai bao vây Nguyễn Thiện Thuật phải lánh sang TQ Đốc Tít phải hàng Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 1887) Hoạt động 2: Thảo luận nhóm - GV sử dụng Lược đồ Căn Ba Đình giới thiệu cho em làm việc theo nhóm + Nhóm 2: Khởi nghĩa Ba Đình Hướng dẫn hs Kết quả-ý nghĩa-bài học KN - Tồn năm (1883-1892) gây cho Pháp tay sai nhiều thiệt hại - Nêu cao truyền thống yêu nước, bất khuất nhân dân ta - Để lại nhiều học bổ ích hình thức chiến tranh du kích thảo luận lập bảng theo mẫu GV in sẵn - GV giới thiệu thêm Phạm Bành, Đinh Công Tráng - Cho lớp so sánh: Cách tổ chức chiến thuật nghĩa quân Ba Đình Bãi Sậy ? Cuộc KN Ba Đình (1886-1887) Lãnh đạo - Phạm Bành - Đinh Công Tráng - K/n Bãi Sậy: nghĩa quân chia thành đội nhỏ (từ 20-25 người), phân tán vào làng lẫn với dân, hoạt động rải rác khắp nơi Đánh du kích, tổ chức trận tập kích chớp nhoáng, chống càn, đánh phá tuyến đường giao thơng - K/n Ba Đình: nghĩa qn gồm 300 người chia thành 10 tốn, tốn có Hiệp quản huy Địa bàn thủ hiểm nơi Sử dụng lối đánh chiến tuyến cố định, có khả đánh trận lớn, … Địa bàn HĐ chủ yếu - Ba làng: Thượng Thọ, Mậu Thịnh, Mỹ Khê (Nga Sơn -Thanh Hố) - Xây dựng Ba Đình kiên cố, độc đáo Nghĩa quân có khoảng 300 người Hoạt động chủ yếu nghĩa quân chặn đánh đồn xe, tốn lính qua gây cho Pháp nhiều thiệt hại - Cuối 1886, làm thất bại công vào 500 quân Pháp buộc chúng phải rút lui - Cuộc chiến đấu diễn ác liệt vào tháng 1-1887 Khởi nghĩa Hương Khê (1885 - 1896) Kết quả-ý nghĩa-bài học KN - 21-1-1887, Pháp chiếm Các thủ lĩnh bị bắt tự sát Khởi nghĩa thất bại - Thể truyền thống bất khuất chống giặc ngoai xâm dân tộc - Cần biết lợi dụng địa hình, địa vật, tránh thủ hiểm nơi Thực chiến tranh du kích, liên hệ với khởi nghĩa khác Hoạt động 4: Thảo luận nhóm - GV sử dụng lược đồ giới thiệu địa bàn hoạt động nghĩa quân Hương Khê cho em làm việc theo nhóm + Nhóm 3: Khởi nghĩa Hương Khê Hướng dẫn hs thảo luận lập bảng - HS trả lời: theo mẫu GV in + Đây kn có qui mơ lớn sẵn (kéo dài 10 năm 1885- Ba tổ lại suy 1896) nghĩ trả lời: + Địa bàn hoạt động tỉnh Căn rộng lớn + Lực lượng nghĩa quân tổ chức chặt chẽ - Tại nói kn khác kn Hương Khê + Về kỉ thuật: chế tạo kn tiêu biểu súng trường p/t Cần + Sử dụng phương pháp tác vương ? chiến linh hoạt, chủ động, sáng tạo Tổ chức nhiều trận đánh lớn,… Cuộc KN Lãnh đạo Địa bàn - Căn chính: Hương Khê (Hà Tĩnh) - tỉnh: ThanhNghệ-HàQuảng Bình HĐ chủ yếu - 1885-1888: Chuẩn bị lực lượng, xây dựng cứ, chế tạo vũ khí - 1888-1896: bước vào giai đoạn chiến đấu Hương -Phan liệt Liên tiếp mở Khê Đình tập kích đẩy lùi (1885Phùng hành quân càn 1896) quét địch Tiêu biểu: trận tập kích thị xã Hà Tĩnh (8-1892) trận phục kích địch núi Vụ Quang (10-1894) Khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913) Kết quả-ý nghĩa-bài học KN - Phan Đình Phùng, Cao Thắng hy sinh Những thủ lĩnh khác bị bắt Khởi nghĩa thất bại - Đây khởi nghĩa tiêu biểu phong trào Cần vương - Cần phải biết liên kết lực lượng qui mô rộng lớn Hoạt động 1: Thảo luận - HS trả lời: nhóm Nội K/n Yên - GV sử dụng lược đồ kn dung Yên Thế Chống sách Cho HS làm việc theo cướp bóc bình định nhóm Mục Pháp, bảo vệ + Nhóm 4: Khởi nghĩa đích quê hương đất Yên Thế Hướng dẫn h/s nước, bảo vệ thảo luận lập bảng sống người dân theo mẫu GV in sẵn Lãnh Nơng dân - Ba tổ lại suy nghĩ đạo trả lời câu hỏi: Điểm khác Thời 30 năm (1884nhau phong trào gian tồn 1913) nông dân Yên Thế phong trào Cần vương ? Phương K/n vũ trang; có giai thức đoạn tác chiến, có đấu giai đoạn hồ hỗn tranh Lãnh Địa Cuộc KN HĐ chủ yếu đạo bàn - 1884 - 1892: vùng n Thế có hàng chục tốn qn hoạt động riêng lẽ chống sách bình định, cướp bóc thực dân Pháp + Thủ lĩnh: Đề Nắm Nghĩa quân xây dựng hệ thống phòng thủ Bắc Yên Thế + 3-1892, Pháp huy đông 2200 quân công, nhiều người bị địch bắt bị giết Đề Nắm bị sát hại - 1893 - 1897: Yên - Yên + Thủ lĩnh: Đề Thám Hoàng Thế Thế + Giảng hoà với Pháp lần, Hoa (1884(Bắc bên chuẩn bị lực lượng Thám 1913) Giang) công địch, cuối làm chủ tổng Bắc Giang - 1898 - 1908: + 10 năm hồ hỗn Căn Yên Thế trở thành nơi hội tụ nghĩa sĩ yêu nước - 1909 - 1913: + Pháp mở công nhằm tiêu diệt phong trào nông dân Yên Thế + 2-1913, Đề Thám bị sát hại, nhiều thủ lĩnh hy sinh, phong trào tan rã P/t Cần vương - Giúp vua cứu nước - Văn Thân sĩ phu yêu nước - 10 năm (18851896) - K/n vũ trang Ý nghĩa-bài học KN - Đây phong trào đấu tranh lớn nông dân năm cuối kỉ XIX - Đã nêu lên ý chí, sức mạnh bền bỉ nơng dân CỦNG CỐ, DẶN DÒ Củng cố - GV khái quát lại nội dung học: - Các phong trào đấu tranh cuối kỉ XIX 2’ - Ý nghĩa phong trào Dặn dò - Làm tập SBT - Chuẩn bị 22 V Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………… ………………………………………… …………………………… ……………………………………… ………………………………………… …………………………………………………………………… ………………………………………… … ………………………………………………………………… ……………………………………… ... 1896, phong trào bị thất bại c Tính chất phong trào Là phong trào yêu nước chống thực dân Pháp theo ý thức hệ phong kiến, thể tính dân tộc sâu sắc mục tiêu hướng tới nhân dân ta -> phong trào. .. 1896, phong trào bị thất bại + Nhóm 4: Trả lời câu - Đại diện nhóm trả lời: hỏi: Tại sau vua Là phong trào yêu nước Hàm Nghi bị bắt phong chống thực dân Pháp theo trào tiếp tục nổ ? ý thức hệ phong. .. tư yêu nước (phe chủ chiến- chống Pháp nhân liệu Tôn Thất Thuyết Tôn Thất Thuyết) gây dân ta tiếp tục phát dựng lực lượng chống triển - Âm mưu Pháp ? Pháp - Dựa vào phong trào - HS trả lời: kháng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX, Giáo án Lịch sử 11 bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn