Giáo án Lịch sử 11 bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX)

4 162 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:50

Bài CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (Cuối kỉ XIX đầu kỉ XX) I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức :Sau học xong học, yêu cầu HS cần: : - Nắm trình xâm lược nước phương Tây vào ĐNÁ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc khu vực - Thấy rõ chuyển biến KT-XH , xu phong trào giải phóng dân tộc ĐNÁ đầu TK XX (vai trò giai cấp - đặc bịêt tư sản dân tộc giai cấp cơng nhân) đấu tranh giải phóng dân tộc Tư tưởng - Nhận thức thời kỳ phát triển sôi động phong trào giải phóng dân tộc chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân - Có tinh thần đồn kết, hữu nghị, ủng hộ đấu tranh độc lập, tự do, tiến nhân dân nước khu vực Kỹ năng: Biết sử dụng lược đồ Đông Nam Á cuối kỉ XIX đầu kỉ XX để trình bày kiện tiêu biểu - Phân biệt nét chung, riêng nước khu vực Đông Nam Á thời kỳ II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Lược đồ Đông Nam Á cuối kỉ XIX đầu kỉ XX - Các tài liệu, chuyên khảo Inđônêxia, Lào, Phi-lip-pin vào đầu kỉ XX - Tranh ảnh nhân vật, kiện lịch sử liên quan đến học III TIẾN HÀNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC Kiểm tra cũ Câu 1: Nêu nhận xét em phong trào đấu tranh nhân dân Trung Quốc từ kỉ XIX đến đầu kỉ XX Câu 2: Nêu kết cách mạng Tân Hợi Vì cách mạng cách mạng tư sản không triệt để? Dẫn dắt vào Trong Ấn Độ, Trung Quốc trở thành nước thuộc địa nửa thuộc địa quốc gia Đông Nam Á nằm hai tiểu lục địa rơi vào ách thông trị chủ nghĩa thực dân - trừ Xiêm (Thái Lan) Để hiểu trình chủ nghĩa thực dân xâm lược nước Đông Nam Á phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân nhân dân nước Đơng Nam Á, tìm hiểu nước Đông Nam Á (cuối kỉ XIX đầu kỉ XX) Tổ chức hoạt động dạy học lớp Hoạt động GV HS * Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân - GV: Dùng lược đồ Đông Nam Á cuối kỉ XIX đầu kỉ XX giới thiệu vị trí địa lý, lịch sử - văn hóa, phân tích vị trí chiến lược Đơng Nam Á - GV hỏi: Tại Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược tư phương Tây? - HS theo dõi phần phân tích GV, kết hợp với hiểu biết sau học Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản để trả lời – GV chốt: - GV yêu cầu HS theo dõi SGK lập bảng thống kê trình xâm lược chủ nghĩa thực dân Đông Nam Á theo mẫu: Tên nước ĐNÁ Tên ĐQ T/gian hoàn = Kiến thức HS cần nắm I Quá trình xâm lược chủ nghĩa thực dân vào nước Đông Nam Á 1/ Nguyên nhân ĐNÁ bị xâm lược: - Đơng Nam Á khu vực có vị trí chiến lược quan trọng - Chế độ PK lâm vào khủng hoảng, suy yếu → thực dân phương Tây nhòm ngó, xâm lược 2/ Q trình xâm lược ĐNÁ nước TB phương Tây: - Từ nửa sau kỉ XIX, tư phương Tây đẩy mạnh xâm lược Đông Nam Á: Tên nước ĐNÁ Inđô Mã Lai,Miến Điện VN,Lào , CPC Philippin Tên ĐQ xâm lược BĐN, Hà lan Anh Pháp TBN->Mỹ - HS lên trình bày – GV chỉnh sửa GV hỏi: Trong khu vực ĐNÁ nước thuộc địa sớm nhất? ĐN Á chủ yếu thuộc địa thực dân nào? Có nước khỏi thân phận thuộc địa khơng? - Xiêm nước ĐNÁ giữ - HS theo dõi bảng thống kê, trả lời độc lập, trở thành vùng - Hỏi: Vì Xiêm giữ độc lập? - HS dựa SGK trả lời – GV chốt : Do Xiêm cải đệm Anh Pháp cách + C/sách đối ngoại khôn khéo * Hoạt động 2: Cá nhân Hỏi : Vì CNTD nhanh chóng hồn thành q trình xâm lược ĐNÁ? - HS suy nghĩ + SGK trả lời - GV gợi ý : Việt Nam Pháp công vào bán đảo Sơn Trà 1858, ND ta phản ứng ? cuối VN rơi vào tay Pháp 1884 ? - GV chốt ý : - GV đặt vấn đề : Vậy phong trào đấu tranh chống thực dân ND ĐNÁ diễn ? Kết sao? Chuyển ý * Hoạt động nhóm cá nhân - Hỏi: Nguyên nhân phonng trào đấu tranh chống TD diễn hàng loạt nước ĐNÁ? II Phong trào chống thực dân nhân dân Đơng Nam Á: 1/ Vì CNTD nhanh chóng hồn thành q trình xâm lược ĐNÁ: - Ngay từ thực dân phương Tây nổ súng xâm lược, nhân dân ĐNÁ nổi dậy đấu tranh để bảo vệ tổ quốc Tuy nhiên, lực lượng chênh lệch, quyền PK nhiều nước lại khơng kiên  nước thực dân hoàn thành xâm lược, áp dụng sách “chia để trị” để cai trị, vơ vét cải, bóc lột 2/ Phong trào đấu tranh chống thực dân ND ĐNÁ: - Nguyên nhân bùng nở : Do sách cai trị bọn thực dân -> mâu thuẫn dân tộc nước ĐNÁ thêm gay gắt, hàng loạt - HS suy nghĩ trả lời – GV chốt : - * HS thảo luận nhóm -GV nêu vấn đề : Lập niên biểu thống kê phong trào đấu tranh quốc gia ĐNÁ nêu nét riêng p/t đấu tranh nước ? Mẫu: Tên nước P/t đtranh Thời gian Kết Inđô Philipin Campuchia Lào MlaiMđiện Việt Nam + N1: In đô , Philippin + N2: CPC , Lào + N3: Miến Điện , Mã Lai , Việt Nam + N4: Xiêm la - HS thảo luận, làm bảng thống kê giấy A0, cử đại diện đưa lên trình bày - Nhóm khác bở sung – Gv chốt chỉnh sửa rút nét phong trào đấu tranh ĐNÁ * GV yêu cầu HS rút nhận xét chung phong trào đấu tranh chống CNTD ĐNÁ, nêu nguyên nhân thất bại ý nghĩa lịch sử phong trào? => GV kết luận chung : - Do ách thống trị, bóc lột tàn bạo chủ nghĩa thực dân Cuối kỉ XIX đến đầu kỉ XX phong trào giải phóng dân tộc Đơng Nam Á bùng nở mạnh mẽ thất bại - Nguyên nhân: Do chênh lệch lực lượng, chế độ PK, thiếu lãnh đạo - Ý nghĩa: Thể lòng yêu nước tinh thần đấu tranh anh dũng ND ĐNÁ , tạo điều kiện tiền đề giai đoạn sau đấu tranh nổ : + Ở Inđônêxia : từ cuối kỉ XIX, nhiều tổ chức yêu nước trí thức tư sản tiến đời Năm 1905, tở chức cơng đồn thành lập bắt đầu truyền bá chủ nghĩa Mác  Đảng Cộng sản đời (1920) + Ở Philippin, cách mạng 1896 – 1898 giai cấp tư sản lãnh đạo, chống thực dân Tây Ban Nha giành thắng lợi  nước Cộng hòa Philippin đời, sau lại bị Mỹ thơn tín + Ở Campuchia : khởi nghĩa Acha Xoa nổ Takeo (1963 – 1866), tiếp khởi nghĩa Pucơmbơ (1866 – 1867) có liên kết với nhân dân Việt Nam, gây cho thực dân Pháp nhiều khó khăn + Ở Lào: năm 1901, Phacađuốc lãnh đạo nhân dân Xavanakhet đấu tranh vũ trang Cùng năm, khởi nghĩa cao nguyên Bôlôven bùng nổ, lan sang Việt Nam đến tận 1937 bị thực dân Pháp dập tắt + Ở Mã Lai Miến Điện: phong trào đấu tranh nhân dân chống thực dân Anh diễn liệt, làm chậm trình khai thác, bóc lột thực dân + Ở Việt Nam: sau triều đình Huế đầu hàng, phong trào Cần Vương bùng nổ quy tụ thành nhiều khởi nghĩa lớn (1885 – 1896) Phong trào nông dân Yên Thế Hoàng Hoa Thám lãnh đạo kéo dài 30 năm (1884 – 1913) gây nhiều khó khăn cho thực dân Pháp, … + Ở Xiêm: kỉ XIX, nước đứng trước đe dọa xâm chiếm nước phương Tây, Anh Pháp Vua Rama V thực loạt cải cách tiến kinh tế, trị, xã hội theo khuôn mẫu phương Tây  Xiêm phát triển theo hướng TBCN  không bị biến thành thuộc địa, bị lệ thuộc nhiều vào Anh, Pháp kinh tế, trị Củng cố: + Nguyên nhân dẫn đến phong trào giải phóng dân tộc Đơng Nam Á ách thống trị, bóc lột tàn bạo chủ nghĩa thực dân + Cuối kỉ XIX đến đầu kỉ XX phong trào giải phóng dân tộc Đơng Nam Á bùng nở mạnh mẽ thất bại, song tạo điều kiện tiền đề giai đoạn sau + Nhờ cải cách mà Xiêm nước Đông Nam Á khơng phải thuộc địa Dặn dò: HS học bài, làm câu hỏi tập SGK Sưu tầm tư liệu nước Phi, Mĩ Latinh cuối XIX đầu XX ... thực dân Đông Nam Á theo mẫu: Tên nước ĐNÁ Tên ĐQ T/gian hoàn = Kiến thức HS cần nắm I Quá trình xâm lược chủ nghĩa thực dân vào nước Đông Nam Á 1/ Nguyên nhân ĐNÁ bị xâm lược: - Đông Nam Á khu... 1: Cả lớp, cá nhân - GV: Dùng lược đồ Đông Nam Á cuối kỉ XIX đầu kỉ XX giới thiệu vị trí địa lý, lịch sử - văn hóa, phân tích vị trí chiến lược Đơng Nam Á - GV hỏi: Tại Đông Nam Á trở thành đối... Anh Pháp cách + C/sách đối ngoại khôn khéo * Hoạt động 2: Cá nhân Hỏi : Vì CNTD nhanh chóng hồn thành q trình xâm lược ĐNÁ? - HS suy nghĩ + SGK trả lời - GV gợi ý : Việt Nam Pháp công vào bán đảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX), Giáo án Lịch sử 11 bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn